#JLP8CLVL BANG HỘI

Clan Level

5

Description

wao clan có những nọi quy sau đây mông AE chấp thuân theo . 1 AE wao clan phải chào hỏi . 2 AE phải biết nhận thì phải biết cho . 3 AE wao clan không được nói tục chử bới lẫn nhau . 4 AE wao không được bỏ war . lần thứ nhứt bỏ qua . lần thứ hai kích

Clan War Log Clan War League
Clan Points
Members
Location
Type
Required Trophies
Clan Tag
5599
11/50
Vietnam
inviteOnly
1600
#JLP8CLVL
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [160] #80YUC98P0 #80YUC98P0 nam huynh
leader
2971 3494 0 0
2| [49] #P00CU0L2L #P00CU0L2L dương
member
1293 1392 0 0
3| [50] #PJYV2GVCV #PJYV2GVCV trịnh trùong a
Elder
1268 1686 0 0
4| [93] #90YP2VP0 #90YP2VP0 dav3rev
Elder
1260 1662 0 0
5| [40] #Y92QPLRVC #Y92QPLRVC Cậu Bé Ngu Ngơ
Elder
1002 1032 0 0
6| [46] #PC0UQUQUC #PC0UQUQUC Minh Truc
member
1000 1598 0 0
7| [16] #V8L9CCJV #V8L9CCJV phong kuppjj
member
676 1187 0 0
8| [25] #P2RQRQR02 #P2RQRQR02 mai koy
member
674 619 0 0
9| [12] #PQU0C9Y28 #PQU0C9Y28 linh
coLeader
551 50 0 0
10| [13] #YGR8L2JR2 #YGR8L2JR2 ♡•》Bắp 《•♡
Elder
394 198 0 0
11| [16] #PC02RQRPR #PC02RQRPR ĐƯỜNG TĂNG
coLeader
226 0 0 0
www.000webhost.com