#YVQQGV22 不打部落战只做捐兵狂

Clan Level

27

Description

【酷酷跑合作不战聯盟】欢迎九本以上活跃玩家加入,赛季捐3000捐收比1:3,捐5000*限收给长老,👉新人红字消失前捐兵500以示活跃否则请出部落,按要求捐兵,禁捐绿皮💣黄人,禁随意进出,联萌接待群389133993,👉注意:

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
39247
50/50
Guyana
inviteOnly
1
200
#YVQQGV22
Clan War League

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan Games

Clan Games

Competitive

Competitive

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [250] #U9GVJG8P #U9GVJG8P yyyyy
coLeader
5162 4430 11587 6376
2| [243] #2QULUU2PJ #2QULUU2PJ 金少特勤
Elder
5050 4599 5008 6698
3| [240] #20PLJP80G #20PLJP80G 红魔
Elder
5040 5338 3597 3992
4| [245] #QV080RYQ #QV080RYQ shen
Elder
4995 5121 7291 3456
5| [221] #20G82GURV #20G82GURV 红红的大西瓜
coLeader
4694 4262 4507 3707
6| [248] #PPPR8YVV #PPPR8YVV 踩你尾巴爱米兰
Elder
4645 5028 4607 4309
7| [230] #LJUUQP9V #LJUUQP9V 老毛
Elder
4637 4679 1165 3529
8| [228] #YGY2YRCV #YGY2YRCV 洲氏
member
4608 3947 757 2614
9| [225] #CVJJ2LJG #CVJJ2LJG 大侠
leader
4469 3903 1037 901
10| [218] #2CU2GQ80 #2CU2GQ80 Yann Village
member
4109 3075 1428 1956
11| [210] #PP8U2LP #PP8U2LP 安静的小鱼姬
member
3855 3672 441 265
12| [208] #8GJGQLCR2 #8GJGQLCR2 神龙
member
3623 5253 816 716
13| [226] #PCQ89VRCY #PCQ89VRCY 冰室雪菜
member
3611 4475 967 1485
14| [151] #988QJCJQY #988QJCJQY 天空之城
member
3580 3717 1185 1689
15| [187] #9L80P800 #9L80P800 深淵@Mark_寒风
member
3541 4506 31 0
16| [213] #8QY90P2PL #8QY90P2PL 南无毛毛
member
3539 3769 1270 432
17| [213] #P8V90JRPP #P8V90JRPP 约你静看海
member
3533 4586 788 1228
18| [166] #9VQPYYQ8J #9VQPYYQ8J 光之神
member
3503 4105 221 1092
19| [191] #PQ22RGLVJ #PQ22RGLVJ BIank杀手
member
3385 2835 58 0
20| [211] #QYVYR2QQ #QYVYR2QQ 我就想知道这游戏
member
3014 2700 319 225
21| [219] #2J9YURQG0 #2J9YURQG0 Fabio
member
3000 4163 0 0
22| [168] #RYRP9JGL #RYRP9JGL 不死神龙
member
2995 2621 224 328
23| [158] #YJLQV8R9 #YJLQV8R9 Yoke
member
2972 2272 162 691
24| [179] #8UY9PU0RQ #8UY9PU0RQ 相惜相依喲
member
2955 3547 303 843
25| [157] #L2GV29QJJ #L2GV29QJJ 卿卿
member
2951 2645 304 1084
26| [196] #PYVYPYGC #PYVYPYGC *Sue.*
Elder
2937 4796 1150 410
27| [131] #LYJCY008Q #LYJCY008Q 宫水三叶~
member
2935 2582 139 395
28| [151] #80JCJCGJG #80JCJCGJG 光之神
member
2863 2679 344 841
29| [144] #L8LJ0U2JJ #L8LJ0U2JJ 九月蓝天
member
2828 3152 219 270
30| [136] #99020P8Q9 #99020P8Q9 风云诀
member
2820 2544 133 328
31| [222] #2U9VRJ09 #2U9VRJ09 tony_ty
member
2787 2585 839 450
32| [231] #R8JGLL0C #R8JGLL0C 霸占!
coLeader
2772 3560 349 75
33| [240] #YQGPYYLL #YQGPYYLL 千 阙
coLeader
2753 4159 1315 2213
34| [166] #Y8VGQQVQY #Y8VGQQVQY 孤毒之人
member
2743 3663 0 72
35| [188] #9GG2RQL0Y #9GG2RQL0Y 南笙浅梦墨汐
member
2730 3635 0 0
36| [161] #L9GRGQGPJ #L9GRGQGPJ 油条豆腐脑
member
2707 3511 0 0
37| [187] #RYURPRU9 #RYURPRU9 戰神殿
member
2655 3657 369 1262
38| [154] #C2L0R9PL #C2L0R9PL Aik
member
2597 2841 32 430
39| [195] #VYQG082V #VYQG082V jodia
member
2517 3575 495 0
40| [145] #Y2QCJUR9G #Y2QCJUR9G 逆磷。久涯
member
2391 2490 157 616
41| [175] #GJ08PJ29 #GJ08PJ29 Cc
Elder
2347 3020 246 70
42| [151] #LPULQ98R #LPULQ98R 孤乃柠檬&必经
member
2292 2931 0 0
43| [153] #8VGVRY9VU #8VGVRY9VU 萨鸟森•桑尼号小
member
2261 2187 0 0
44| [128] #LQY90CRU #LQY90CRU 那女孩
member
2121 2331 0 0
45| [181] #QVVGGVUL #QVVGGVUL 莫言情
member
1990 4347 1539 1369
46| [213] #892UQ9LL #892UQ9LL apocalypse
member
1909 4687 1214 659
47| [157] #2G29VJGQ #2G29VJGQ savageʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
member
1905 2004 0 0
48| [146] #2CQ8L9J2U #2CQ8L9J2U 九亿少女的梦
member
1684 2370 0 0
49| [215] #JGCR2UU #JGCR2UU 南充绢纺厂子弟校
member
1672 3697 360 580
50| [162] #LGRCUGCL8 #LGRCUGCL8 狼牙有血
member
1521 4599 952 870

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here