#YRP99RCL HUNGARY

Clan Level

24

Description

EZ EGY MAGYAR CLÁN! JELENTKEZZ MAGYARUL! SZIVESEN LÁTUNK HA VALÓBAN AKTÍV ***Y ÉS CSAPATJÁTÉKOS ☺ CWBEN A 2 TÁMADÁS KÖTELEZŐ!!! HA KATONÁT KÉRSZ ILLIK ADNI IS!!! GYERE BÁTRAN !!! ÉS NE KÁROMKODJ !!!🤜🏼🤛🏼

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
44141
47/50
Hungary
inviteOnly
1
2800
#YRP99RCL

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Donations

Donations

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [273] #9PQV0CQCV #9PQV0CQCV kominator
Leader
5324 4465 6757 5941
2| [224] #VPR89UQR #VPR89UQR Chuck Norris
Member
5307 3833 3628 4601
3| [256] #YG02QVPJ2 #YG02QVPJ2 Sziszi
Co-Leader
5221 4553 5643 5745
4| [256] #2Q9Q9R09L #2Q9Q9R09L István király2
Co-Leader
4991 4189 3002 2206
5| [212] #LUPPQ820L #LUPPQ820L v4jki
Elder
4930 5062 2870 321
6| [230] #8RCJCGR8 #8RCJCGR8 Hungry
Co-Leader
4916 4313 661 580
7| [251] #YJ2PJUCL #YJ2PJUCL István király
Co-Leader
4879 4489 2409 2176
8| [187] #P0RG2UJUY #P0RG2UJUY krissz
Elder
4857 3770 755 0
9| [208] #8PGYY99 #8PGYY99 Macihigh
Co-Leader
4849 4912 1133 535
10| [235] #9CQGVCV9 #9CQGVCV9 Husipofi
Co-Leader
4841 4399 686 1608
11| [246] #U8GUQ8PL #U8GUQ8PL Humel
Co-Leader
4809 4506 1072 2912
12| [211] #2RC0LUQG2 #2RC0LUQG2 benike G
Member
4706 4907 287 1510
13| [198] #YJGY8VQY #YJGY8VQY Zsotti
Elder
4705 3395 539 0
14| [201] #208YYQRC #208YYQRC Jampec
Elder
4696 4212 30 0
15| [208] #PRJGY00J #PRJGY00J B.Emil
Elder
4651 3645 200 462
16| [162] #L92LUQUYR #L92LUQUYR Lord Sandwich
Elder
4586 3404 3342 2738
17| [228] #L9UQ2QY8 #L9UQ2QY8 Szenyor
Co-Leader
4550 4596 173 0
18| [229] #U9LPCQRJ #U9LPCQRJ Geri
Member
4359 4852 1938 819
19| [221] #2R200R8PG #2R200R8PG bambi
Co-Leader
4234 4634 1055 658
20| [180] #P8U9PCJG #P8U9PCJG fonix
Co-Leader
4187 3224 0 539
21| [265] #288V8PV9J #288V8PV9J ðσκγ™️
Co-Leader
4112 2975 266 202
22| [239] #Y9LRYUJCU #Y9LRYUJCU Davidvok18
Co-Leader
4112 4810 1387 914
23| [166] #URGUJ9C9 #URGUJ9C9 Flashback
Member
4076 3789 785 256
24| [120] #QQPP2JCUY #QQPP2JCUY Husipofi_2
Member
3761 2838 80 1544
25| [166] #L9PP2RQ9C #L9PP2RQ9C Botix
Elder
3752 4377 320 994
26| [227] #2UPVRLPVJ #2UPVRLPVJ ⚕️Καʀɛʂʐ™⚕
Co-Leader
3651 3296 3343 263
27| [230] #9LC2UQLP #9LC2UQLP SZIGIRITI
Elder
3607 3823 323 727
28| [152] #JVLVJ0CL #JVLVJ0CL McLol
Member
3504 3562 118 524
29| [147] #YJUJLPLUY #YJUJLPLUY Riska
Elder
3372 3047 0 85
30| [170] #PPPGYRULY #PPPGYRULY KopeHUN
Member
3242 4098 0 92
31| [183] #UJG28VPR #UJG28VPR SuperFly
Elder
3222 3579 0 308
32| [201] #YQ8UQG98 #YQ8UQG98 Szörpi
Member
3199 3624 90 305
33| [213] #82L2PVJ8U #82L2PVJ8U Drak113
Co-Leader
3165 4690 936 890
34| [220] #9CYVP9JC #9CYVP9JC davidd
Elder
3039 3976 1333 457
35| [158] #CYYJ9RY9 #CYYJ9RY9 Jack 007
Member
2978 2583 358 42
36| [224] #2L0VVU0PR #2L0VVU0PR Rosszi
Co-Leader
2945 4853 0 0
37| [171] #89GVQQJ9P #89GVQQJ9P felho1337
Member
2782 2569 0 0
38| [171] #P0RC22822 #P0RC22822 yungExotiq
Elder
2673 2891 0 0
39| [101] #LYU9L022Y #LYU9L022Y Macihigh v2
Member
2629 2006 0 0
40| [109] #LVR82JGP2 #LVR82JGP2 ágybaviszlek
Elder
2406 2150 6 1511
41| [133] #YG0U8CULR #YG0U8CULR Asdf
Elder
2220 2620 0 40
42| [168] #L9GVLGRG8 #L9GVLGRG8 Daavidvok18
Co-Leader
2205 4369 535 758
43| [194] #LPP8QJ28R #LPP8QJ28R bkcz_nvda
Member
1818 4096 1247 3809
44| [126] #RC0ULJLP #RC0ULJLP Laxor
Elder
1710 1738 0 0
45| [186] #VJCRPV9J #VJCRPV9J DéNeS
Elder
1626 4111 50 0
46| [71] #QPCPVU90Y #QPCPVU90Y ❤️MoKa❤️69❤️
Elder
1583 1618 0 67
47| [49] #QUYC820L9 #QUYC820L9 Double Sandwich
Member
1092 460 2 220

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here