#YRV9UR EL !! CLAN !!

Clan Level

22

Description

Clan de buenos y respetuosos jugadores. Luchamos las guerras hasta el ultimo ataque. 👍Si eres responsable y jugas a ganar, este es tu clan.

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
28444
48/50
Chile
open
9
1000
#YRV9UR
Clan War League

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [178] #LGLQ9P9U #LGLQ9P9U ByPedrito
member
4668 4095 613 0
2| [216] #9JJL2L2PC #9JJL2L2PC ❤Cristhy❤
member
4296 2628 110 48
3| [186] #PQ9VUQQQP #PQ9VUQQQP rey kong
member
3784 3969 274 0
4| [142] #L9JR9UQ8V #L9JR9UQ8V Atraco Jr
leader
3676 2513 215 77
5| [184] #9UL28YJ #9UL28YJ Hector Casanova
member
3177 3565 0 0
6| [186] #8CU8VYJ8 #8CU8VYJ8 Andrew Carnegie
member
3124 3655 200 72
7| [170] #8V8GUYL9P #8V8GUYL9P Cristhian2
coLeader
3078 2882 1010 810
8| [135] #22PQ2CVGG #22PQ2CVGG Warkko
member
3017 2652 382 268
9| [140] #JPYGLG2 #JPYGLG2 Pablitooo2195
member
2979 2954 1 1020
10| [135] #8JV8G8VQ8 #8JV8G8VQ8 /MIGUELGF~
member
2966 2892 0 194
11| [144] #Y22RLP8CL #Y22RLP8CL Sir hamidBollis
Elder
2923 2895 959 557
12| [166] #U2CYGP8U #U2CYGP8U ketmatisam
member
2808 2718 1211 422
13| [176] #8RP9CYGJP #8RP9CYGJP GAARA
member
2800 3512 0 0
14| [102] #LUJ0V9PUQ #LUJ0V9PUQ Goompears728
member
2767 2456 0 0
15| [145] #PUC8UJ80 #PUC8UJ80 Naxo
member
2696 2645 11 0
16| [187] #80JGPVG02 #80JGPVG02 villi
member
2689 3495 0 0
17| [101] #PG0J8YGJ9 #PG0J8YGJ9 AleMnts_16
member
2523 2202 0 168
18| [165] #RUC2YRGV #RUC2YRGV Psychosis ™
Elder
2443 2219 0 0
19| [100] #YGVUP9V9G #YGVUP9V9G Shroud
member
2389 1828 4 1176
20| [100] #8G89UPLU2 #8G89UPLU2 Pedro
member
2336 2080 630 1209
21| [83] #2LLLC9L8R #2LLLC9L8R luises
member
2273 2170 228 35
22| [107] #92V8P2PRU #92V8P2PRU nachito
member
2222 2287 226 563
23| [121] #L0VGPYRQ #L0VGPYRQ sergio
member
2082 2326 0 0
24| [80] #Q9GLJVQ0P #Q9GLJVQ0P Įşmą jř
member
2023 1503 31 31
25| [87] #L8YRR0C8G #L8YRR0C8G King of deanger
member
2002 2301 0 31
26| [149] #L2YQ280U #L2YQ280U MoonShapedPool
member
1996 2835 30 0
27| [73] #LP9YY2QVQ #LP9YY2QVQ sakiling
member
1950 2147 0 259
28| [78] #28JL9UCG #28JL9UCG Xezty
member
1939 1937 30 60
29| [88] #YQJUJVPVL #YQJUJVPVL NAVEGANTE KS
member
1896 1856 98 122
30| [92] #LCQC9PPP0 #LCQC9PPP0 ivan#@
member
1871 2265 0 404
31| [77] #YVPJYP0CL #YVPJYP0CL S I A K.
member
1757 2024 0 0
32| [95] #89GVCRY8V #89GVCRY8V juan503
member
1754 2172 260 31
33| [61] #Q9PPG0LPJ #Q9PPG0LPJ Wool
member
1753 1622 25 297
34| [83] #LVVCCCU2U #LVVCCCU2U Tito4842
member
1737 2195 0 0
35| [91] #2YPJYUQVR #2YPJYUQVR Cris2213
member
1737 1631 31 62
36| [106] #P9J99Y22C #P9J99Y22C M A X Í 2006
member
1731 2030 0 0
37| [57] #YRYV0LUVQ #YRYV0LUVQ [“ÆLÆŃ;ĐRÆGŒŃ”
member
1715 334 91 375
38| [89] #YGC2UQ28Q #YGC2UQ28Q killerpro
member
1696 2060 36 41
39| [75] #Q0CRCPG0R #Q0CRCPG0R Ryuk
member
1673 1977 0 66
40| [88] #LGRR9Q0VL #LGRR9Q0VL ruben2.0
member
1652 2375 32 36
41| [48] #QPVGLR8UJ #QPVGLR8UJ rafa
member
1596 912 388 1744
42| [89] #Y00UULRUY #Y00UULRUY Paulo
member
1593 1323 0 39
43| [93] #YU9YU9QUP #YU9YU9QUP VILLA
member
1447 2173 0 0
44| [74] #LGQR2PC90 #LGQR2PC90 the_ruxox
member
1419 1156 0 31
45| [57] #Q80C20VU2 #Q80C20VU2 JHONNY
member
1398 1797 33 77
46| [63] #QGYQQ98VP #QGYQQ98VP Agustín!
member
1301 1627 1 0
47| [48] #QG0RJ8PPQ #QG0RJ8PPQ cambitaII❤️
member
1249 1065 0 0
48| [58] #LVJ0PQQQ0 #LVJ0PQQQ0 peka✨
member
1228 1701 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here