#JLLV9RR0 刷墙党XII

Clan Level

18

Description

刷墙党旗下12分营;加部落主动发互刷阵友谊战配合检查;赛季捐兵3000起,按需捐兵不可乱捐;随机清理不活跃成员,部落战连续两场不打者踢;微信群:jin449245;QQ群:344925024[关注Zero互刷联盟专属贴吧.Z盟]

Clan War Log Clan War League
Clan Points
Members
Location
Type
Required Trophies
Clan Tag
34688
50/50
Benin
inviteOnly
0
#JLLV9RR0
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [202] #UPLGJ8RV #UPLGJ8RV Azuma
member
5122 4206 1151 1195
2| [190] #2URJ2U2V0 #2URJ2U2V0 不考虑图图l
coLeader
4393 3334 345 1152
3| [189] #88U0RUYPL #88U0RUYPL 咕噜巴咖
member
4225 3706 0 0
4| [200] #RVQUJ8VQ #RVQUJ8VQ 糊涂Ayong
Elder
4203 3765 1408 665
5| [174] #8LQVJVRC #8LQVJVRC cyy的小坚果
member
4025 4310 1244 769
6| [226] #VCJLY8 #VCJLY8 能量王
member
3971 3499 1617 2259
7| [173] #G9289CVP #G9289CVP yy
member
3957 3994 572 1237
8| [170] #2CVQCP0R #2CVQCP0R -:- 夏安琪 -:-
member
3911 2762 2525 107
9| [205] #8QJ99LV9 #8QJ99LV9 ☆孤单寂寞冷☆
leader
3558 4266 4417 1145
10| [171] #V2PLRCR2 #V2PLRCR2 城中城市
Elder
3479 2743 190 995
11| [207] #CJVLPVGR #CJVLPVGR 此生不换金♡悦♪
Elder
3370 4727 1818 1452
12| [155] #20QU0L820 #20QU0L820 糊涂Ayong3
Elder
3339 2068 831 710
13| [202] #Y8C28QUV #Y8C28QUV 萌煞煞SJ
Elder
3261 3916 241 653
14| [161] #YGJLU20J #YGJLU20J weii
member
3252 2506 56 102
15| [154] #8PVGJPYJY #8PVGJPYJY 禽兽放下那女孩
member
3230 1900 40 134
16| [229] #UCUUCCL #UCUUCCL Han
Elder
3212 4000 4852 2260
17| [195] #2L2R9UP8J #2L2R9UP8J 二帅5678
member
3181 3131 513 0
18| [181] #8QPL9YGCP #8QPL9YGCP ☞☞☞☞☞☞☞☞
member
3141 4723 971 1403
19| [167] #29YGUYJG #29YGUYJG zzz
member
3068 1359 200 0
20| [149] #QRYLUCCP #QRYLUCCP 世外桃源
member
2977 514 168 67
21| [163] #VLRVJRYP #VLRVJRYP 果立成
member
2886 1677 1288 1036
22| [121] #YLGL09QJ #YLGL09QJ 无敌
member
2838 2734 502 1367
23| [145] #82GCY8VGR #82GCY8VGR 丿Roy、恋心
member
2815 2053 0 70
24| [211] #JQ29UUQV #JQ29UUQV hounima
coLeader
2798 3511 1315 314
25| [113] #YYP9LYR89 #YYP9LYR89 海蓝时见鲸、
member
2764 2121 333 904
26| [155] #9JCRVVLUC #9JCRVVLUC 沟里帝国
member
2751 3099 70 100
27| [160] #QL9GYRUQ #QL9GYRUQ 丿残魂丿
member
2701 4147 1194 464
28| [165] #8JUQ098QJ #8JUQ098QJ 龙域
member
2663 4139 132 566
29| [147] #8V8G2GUR #8V8G2GUR Clubie
member
2659 2333 50 105
30| [138] #2JUQ92YR9 #2JUQ92YR9 『Dweros、微光』
member
2651 2535 0 0
31| [126] #288V020C0 #288V020C0 lowb
member
2613 2640 0 0
32| [132] #VRUCPRYU #VRUCPRYU 幽灵zx
member
2558 2639 115 591
33| [113] #92LGL00UC #92LGL00UC 暗黑之森
member
2445 2296 2 0
34| [194] #C2LQ8V9V #C2LQ8V9V 冷色
member
2415 3303 1215 1402
35| [147] #RY22QGG9 #RY22QGG9 䒕鹏
member
2409 1860 2990 5052
36| [152] #8YVQCQVC0 #8YVQCQVC0 蒙牛哞哞哒
member
2388 2913 90 242
37| [122] #2UGC8C2V #2UGC8C2V republic
member
2380 2484 274 706
38| [122] #CRU09VU0 #CRU09VU0 Kings&Sherry
member
2362 2218 282 231
39| [169] #2R289R2YP #2R289R2YP 只为你
member
2325 3722 196 593
40| [119] #2VG8YR8UV #2VG8YR8UV 我叼着烟看风景
member
2305 0 556 443
41| [152] #29PCPQLYG #29PCPQLYG A丶t
member
2260 3048 0 0
42| [122] #UU8CV0L8 #UU8CV0L8 八爷灬㎕
member
2182 1724 0 90
43| [115] #JJ82PJ92 #JJ82PJ92 jj
member
2107 1572 530 827
44| [106] #9J928LYP #9J928LYP mr.unknown
member
2077 1107 0 0
45| [63] #YCG8UQU2U #YCG8UQU2U davidskoy
member
1783 1924 0 1263
46| [126] #PJRV9YCGY #PJRV9YCGY 菊汁
member
1752 3827 29 0
47| [123] #8RG0V9222 #8RG0V9222 千变莫名墨羽麒麟
member
1738 2845 2 66
48| [114] #8YQGCLYPP #8YQGCLYPP 农夫果园
member
1627 1376 1382 472
49| [171] #YYPGGULQ #YYPGGULQ 兵哥
member
1626 3577 199 275
50| [104] #99QPVP9YL #99QPVP9YL 百思不得姐♧
member
1383 2213 411 1144
www.000webhost.com