#YRUPRG8U HANSAE FC

Clan Level

20

Description

doi phong ba tìm người Tri kỉ.. người ít kỉ chỉ nhận ko cho.. người quân tử lấy *war làm trọng. kẻ tiểu nhân lấy bunus làm dâu... vì HANSAE FC ngày càng vững mạnh. ae nhiệt tình dont linh. có cho có nhận mới trọn niềm vui. dont lính phải max nhe ae

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
27815
20/50
Vietnam
inviteOnly
0
3600
#YRUPRG8U
Clan War League

Clan Labels

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

International

International

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [233] #Y08G92L0J #Y08G92L0J lương @
leader
4887 3790 495 153
2| [219] #Y92RQRCLV #Y92RQRCLV phutho
coLeader
4793 2809 557 156
3| [232] #2PPY8JUY2 #2PPY8JUY2 tan phi
coLeader
4657 3992 0 0
4| [227] #9YJ2RJ88P #9YJ2RJ88P tantuyen131
coLeader
4638 4908 146 51
5| [239] #8CRPQPC #8CRPQPC tanphi
coLeader
4542 4178 0 0
6| [188] #80YV088CJ #80YV088CJ hoangnhu
coLeader
4347 3899 206 48
7| [168] #U0PPYJ9G #U0PPYJ9G kanzashi
coLeader
4110 3316 223 124
8| [120] #YUJPGRYL8 #YUJPGRYL8 Tântien131
member
3638 3033 12 111
9| [157] #RJ0GYRPV #RJ0GYRPV Luân 3 Sao Đen
Elder
3539 2241 51 154
10| [141] #LGU2Y0R0P #LGU2Y0R0P Khánh Duy
coLeader
3496 2708 107 174
11| [142] #8QJG8YUPJ #8QJG8YUPJ soleil
member
3147 2683 0 266
12| [138] #LQJR89U08 #LQJR89U08 coii.98
coLeader
3072 2989 0 266
13| [133] #PLJ9UVLGY #PLJ9UVLGY fancy-mace
member
3038 3475 0 70
14| [109] #LC00UY2QJ #LC00UY2QJ trường sinh
coLeader
2789 2309 24 335
15| [93] #Q9QY0CGRU #Q9QY0CGRU ❤️ Bắp HT ❤️
member
2634 1801 0 0
16| [115] #9P29C8CU2 #9P29C8CU2 luff mũ rơm
Elder
2613 1738 0 0
17| [112] #QY0Q9C9P9 #QY0Q9C9P9 [H] 7 Tuổi
Elder
2613 2683 0 0
18| [143] #LGVQCCJQ9 #LGVQCCJQ9 Su Cà
coLeader
2377 3802 442 355
19| [162] #98CJGJ8R0 #98CJGJ8R0 bình yên nhe
coLeader
2140 2522 0 0
20| [66] #QGPYJYPJJ #QGPYJYPJJ Còn Cái Nịt
member
1565 1806 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here