#JLURQ0RV 圣龙部落

Clan Level

16

Description

微妙的缘分,奇妙的相遇,巧妙的开始。送走了青春,迎来的是新生,需要你们的活力,焕发熠熠生辉,来者是客,留下,开始我们的奋斗,离开,也是你们的选择。

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
25983
48/50
International
open
0
2000
#JLURQ0RV
Clan War League

Clan Labels

Base Designing

Base Designing

Friendly

Friendly

Newbie Friendly

Newbie Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [238] #9J9V8LVCU #9J9V8LVCU VIVIVO
coLeader
4004 3423 4789 2648
2| [149] #PRLLYJVLG #PRLLYJVLG 空城、、无双
member
3633 2531 1176 1493
3| [154] #PQQ8YY0YP #PQQ8YY0YP 王牌之子
coLeader
3188 3151 4104 1260
4| [168] #U08J2UVQ #U08J2UVQ artnow
coLeader
3112 4100 826 0
5| [152] #8CGPG2JY2 #8CGPG2JY2 VIVIVO
member
2820 2955 729 72
6| [168] #2CUUQYP0Y #2CUUQYP0Y 无主之地
coLeader
2661 3216 658 362
7| [204] #9RUYV2888 #9RUYV2888 逍遥时刻
coLeader
2650 2972 1426 678
8| [115] #YCQQL0YVL #YCQQL0YVL 她叫我玩部落
member
2585 2518 35 164
9| [149] #YY8LYLC22 #YY8LYLC22 terゾセ
coLeader
2559 3314 0 0
10| [121] #PPP9VJ0UR #PPP9VJ0UR 叫我晨曦
coLeader
2557 2524 0 0
11| [111] #YYRR9Q0R0 #YYRR9Q0R0 东村老表
member
2557 2613 0 526
12| [116] #PCV2QCU2V #PCV2QCU2V 幻影之城
member
2528 2643 304 124
13| [80] #9RRQLY2GQ #9RRQLY2GQ 代某人
member
2526 2193 0 0
14| [102] #PPUU0YU0U #PPUU0YU0U 药尘
member
2471 2305 0 62
15| [84] #PGPQVCVR2 #PGPQVCVR2 ™™
Elder
2431 2382 55 264
16| [197] #PPLY0RY2Q #PPLY0RY2Q 兵仓库
coLeader
2426 2565 6233 629
17| [102] #YU9R9VR89 #YU9R9VR89 退游了走了走了
member
2406 2294 0 66
18| [132] #PLJCYGLRC #PLJCYGLRC 哥是高手
member
2397 3282 0 0
19| [171] #8QP82GJRC #8QP82GJRC 周家庄
coLeader
2392 3662 494 412
20| [121] #9UY08U8U0 #9UY08U8U0 三国、关羽
member
2387 2254 33 0
21| [118] #92Q2LRG9L #92Q2LRG9L 幻龙-名刀
member
2352 2598 0 533
22| [134] #PCGQQYULL #PCGQQYULL 帅怪蜀黍
coLeader
2305 3162 0 0
23| [118] #PVQCJYV89 #PVQCJYV89 ~(≧▽≦)/~
member
2296 2710 0 0
24| [137] #99C00LGGY #99C00LGGY 小杰
coLeader
2269 2680 0 0
25| [130] #8RYPLLYRC #8RYPLLYRC 指环王
member
2233 2723 0 0
26| [136] #YY2Y0GVYG #YY2Y0GVYG 三国、刘备
leader
2223 3300 485 686
27| [90] #YLUJRQL89 #YLUJRQL89 审判者、千之豪
member
2217 2153 6 1261
28| [95] #LGPRC9UPQ #LGPRC9UPQ 梦醒无锋
member
2201 2308 10 136
29| [107] #YYU8YQYU0 #YYU8YQYU0 龍·鸑
member
2169 2742 30 164
30| [102] #Y92RVPLQG #Y92RVPLQG 文笔书生/魔玄
Elder
2129 2279 61 1217
31| [154] #8Y2RCUG2V #8Y2RCUG2V e1112
Elder
2126 3213 1004 226
32| [98] #92JULYQGY #92JULYQGY 毛舅
member
2103 2419 106 264
33| [96] #YC008CUCC #YC008CUCC 大里初中霸主。
coLeader
2100 2235 0 0
34| [146] #P8LGLU9RP #P8LGLU9RP 文笔书生、莫清
coLeader
2078 3562 73 163
35| [123] #222PL9PR0 #222PL9PR0 来快手看紫轩
member
2051 1967 0 66
36| [82] #L9Y9CCLJQ #L9Y9CCLJQ TM...白居易
member
2027 2125 15 60
37| [104] #PG98LQP2L #PG98LQP2L 洋葱头
member
1834 2684 0 0
38| [88] #YYCQ2QL82 #YYCQ2QL82 胜功
coLeader
1834 1998 131 954
39| [97] #Y200082RV #Y200082RV 勇者无惧
member
1765 2456 0 0
40| [61] #LLQRCY2CL #LLQRCY2CL 富之号
coLeader
1730 2022 0 0
41| [87] #LYR9YRCG0 #LYR9YRCG0 三国、诸葛亮
member
1708 2380 168 30
42| [143] #9GG9PJPPP #9GG9PJPPP 你的名字
member
1580 2164 379 570
43| [94] #PPQ9CJCCR #PPQ9CJCCR 叫我叶良辰Q
coLeader
1446 2122 0 0
44| [71] #LQPPQC9JR #LQPPQC9JR 六花酱超可爱
member
1401 164 0 0
45| [69] #PQPQYYGGL #PQPQYYGGL 大师
coLeader
1329 1603 0 0
46| [126] #P2PRJJLYG #P2PRJJLYG 朱雀
member
1314 2065 159 397
47| [89] #LLPC2QPG2 #LLPC2QPG2 华为畅享
member
1250 2004 25 31
48| [132] #PPJV0UURV #PPJV0UURV 玄武
member
1127 2024 209 303

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here