#YU902RGR LAO PDR FC

Clan Level

13

Description

🇱🇦👉มีกดอยู่หน้อยหนื่ง.ให้ส่งคนช่วยกันตามน้ำใจตนเอง💱แครนของพวกเฮาเตีบใหย่ขื้นมาฮอดทุกมื้นี้ก่อย้อนพวกเฮาทุกคนสามักกันและช่วยกันส้าง.ขอให้พวกเฮาทุกๆคนฮักสามาดตะถานนี้ไว้.ให้เกียดเชี่งกันและกัน🤝พัดทะนาแครนให้มีชื่เสียงไปพ้อมๆกัน.สู้ๆ🥇

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
23762
43/50
Laos
inviteOnly
1
1100
#YU902RGR
Clan War League

Clan Labels

Friendly Wars

Friendly Wars

Base Designing

Base Designing

Friendly

Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [181] #9CQ92JLL #9CQ92JLL A’L.A.C.K-VLK1
coLeader
3901 3361 10153 4304
2| [206] #UP99CQ29 #UP99CQ29 June FC 1
leader
3730 3546 1470 894
3| [172] #YCJLUJLC #YCJLUJLC bith
Elder
3725 3348 1827 713
4| [143] #YG0Y8V2J9 #YG0Y8V2J9 A'L.A.C.K¥VLK2
coLeader
3323 2592 6726 4128
5| [156] #82R9PJ09G #82R9PJ09G mee huk mo
coLeader
3106 2575 174 739
6| [154] #82U8JRR09 #82U8JRR09 June FC 2
coLeader
2821 2401 876 802
7| [113] #L9CVPVL9G #L9CVPVL9G ~A.L.A.C.K((3)~
coLeader
2811 2385 1747 4539
8| [148] #2YQY8UGRP #2YQY8UGRP XAIY LAO LEGION
member
2785 2006 245 406
9| [174] #2YU92CJJQ #2YU92CJJQ KIPENG
coLeader
2751 3342 531 648
10| [154] #8UGJLGPYV #8UGJLGPYV การ์ดโลก
member
2496 3148 0 0
11| [131] #L0LLRRYCL #L0LLRRYCL ky
member
2478 3132 0 0
12| [138] #2UULPQCQP #2UULPQCQP MNX KOUD
coLeader
2265 2216 588 758
13| [136] #9PR08989J #9PR08989J KOUD.. MNXOPCR
member
2195 2293 0 0
14| [159] #882R9CV0P #882R9CV0P Juli 1
coLeader
2134 3643 0 0
15| [108] #PPV0LQ0RQ #PPV0LQ0RQ KOUD1.MNX
Elder
2093 2255 223 859
16| [136] #8GU0VLUL #8GU0VLUL ❤️lovely❤️
Elder
2091 1100 0 0
17| [75] #QPQQPLGRG #QPQQPLGRG A.L.A.C.K((4))
coLeader
2080 1901 837 3716
18| [101] #P0UYCYGQR #P0UYCYGQR June FC 3
coLeader
2047 1828 473 869
19| [127] #VP0QYC9G #VP0QYC9G Bee_Spatan
member
1948 2106 0 0
20| [126] #8P099VUV8 #8P099VUV8 vansai
Elder
1874 2346 0 0
21| [76] #L8JJPV2UJ #L8JJPV2UJ เสกสันคน
member
1831 2043 0 0
22| [89] #8YV0VPCPR #8YV0VPCPR June FC 4
coLeader
1787 1833 82 399
23| [85] #QPPJ2UGU9 #QPPJ2UGU9 แฟนเปรี้
coLeader
1758 2167 30 466
24| [111] #99RQR00G #99RQR00G tom
member
1721 289 0 0
25| [110] #C9RRR08C #C9RRR08C BOUN THENG
member
1508 2106 0 0
26| [66] #LULG80CY2 #LULG80CY2 LAO JAY PP01
member
1361 1764 0 26
27| [60] #LUVJQU0P0 #LUVJQU0P0 ©®%✓∆∆
Elder
1292 1560 0 128
28| [72] #P9P0G2GPC #P9P0G2GPC MEE FC
coLeader
1249 1398 0 0
29| [54] #LVV9LJYQQ #LVV9LJYQQ handsome,
member
1216 1548 0 0
30| [84] #22Q9UYJQJ #22Q9UYJQJ Juli 2
Elder
1212 0 0 0
31| [53] #LQG2R80VU #LQG2R80VU •$¥KILUN$¥•
member
1157 450 0 0
32| [86] #8PQQPRGCC #8PQQPRGCC โจ้กะชวง
member
1135 1315 0 0
33| [47] #QQ920RGRJ #QQ920RGRJ Ting
member
935 1544 239 650
34| [30] #QLU2P2U8R #QLU2P2U8R ~A.L.A.C.K[VIP]
coLeader
932 923 5 1062
35| [47] #QY8VLJLCY #QY8VLJLCY ยากเตะปา
member
919 1388 0 60
36| [52] #QYLVQLYPL #QYLVQLYPL LAOS.18Y
member
881 1572 0 60
37| [53] #LV002QQ98 #LV002QQ98 tokai
member
837 1274 0 0
38| [42] #YP9UGL08Q #YP9UGL08Q tui ka laem
member
798 1312 0 0
39| [25] #Q8R99GVJJ #Q8R99GVJJ เลียหีอล
Elder
766 1167 0 0
40| [38] #YCLP0VJCJ #YCLP0VJCJ khn hod
member
732 1480 0 0
41| [27] #9RGCQQQPC #9RGCQQQPC kingsl3oy
member
717 538 0 0
42| [27] #LG8V02L98 #LG8V02L98 ok
member
641 785 0 0
43| [14] #Q9R8UUJV8 #Q9R8UUJV8 ʟᴀʀʀ
member
498 106 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here