#YRYVQJQ2 Nepal

Clan Level

16

Description

बनेको छ पहार ले छाती हाम्रो । बगेको छ छ्हरामा रगत राम्रो । टाकुरामा जन्मियु छ्हरी मा हुर्किउ । झुक्दै नझुक्ने नेपाल को छोरो।।। जैय नेपाल । ज्ये गोर्खाली ।। DONATION IS MUST ||🇳🇵🇳

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
31687
46/50
Nepal
open
3
2500
#YRYVQJQ2
Clan War League

Clan Labels

Clan War League

Clan War League

Trophy Pushing

Trophy Pushing

Donations

Donations

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [228] #8VL8VLRL2 #8VL8VLRL2 Nursary rocks
Elder
4304 3594 37 400
2| [221] #2C8R0GQ20 #2C8R0GQ20 pain
coLeader
4301 3287 152 142
3| [220] #8008QU0P0 #8008QU0P0 vhagirath
leader
3989 2531 96 122
4| [197] #8CLR28LLY #8CLR28LLY nathan the boss
Elder
3589 3022 120 35
5| [208] #8PJRLJU9Q #8PJRLJU9Q the [email protected]
Elder
3546 3006 35 40
6| [198] #9Q0Y2Q92L #9Q0Y2Q92L Suman Regmi
coLeader
3459 4991 125 111
7| [176] #2RV8CYQ9V #2RV8CYQ9V Suman Regmi
coLeader
3407 2552 770 399
8| [132] #8PCY29LYL #8PCY29LYL Vibol love you
Elder
3345 2647 36 37
9| [197] #809JQQ8VV #809JQQ8VV Arjun regmi
coLeader
3213 2031 2 98
10| [150] #8QPL8YVV8 #8QPL8YVV8 NIPS
member
3119 2388 60 190
11| [150] #9QV0QLLPY #9QV0QLLPY ☆☆[email protected]! [email protected]@☆☆
Elder
3029 2828 189 67
12| [174] #8CG0P2288 #8CG0P2288 prince
member
3028 2927 0 0
13| [173] #PYCQ8QJ29 #PYCQ8QJ29 RonaLaDo 7
coLeader
3027 2598 857 77
14| [130] #9CJVVP09 #9CJVVP09 si thu
member
3019 2273 0 30
15| [176] #8RPPYULJC #8RPPYULJC Sekhan Raja
member
2966 2860 0 0
16| [154] #LY09JVU9 #LY09JVU9 VJ
member
2959 2462 0 70
17| [209] #U0CGCU80 #U0CGCU80 Dhiren
Elder
2955 2847 0 0
18| [129] #PUJR0LC0C #PUJR0LC0C FAKE SEGA
Elder
2912 2598 137 439
19| [109] #YJYRQ8RPP #YJYRQ8RPP lama
member
2851 2166 0 66
20| [170] #2UJUPU2RY #2UJUPU2RY Suman
member
2833 2603 0 0
21| [138] #9PJQG889U #9PJQG889U MR.ROCK
member
2817 2793 0 0
22| [149] #9CUYLVPLG #9CUYLVPLG YaMukaka
Elder
2809 3369 0 0
23| [145] #9R0UL0CP9 #9R0UL0CP9 FIVE BRO
member
2804 2811 0 0
24| [187] #98UUQRGUV #98UUQRGUV batista
member
2767 3305 0 0
25| [150] #2L8GYU9YP #2L8GYU9YP samir kambang
Elder
2766 2872 134 97
26| [156] #2GJRYJ2U9 #2GJRYJ2U9 Iftehaz
member
2759 1928 0 0
27| [171] #P8GCU9PGY #P8GCU9PGY Linbu Dhirendra
Elder
2758 2655 0 0
28| [150] #2C8P0CR0Q #2C8P0CR0Q Vinay
member
2728 2377 0 0
29| [184] #28CJ80RRG #28CJ80RRG AVIISCAR
member
2705 2271 0 0
30| [167] #8VGUP0QG #8VGUP0QG Black Beard
member
2671 2955 0 0
31| [181] #8CP9LUQUP #8CP9LUQUP ØmKaR
Elder
2670 2679 30 80
32| [157] #2UUGCP99R #2UUGCP99R PRITIKA✌GURUNG
member
2668 2114 0 0
33| [217] #22VJUJUU9 #22VJUJUU9 ՏԵɑղցօ
Elder
2662 3211 41 77
34| [138] #9QRUQGGJ8 #9QRUQGGJ8 Sarowar...
member
2636 2598 0 0
35| [175] #P8YCQLQY2 #P8YCQLQY2 SOUL¥VIPER
member
2629 2987 190 72
36| [161] #2PGPY8RP0 #2PGPY8RP0 ⚡️Nowty Danu⚡️
Elder
2591 2656 0 0
37| [172] #9RPPL9URR #9RPPL9URR Butwal prince
Elder
2565 3124 57 67
38| [154] #92GUQV2JV #92GUQV2JV kailash
Elder
2474 2953 0 0
39| [210] #9LQRGY0CG #9LQRGY0CG ⚡⚡♡♡RANDIKA♡♡
member
2454 3696 0 0
40| [167] #9VC2LQUCR #9VC2LQUCR mattu
member
2410 3060 0 0
41| [136] #9UYUQG8UY #9UYUQG8UY rambos
member
2349 3139 0 0
42| [150] #9PVJRRG28 #9PVJRRG28 SUMAN
Elder
2276 2192 2 67
43| [137] #P80GUL02V #P80GUL02V D-nesh TMG
member
2165 2460 0 132
44| [52] #Q8QG88V00 #Q8QG88V00 Bʀᴏᴋᴇɴ
member
1274 1537 0 156
45| [35] #QQY80VG9V #QQY80VG9V himal
member
840 1544 0 30
46| [25] #QQ008G0UG #QQ008G0UG [email protected]$
member
760 831 0 15

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here