#YR9U2U8R 女王不敗

Clan Level

18

Description

我是第二代首領,幾年前首領收我後沒過多久就不玩了,因此部落名有何意義我也不清楚。我們這邊規矩是不強求捐兵,不過只要我有上線基本都會幫忙捐,主要活動每個月的部落競賽都會打滿,部落聯盟賽開30人參戰,不過我們部落強者不多就是,現在還多了部落首都可

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
37506
37/50
Taiwan
inviteOnly
0
0
#YR9U2U8R
Clan War League   War Log

Clan Labels

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Friendly

Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [238] #PRGCJ9CP #PRGCJ9CP * -_-嘿嘿-_- *
Co-Leader
5112 4154 1763 3357
2| [186] #CG9CGGRP #CG9CGGRP ~緯~
Elder
5094 2499 3937 2909
3| [225] #22RPQYGU2 #22RPQYGU2 KEITH
Co-Leader
5020 4668 1646 624
4| [231] #LU9GJGC8 #LU9GJGC8 無能
Co-Leader
4950 4465 949 273
5| [233] #L8Q0JLCU #L8Q0JLCU misha
Co-Leader
4909 4460 587 4951
6| [222] #CCPP0LV2 #CCPP0LV2 只能越來越好
Co-Leader
4839 3812 224 0
7| [212] #P98CPQJG #P98CPQJG 空白
Elder
4761 4873 10333 8159
8| [245] #2V2JCQ20V #2V2JCQ20V 貓貓村
Co-Leader
4628 4493 1522 1950
9| [211] #YGRR80Y0U #YGRR80Y0U 哈利
Co-Leader
4508 4610 1431 2340
10| [231] #G9CJC2LR #G9CJC2LR Anthony
Member
4378 1966 580 426
11| [166] #P89QGJ0G2 #P89QGJ0G2 紅茶
Elder
4348 4405 21417 12010
12| [266] #2VJYJ8J89 #2VJYJ8J89 司雷阿洛亞
Leader
4178 4687 5897 2443
13| [194] #ULG9QV #ULG9QV Mmm
Elder
4084 4380 99 513
14| [213] #PUPP029VC #PUPP029VC 阿達空苦立
Elder
4045 3951 70 126
15| [194] #8CRUQRV9 #8CRUQRV9 wzc.wang
Elder
3731 4970 62 705
16| [205] #2GJ09LJGY #2GJ09LJGY 梧夜
Elder
3666 4282 15 0
17| [184] #9VGCGVG09 #9VGCGVG09 摩哥
Elder
3539 4987 263 690
18| [183] #8YY2GCPPU #8YY2GCPPU Yuhsin
Elder
3385 3180 243 77
19| [142] #LYCLRLC9U #LYCLRLC9U sky~霖
Elder
3211 3784 370 0
20| [181] #GQR00GG0 #GQR00GG0 Ghost
Elder
3093 3119 0 310
21| [156] #9VUR8QVRR #9VUR8QVRR qqppwwoo
Elder
2902 2674 22 769
22| [132] #LG0Y2J2CJ #LG0Y2J2CJ Chen村
Member
2787 3188 111 320
23| [161] #PJGG2CVP9 #PJGG2CVP9 啊喲
Elder
2647 2840 0 0
24| [130] #L8L8YYRP0 #L8L8YYRP0 雪怪寶
Member
2570 2766 0 403
25| [114] #QP90U0J9L #QP90U0J9L 傑諾斯
Elder
2397 2774 8 0
26| [108] #QYRQ0L2LJ #QYRQ0L2LJ jin
Member
2391 2442 134 806
27| [128] #LJC9VVCQP #LJC9VVCQP 白星公主
Member
2171 2447 37 0
28| [99] #QPL09GPRU #QPL09GPRU 無語人類
Elder
2163 2065 20 660
29| [108] #QLUCYVY0L #QLUCYVY0L iospp
Elder
2117 2027 0 201
30| [109] #LVR088V0R #LVR088V0R 彤彤
Member
2097 2036 5 67
31| [95] #L0YL9J2QQ #L0YL9J2QQ 峰哥
Member
2095 1978 28 374
32| [152] #L809CC00J #L809CC00J 吹雪OuO
Co-Leader
2054 2567 0 692
33| [95] #LJPVCVCG2 #LJPVCVCG2 TK_18_KT
Member
1852 1477 0 396
34| [110] #PU20G0PPL #PU20G0PPL 黯黯
Member
1781 1746 0 474
35| [77] #QR9UP0YYJ #QR9UP0YYJ dan
Member
1472 2049 0 30
36| [45] #QUYLRRQYG #QUYLRRQYG KEITHBRO
Member
1335 1079 0 1917
37| [61] #QCUUPV0U2 #QCUUPV0U2 秦之帝国
Member
1312 1520 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here