#YRC98U2G 泉城之家

Clan Level

21

Description

✨樓蘭✨分部!!欢迎有实力打手入住👉实力选手可以向首领申请去总部💪本部落为养老部落,打部落战绿牌,不打红牌,请一定遵守规则👉部落战常开👉援兵互捐,相差太大请出部落👌VX:hmld1919

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
44572
39/50
China
inviteOnly
0
3000
#YRC98U2G

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [247] #PQ2YUVC9 #PQ2YUVC9 魔神
Co-Leader
5617 4158 4561 6968
2| [225] #YYYLVJJJR #YYYLVJJJR 樓蘭✨焱帝
Co-Leader
5594 4582 1625 7316
3| [246] #2YJCP02GP #2YJCP02GP Utopia
Co-Leader
5514 4707 10851 11962
4| [246] #8LLJUUUYY #8LLJUUUYY 悲欢
Co-Leader
5400 5000 14376 15015
5| [259] #GJUPYP8L #GJUPYP8L 爱情公寓
Co-Leader
5378 3659 11446 12497
6| [220] #PQULRPLJQ #PQULRPLJQ 迷恋水月桥
Elder
5086 4614 106 1343
7| [224] #PRJQ22YR0 #PRJQ22YR0 温暖¥而死
Elder
5076 4361 13231 17337
8| [246] #88QJ0VYC9 #88QJ0VYC9 樓蘭✨星人
Co-Leader
5060 4362 12305 3358
9| [221] #P88CJP #P88CJP 醉挽清风
Elder
5041 4008 3280 4579
10| [238] #8YQGUJY9C #8YQGUJY9C 圣雪骑士
Member
4956 4996 1740 4796
11| [212] #PYPJGYQJU #PYPJGYQJU 毋佑,永安
Member
4927 4403 5083 5691
12| [236] #LY9LG2PQ #LY9LG2PQ JiayiHuang
Elder
4886 5000 815 2998
13| [241] #2GCY2QR9L #2GCY2QR9L ☀太阳❀独白☀
Elder
4858 4656 717 3184
14| [234] #VUY02PJJ #VUY02PJJ 峰哥
Co-Leader
4805 2257 942 8708
15| [215] #8JVU2PVRV #8JVU2PVRV 樓蘭✨蛋蛋
Co-Leader
4736 2539 1746 8129
16| [238] #8PUGQJGQJ #8PUGQJGQJ 2015年10月30
Co-Leader
4716 4302 196 358
17| [244] #88G09GLVP #88G09GLVP 心连心家园
Elder
4713 2945 3324 1408
18| [227] #8CYC0YU8 #8CYC0YU8 視而不見
Co-Leader
4510 4591 614 2010
19| [227] #UUR29LYU #UUR29LYU Eason Liang
Elder
4382 4846 3010 2337
20| [235] #JVUJYQUP #JVUJYQUP Civet cats
Elder
4267 4907 339 791
21| [211] #PC90CR9J2 #PC90CR9J2 樓蘭✨带草包飞
Co-Leader
4138 2922 4342 4273
22| [239] #20JL0UUGP #20JL0UUGP 时空 - 兰灵
Co-Leader
3823 4187 1089 1932
23| [170] #90RJYRLCJ #90RJYRLCJ 平果
Elder
3778 3801 2241 3189
24| [213] #PY2YY88VP #PY2YY88VP 梦幻之城
Elder
3614 4716 553 2260
25| [231] #2P8CVPVRL #2P8CVPVRL 新生
Elder
3560 3596 47 120
26| [257] #JU0LVRRQ #JU0LVRRQ 红朝阳
Elder
3530 5000 105 51
27| [196] #8GQV2URJ9 #8GQV2URJ9 时空 - 紫晶
Member
3374 2766 865 715
28| [227] #9Y0V0YUUL #9Y0V0YUUL 以我灵魂焚荒城
Leader
3132 2003 30147 1
29| [272] #8U22U9Y9G #8U22U9Y9G 东迦精英✨白鲨✨
Member
3106 4265 0 0
30| [214] #8LP90RCUL #8LP90RCUL 我们没有什么不同
Member
2950 942 5 0
31| [205] #8JPYQRQJ9 #8JPYQRQJ9 给自己取一个闪亮
Member
2927 3749 120 135
32| [189] #80GCJUGP0 #80GCJUGP0 五龙潭
Co-Leader
2882 2142 1125 1834
33| [176] #PPGQYJQL2 #PPGQYJQL2 舒服一秒是一秒
Member
2690 4388 3174 1135
34| [68] #QG0JRLGYQ #QG0JRLGYQ 魅鬼
Member
2599 2274 4066 10458
35| [122] #LVPUGLPLU #LVPUGLPLU 子沫
Member
2561 2388 0 0
36| [108] #L9CPPGQ98 #L9CPPGQ98 我的村庄
Member
2546 2198 0 0
37| [127] #L9QGJGCP8 #L9QGJGCP8 平胸不平庸
Co-Leader
2446 2921 409 10167
38| [147] #Y28YRCPYJ #Y28YRCPYJ 彼岸花落满地殇
Co-Leader
2419 2925 0 0
39| [159] #LCRC8RJCC #LCRC8RJCC 汉灬炎帝
Member
2185 2396 4688 75

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here