#YRUPRG8U HANSAE FC

Clan Level

21

Description

doi phong ba tìm người Tri kỉ.. người ít kỉ chỉ nhận ko cho.. người quân tử lấy *war làm trọng. kẻ tiểu nhân lấy bunus làm dâu... vì HANSAE FC ngày càng vững mạnh. ae nhiệt tình dont linh. có cho có nhận mới trọn niềm vui. dont lính phải max nhe ae

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
27128
22/50
Vietnam
inviteOnly
0
2100
#YRUPRG8U
Clan War League   War Log

Clan Labels

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Friendly

Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [234] #9YJ2RJ88P #9YJ2RJ88P tantuyen131
Co-Leader
4926 4854 1320 1572
2| [238] #Y08G92L0J #Y08G92L0J lương @
Leader
4585 4039 1956 962
3| [205] #80YV088CJ #80YV088CJ hoangnhu
Co-Leader
4307 3917 855 900
4| [225] #Y92RQRCLV #Y92RQRCLV phutho
Co-Leader
4043 2945 1989 703
5| [242] #8CRPQPC #8CRPQPC tanphi
Co-Leader
3937 4048 827 828
6| [146] #YUJPGRYL8 #YUJPGRYL8 Tântien131
Co-Leader
3831 3196 839 927
7| [235] #2PPY8JUY2 #2PPY8JUY2 tan phi
Co-Leader
3716 3969 547 750
8| [176] #RJ0GYRPV #RJ0GYRPV Luân 3 Sao Đen
Co-Leader
3702 2495 763 938
9| [179] #LGVQCCJQ9 #LGVQCCJQ9 Su Cà
Co-Leader
3548 4520 641 738
10| [181] #U0PPYJ9G #U0PPYJ9G kanzashi
Co-Leader
3202 3224 0 0
11| [150] #LGU2Y0R0P #LGU2Y0R0P Khánh Duy
Member
3140 2727 103 693
12| [188] #8V0PYLPR9 #8V0PYLPR9 Long Bii
Member
2867 3413 0 0
13| [143] #QY0Q9C9P9 #QY0Q9C9P9 [H] 7 Tuổi
Elder
2844 3593 0 0
14| [124] #LC00UY2QJ #LC00UY2QJ trường sinh
Co-Leader
2788 2393 90 586
15| [148] #LV09CJJR0 #LV09CJJR0 mirza
Member
2746 3012 0 0
16| [178] #YRJVRCRJC #YRJVRCRJC BỐ GIÀ MAX √
Member
2727 4451 1874 478
17| [123] #Q9QY0CGRU #Q9QY0CGRU CONAN
Member
2607 2191 0 0
18| [148] #LQJR89U08 #LQJR89U08 coii.98
Co-Leader
2489 3523 0 0
19| [120] #9P29C8CU2 #9P29C8CU2 luff mũ rơm
Elder
2311 1738 0 0
20| [84] #QJLLLYGQ9 #QJLLLYGQ9 12345
Member
2287 2358 0 0
21| [134] #QLULCQ8VQ #QLULCQ8VQ CHÍ PHÈO MAX√
Elder
2237 3155 184 427
22| [163] #98CJGJ8R0 #98CJGJ8R0 bình yên nhe
Member
2225 2442 40 568

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here