#YRP99RCL HUNGARY

Clan Level

22

Description

EZ EGY MAGYAR CLÁN! JELENTKEZZ MAGYARUL! SZIVESEN LÁTUNK HA VALÓBAN AKTÍV ***Y ÉS CSAPATJÁTÉKOS ☺ CWBEN A 2 TÁMADÁS KÖTELEZŐ!!! HA KATONÁT KÉRSZ ILLIK ADNI IS!!! GYERE BÁTRAN !!! ÉS NE KÁROMKODJ !!!🤜🏼🤛🏼

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
44117
48/50
Hungary
inviteOnly
0
2800
#YRP99RCL

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Donations

Donations

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [246] #YG02QVPJ2 #YG02QVPJ2 Sziszi
Co-Leader
5373 4818 17429 14137
2| [264] #9PQV0CQCV #9PQV0CQCV kominator
Leader
5338 4585 21013 14736
3| [233] #GV8JYPVC #GV8JYPVC tom
Co-Leader
5295 3246 15430 12903
4| [240] #U8GUQ8PL #U8GUQ8PL Humel
Elder
5212 4310 6958 10430
5| [222] #2L0VVU0PR #2L0VVU0PR Rosszi
Co-Leader
5071 4942 850 1638
6| [227] #8RCJCGR8 #8RCJCGR8 Hungry
Co-Leader
5058 4421 3912 5670
7| [189] #LUPPQ820L #LUPPQ820L v4jki
Co-Leader
4942 5228 6625 7289
8| [225] #88G9VJRJ9 #88G9VJRJ9 Bsty
Member
4937 5049 6364 6548
9| [230] #9CQGVCV9 #9CQGVCV9 Husipofi
Elder
4880 4753 5345 8423
10| [163] #P0RG2UJUY #P0RG2UJUY krissz
Elder
4859 3507 6613 5339
11| [228] #99JUGY0J8 #99JUGY0J8 tHUNder
Elder
4817 4217 3262 9269
12| [222] #PQQLJQY8R #PQQLJQY8R Thunder
Elder
4686 4290 3030 1846
13| [226] #U9LPCQRJ #U9LPCQRJ Geri
Co-Leader
4519 4917 4119 3048
14| [233] #Y9LRYUJCU #Y9LRYUJCU Davidvok18
Co-Leader
4372 4702 14788 7027
15| [250] #2Q9Q9R09L #2Q9Q9R09L István király2
Co-Leader
4346 4220 1823 1560
16| [182] #8PU0UQUY #8PU0UQUY Rwin5
Member
4307 3599 5784 10682
17| [245] #YJ2PJUCL #YJ2PJUCL István király
Co-Leader
4274 3909 1665 1452
18| [197] #2RC0LUQG2 #2RC0LUQG2 benike G
Member
4238 4812 970 3411
19| [190] #8PGYY99 #8PGYY99 Macihigh
Elder
4117 4060 2031 2772
20| [214] #2R200R8PG #2R200R8PG bambi
Elder
4095 4539 4574 2595
21| [171] #YQRLR2G0 #YQRLR2G0 ForiusDestroyer
Member
4082 2835 3932 4139
22| [224] #L9UQ2QY8 #L9UQ2QY8 Szenyor
Co-Leader
4058 4643 562 858
23| [175] #YYLJQL9RQ #YYLJQL9RQ Detrimental13
Elder
3956 4174 0 0
24| [194] #PRJGY00J #PRJGY00J B.Emil
Elder
3927 3643 637 0
25| [196] #82L2PVJ8U #82L2PVJ8U Drak113
Elder
3816 4141 4033 3861
26| [147] #L9GVLGRG8 #L9GVLGRG8 Daavidvok18
Co-Leader
3466 2892 3020 5366
27| [161] #PPPGYRULY #PPPGYRULY KopeHUN
Member
3402 3847 146 702
28| [125] #URGUJ9C9 #URGUJ9C9 Flashback
Member
3334 2782 24 365
29| [196] #9UC0PP8L #9UC0PP8L simon
Member
3246 3360 214 923
30| [175] #UJG28VPR #UJG28VPR SuperFly
Elder
3190 3732 55 544
31| [192] #YQ8UQG98 #YQ8UQG98 Szörpi
Member
3180 3805 390 154
32| [159] #P8U9PCJG #P8U9PCJG fonix
Elder
3025 2956 69 184
33| [98] #QPQQU8LQU #QPQQU8LQU damascus^
Member
2905 1892 0 201
34| [180] #2UPVRLPVJ #2UPVRLPVJ ⚕️Καʀɛʂʐ™⚕
Co-Leader
2888 2987 6661 3209
35| [205] #89Q2RP2VL #89Q2RP2VL zozi
Co-Leader
2867 3804 0 0
36| [147] #P0RC22822 #P0RC22822 yungExotiq
Member
2822 2574 437 1033
37| [166] #22JQ8LVCJ #22JQ8LVCJ Balogh
Member
2809 2946 3 67
38| [181] #2LQPRGUL8 #2LQPRGUL8 Gonosz
Elder
2796 3720 0 0
39| [143] #CYYJ9RY9 #CYYJ9RY9 Jack 007
Member
2614 2508 25 0
40| [167] #2VV9UYGGL #2VV9UYGGL :-)szanipapa:-)
Member
2585 3440 48 0
41| [185] #CG0UUU02 #CG0UUU02 patyo
Elder
2548 3653 0 0
42| [196] #29Q8LRRG8 #29Q8LRRG8 ozsibandi
Co-Leader
2352 3314 0 0
43| [158] #2RQCVG89L #2RQCVG89L Mr.love
Member
2282 3802 0 37
44| [135] #LJV9VGPJV #LJV9VGPJV Matyko
Member
2213 3132 2184 3141
45| [106] #YG0U8CULR #YG0U8CULR Asdf
Elder
1904 2256 81 240
46| [178] #VJCRPV9J #VJCRPV9J DéNeS
Elder
1876 3708 543 0
47| [96] #L9Q0Q8JP0 #L9Q0Q8JP0 lityi
Member
1580 2483 0 0
48| [85] #LYU9L022Y #LYU9L022Y Macihigh v2
Member
1479 1817 0 93

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here