#JLP9J0CG 斗鱼tv1804937

Clan Level

9

Description

养老院,进进出出的撒b恕不接待,竞赛和联赛要的是一个态度,不劳而获可耻微信:dy1804937。 qq:602574487捐收比控制在1:2,上述条件做不到的只能对你Say sorry

Clan War League
Clan Points
Members
Location
Type
Required Trophies
Clan Tag
27257
36/50
China
open
600
#JLP9J0CG
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [163] #G8URG8RL #G8URG8RL 星浪
Elder
4079 4150 155 0
2| [212] #2YLV02V2R #2YLV02V2R 老胖
coLeader
3912 4000 973 156
3| [169] #PP0PLY8LY #PP0PLY8LY 自当正年少,莫负
coLeader
3911 4957 394 887
4| [192] #QLJVLV9V #QLJVLV9V 蓝色天空
Elder
3424 4000 0 0
5| [178] #LLVCYJPU #LLVCYJPU <夜天>
coLeader
3392 4506 793 465
6| [209] #GLGLGVQU #GLGLGVQU vision
member
3171 4152 0 590
7| [179] #J029VL82 #J029VL82 陪你度过漫长岁月
Elder
3124 4419 67 504
8| [150] #PL0CC90CJ #PL0CC90CJ 今天又长帅了一点
Elder
3043 4320 382 542
9| [130] #PPPCG2LCR #PPPCG2LCR 12345678910
coLeader
3019 4354 853 564
10| [149] #2G98C0YPY #2G98C0YPY Prince
member
3018 4029 0 40
11| [193] #UCRUJUPJ #UCRUJUPJ 夜小鸟
member
2977 4000 0 0
12| [158] #2GL2J8Y22 #2GL2J8Y22 小高兴的包子
member
2941 4513 346 248
13| [143] #PVGRRU898 #PVGRRU898 风行
member
2826 4200 0 0
14| [147] #8CPC28RR2 #8CPC28RR2 异形
member
2798 4205 38 0
15| [161] #9RL222GGL #9RL222GGL 为毛啊
Elder
2761 4374 303 97
16| [144] #RRRG98PV #RRRG98PV 星光之城
member
2680 4000 573 881
17| [165] #P8C92U08L #P8C92U08L 我老婆的老公最帅
member
2511 4271 32 171
18| [98] #8YRCYJ0LQ #8YRCYJ0LQ 天崩地裂!
member
2499 1010 176 31
19| [202] #22CJU8J8U #22CJU8J8U Zooa
member
2466 4000 24 0
20| [162] #P0L8GUL29 #P0L8GUL29 托塔天王 李婧
Elder
2460 4122 620 610
21| [141] #PJ2LVL2UV #PJ2LVL2UV c t OS
member
2440 4176 219 0
22| [137] #PY9P02CPG #PY9P02CPG 奈何钱少
Elder
2405 4235 20 131
23| [186] #Y2LUPUQR #Y2LUPUQR 小武哥
coLeader
2401 4000 1277 255
24| [138] #90JL8QCY #90JL8QCY 华灯初上
member
2356 4000 11 0
25| [184] #8CV9P9JQ #8CV9P9JQ 伊斯兰教
Elder
2320 3832 225 312
26| [173] #8Y0Q2Q98L #8Y0Q2Q98L sl利百加
Elder
2131 4114 1129 1846
27| [153] #JCJ9RPL #JCJ9RPL Magic
Elder
2044 4089 0 0
28| [141] #8P098RQUP #8P098RQUP 大王小王雁峰王
member
1972 4209 72 0
29| [97] #PCCUP2U8V #PCCUP2U8V 邪幻影
member
1913 3037 0 64
30| [138] #8GYUUUV00 #8GYUUUV00 凌辰
Elder
1865 4848 0 0
31| [121] #8P9CPGQPU #8P9CPGQPU 部落战
member
1859 3230 0 31
32| [151] #QRVC0RQQ #QRVC0RQQ 一群菜逼
coLeader
1812 4512 2 70
33| [132] #PYQJUY9RJ #PYQJUY9RJ 为毛啊
Elder
1556 4516 784 733
34| [139] #PQJ809GP0 #PQJ809GP0 熄灯女王城
Elder
1502 4000 9 0
35| [113] #PJQYLLYCR #PJQYLLYCR RockYou
member
1133 4456 846 772
36| [71] #PQCUR000Q #PQCUR000Q 斗鱼tv1804937
leader
875 3318 0 0
www.000webhost.com