#YQR80QJL Ashxarhi Hayer

Clan Level

17

Description

🇦🇲Ashxarhi hayeri havaqakan🇦🇲 Himnadrvel e 24.06.2015 @ndunvum en full 11-12 txner.

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
39674
43/50
Armenia
inviteOnly
0
3000
#YQR80QJL
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [212] #V89UCJ2R #V89UCJ2R VAHAGN
coLeader
5088 4263 3130 2082
2| [212] #URJU082P #URJU082P Mher
coLeader
5066 3962 6174 8413
3| [228] #8UCV0QL2 #8UCV0QL2 Agaso777
leader
5043 3760 8131 6059
4| [191] #9JPQGQ0CP #9JPQGQ0CP ArmenianPower
Elder
4590 4188 9081 8276
5| [144] #80QC2QLYY #80QC2QLYY ROMAN
member
4381 2437 4095 2423
6| [155] #2CVGRGCC8 #2CVGRGCC8 МАКАР
member
4365 3696 3643 7959
7| [201] #8YY88VLC9 #8YY88VLC9 Aro
coLeader
4349 3909 1980 1698
8| [219] #808YRCCPG #808YRCCPG Venum
member
4335 4000 0 0
9| [205] #2C2C9G8Q #2C2C9G8Q Армен
member
4321 4030 228 548
10| [212] #L2CQPQGG #L2CQPQGG VEHEMEN
coLeader
4302 3415 882 392
11| [211] #2RJ0LL99R #2RJ0LL99R KARO
coLeader
4241 3448 1295 923
12| [181] #QCLPRUP #QCLPRUP V•A•R•D•A•N
coLeader
4193 3369 1724 3087
13| [225] #2QCLPLR2L #2QCLPLR2L gev(gform)
coLeader
4136 3224 1925 909
14| [184] #Y0PPVVJR #Y0PPVVJR Garik
Elder
4093 3430 1075 0
15| [164] #8J2QP8R8C #8J2QP8R8C The Last Knight
member
4082 3210 0 683
16| [153] #89JLQRCJ9 #89JLQRCJ9 A.S.A.L.A
member
3941 2663 543 2205
17| [165] #GYC89R22 #GYC89R22 Dr.Arman
member
3838 4119 2132 951
18| [204] #PV0YCL0R #PV0YCL0R ՎԱՀԵ
Elder
3587 3942 0 0
19| [179] #2JLPP928Q #2JLPP928Q АРТАШ
Elder
3586 4411 2470 3210
20| [232] #2029PY0R8 #2029PY0R8 sem
coLeader
3527 4000 0 0
21| [174] #2GR09P0V8 #2GR09P0V8 KARO
Elder
3461 2209 2101 5473
22| [164] #2JULPU2P0 #2JULPU2P0 kolo-yan
coLeader
3396 2477 1226 1008
23| [144] #YQJ882G #YQJ882G Karen015
member
3391 2994 400 297
24| [206] #929JR8P00 #929JR8P00 EDO
Elder
3310 3915 0 0
25| [138] #UJVCYQGV #UJVCYQGV harout
member
3288 3220 289 365
26| [202] #Q29V0LQL #Q29V0LQL Garegin Njdeh
Elder
3234 4000 0 0
27| [189] #2QR89YCQL #2QR89YCQL Медведь
member
3158 4000 0 72
28| [169] #22L88VQVC #22L88VQVC R & G
member
3157 4528 289 0
29| [144] #28YRJYY8L #28YRJYY8L hermond
member
3131 2667 77 966
30| [205] #9V2RG8C9 #9V2RG8C9 ԱԲԳԱՐՅԱՆ
coLeader
3128 2222 2487 2997
31| [127] #2JLPVU8Q8 #2JLPVU8Q8 Agas
coLeader
3019 1559 769 1299
32| [235] #82VJ0Q8PR #82VJ0Q8PR NaReK
coLeader
2991 3359 9982 8003
33| [108] #P2RRUYJJQ #P2RRUYJJQ Varuj
member
2899 992 144 1809
34| [162] #98C8P8P28 #98C8P8P28 areshci
member
2864 2814 123 369
35| [149] #8J82UGGY9 #8J82UGGY9 X40
Elder
2836 3577 534 0
36| [119] #9PQLPR80C #9PQLPR80C Калашник
member
2831 2058 740 1773
37| [147] #LL9JPRJJ #LL9JPRJJ Tagui_Armenia
member
2792 270 1136 2162
38| [102] #PRPU8RYCL #PRPU8RYCL Xcho
member
2766 2596 95 1705
39| [150] #9RYVVJQC8 #9RYVVJQC8 ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ
member
2636 2413 243 257
40| [147] #YPLPRVC9 #YPLPRVC9 Areg
Elder
2608 3408 105 273
41| [129] #829JYUU2Q #829JYUU2Q HOVO.ARM
coLeader
2504 2307 660 861
42| [86] #Y8P9PGU9Q #Y8P9PGU9Q ВЕНОМ
member
2496 2236 30 330
43| [150] #2PRY800QQ #2PRY800QQ Nar
coLeader
2485 1954 2199 862

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com