#JLLV9RR0 刷墙党XII

Clan Level

26

Description

刷墙党旗下12分营;加部落主动发互刷阵友谊战;赛季捐兵3000起,按需捐兵不可乱捐;随机清理不活跃成员;威信:jin四四九二四五;扣扣群:三四四九二五零二四(威信和扣扣都换普通数字搜索);[关注Zero互刷.Z盟]

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
36780
50/50
Benin
inviteOnly
0
0
#JLLV9RR0
Clan War League

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan Games

Clan Games

Farming

Farming

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [239] #RVQUJ8VQ #RVQUJ8VQ 糊涂Ayong
coLeader
4990 4923 588 624
2| [242] #YYV880YU #YYV880YU bbyu2403
Elder
4918 4889 832 702
3| [232] #UPLGJ8RV #UPLGJ8RV Azuma
Elder
4889 4668 68 459
4| [232] #20QU0L820 #20QU0L820 糊涂Ayong3
Elder
4885 4976 1010 50
5| [213] #CLQYGUVL #CLQYGUVL ※暗影※
member
4841 4682 0 78
6| [204] #YLGL09QJ #YLGL09QJ 无敌啊鹿
Elder
4631 4760 97 92
7| [182] #88GJVLYRU #88GJVLYRU 依晨ぃ
Elder
4522 3419 257 924
8| [220] #VRC0VU2V #VRC0VU2V jeff
member
3604 5000 0 0
9| [208] #2PVGGY9C8 #2PVGGY9C8 游侠
member
3590 3246 0 0
10| [199] #2CVQCP0R #2CVQCP0R -:- 夏安琪 -:-
member
3410 3125 25 90
11| [223] #2QY88Y82 #2QY88Y82 蟹黄豆腐
Elder
3389 4996 60 45
12| [170] #9YQ99GJJP #9YQ99GJJP 自由最大
Elder
3375 3538 40 30
13| [150] #YURCP2JJL #YURCP2JJL hounima2
member
3296 3316 45 0
14| [232] #8QJ99LV9 #8QJ99LV9 ☆孤单寂寞冷☆
leader
3220 5000 577 0
15| [175] #LYG098P89 #LYG098P89 一只奇怪的猪
member
3192 5000 0 0
16| [192] #YP0U90VR9 #YP0U90VR9 Eternity丶怀旧
member
3174 3079 0 0
17| [165] #8YQGCLYPP #8YQGCLYPP 农夫果园
member
3092 3218 0 0
18| [225] #2L2R9UP8J #2L2R9UP8J 二帅5678
member
3086 4755 0 0
19| [202] #Q2GGPR20 #Q2GGPR20 斯巴达
member
3072 4853 18 0
20| [203] #LV9R99PQ #LV9R99PQ No can no bibi、
member
3063 2803 95 45
21| [183] #Y8R0VRRUY #Y8R0VRRUY Eternity、四月
member
3019 3633 0 0
22| [179] #J0V0LYP #J0V0LYP 败家部落X
member
2997 4123 30 120
23| [203] #PR8URPLGU #PR8URPLGU Eternity丶神域
member
2976 5000 0 0
24| [236] #GLGYJLGV #GLGYJLGV 亚特兰蒂斯
Elder
2907 4971 512 77
25| [196] #29LRJP280 #29LRJP280 深藏blue
member
2877 3994 0 0
26| [216] #2VVPY8J8 #2VVPY8J8 充血膨胀
member
2860 4516 2 0
27| [175] #GVVL2GPG #GVVL2GPG 蝴蝶為風醉卻無所
member
2853 2634 88 144
28| [212] #PLURL28UV #PLURL28UV 生来倔强
member
2824 4517 30 0
29| [176] #QRYLUCCP #QRYLUCCP 世外桃源
member
2766 884 0 0
30| [162] #YUUGL0PVL #YUUGL0PVL 灵冢
member
2758 3270 0 0
31| [213] #9LJ2VYP0 #9LJ2VYP0 Whitewang
Elder
2731 2839 3 0
32| [221] #Y8C28QUV #Y8C28QUV 萌煞煞SJ
Elder
2706 4620 0 0
33| [187] #29YGUYJG #29YGUYJG zzz
member
2702 1918 0 0
34| [160] #PPP0VRG9 #PPP0VRG9 司徒Situ
member
2670 2283 0 0
35| [183] #8PVGJPYJY #8PVGJPYJY 禽兽放下那女孩
member
2665 2279 0 0
36| [232] #PCVRLLR8 #PCVRLLR8 叽哩咕噜
Elder
2624 4548 0 0
37| [237] #JQ29UUQV #JQ29UUQV hounima
coLeader
2557 4531 30 0
38| [196] #VLRVJRYP #VLRVJRYP 果立成
member
2524 1841 42 35
39| [91] #Q2JR888LY #Q2JR888LY 精灵战神
member
2519 1949 0 0
40| [188] #YGJLU20J #YGJLU20J weii
member
2438 3069 0 0
41| [136] #Y8VQV9L2J #Y8VQV9L2J saba-贪狼
member
2420 2505 0 0
42| [144] #Y0RLJYC22 #Y0RLJYC22 CSY000708青春丶无悔
Elder
2344 2648 0 308
43| [150] #LQYQVUJ89 #LQYQVUJ89 Likechertish
coLeader
2206 3319 0 77
44| [186] #2GV8PC00J #2GV8PC00J Arrow
member
2081 2461 0 313
45| [194] #9PQUJVLQ9 #9PQUJVLQ9 哔哔哔
member
2020 3512 32 77
46| [77] #LJPJ8GYV2 #LJPJ8GYV2 恬柒玥玥
member
1930 2377 2 112
47| [140] #L0RP90RLY #L0RP90RLY 奥格瑞玛
member
1918 2744 0 0
48| [167] #LRQ9L98P0 #LRQ9L98P0 菲·瓦伦丁
Elder
1818 5000 0 0
49| [217] #YYPGGULQ #YYPGGULQ 兵哥
member
1635 3822 0 0
50| [170] #9UYQ82LG2 #9UYQ82LG2 129
member
1480 3055 45 126

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here