#YVYJGRVQ 不打部落战只做捐兵狂

Clan Level

28

Description

『 Z盟 』 烟雨系列 🌈休闲互助🤝团结友爱🌺 『 Q群 』1④5④9⑤409 🎉服从指挥🎖听从安排🔥 『W X』1016848075 🏵联赛竞赛🏆积极参与☄️ 『接待』594938290 🎪爱烟雨爱部落爱首领💖

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
42475
48/50
China
inviteOnly
1
0
#YVYJGRVQ
Clan War League

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan Games

Clan Games

Relaxed

Relaxed

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [258] #YLLL8P0G #YLLL8P0G 深邃的微笑
member
5141 4733 167 376
2| [231] #Y9CQP0L0P #Y9CQP0L0P 我的尺寸你会tong
Elder
5112 4913 78 526
3| [245] #8YL9CQ89L #8YL9CQ89L 我是好人
member
5103 5024 109 332
4| [223] #QJUGLPVJ #QJUGLPVJ 菜菜王国
coLeader
5032 5000 33 239
5| [212] #8RRRC28U0 #8RRRC28U0 寒殇
member
5022 4940 0 240
6| [217] #PRGVY0GL #PRGVY0GL 沉醉
member
4974 4029 3 152
7| [181] #L9YRPCVRC #L9YRPCVRC 夜遊少女拯救隊-行
Elder
4969 3366 159 459
8| [261] #C0UQQP #C0UQQP BeckhamYap⚡️26
Elder
4919 4678 0 78
9| [230] #PUYPGPJQ #PUYPGPJQ james
member
4886 5003 75 191
10| [199] #89RQLVQY2 #89RQLVQY2 奚奚大本营
coLeader
4841 3618 399 47
11| [234] #89998Y9J #89998Y9J 小姓夏排行老二
Elder
4643 4202 20 153
12| [126] #Q0R9VY8RY #Q0R9VY8RY 老奚
Elder
4598 3044 80 1182
13| [246] #2UC8L0G0 #2UC8L0G0 GAO
member
4540 4852 114 416
14| [229] #989Y8QL2 #989Y8QL2 丶天爵
Elder
4511 4863 0 0
15| [226] #UL8CLQ #UL8CLQ 大华子
coLeader
3996 5000 0 223
16| [209] #C22989VC #C22989VC 新日暮里总部
member
3854 3643 0 0
17| [211] #8Y22VLVCC #8Y22VLVCC Leo
member
3834 3611 0 0
18| [240] #829YQJUJC #829YQJUJC DL
coLeader
3807 4941 0 0
19| [237] #98CVC8GVV #98CVC8GVV 九游是坑比
member
3748 4803 35 0
20| [198] #98LLVLUPJ #98LLVLUPJ 抠抠屁屁舔舔手
member
3575 4151 0 0
21| [200] #QLYG0G89 #QLYG0G89 南昌—小苹果的圣
member
3539 3230 2 0
22| [217] #9PGCU2JYV #9PGCU2JYV cool。惜缘
member
3518 4185 1 246
23| [238] #2L80CJQYC #2L80CJQYC NiKOlas-B
Elder
3512 5023 15 0
24| [213] #2289V28C9 #2289V28C9 隔壁老刁
member
3437 3372 0 0
25| [213] #2GRJP2RG9 #2GRJP2RG9 倾听╭梦里花落声
coLeader
3353 3217 0 0
26| [200] #22RLP8PY9 #22RLP8PY9 余生守你温柔★
member
3321 3008 0 0
27| [205] #RLUJ9GP #RLUJ9GP 夏小曦
member
3315 3101 0 0
28| [216] #22CVRRRJG #22CVRRRJG 你你你你要跳水吗
member
3313 4682 0 0
29| [204] #8UR8JPVU2 #8UR8JPVU2 琴魔崖
member
3163 4498 0 0
30| [200] #VVJ2JG0 #VVJ2JG0 顾纪
member
3096 4081 0 0
31| [214] #8RJL02RYG #8RJL02RYG 大唐天子
member
3006 3796 0 0
32| [104] #PPG2J2QJ9 #PPG2J2QJ9 DL
member
2979 2289 0 0
33| [191] #YJ2P9900P #YJ2P9900P 北觅.
member
2862 3194 0 281
34| [202] #2CPJPP89U #2CPJPP89U 71ng_s
member
2822 5000 0 45
35| [206] #98J9CYUUV #98J9CYUUV Heroの青龙
member
2729 3184 0 0
36| [148] #8VJY0GLJL #8VJY0GLJL China.天宇
member
2673 2987 18 72
37| [164] #JCCPGLQ0 #JCCPGLQ0 长安城的说书人
member
2573 2977 0 0
38| [230] #2JQL02RR8 #2JQL02RR8 愿风载尘
member
2532 4799 54 78
39| [181] #89U2R92P0 #89U2R92P0 七匹狼
member
2490 2864 0 0
40| [179] #992P08QY #992P08QY 贪婪
member
2431 4018 0 0
41| [202] #8C0GJPLGP #8C0GJPLGP tearsヾ微哞の旧颜
Elder
2405 3548 0 72
42| [159] #2JCUP2YL #2JCUP2YL 醉今生落红尘
leader
2362 2608 0 0
43| [132] #P9C99QLCG #P9C99QLCG black
Elder
2362 2905 1 0
44| [118] #Q02RVV9GQ #Q02RVV9GQ 晴天、陰天、雨天
member
2244 1077 0 5
45| [164] #89R9QV8QC #89R9QV8QC 江南第一深情
member
2135 3503 39 5
46| [119] #P8CVLLC82 #P8CVLLC82 plm暗狱
member
1834 0 0 0
47| [200] #829V2U29Q #829V2U29Q 难以抗拒你的容颜
Elder
1451 3755 384 194
48| [252] #8CJLJ8UCG #8CJLJ8UCG black-奶号
coLeader
1213 3225 3824 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here