#JLURQ0RV 圣龙部落

Clan Level

17

Description

微妙的缘分,奇妙的相遇,巧妙的开始。送走了青春,迎来的是新生,需要你们的活力,焕发熠熠生辉,来者是客,留下,开始我们的奋斗,离开,也是你们的选择。

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
25522
49/50
International
open
0
1600
#JLURQ0RV
Clan War League

Clan Labels

Clan Games

Clan Games

Friendly

Friendly

Newbie Friendly

Newbie Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [185] #U08J2UVQ #U08J2UVQ artnow
coLeader
3866 4132 20 0
2| [155] #YY2Y0GVYG #YY2Y0GVYG 三国、刘备
leader
3252 3473 0 0
3| [171] #2RJPVP8L #2RJPVP8L THE NOTORIOUS 1
member
3120 4745 30 0
4| [120] #LLPQG0ULC #LLPQG0ULC 千千和啊
member
3054 3384 20 0
5| [242] #9J9V8LVCU #9J9V8LVCU VIVIVO
coLeader
2970 3297 0 0
6| [172] #2CUUQYP0Y #2CUUQYP0Y 无主之地
coLeader
2938 3277 0 72
7| [183] #8QP82GJRC #8QP82GJRC 周家庄
coLeader
2888 3278 0 0
8| [151] #Y09V89J9Y #Y09V89J9Y 葬神
coLeader
2812 3530 0 0
9| [166] #8Y2RCUG2V #8Y2RCUG2V e1112
Elder
2759 4004 72 0
10| [126] #8V0Q2CC2Y #8V0Q2CC2Y 我的时候
Elder
2753 2769 0 0
11| [128] #L8QV9YG29 #L8QV9YG29 铭心
member
2521 2709 0 0
12| [128] #PPP0VPGQL #PPP0VPGQL 文笔书生莫凡
member
2502 3106 0 0
13| [138] #PPQ9G0P8J #PPQ9G0P8J 王神仙
member
2495 2692 0 0
14| [124] #PPP9VJ0UR #PPP9VJ0UR 叫我晨曦
coLeader
2423 2524 0 0
15| [136] #YLVVUGJYJ #YLVVUGJYJ 不言
member
2413 3195 0 0
16| [157] #8CGPG2JY2 #8CGPG2JY2 三国、马超
member
2322 2986 0 0
17| [122] #YYQLVRYCL #YYQLVRYCL 唐门之光
member
2283 2495 0 0
18| [110] #PR9YCV0C8 #PR9YCV0C8 孤傲
member
2239 2375 0 0
19| [101] #LQPRLQ8VP #LQPRLQ8VP 别挽留我
member
2185 2488 0 0
20| [99] #YLUJRQL89 #YLUJRQL89 审判者、千之豪
member
2125 2242 0 0
21| [136] #PPJU8PU2C #PPJU8PU2C 紫薇
member
2120 2764 0 0
22| [112] #L0CLVV9C0 #L0CLVV9C0 久孤
member
2116 2235 0 30
23| [108] #YJVJYRC2R #YJVJYRC2R xsylql
member
2110 2123 0 0
24| [139] #99C00LGGY #99C00LGGY 小杰
coLeader
2057 2680 0 0
25| [213] #9RUYV2888 #9RUYV2888 逍遥时刻
coLeader
2040 2656 0 0
26| [209] #PPLY0RY2Q #PPLY0RY2Q 兵仓库
coLeader
2024 2299 0 0
27| [117] #LYR9YRCG0 #LYR9YRCG0 三国、诸葛亮
member
1998 2949 0 0
28| [111] #YC0U2Q2LV #YC0U2Q2LV 阿堂
member
1981 2920 0 0
29| [148] #PPJV0UURV #PPJV0UURV 玄武
member
1971 2257 0 0
30| [96] #PC0R0J9PU #PC0R0J9PU 可耐小姐姐
member
1928 2189 0 0
31| [159] #9GG9PJPPP #9GG9PJPPP 你的名字
member
1886 2422 0 0
32| [100] #L8Q0VUUVV #L8Q0VUUVV 大猫
member
1808 2172 0 0
33| [137] #PCGQQYULL #PCGQQYULL 帅怪蜀黍
coLeader
1801 3162 0 0
34| [100] #LRGCPU2GY #LRGCPU2GY 迪迦
Elder
1798 2489 0 0
35| [96] #YYCQ2QL82 #YYCQ2QL82 胜功
coLeader
1767 1998 0 0
36| [61] #LLQRCY2CL #LLQRCY2CL 富之号
coLeader
1730 2022 0 0
37| [106] #PYLV229CP #PYLV229CP 战狼
member
1713 2626 0 0
38| [90] #LVQ0RGUYU #LVQ0RGUYU 江叔解说小号
member
1702 2144 0 0
39| [99] #PPQ9CJCCR #PPQ9CJCCR 叫我叶良辰Q
coLeader
1568 2148 0 0
40| [114] #Y92RVPLQG #Y92RVPLQG 文笔书生/魔玄
Elder
1550 2376 0 0
41| [141] #P2PRJJLYG #P2PRJJLYG 朱雀
member
1467 2273 0 0
42| [77] #LLPR2QLRP #LLPR2QLRP 无敌
member
1442 2238 0 0
43| [70] #PQPQYYGGL #PQPQYYGGL 大师
coLeader
1347 1608 0 0
44| [158] #P8LGLU9RP #P8LGLU9RP 文笔书生、莫清
coLeader
1214 3756 10 0
45| [108] #LLPC2QPG2 #LLPC2QPG2 华为畅享
member
1152 2075 0 0
46| [38] #QLQ2RL8Y8 #QLQ2RL8Y8 社会很单纯
member
977 662 0 40
47| [42] #QY8LY92JJ #QY8LY92JJ 我的时候
member
963 1303 0 0
48| [22] #QYC0UPPPL #QYC0UPPPL 忍看烽火燃山河
member
578 281 0 0
49| [11] #QQGJQJLUJ #QQGJQJLUJ sijnd
member
367 50 0 10

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here