#YRUPRG8U HANSAE FC

Clan Level

22

Description

doi phong ba tìm người Tri kỉ.. người ít kỉ chỉ nhận ko cho.. người quân tử lấy *war làm trọng. kẻ tiểu nhân lấy bunus làm dâu... vì HANSAE FC ngày càng vững mạnh. ae nhiệt tình dont linh. có cho có nhận mới trọn niềm vui. dont lính phải max nhe ae

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
29671
28/50
Vietnam
closed
0
2100
#YRUPRG8U
Clan War League   War Log

Clan Labels

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Friendly

Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [236] #9YJ2RJ88P #9YJ2RJ88P tantuyen131
Co-Leader
4859 4861 1041 552
2| [240] #Y08G92L0J #Y08G92L0J lương @
Leader
4786 3864 549 382
3| [227] #Y92RQRCLV #Y92RQRCLV phutho
Co-Leader
4461 2980 598 331
4| [209] #80YV088CJ #80YV088CJ hoangnhu
Co-Leader
4319 3983 284 318
5| [243] #8CRPQPC #8CRPQPC tanphi
Co-Leader
4093 3988 189 161
6| [157] #YUJPGRYL8 #YUJPGRYL8 Tântien131
Co-Leader
4042 3362 517 336
7| [184] #RJ0GYRPV #RJ0GYRPV Luân 3 Sao Đen
Co-Leader
4031 2873 312 348
8| [236] #2PPY8JUY2 #2PPY8JUY2 tan phi
Co-Leader
4026 4082 109 156
9| [143] #Q0LJ2GG82 #Q0LJ2GG82 Bố già chơi Gái
Member
4007 3209 0 1065
10| [139] #YLQ2UJPR0 #YLQ2UJPR0 Don't Play
Member
3689 3082 171 367
11| [157] #LGU2Y0R0P #LGU2Y0R0P Khánh Duy
Elder
3547 2981 120 288
12| [199] #89L8LL0VY #89L8LL0VY NoName
Co-Leader
3007 5000 0 0
13| [130] #LC00UY2QJ #LC00UY2QJ trường sinh
Co-Leader
2976 2372 0 0
14| [182] #LGVQCCJQ9 #LGVQCCJQ9 Su Cà
Co-Leader
2806 4550 328 143
15| [181] #U0PPYJ9G #U0PPYJ9G kanzashi
Co-Leader
2707 3224 0 0
16| [148] #LV09CJJR0 #LV09CJJR0 mirza
Member
2688 3012 0 0
17| [145] #QLULCQ8VQ #QLULCQ8VQ CHÍ PHÈO MAX√
Co-Leader
2598 3444 355 216
18| [189] #8V0PYLPR9 #8V0PYLPR9 Long Bii
Member
2535 3413 25 0
19| [148] #LQJR89U08 #LQJR89U08 coii.98
Co-Leader
2417 3523 0 0
20| [120] #9P29C8CU2 #9P29C8CU2 luff mũ rơm
Elder
2311 1738 0 0
21| [142] #PGGC9822V #PGGC9822V thương nguyễn
Elder
2287 2576 111 536
22| [84] #QJLLLYGQ9 #QJLLLYGQ9 12345
Member
2287 2358 0 0
23| [187] #YRJVRCRJC #YRJVRCRJC BỐ GIÀ MAX √
Member
2188 4674 959 140
24| [164] #98CJGJ8R0 #98CJGJ8R0 bình yên nhe
Member
2142 2482 25 66
25| [83] #PVY2JUU8Y #PVY2JUU8Y lam
Member
2025 2082 0 0
26| [39] #QVYYJLCCQ #QVYYJLCCQ mt
Member
1073 618 0 246
27| [36] #Q0LLLCCJG #Q0LLLCCJG Truongpro
Member
831 50 0 0
28| [26] #QLPLQRUU0 #QLPLQRUU0 đệmt
Elder
738 240 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here