#JLPPQCCY 神殿的怨灵

Clan Level

9

Description

欢迎活跃的一起玩,常驻加Q群6⃣4⃣8⃣3⃣6⃣4⃣1⃣0⃣0⃣,默认援兵气球、法师,🈲捐💣人、野蛮人和哥布林,赛季捐收比例1⃣:3⃣,捐兵1500升长老,捐兵2500且有责任心的升副手,大家共同发展,一起共建和谐部落。本部落部落竞赛积分可达5万哦~😊还有咱不收速本~😊咱这学生多,不过不是小学生哦~😊

Clan War Log Clan War League
Clan Points
Members
Location
Type
Required Trophies
Clan Tag
24597
38/50
China
open
2000
#JLPPQCCY
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [128] #YYQLUVQ90 #YYQLUVQ90 十里桃花
member
3324 2863 889 0
2| [149] #P9GYCRPPJ #P9GYCRPPJ 副产品
Elder
3304 2899 0 267
3| [164] #8QYV0C8UV #8QYV0C8UV 妖神
coLeader
3207 2759 30 211
4| [117] #YY0098LQ9 #YY0098LQ9 铁道游击队
member
2898 3252 338 555
5| [127] #89RRVUG20 #89RRVUG20 刹天明
Elder
2889 2420 1767 238
6| [93] #9VCJVUQG0 #9VCJVUQG0 明朝无酒
member
2826 2668 17 186
7| [103] #PQCJPPJPP #PQCJPPJPP christmas丶幻镜
member
2653 2456 70 60
8| [101] #9V9CC8RGY #9V9CC8RGY 韩大大
member
2585 2434 0 508
9| [114] #PQ9PP0LCL #PQ9PP0LCL 小米
member
2560 2524 0 31
10| [184] #92LUYCLR #92LUYCLR 笨笨
Elder
2551 4110 974 342
11| [117] #Y2820Q8U8 #Y2820Q8U8 妖神之亡
member
2492 2542 0 263
12| [119] #8VC0QL2Y9 #8VC0QL2Y9 花刺痛
member
2482 2685 70 0
13| [186] #202UJU9V9 #202UJU9V9 紫贝壳
member
2480 3046 220 0
14| [168] #QL9GU9L #QL9GU9L 耗尽
member
2467 3410 13934 0
15| [96] #PRV99JVGQ #PRV99JVGQ 薛之国
member
2428 2343 28 240
16| [109] #YVVGQGPG #YVVGQGPG 星空.随想
member
2399 2204 0 0
17| [98] #PUC2GR8P0 #PUC2GR8P0 wshuyt
member
2380 2193 0 0
18| [135] #PVGLG8G9 #PVGLG8G9 西把
member
2379 2009 77 0
19| [109] #2Q02U0LC2 #2Q02U0LC2 1234567曾哥是个大帅
member
2351 2433 40 263
20| [145] #8GCR9JYQV #8GCR9JYQV ####
coLeader
2348 2057 0 0
21| [128] #8020200UG #8020200UG 出售半边床
Elder
2316 2079 0 0
22| [108] #YL2PG2P22 #YL2PG2P22 影子
member
2298 2798 43 64
23| [108] #2J0L2CP0C #2J0L2CP0C Different.
member
2296 2350 23 72
24| [106] #9V2PVQLQY #9V2PVQLQY 渊雲
member
2231 2655 0 26
25| [97] #YP9QU992U #YP9QU992U 醉酒♚叹挽歌
Elder
2208 2642 62 1042
26| [107] #8GJL8YJ8P #8GJL8YJ8P 琉璃夏
Elder
2192 2189 439 378
27| [109] #2JQG8L8LP #2JQG8L8LP 我会发光i
member
2176 2313 0 0
28| [117] #8LLRLYJ80 #8LLRLYJ80 YYES
Elder
2167 2336 1292 123
29| [111] #9V82JVPPL #9V82JVPPL 东方月初
member
2164 2042 80 5
30| [100] #8PPPJJV0P #8PPPJJV0P 凉~城
member
2136 2810 0 31
31| [126] #8VC2VG98L #8VC2VG98L 妖神之怒
leader
2107 2253 35 0
32| [115] #8LR22GJVV #8LR22GJVV Rocket丶Jin
member
2078 2066 0 0
33| [98] #8GPY28RJC #8GPY28RJC 亿万少女梦
member
2062 2465 25 135
34| [89] #8GVGG282J #8GVGG282J 借 过 。。。。
member
2026 2139 0 0
35| [90] #PYCRP8RQ9 #PYCRP8RQ9 痕醉
member
1846 2319 213 192
36| [122] #9V22GQLRC #9V22GQLRC 情久.修罗
member
1823 2559 0 134
37| [93] #YGGU8Y8Q9 #YGGU8Y8Q9 梦里秋芳寻不见
member
1551 2181 0 14659
38| [52] #YVYCYGCYJ #YVYCYGCYJ 天荣
member
1502 1697 0 690
www.000webhost.com