#YRP99RCL HUNGARY

Clan Level

23

Description

EZ EGY MAGYAR CLÁN! JELENTKEZZ MAGYARUL! SZIVESEN LÁTUNK HA VALÓBAN AKTÍV ***Y ÉS CSAPATJÁTÉKOS ☺ CWBEN A 2 TÁMADÁS KÖTELEZŐ!!! HA KATONÁT KÉRSZ ILLIK ADNI IS!!! GYERE BÁTRAN !!! ÉS NE KÁROMKODJ !!!🤜🏼🤛🏼

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
42987
41/50
Hungary
inviteOnly
0
2800
#YRP99RCL

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Donations

Donations

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [270] #9PQV0CQCV #9PQV0CQCV kominator
Leader
5367 4672 11682 7426
2| [219] #2UPVRLPVJ #2UPVRLPVJ ⚕️Καʀɛʂʐ™⚕
Co-Leader
5281 3384 8127 3491
3| [252] #YG02QVPJ2 #YG02QVPJ2 Sziszi
Co-Leader
5240 4571 9257 7507
4| [243] #U8GUQ8PL #U8GUQ8PL Humel
Elder
5236 4518 3966 8393
5| [224] #2L0VVU0PR #2L0VVU0PR Rosszi
Co-Leader
4949 5110 182 573
6| [248] #YJ2PJUCL #YJ2PJUCL István király
Co-Leader
4947 4234 3233 3423
7| [254] #2Q9Q9R09L #2Q9Q9R09L István király2
Co-Leader
4893 4190 4580 3390
8| [228] #8RCJCGR8 #8RCJCGR8 Hungry
Co-Leader
4889 4384 939 2002
9| [230] #99JUGY0J8 #99JUGY0J8 tHUNder
Elder
4875 4420 1994 3943
10| [205] #LUPPQ820L #LUPPQ820L v4jki
Co-Leader
4849 4907 3013 1607
11| [164] #89GVQQJ9P #89GVQQJ9P felho1337
Member
4788 2459 3667 6185
12| [176] #P0RG2UJUY #P0RG2UJUY krissz
Elder
4721 3801 1956 1048
13| [151] #URGUJ9C9 #URGUJ9C9 Flashback
Member
4666 3659 2614 1178
14| [186] #YJGY8VQY #YJGY8VQY Zsotti
Member
4634 2902 1754 365
15| [206] #2RC0LUQG2 #2RC0LUQG2 benike G
Member
4526 4895 1161 2960
16| [226] #L9UQ2QY8 #L9UQ2QY8 Szenyor
Co-Leader
4277 4656 539 561
17| [237] #Y9LRYUJCU #Y9LRYUJCU Davidvok18
Co-Leader
4210 4823 3452 1756
18| [218] #2R200R8PG #2R200R8PG bambi
Elder
4145 4826 1176 390
19| [207] #82L2PVJ8U #82L2PVJ8U Drak113
Elder
4090 4024 1784 3728
20| [232] #9CQGVCV9 #9CQGVCV9 Husipofi
Elder
4017 4360 2847 1065
21| [204] #PRJGY00J #PRJGY00J B.Emil
Elder
3927 3366 0 0
22| [227] #U9LPCQRJ #U9LPCQRJ Geri
Elder
3892 4798 291 824
23| [170] #P8U9PCJG #P8U9PCJG fonix
Elder
3603 3243 275 768
24| [178] #UJG28VPR #UJG28VPR SuperFly
Elder
3436 3585 262 570
25| [156] #L92LUQUYR #L92LUQUYR Lord Sandwich
Member
3433 3130 1449 936
26| [156] #L9PP2RQ9C #L9PP2RQ9C Botix
Member
3388 3357 768 1494
27| [168] #P0RC22822 #P0RC22822 yungExotiq
Elder
3315 2891 694 1080
28| [194] #208YYQRC #208YYQRC Jampec
Member
3281 4478 1572 2531
29| [197] #YQ8UQG98 #YQ8UQG98 Szörpi
Member
3251 3768 75 0
30| [102] #QQPP2JCUY #QQPP2JCUY Husipofi_2
Member
3251 2549 3 3895
31| [157] #LJV9VGPJV #LJV9VGPJV Matyko
Elder
3181 3532 1873 204
32| [166] #PPPGYRULY #PPPGYRULY KopeHUN
Member
3129 4183 0 37
33| [194] #8PGYY99 #8PGYY99 Macihigh
Elder
3128 4068 60 201
34| [216] #9CYVP9JC #9CYVP9JC davidd
Member
2915 3829 2188 1422
35| [163] #L9GVLGRG8 #L9GVLGRG8 Daavidvok18
Co-Leader
2844 3136 909 928
36| [122] #YG0U8CULR #YG0U8CULR Asdf
Elder
2311 2312 1256 811
37| [181] #VJCRPV9J #VJCRPV9J DéNeS
Elder
2182 3807 317 0
38| [123] #RC0ULJLP #RC0ULJLP Laxor
Member
2084 1770 60 330
39| [86] #LVR82JGP2 #LVR82JGP2 ágybaviszlek
Member
1866 1986 84 2962
40| [86] #LYU9L022Y #LYU9L022Y Macihigh v2
Member
1470 1791 0 35
41| [59] #QPCPVU90Y #QPCPVU90Y ❤️MoKa❤️69❤️
Member
1253 1565 102 312

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here