#YV89VG0Q CITY OF ANGLE

Clan Level

24

Description

ยินดีต้อนรับทุกคน ที่มีใจรักในการเล่นเกม จะวอหรือไม่วอ ไม่บังคับ แต่ถ้าไม่ออนเกิน3วัน Kick out.!!

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
37474
41/50
Thailand
inviteOnly
0
1500
#YV89VG0Q

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [250] #R8LULQJ #R8LULQJ สามดาวดำ
coLeader
4922 3902 7170 5092
2| [262] #CU2P228 #CU2P228 Norr
coLeader
4916 5094 4935 5795
3| [261] #RQ8RPGGR #RQ8RPGGR ลุงปลวก
coLeader
4880 4622 4765 3571
4| [205] #9PR0V8L9C #9PR0V8L9C ❤นางฟ้าจ
Elder
4770 3553 2298 3715
5| [241] #LV0L2LLJ #LV0L2LLJ ❗️คุณชาย
member
4670 4898 1256 3360
6| [219] #RQCY0QRJ #RQCY0QRJ ✨SAGITTARIUS✨
coLeader
4251 4715 1409 4033
7| [229] #2L20VYC8G #2L20VYC8G LaRaDa_Forever.
leader
4251 5202 2961 2842
8| [188] #9LCR08G8 #9LCR08G8 L.M.N.T.R.I.X ☺
member
4155 3283 2014 2376
9| [203] #PR8220QQ #PR8220QQ New normal
member
4017 2913 598 1052
10| [191] #L8P8GU8Q #L8P8GU8Q City For Rent.
coLeader
3881 4538 739 2337
11| [271] #PGV9Y9JL #PGV9Y9JL OrdinaryMan69
coLeader
3795 5131 28814 1845
12| [203] #2L0LRG0U2 #2L0LRG0U2 เดียร์•ป
Elder
3775 4633 150 1202
13| [224] #8UVGVGV #8UVGVGV ❗️อิปลวก
member
3738 3991 315 624
14| [232] #VL9L80JY #VL9L80JY Dol EL
member
3654 4513 227 1140
15| [236] #2002LY09G #2002LY09G JaXx
Elder
3632 4795 1783 4229
16| [175] #Q9J8920R #Q9J8920R nickk
member
3552 4780 270 451
17| [202] #LRC8UGLY #LRC8UGLY $"kong"$
member
3552 4545 566 878
18| [194] #2J8RQJ09Q #2J8RQJ09Q justin bieber
member
3520 3063 40 2221
19| [236] #2CQVR9CPU #2CQVR9CPU ♡ ลิงน้อย
member
3446 3084 1865 1232
20| [132] #YJCC8Q9PL #YJCC8Q9PL ❤BOW❤
member
3347 2623 927 1561
21| [233] #Q9RVGGLY #Q9RVGGLY kwan
coLeader
3296 3880 2050 1326
22| [163] #Y22J88LCQ #Y22J88LCQ Nu
member
3278 3066 63 648
23| [151] #P08G0ULQ0 #P08G0ULQ0 Top
member
3228 3329 7 2030
24| [218] #RUGR8GG0 #RUGR8GG0 Hid
member
3127 2875 934 3351
25| [188] #2RGPRPURC #2RGPRPURC LaRaDa_Travel.
coLeader
3113 4344 834 2068
26| [187] #9JY8YJL2 #9JY8YJL2 IIIメKNメ
member
3100 4224 10 365
27| [189] #QCRPJRVY #QCRPJRVY Saleena
member
3072 2737 1073 4718
28| [163] #P9VPYP220 #P9VPYP220 เบ็นซ์
member
3063 4496 636 2050
29| [186] #9G8PRVVQ9 #9G8PRVVQ9 (£¢€¥ BIG ¥€¢£)
member
3029 5000 23 0
30| [171] #8VJVVCQU #8VJVVCQU ~Dew
member
3021 3232 337 1144
31| [152] #LL0PJQLJC #LL0PJQLJC เอาเด้อ
member
3007 3022 0 0
32| [176] #Q9JYUV8R #Q9JYUV8R db
Elder
3004 4241 1342 2834
33| [169] #PVRYPPVP #PVRYPPVP ○Seiya○
member
2725 2910 1814 2298
34| [217] #92PLYGV9 #92PLYGV9 Bestty
member
2403 4834 1683 1914
35| [217] #PYPP9LYQ #PYPP9LYQ FiesTa
member
2232 4478 206 772
36| [257] #2PJUJU22U #2PJUJU22U SoM_LaRaDa.
coLeader
2188 4078 4098 2687
37| [142] #2GQCLLRPL #2GQCLLRPL ^ส้มเปรี้
member
2177 1512 2 334
38| [96] #L8R9PLY2L #L8R9PLY2L Note Chaiyawat
member
1985 2165 0 0
39| [89] #QP0V2RLCC #QP0V2RLCC ชายบู้
member
1978 2549 0 498
40| [177] #9Q2QLUPL2 #9Q2QLUPL2 Hiroshi Yamada
member
1710 3371 95 648
41| [117] #8YU8VUJUC #8YU8VUJUC . Toey
member
1001 2806 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here