#YUV82C82 妖精,天使

Clan Level

18

Description

常驻请加微信群,部落里说一声拉你入群,死鱼,半死不活,速本的不活跃的不参战的不捐兵乱捐兵的请绕道,一个赛季清理人员,不合格者降职或飞机票。

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
32025
38/50
International
inviteOnly
0
3500
#YUV82C82
Clan War League

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [258] #Q9PVLGPV #Q9PVLGPV 埃斯林亲王
coLeader
5059 4997 7698 4274
2| [242] #2VPUPRJCR #2VPUPRJCR 猫猫
leader
4590 2430 3253 2177
3| [230] #8QPJL00J8 #8QPJL00J8 魍魉
coLeader
4450 4776 135 1954
4| [225] #YUQJCGV9 #YUQJCGV9 猫哩爸
coLeader
4362 4722 182 684
5| [210] #P8GQPRVRV #P8GQPRVRV 臭婷
coLeader
4076 4989 318 721
6| [213] #289C88LUV #289C88LUV 寒渊
coLeader
3827 3645 136 698
7| [228] #8U0Q9VCQ #8U0Q9VCQ 北巷清风
member
3604 3239 299 702
8| [181] #9QYVL9Q8J #9QYVL9Q8J 王大
member
3558 4558 351 708
9| [206] #9YP98290G #9YP98290G 巧克力味的苏苏酱&
member
3515 3516 0 1095
10| [164] #YL8GYJ0L0 #YL8GYJ0L0 BT.北笙
coLeader
3475 3628 241 387
11| [205] #99JVGP2C9 #99JVGP2C9 乌云托月£
coLeader
3459 3172 194 777
12| [222] #PG0VRV28V #PG0VRV28V 千觞ぃ相濡以沫。
coLeader
3411 3631 219 855
13| [219] #82VGV9Q9Y #82VGV9Q9Y 淡现
coLeader
3403 3103 108 463
14| [209] #Y0RJLC20U #Y0RJLC20U 飞飞
Elder
3341 3611 1102 1218
15| [188] #PUVJ8R8P9 #PUVJ8R8P9 臭婷
Elder
3071 4555 0 0
16| [205] #8VJRGJQ2V #8VJRGJQ2V 希望zun
member
2984 3044 234 547
17| [214] #PLGRCVLV8 #PLGRCVLV8 画船听雨眠
member
2932 3630 65 154
18| [206] #P8VJQYLRY #P8VJQYLRY 赫'
Elder
2900 4231 1382 469
19| [138] #2L0YCLR0Y #2L0YCLR0Y 莫莫家的小奶猫
member
2693 1234 0 132
20| [135] #QCQLGPVG #QCQLGPVG 懒猫猫
member
2636 1122 0 197
21| [128] #LQVYL9ULJ #LQVYL9ULJ 圣魂村
member
2629 2949 0 0
22| [165] #YYLC0UQCR #YYLC0UQCR OAO
member
2602 3279 4301 4920
23| [143] #9G89UYL08 #9G89UYL08 饮毒戒心
member
2566 2743 0 0
24| [124] #PR289G0UG #PR289G0UG 流氓兔
member
2528 2237 0 0
25| [126] #2QG2C2Q8R #2QG2C2Q8R 鱿鱼味的猫猫酱
member
2375 524 0 201
26| [153] #PLC8QJU0L #PLC8QJU0L ☞虎牙掉了☜
member
2334 2901 0 0
27| [132] #YG09C9GJ0 #YG09C9GJ0 颠沛离柳
member
2172 3105 0 0
28| [130] #98CCGRQYQ #98CCGRQYQ 君临老铁
member
2140 2948 0 0
29| [126] #P8LP2Q02R #P8LP2Q02R 夜行书生
member
2039 2052 0 0
30| [225] #PQUC92Y8G #PQUC92Y8G 0.0
coLeader
1962 4946 6784 8472
31| [147] #8CJJCVGYC #8CJJCVGYC 猫哩
member
1884 3118 0 0
32| [139] #2QUQV9GQL #2QUQV9GQL 马嘿呀
member
1881 1746 0 0
33| [112] #PG9LQL92Q #PG9LQL92Q 清新
member
1873 2564 0 0
34| [176] #YPQJ2RLJG #YPQJ2RLJG 青柠檬味的鬼鬼酱
Elder
1848 3062 4935 0
35| [110] #Y8J9QJPY2 #Y8J9QJPY2 咕噜
member
1782 2133 0 132
36| [182] #P9UQ02VV2 #P9UQ02VV2 小污菜ら
coLeader
1475 897 0 0
37| [106] #P2UJQJPQR #P2UJQJPQR 诺诺女王的可爱宝
coLeader
1067 1495 0 0
38| [51] #PYCUU0QYY #PYCUU0QYY 北笙。
member
900 1663 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here