#JLP8CLVL BANG HỘI

Clan Level

5

Description

wao clan có những nọi quy sau đây mông AE chấp thuân theo . 1 AE wao clan phải chào hỏi . 2 AE phải biết nhận thì phải biết cho . 3 AE wao clan không được nói tục chử bới lẫn nhau . 4 AE wao không được bỏ war . lần thứ nhứt bỏ qua . lần thứ hai kích

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
3673
8/50
Vietnam
inviteOnly
0
1600
#JLP8CLVL
Clan War League   War Log
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [160] #80YUC98P0 #80YUC98P0 nam huynh
Leader
2349 3494 0 0
2| [49] #P00CU0L2L #P00CU0L2L dương
Member
1018 1392 0 0
3| [40] #Y92QPLRVC #Y92QPLRVC Cậu Bé Ngu Ngơ
Elder
1002 1032 0 0
4| [50] #PJYV2GVCV #PJYV2GVCV trịnh trùong a
Elder
889 1686 0 0
5| [16] #V8L9CCJV #V8L9CCJV phong kuppjj
Member
676 1187 0 0
6| [25] #P2RQRQR02 #P2RQRQR02 mai koy
Member
639 619 0 0
7| [12] #PQU0C9Y28 #PQU0C9Y28 linh
Co-Leader
551 50 0 0
8| [16] #PC02RQRPR #PC02RQRPR ĐƯỜNG TĂNG
Co-Leader
226 0 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here