#YUPYVVQV BigBoy,,TH,,

Clan Level

22

Description

โปรดอ่าน ยินดีตอนรับ แคลนคนวัยทำงาน 1.มีน้ำใจช่วยส่งทหาร 2.รับสมัครผู้กล้า 3.ติดวอตีให้ครบ2ดาบ(ไม่ตีมีเตะนะครับ) 4.ขอทหารพิมพ์ชื่อต่อท้าย 5.อยู่แบบครอบครัวรู้แพ้รู้ชนะไม่ว่ากัน ไม่พูดคำหยาบ ไม่รับฝากบ้านนะครับไม่มีการเคลื่อนไหวมีตั๋วบินฟรีครับ

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
39167
50/50
Thailand
inviteOnly
0
1000
#YUPYVVQV

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Donations

Donations

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [242] #CU8YP8V #CU8YP8V เอก เว้ยเ
coLeader
5199 4411 6108 9749
2| [241] #2VPVV288 #2VPVV288 "มัจจุร
coLeader
5141 2963 12776 12060
3| [258] #G9Y80JPL #G9Y80JPL "มัจจุร
leader
5090 3788 17444 12246
4| [226] #99G2RG8L #99G2RG8L Tasakimoto
coLeader
5077 5254 1564 462
5| [199] #9J0Q8GYQQ #9J0Q8GYQQ -: lemon :-
coLeader
4898 4768 6898 6000
6| [239] #CUGQCVLG #CUGQCVLG ปล้นกุให
coLeader
4686 4224 789 573
7| [250] #P82PJPGY #P82PJPGY MASTER ØP
coLeader
4293 3295 0 336
8| [226] #YPVRR2JQ #YPVRR2JQ No1
coLeader
4184 4413 5082 3626
9| [215] #L0VQR900V #L0VQR900V ยูฟ่าผู้
coLeader
4181 4244 3751 2322
10| [176] #899CP8PRY #899CP8PRY ©Mon_Just Blow
Elder
4164 3108 1085 3528
11| [211] #P0VU0CP #P0VU0CP ToNGHoYLoRDD
coLeader
3994 4631 1627 1413
12| [209] #GU0LYRY8 #GU0LYRY8 เอก เว้ยเ
coLeader
3984 2904 11464 0
13| [185] #9RQQVJ8QG #9RQQVJ8QG "มัจจุร
coLeader
3959 2172 1593 1545
14| [185] #9PC2G98L9 #9PC2G98L9 เอก เว้ยเ
coLeader
3937 2898 656 1404
15| [204] #2L0RLLRU #2L0RLLRU น้องว่าน
coLeader
3922 3652 1043 1074
16| [198] #2C028LG2C #2C028LG2C "มัจจุร
coLeader
3871 1957 2465 1838
17| [240] #L0PJ92Y0 #L0PJ92Y0 ~Windows~xp"
coLeader
3841 4707 20631 9922
18| [156] #YP8P2G0P2 #YP8P2G0P2 รัตทาทุย
Elder
3661 3974 367 1547
19| [173] #L9LYJPJCY #L9LYJPJCY ToNGHoYLoRD
coLeader
3617 4332 414 593
20| [187] #92QQQG208 #92QQQG208 Xunwu_Leng
coLeader
3591 3381 266 174
21| [152] #PJYJLJJR #PJYJLJJR Frank
Elder
3388 3271 1106 1278
22| [186] #8CQPQJGJY #8CQPQJGJY "เขี้ยว
coLeader
3106 3224 304 937
23| [176] #28Y88VL8P #28Y88VL8P G̲̅)ämЄ₪¤큐
Elder
3036 2415 142 226
24| [156] #9GVGRV2QR #9GVGRV2QR พี่ 'บีช
Elder
2894 2583 0 119
25| [130] #J0Q8P2YL #J0Q8P2YL The king
Elder
2788 2469 622 3590
26| [99] #YCGUGLLVP #YCGUGLLVP PD
Elder
2754 2515 422 4170
27| [95] #LV9YV2Y0R #LV9YV2Y0R onibaku69
member
2737 2377 117 703
28| [122] #Y89QCJ9PQ #Y89QCJ9PQ ฆาตกรต่อ
Elder
2676 2446 2 408
29| [135] #8GYLP0Q9C #8GYLP0Q9C อ่านหาพ่
Elder
2614 2826 156 330
30| [192] #QL9PCPGJ #QL9PCPGJ monkeylll
coLeader
2520 2218 394 0
31| [125] #YVGPYJVVG #YVGPYJVVG ระเบิดมื
Elder
2441 2760 518 591
32| [122] #Y22V9PUCG #Y22V9PUCG Poom op
Elder
2404 2949 106 1493
33| [189] #U008YGRY #U008YGRY "มัจจุร
coLeader
2391 3310 594 269
34| [146] #YPG9JLCLQ #YPG9JLCLQ peamzaza
Elder
2344 3230 45 0
35| [130] #9R8C8UR22 #9R8C8UR22 เอลี่
Elder
2274 2445 55 312
36| [129] #2LJQG2CVQ #2LJQG2CVQ ZERODARK```
Elder
2210 2433 304 2618
37| [112] #P0Q9YUL98 #P0Q9YUL98 1'st Takoyaki
Elder
2162 2409 580 1643
38| [82] #9RRGUCCP8 #9RRGUCCP8 HUMLEK
member
2160 1498 0 1541
39| [114] #PYUY2VCYL #PYUY2VCYL AkiRoshV2
member
2084 2748 0 457
40| [91] #Q9QJ0PJVP #Q9QJ0PJVP T.T
Elder
2031 2350 25 814
41| [78] #Q8P90QPYJ #Q8P90QPYJ น้ำพุ
Elder
1994 2005 125 371
42| [72] #Q2VGQQRPP #Q2VGQQRPP IKKEWSAŃG_
Elder
1904 2007 84 865
43| [125] #YLQ8VJPC0 #YLQ8VJPC0 เจมส์บอล
member
1832 2549 15 1441
44| [76] #Q2JCCG8R0 #Q2JCCG8R0 samagusto
member
1796 2629 0 447
45| [125] #8V0UJVJJ0 #8V0UJVJJ0 โจ๊กเกอร
member
1710 2397 59 402
46| [51] #LU9LRY2G2 #LU9LRY2G2 จิจิ
Elder
1680 212 309 664
47| [125] #QYPQQRVC #QYPQQRVC อินทรชิต
Elder
1421 2356 27 1806
48| [49] #QGLR8V0QL #QGLR8V0QL fram2005
member
1250 1108 51 402
49| [68] #Q8CQ2YUJR #Q8CQ2YUJR ขุดมันขึ
Elder
1019 1960 0 26
50| [57] #LR9R8GJUR #LR9R8GJUR Birdhub
member
860 557 0 90

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here