#YV8P0YVJ 大青帝国部落

Clan Level

14

Description

活跃的,愿打部落战的留下。伸手党踢。捐兵1000长老五十级以上的都得捐兵喲。七十级以下 速本的 ,不要拉进来了。不打部落战的就飞机喽。加影子vx:19821440980拉你进vx群,备注部落名。

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
30646
44/50
China
inviteOnly
0
1200
#YV8P0YVJ

Clan Labels

Clan War League

Clan War League

Friendly Wars

Friendly Wars

Donations

Donations

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [241] #Q2RR99UY #Q2RR99UY 微尘2
coLeader
5027 4329 6699 5019
2| [231] #880YGCL8 #880YGCL8 应龙庄
coLeader
5002 4176 7099 3797
3| [209] #Y2RRPU0VQ #Y2RRPU0VQ 裤档里的痒
leader
4626 5029 153 0
4| [204] #29CG0CYLC #29CG0CYLC yang
member
4232 3733 1156 1683
5| [162] #L98QCYGGC #L98QCYGGC 勋xun
member
3720 3432 309 417
6| [140] #YQCUPPRPC #YQCUPPRPC 梦埋远乡-
member
3494 3542 2 589
7| [175] #PUPG2L9C2 #PUPG2L9C2 w喂喂喂w
coLeader
3314 4749 438 1145
8| [175] #P9QCVYL8Y #P9QCVYL8Y zyp
member
3102 3466 0 0
9| [142] #LPC9LUCQP #LPC9LUCQP 火炎焱
member
3001 3204 214 574
10| [161] #28Q0C9989 #28Q0C9989 花落微凉梦清幽
member
2975 3158 0 201
11| [155] #2VP99GRLV #2VP99GRLV 刘伟
member
2967 3780 15 134
12| [155] #YYYJJ9V0U #YYYJJ9V0U 影子村庄
coLeader
2940 3564 127 566
13| [110] #Q0890Q8GL #Q0890Q8GL 暧昧
member
2891 2298 75 167
14| [215] #9UUVQYQQV #9UUVQYQQV 赤焰€36D
member
2781 3634 4174 231
15| [118] #LYL9228PL #LYL9228PL 铂金蓝鲨鱼
member
2723 2447 0 0
16| [106] #LLC0RGJQ #LLC0RGJQ 鑫鑫
member
2713 2261 0 103
17| [153] #PJUCJGJRC #PJUCJGJRC 妓术总奸
member
2681 3552 2 35
18| [146] #PU0GRU00P #PU0GRU00P 哥谭市漏网之鱼
member
2660 3140 0 0
19| [197] #2JLC0QCCG #2JLC0QCCG DRAGON丶
member
2628 3592 631 382
20| [155] #PLQ8JV8V #PLQ8JV8V 乱世浮生丶
member
2609 2605 0 0
21| [123] #L0RJ2YC8G #L0RJ2YC8G 喂喂喂
member
2563 2997 279 440
22| [167] #8GRCPUPR0 #8GRCPUPR0 today62
member
2545 3007 0 0
23| [110] #LLJ0YPYJG #LLJ0YPYJG 赤焰€小龙女
member
2513 1742 0 144
24| [179] #YV8P29LUU #YV8P29LUU 赤焰€酔淼
coLeader
2373 3732 343 2212
25| [136] #P0JUJ92UP #P0JUJ92UP 赤焰€四岁
member
2327 1975 304 1119
26| [121] #92Q8YQY0P #92Q8YQY0P 血水圣灵
member
2164 2202 0 132
27| [144] #9PCCRV8PP #9PCCRV8PP 落月·sao
member
2157 3062 0 0
28| [81] #LJRQQP0QV #LJRQQP0QV 危房区
member
2102 2390 0 0
29| [93] #LU88VYYUV #LU88VYYUV 9986
member
2088 2152 0 65
30| [90] #LC9JJ9YRC #LC9JJ9YRC 抖音搜520
member
2087 2338 0 678
31| [100] #PCPR8C8LP #PCPR8C8LP 24OK
member
1834 2223 0 0
32| [91] #Y8LJ9U092 #Y8LJ9U092 64646
member
1761 2148 0 0
33| [99] #YJPGPRUYV #YJPGPRUYV 屠龙
member
1714 2228 30 125
34| [91] #PRQJCP80Y #PRQJCP80Y 木叶村
member
1702 2209 34 90
35| [85] #PL9RYY800 #PL9RYY800 哇哈哈
member
1665 2158 0 20
36| [85] #LGVLQVJ8L #LGVLQVJ8L 好喜欢插嘴
member
1628 2291 0 0
37| [94] #PYQ9UVLRJ #PYQ9UVLRJ 时刻铭记
member
1621 2059 0 0
38| [97] #PQRL0PU2U #PQRL0PU2U 威威
member
1597 2059 0 35
39| [54] #QYP02CQYY #QYP02CQYY 航航
member
1441 1952 0 0
40| [64] #QG2CR8VGP #QG2CR8VGP 一鲸落万物生
member
1409 1749 35 797
41| [60] #Y2U808PQY #Y2U808PQY 四岁爱吃糖鸭
member
1358 1135 0 733
42| [62] #LU8C8UGYY #LU8C8UGYY 偷星的影子
member
1100 1872 0 0
43| [54] #LV0J2RQ0R #LV0J2RQ0R 赤焰€奈兹
member
973 961 0 0
44| [24] #QRG9CQU9R #QRG9CQU9R 墨倾
member
876 950 0 279

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here