#JLLV9RR0 刷墙党XII

Clan Level

19

Description

刷墙党旗下12分营;加部落主动发互刷阵友谊战配合检查;赛季捐兵3000起,按需捐兵不可乱捐;随机清理不活跃成员,部落战连续两场不打者踢;微信群:jin449245;QQ群:344925024[关注Zero互刷联盟专属贴吧.Z盟]

Clan Points
Members
Location
Type
Required Trophies
Clan Tag
35116
50/50
Benin
inviteOnly
0
#JLLV9RR0
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [204] #UPLGJ8RV #UPLGJ8RV Azuma
member
4973 4000 81 42
2| [210] #CJVLPVGR #CJVLPVGR 此生不换金♡悦♪
Elder
4314 4090 281 166
3| [203] #RVQUJ8VQ #RVQUJ8VQ 糊涂Ayong
Elder
4310 3963 68 152
4| [227] #VCJLY8 #VCJLY8 能量王
member
4159 3333 0 186
5| [175] #G9289CVP #G9289CVP yy
member
3919 3975 64 34
6| [191] #2URJ2U2V0 #2URJ2U2V0 不考虑图图l
coLeader
3883 3334 0 0
7| [172] #L2GG0VYV #L2GG0VYV FURY♠️
member
3858 3351 236 108
8| [166] #29LRJP280 #29LRJP280 水滴
member
3814 3296 0 0
9| [176] #8LQVJVRC #8LQVJVRC cyy的小坚果
member
3668 3974 0 0
10| [172] #2CVQCP0R #2CVQCP0R -:- 夏安琪 -:-
member
3621 2821 30 0
11| [206] #8QJ99LV9 #8QJ99LV9 ☆孤单寂寞冷☆
leader
3491 4000 116 35
12| [219] #JQ29UUQV #JQ29UUQV hounima
coLeader
3485 3601 0 0
13| [189] #8QPL9YGCP #8QPL9YGCP ☞☞☞☞☞☞☞☞
member
3454 4060 165 265
14| [214] #82VUULRR #82VUULRR Vip.俱乐部丨逆天
member
3425 3163 22 34
15| [157] #20QU0L820 #20QU0L820 糊涂Ayong3
Elder
3387 2267 122 35
16| [170] #29YGUYJG #29YGUYJG zzz
member
3256 1359 0 0
17| [132] #YLGL09QJ #YLGL09QJ 无敌
member
3175 3125 0 0
18| [145] #2JUQ92YR9 #2JUQ92YR9 『Dweros、微光』
member
3138 2914 0 0
19| [163] #YGJLU20J #YGJLU20J weii
member
3124 2652 0 0
20| [126] #CRU09VU0 #CRU09VU0 Kings&Sherry
member
3065 2165 0 0
21| [152] #QRYLUCCP #QRYLUCCP 世外桃源
member
3051 514 0 0
22| [159] #9JCRVVLUC #9JCRVVLUC 沟里帝国
member
3050 3614 0 0
23| [157] #8PVGJPYJY #8PVGJPYJY 禽兽放下那女孩
member
2983 1900 0 72
24| [199] #2L2R9UP8J #2L2R9UP8J 二帅5678
member
2967 3545 1 0
25| [171] #V2PLRCR2 #V2PLRCR2 城中城市
Elder
2897 2743 0 0
26| [131] #2UGC8C2V #2UGC8C2V republic
member
2888 2803 36 100
27| [118] #YYP9LYR89 #YYP9LYR89 海蓝时见鲸、
member
2865 2179 33 35
28| [230] #UCUUCCL #UCUUCCL Han
Elder
2842 4000 0 72
29| [135] #VRUCPRYU #VRUCPRYU 幽灵zx
member
2827 2950 0 35
30| [121] #PVPCQLVYJ #PVPCQLVYJ 梦-暗夜流光
member
2810 2422 78 101
31| [167] #VLRVJRYP #VLRVJRYP 果立成
member
2793 2251 0 35
32| [121] #92LGL00UC #92LGL00UC 暗黑之森
member
2763 2156 0 0
33| [146] #82GCY8VGR #82GCY8VGR 丿Roy、恋心
member
2759 2053 0 0
34| [204] #Y8C28QUV #Y8C28QUV 萌煞煞SJ
Elder
2644 3911 13 0
35| [164] #QL9GYRUQ #QL9GYRUQ 丿残魂丿
member
2589 4060 0 0
36| [116] #PJQVRUQGY #PJQVRUQGY 天狼
member
2586 2526 0 0
37| [167] #8JUQ098QJ #8JUQ098QJ 龙域
member
2502 4000 38 0
38| [153] #8GVL20L0Q #8GVL20L0Q Jaki
member
2369 2809 0 0
39| [111] #8QRV222LP #8QRV222LP 龙战.农
member
2326 2227 0 0
40| [155] #RY22QGG9 #RY22QGG9 䒕鹏
member
2326 2292 86 36
41| [119] #2V8PLG88P #2V8PLG88P ☆孤单寂寞冷☆小
member
2305 2280 0 1
42| [132] #8RG0V9222 #8RG0V9222 千变莫名墨羽麒麟
member
2161 3303 0 0
43| [81] #YCG8UQU2U #YCG8UQU2U davidskoy
member
2121 2315 0 0
44| [157] #8YVQCQVC0 #8YVQCQVC0 蒙牛哞哞哒
member
2111 2868 0 0
45| [119] #8YQGCLYPP #8YQGCLYPP 农夫果园
member
1980 1484 0 0
46| [134] #PJRV9YCGY #PJRV9YCGY 菊汁
member
1805 3932 0 12
47| [110] #99QPVP9YL #99QPVP9YL 百思不得姐♧
member
1793 2329 0 0
48| [112] #QPJYYV0V #QPJYYV0V 懒惰的伯爵
member
1646 320 16 0
49| [173] #YYPGGULQ #YYPGGULQ 兵哥
member
1438 3701 0 0
50| [173] #JU9PQV9Y #JU9PQV9Y 月亮城
member
1283 2539 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com