#JLQ28CJP Thë Jøkêrs

Clan Level

9

Description

WË THÉ JÕKËRS ÕFÇÒRS LÏTTLÊ FØØLS BUT DÏFFÊRËÑT FRŌM ÊVÉRYØÑÈ ĒLSË !!!🐒🐒🐒.🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳. WRONG DONATION IS STRICTLY PROHI****D.....🚫🚫🚫🚫please be respectful and polite towards eachother offensive behaviour is not tolrated

Clan War Log Clan War League
Clan Points
Members
Location
Type
Required Trophies
Clan Tag
9922
18/50
India
inviteOnly
600
#JLQ28CJP
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [92] #9U9YJYJ28 #9U9YJYJ28 dead rock
coLeader
2546 1874 0 0
2| [103] #8RJRRYQCY #8RJRRYQCY Gangster...?
Elder
2048 1868 0 0
3| [122] #8CVPY8G9C #8CVPY8G9C Rishav
leader
2002 1915 0 0
4| [107] #P0GC9JRYU #P0GC9JRYU devil rock
coLeader
1984 1915 0 0
5| [99] #9QYY0LR00 #9QYY0LR00 PRINCE
Elder
1963 1972 0 0
6| [83] #9UYYGV9RV #9UYYGV9RV #AmitThakur#...
coLeader
1511 1794 0 0
7| [91] #9800P08P8 #9800P08P8 vikhyat sharma
coLeader
1428 1155 0 0
8| [75] #P0RYCGLRP #P0RYCGLRP RICHU
Elder
1387 1289 0 0
9| [72] #PGR99PGPG #PGR99PGPG anil
Elder
1187 1742 0 0
10| [57] #9VUC8Y90L #9VUC8Y90L Rehan...
Elder
1148 550 0 0
11| [39] #PY8JU29J2 #PY8JU29J2 abu
Elder
1003 1497 0 0
12| [35] #PGG20R89L #PGG20R89L [email protected] Bhatia
member
950 109 0 0
13| [24] #98RUJU2RR #98RUJU2RR Addidas for day
Elder
886 140 0 0
14| [24] #YPJ8JPUPR #YPJ8JPUPR abhishek
Elder
758 702 0 0
15| [71] #PL2G08QYR #PL2G08QYR swastik
coLeader
728 1049 0 0
16| [11] #YPC982V2C #YPC982V2C žzzžzzz
member
346 80 0 0
17| [11] #P2VYLGUCR #P2VYLGUCR Aasish444
member
335 0 0 0
18| [8] #PJP9QGJJL #PJP9QGJJL anil magic
Elder
296 0 0 0
www.000webhost.com