#JLQ9YGCP 人人都来部落战

Clan Level

13

Description

高级部落,入驻有规定:1.文明说话2.不打部落战挂红牌3.多捐兵,捐兵量1:3,4.捐兵一千给长老,五千给副首5.竞赛没一千分的,速本通通飞机票6.部落战不求两次三星,但必须打满两次,尽力而为,违者第一次警告,第二次踢7.有特殊情况可,像首领与副首领请假,并且部落战挂红牌。部落禁止进进出出

Clan War League
Clan Points
Members
Location
Type
Required Trophies
Clan Tag
26708
48/50
China
inviteOnly
0
#JLQ9YGCP
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [160] #8RU0RVL8G #8RU0RVL8G 哥就折磨拽着
coLeader
3745 3104 7431 1092
2| [146] #9G2U8YPCU #9G2U8YPCU 武影
member
3648 4300 98 844
3| [157] #8U0CV22Y9 #8U0CV22Y9 战神部落
member
3461 3257 607 977
4| [97] #9VP2QGVVC #9VP2QGVVC Tr.木鱼
member
3198 2657 245 2546
5| [137] #9L2L9VP8R #9L2L9VP8R YOYO
member
3189 4350 30 406
6| [157] #PPGU0CUUJ #PPGU0CUUJ 一朵白云
Elder
3135 3741 1643 1547
7| [125] #8CPQCLL0J #8CPQCLL0J 德古拉
Elder
2837 2209 2505 4106
8| [130] #92RCUGPLJ #92RCUGPLJ ゛奕轩づ
member
2682 2305 308 648
9| [123] #8J0L9VYU2 #8J0L9VYU2 丿魍魉丶
member
2628 2372 104 401
10| [92] #YJYVQV0VU #YJYVQV0VU 菠多野结衣
Elder
2620 2222 95 664
11| [117] #P9RL9JJP9 #P9RL9JJP9 人来了
member
2533 2596 4 763
12| [90] #YYLU88JYJ #YYLU88JYJ 王者之书
member
2528 2552 470 994
13| [89] #PYRV9Q8QC #PYRV9Q8QC 伤不起
Elder
2521 2182 2031 1626
14| [135] #2YYLVQYU2 #2YYLVQYU2 左手♂无名指♡羁
member
2494 2009 673 859
15| [95] #PVPLPUULL #PVPLPUULL rehan
member
2471 2551 26 177
16| [92] #YCUL88LLR #YCUL88LLR 仓井麻木衣
member
2438 2084 0 62
17| [127] #R2LPGQCC #R2LPGQCC L w W.
member
2386 2433 0 780
18| [92] #YJ82QUQL8 #YJ82QUQL8 暗影
Elder
2380 2309 3540 2357
19| [120] #8P89CRCGJ #8P89CRCGJ 一切战争
member
2349 1486 31 0
20| [143] #Y8LUURCCG #Y8LUURCCG juke
member
2348 3276 548 620
21| [104] #9RG2V0YYC #9RG2V0YYC 甘道夫
member
2340 2173 689 738
22| [107] #PCPJ2V9YV #PCPJ2V9YV 473
Elder
2271 2806 0 0
23| [101] #8UJGC98GV #8UJGC98GV 小智障墨迹
member
2251 2266 145 303
24| [94] #PV289GGUJ #PV289GGUJ 佛说:彬彬很酷
member
2247 1977 11 185
25| [99] #PP0V98V99 #PP0V98V99 甲好人
Elder
2211 2460 347 2283
26| [96] #YLG9QCPYC #YLG9QCPYC 月下的余光
member
2187 2454 32 92
27| [102] #YGJYLYU0C #YGJYLYU0C 小豆豆
Elder
2185 2467 1024 663
28| [178] #2VYC9PGVG #2VYC9PGVG 玩世不恭
coLeader
2180 2281 10255 1330
29| [113] #90LCYL2C2 #90LCYL2C2 把子城
Elder
2151 1721 1738 5379
30| [139] #8P2G8V0LL #8P2G8V0LL 兽营
coLeader
2148 2778 1663 1056
31| [108] #PJQVLJRQJ #PJQVLJRQJ ___Alone°
Elder
2129 1992 3155 137
32| [90] #YGP9YP0RY #YGP9YP0RY 妇联协会
Elder
2115 2176 271 61
33| [116] #Y2PQV9UR2 #Y2PQV9UR2 巫毒娃娃
leader
2100 2546 0 0
34| [88] #YRJGVC90U #YRJGVC90U 小白i
coLeader
2095 1958 0 0
35| [105] #290P8QP8Q #290P8QP8Q 金鹰。
member
2070 2195 0 0
36| [88] #YG2GRG0UR #YG2GRG0UR 狗狗
member
2059 2013 129 122
37| [115] #PYRUJGRGU #PYRUJGRGU Ak4q
member
2011 2895 156 578
38| [92] #Y2P82P9CG #Y2P82P9CG Isaac.wang
Elder
1964 1922 0 0
39| [117] #8GG8PY2UY #8GG8PY2UY 蠱神★夢魍魉
Elder
1912 2208 696 276
40| [113] #Y2LCQJCCP #Y2LCQJCCP ℡流年ヾ
Elder
1850 2437 272 524
41| [127] #89L0QQL2Y #89L0QQL2Y 谁的青春不迷茫
member
1836 1413 0 0
42| [68] #Y2CRRUVVQ #Y2CRRUVVQ 轩辕大帝
member
1726 798 0 1201
43| [75] #Y28YJL8PV #Y28YJL8PV 一朵白云
member
1726 1860 13 178
44| [74] #YCQQY2VVV #YCQQY2VVV 幻影
member
1600 1595 85 1505
45| [85] #YJPRR2JL9 #YJPRR2JL9 ☞是予卿呀
member
1595 2015 12 344
46| [71] #PJ0RYPRLL #PJ0RYPRLL ゛奕轩
member
1594 1661 32 179
47| [25] #L0RCVPPJ9 #L0RCVPPJ9 盖世――英雄
member
965 403 0 798
48| [18] #YVGJ2GJLY #YVGJ2GJLY 德古拉
member
680 0 0 95
www.000webhost.com