#JLPP2PYC T32-LT31

Clan Level

4

Description

ae vào clans chơi vui vẻ hoà đồng hỗ trợ donte lính nhiệt tình xây dựng clans nhé!!! ae quân từ 5* trở lên thì dont quân nhé. nhà yếu cứ fam dont quân để mấy nhà khoẻ lo. ae chơi vui vẻ!!!!

Clan War League
Clan Points
Members
Location
Type
Required Trophies
Clan Tag
3244
4/50
Vietnam
inviteOnly
1000
#JLPP2PYC
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [142] #8PJ9RQ0YR #8PJ9RQ0YR Bách Tiên Sinh
leader
2597 3233 0 0
2| [70] #PGY2RC99P #PGY2RC99P Duy Hiệp
member
1655 2057 0 0
3| [76] #C00UV989 #C00UV989 lovebaby
member
1327 1245 0 0
4| [39] #Y02LL822P #Y02LL822P doremon
member
913 1220 0 0
www.000webhost.com