#JLURQ0RV 圣龙部落

Clan Level

12

Description

圣青落红雨,龙问欲九天。此乃贤良之居,聚龙之阁。阁下多应自谋,不应有恨。欲求贤才栋梁,天空陆地海洋,半世东奔西忙,今又远航。欢迎各位再此临幸。副首四位,不多不少刚刚好😊😊😊😊😊。

Clan War Log Clan War League
Clan Points
Members
Location
Type
Required Trophies
Clan Tag
25478
50/50
China
inviteOnly
1000
#JLURQ0RV
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [213] #9J9V8LVCU #9J9V8LVCU VIVIVO
leader
4460 3578 20244 5120
2| [100] #YY8LYLC22 #YY8LYLC22 terゾセ
coLeader
3256 2667 554 2882
3| [105] #YR90J8Y2Y #YR90J8Y2Y 魔骅年代
Elder
2872 2385 35 792
4| [87] #Y0PJ0GCYC #Y0PJ0GCYC 勇敢的少年。
Elder
2869 2277 511 3065
5| [99] #PPQ9G0P8J #PPQ9G0P8J $Ming$
member
2867 2185 45 437
6| [95] #P8C9VU0YV #P8C9VU0YV TECHJ0B
member
2820 2537 202 319
7| [112] #PPJU8PU2C #PPJU8PU2C 紫薇
Elder
2815 2354 323 467
8| [87] #PGRVGPYQR #PGRVGPYQR V霸王V小帅[email protected]
member
2799 2274 0 978
9| [79] #YGRGVUPLJ #YGRGVUPLJ 麒麟部落
Elder
2765 2375 927 1702
10| [121] #8CGPG2JY2 #8CGPG2JY2 VIVIVO
coLeader
2754 2946 722 1936
11| [162] #PLG9UJULY #PLG9UJULY 胡 了!
coLeader
2671 3599 7308 2641
12| [89] #PQQ8YY0YP #PQQ8YY0YP 王牌之子
member
2665 2209 0 132
13| [120] #PCPQVU8RR #PCPQVU8RR 一万
member
2660 2147 401 1426
14| [139] #U08J2UVQ #U08J2UVQ artnow
Elder
2512 3374 1171 0
15| [121] #P8LGLU9RP #P8LGLU9RP 文笔书生、莫清
coLeader
2457 3186 0 430
16| [157] #9RUYV2888 #9RUYV2888 逍遥时刻
Elder
2424 2278 12065 985
17| [105] #8VP9CL8Q0 #8VP9CL8Q0 强哥部落
Elder
2420 2286 265 552
18| [98] #YGY2YCUJU #YGY2YCUJU 五毛钱小辣条
member
2290 2449 71 515
19| [99] #Y899Q0VPY #Y899Q0VPY 红蝶
Elder
2286 2428 281 1883
20| [89] #PPP9VJ0UR #PPP9VJ0UR 叫我晨曦
Elder
2185 2112 0 741
21| [86] #YL2G9LPL8 #YL2G9LPL8 吾乃辣条王
member
2086 2219 14 362
22| [82] #PJ9GQLGR0 #PJ9GQLGR0 你好
member
2045 2231 0 0
23| [73] #PJCLLVPQG #PJCLLVPQG 凯哥
Elder
1973 2101 1058 1570
24| [131] #PJVG8U0PG #PJVG8U0PG 文笔书生丶莫望
coLeader
1927 3406 0 0
25| [64] #YPJ8JQ2UQ #YPJ8JQ2UQ 部落冲突小胜胜
member
1901 1770 0 420
26| [108] #P0CY0JGVG #P0CY0JGVG 霸气的村庄
member
1881 2390 0 0
27| [83] #YQYUPV0Y2 #YQYUPV0Y2 最强村庄
member
1880 2338 20 226
28| [65] #P9UJQ2GCJ #P9UJQ2GCJ 梦神
member
1879 1901 175 897
29| [55] #YC9J02UPP #YC9J02UPP AJWIND
member
1873 1785 382 1322
30| [109] #9GG9PJPPP #9GG9PJPPP 你的名字
Elder
1833 1742 413 155
31| [76] #YY2Y0GVYG #YY2Y0GVYG 战无不胜
member
1773 2073 205 776
32| [60] #PR9YCV0C8 #PR9YCV0C8 孤傲
Elder
1751 1797 705 2391
33| [118] #PPLY0RY2Q #PPLY0RY2Q 青龙
member
1659 1734 434 0
34| [66] #P28QGVQUP #P28QGVQUP 深渊恶魔~巨神
member
1646 1775 96 627
35| [62] #8C0C9L0QG #8C0C9L0QG 奸豪
member
1594 1257 0 140
36| [52] #YRPLY0CUJ #YRPLY0CUJ 小村庄
member
1523 1709 0 408
37| [95] #P89UJLCRV #P89UJLCRV 战神
member
1498 1848 0 0
38| [59] #Y922GU0L0 #Y922GU0L0 帅气小伙子
Elder
1435 1786 90 1080
39| [80] #PQPJ8QJ2L #PQPJ8QJ2L 无敌天下
member
1383 2400 0 0
40| [104] #PPJV0UURV #PPJV0UURV 玄武
member
1294 1554 35 0
41| [103] #P2PRJJLYG #P2PRJJLYG 朱雀
member
1282 1313 90 0
42| [47] #YGRYQURRL #YGRYQURRL 孤独
member
1277 1497 25 60
43| [78] #PPQ9CJCCR #PPQ9CJCCR 叫我叶良辰Q
Elder
1259 2143 0 0
44| [48] #YJGQVYQ9P #YJGQVYQ9P 王富村庄
Elder
1230 1416 35 181
45| [89] #Y0PJG2920 #Y0PJG2920 星辰
member
1230 2384 783 3444
46| [43] #YJPYYQPJ2 #YJPYYQPJ2 黑首圣徒
member
1221 1115 4 100
47| [91] #P0RU2G202 #P0RU2G202 凤凰涅磐
member
1160 1304 30 52
48| [90] #P82RYVG9Q #P82RYVG9Q 站在世界的中心
member
1153 1380 32 52
49| [25] #L80V8YRYL #L80V8YRYL 审判墨迹
member
963 629 0 453
50| [25] #PURGU2Q0U #PURGU2Q0U 微型者
member
890 896 51 478
www.000webhost.com