#YRYVQJQ2 Nepal

Clan Level

17

Description

बनेको छ पहार ले छाती हाम्रो । बगेको छ छ्हरामा रगत राम्रो । टाकुरामा जन्मियु छ्हरी मा हुर्किउ । झुक्दै नझुक्ने नेपाल को छोरो।।। जैय नेपाल । ज्ये गोर्खाली ।। DONATION IS MUST ||🇳🇵🇳

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
31991
44/50
Nepal
inviteOnly
0
2800
#YRYVQJQ2
Clan War League   War Log

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [226] #8008QU0P0 #8008QU0P0 vhagirath
Leader
4842 2752 7358 7132
2| [143] #9CJVVP09 #9CJVVP09 si thu
Elder
4700 2662 679 4908
3| [224] #280VVPLUQ #280VVPLUQ Sorry
Elder
4240 3999 2792 2799
4| [208] #8RLYRCVPP #8RLYRCVPP MING-MONG
Co-Leader
4067 3160 1349 357
5| [121] #QGCLRJRCU #QGCLRJRCU magar
Member
3865 2666 338 0
6| [224] #2C8R0GQ20 #2C8R0GQ20 pain
Co-Leader
3678 3288 1171 471
7| [188] #8YYRVLYGY #8YYRVLYGY donronit
Co-Leader
3658 3130 2308 2272
8| [206] #8CLR28LLY #8CLR28LLY nathan the boss
Elder
3576 3196 1907 1804
9| [185] #P90VU9G9G #P90VU9G9G «Tej♡Raj»
Elder
3573 3711 0 0
10| [210] #809JQQ8VV #809JQQ8VV Arjun regmi
Co-Leader
3455 2318 5865 3448
11| [187] #VJCC2LJL #VJCC2LJL ramchandra bhan
Member
3346 4065 27 154
12| [214] #8PJRLJU9Q #8PJRLJU9Q the [email protected]
Elder
3229 3243 2554 1060
13| [162] #2CJ0RPY0V #2CJ0RPY0V lama vai
Elder
3059 3170 3518 5663
14| [105] #9YUC2U2V0 #9YUC2U2V0 MAXPLAYER NABIN
Elder
3052 1874 0 67
15| [167] #PY2QQ9QQY #PY2QQ9QQY ✴✴Sk Reehan✴✴
Member
3036 2181 169 114
16| [221] #8YJG82G89 #8YJG82G89 Beerbool lama
Co-Leader
2971 3391 27096 4300
17| [118] #LVU82RPYR #LVU82RPYR MANU
Elder
2962 2566 157 664
18| [151] #2CPJU02PJ #2CPJU02PJ i'm awesome
Member
2946 2489 133 3655
19| [165] #LY09JVU9 #LY09JVU9 VJ
Elder
2933 2719 196 1326
20| [221] #8YGY00P2P #8YGY00P2P Prince
Member
2912 3131 0 154
21| [161] #8QJ9RJ0UU #8QJ9RJ0UU JOJO.
Elder
2891 2600 503 4169
22| [122] #L8R29GJJR #L8R29GJJR ♡mhmt♡
Elder
2872 2140 0 647
23| [189] #9UCUR2PJC #9UCUR2PJC Dïpêñ Mã[email protected]
Co-Leader
2795 3400 40 1076
24| [100] #LV0LQJ9R9 #LV0LQJ9R9 xudip
Elder
2643 2318 5 2185
25| [107] #LVPJVY0RP #LVPJVY0RP samikshyaa
Elder
2549 2133 196 1377
26| [148] #V8QPLQ28 #V8QPLQ28 thei Lama
Elder
2525 2392 0 0
27| [146] #2RQGCQ08J #2RQGCQ08J [email protected]
Member
2418 2413 427 366
28| [83] #LLGY9L2LR #LLGY9L2LR xudip 2
Elder
2175 2037 38 1888
29| [63] #QC8YG98C9 #QC8YG98C9 PASA
Elder
2152 1835 227 3255
30| [109] #PC2LRLLCG #PC2LRLLCG prakash
Elder
2059 2302 21 696
31| [79] #QLYRQ8G0J #QLYRQ8G0J BEAST_777
Elder
2022 1838 33 333
32| [81] #QC8UC0LGV #QC8UC0LGV BEAST_444
Elder
1846 1398 108 397
33| [62] #QR9VQ0QUY #QR9VQ0QUY Sandipthapa
Elder
1751 1756 10 20
34| [145] #2LQ9G2PLV #2LQ9G2PLV Leo Shuvam
Elder
1632 2225 259 726
35| [88] #PCYJ89LUJ #PCYJ89LUJ RAJBIKRAM
Co-Leader
1573 2268 0 155
36| [90] #Q20JRPULL #Q20JRPULL DPG SURAJ
Elder
1494 2182 0 31
37| [56] #LV0VY9CPP #LV0VY9CPP babuwa
Member
1378 585 0 0
38| [42] #QUY989Y9V #QUY989Y9V Don no.1
Elder
1061 1246 37 2038
39| [38] #LJGU9G28R #LJGU9G28R Bikash biswa
Elder
1033 487 60 220
40| [31] #QCQVQVVVR #QCQVQVVVR NS Dd ADAD
Member
1012 221 0 0
41| [65] #LQVJLCGLV #LQVJLCGLV ⚡⚡⚡THOR⚡⚡⚡
Elder
936 1794 0 26
42| [48] #YCRL998QY #YCRL998QY Mabish
Member
913 350 20 31
43| [16] #QR99JV2GU #QR99JV2GU BEAST_999
Member
557 170 0 10
44| [10] #QUY2U9V92 #QUY2U9V92 K.P.OLI
Member
155 172 0 10

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here