#JLLV9RR0 刷墙党XII

Clan Level

20

Description

刷墙党旗下12分营;加部落主动发互刷阵友谊战配合检查;赛季捐兵3000起,按需捐兵不可乱捐;随机清理不活跃成员,部落战连续两场不打者踢;微信群:jin449245;QQ群:344925024[关注Zero互刷联盟专属贴吧.Z盟]

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
34963
50/50
Benin
inviteOnly
2
0
#JLLV9RR0
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [214] #CJVLPVGR #CJVLPVGR 此生不换金♡悦♪
member
4627 4238 709 1262
2| [207] #UPLGJ8RV #UPLGJ8RV Azuma
member
4571 4030 54 153
3| [207] #RVQUJ8VQ #RVQUJ8VQ 糊涂Ayong
Elder
4458 3906 322 604
4| [181] #L2GG0VYV #L2GG0VYV FURY♠️
member
4353 3968 330 325
5| [170] #29LRJP280 #29LRJP280 水滴
member
4116 3374 0 67
6| [178] #G9289CVP #G9289CVP yy
member
3986 4125 32 110
7| [175] #2CVQCP0R #2CVQCP0R -:- 夏安琪 -:-
member
3724 2791 135 0
8| [210] #8QJ99LV9 #8QJ99LV9 ☆孤单寂寞冷☆
leader
3622 4033 454 80
9| [114] #PJLPQ2G08 #PJLPQ2G08 129037
member
3609 3040 0 0
10| [177] #8LQVJVRC #8LQVJVRC cyy的小坚果
member
3541 4091 111 70
11| [162] #20QU0L820 #20QU0L820 糊涂Ayong3
Elder
3422 2328 1149 105
12| [166] #YGJLU20J #YGJLU20J weii
member
3378 2543 0 67
13| [123] #99QPVP9YL #99QPVP9YL 百思不得姐♧
Elder
3308 2501 0 430
14| [172] #29YGUYJG #29YGUYJG zzz
member
3286 1359 0 0
15| [145] #2UGC8C2V #2UGC8C2V republic
member
3273 3181 101 175
16| [143] #YLGL09QJ #YLGL09QJ 无敌
member
3252 3329 317 233
17| [154] #QRYLUCCP #QRYLUCCP 世外桃源
member
3246 514 30 0
18| [191] #2URJ2U2V0 #2URJ2U2V0 不考虑图图l
Elder
3237 3334 0 0
19| [203] #2L2R9UP8J #2L2R9UP8J 二帅5678
member
3150 3768 60 0
20| [170] #VLRVJRYP #VLRVJRYP 果立成
member
2980 1612 0 70
21| [162] #8PVGJPYJY #8PVGJPYJY 禽兽放下那女孩
member
2969 1900 0 0
22| [221] #JQ29UUQV #JQ29UUQV hounima
coLeader
2920 3795 130 40
23| [139] #8RG0V9222 #8RG0V9222 千变莫名墨羽麒麟
member
2893 3415 0 0
24| [133] #CRU09VU0 #CRU09VU0 Kings&Sherry
member
2887 2557 17 0
25| [153] #9J9U808G9 #9J9U808G9 东鸳£
member
2887 3314 0 72
26| [125] #P8P8PQ09G #P8P8PQ09G Cowboy
member
2864 2530 37 0
27| [160] #PRPQCLGG #PRPQCLGG 瑾年、
member
2808 2325 0 0
28| [140] #VRUCPRYU #VRUCPRYU 幽灵zx
member
2784 3050 0 105
29| [154] #8RVPGC2J #8RVPGC2J Kingzic House
member
2775 3044 36 112
30| [160] #8GVL20L0Q #8GVL20L0Q Jaki
member
2652 2733 0 0
31| [125] #8YQGCLYPP #8YQGCLYPP 农夫果园
member
2640 1594 0 0
32| [89] #YURCP2JJL #YURCP2JJL hounima2
member
2605 2390 0 70
33| [206] #Y8C28QUV #Y8C28QUV 萌煞煞SJ
Elder
2599 3982 99 112
34| [198] #8QPL9YGCP #8QPL9YGCP ☞☞☞☞☞☞☞☞
member
2555 4208 1367 346
35| [163] #9JCRVVLUC #9JCRVVLUC 沟里帝国
member
2539 3793 35 5
36| [200] #29PPYG9UP #29PPYG9UP 契弟
member
2530 2719 327 420
37| [157] #VR9JYRCV #VR9JYRCV 道格丶艾格
member
2462 3695 753 959
38| [172] #QL9GYRUQ #QL9GYRUQ 丿残魂丿
member
2445 3971 264 82
39| [167] #JU0L9C29 #JU0L9C29 _拽起、玩世不恭
member
2418 1973 0 0
40| [146] #2PQ8RLY2G #2PQ8RLY2G 三汇站队
member
2402 3078 110 31
41| [114] #2R8Y8QQYV #2R8Y8QQYV 小瘦猴子
member
2389 2013 36 0
42| [232] #UCUUCCL #UCUUCCL Han
Elder
2336 4093 939 849
43| [121] #YYP9LYR89 #YYP9LYR89 海蓝时见鲸、
member
2289 2241 0 0
44| [127] #P8JR9CCL #P8JR9CCL (.(0.0).)
member
2267 1949 0 0
45| [105] #JP2CQYCU #JP2CQYCU 披着雨衣晒太阳
member
2148 1365 0 0
46| [105] #8GRJ9GYC #8GRJ9GYC 永恒の心
member
2135 1941 0 214
47| [170] #8JUQ098QJ #8JUQ098QJ 龙域
member
2132 4089 208 529
48| [141] #PJRV9YCGY #PJRV9YCGY 菊汁
member
1726 3597 0 165
49| [179] #JU9PQV9Y #JU9PQV9Y 月亮城
member
1613 3135 75 306
50| [180] #YYPGGULQ #YYPGGULQ 兵哥
member
1379 3608 41 110

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com