#JLV2G882 Ha Nam Ha Noi

Clan Level

10

Description

cung danh cho choi hôi nao ae

Clan War Log Clan War League
Clan Points
Members
Location
Type
Required Trophies
Clan Tag
27196
40/50
Vietnam
open
2500
#JLV2G882
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [179] #L20GYCPV #L20GYCPV taydoc
coLeader
3963 3978 126 126
2| [157] #P8YRY80PC #P8YRY80PC Quang Khải
leader
3497 3884 572 469
3| [174] #YQGCYGU #YQGCYGU Chà Gia Bảo
coLeader
3300 1879 5322 574
4| [152] #9LUCU0L9P #9LUCU0L9P SHAHIN ALAM
member
3200 2954 0 37
5| [131] #2CJJLCPPG #2CJJLCPPG sự utc
member
3130 2115 0 275
6| [152] #PQUGGVVV #PQUGGVVV ...VănMinh...
member
3127 1950 63 731
7| [137] #29YQ0QGL0 #29YQ0QGL0 boy kute
member
2981 2137 0 36
8| [115] #28PY0YUL #28PY0YUL T.H.S
member
2931 2070 0 21
9| [96] #YL2VQCV9V #YL2VQCV9V ctyanhsao
member
2912 2360 0 96
10| [150] #P28LY8YR9 #P28LY8YR9 AG Nguyễn
coLeader
2911 4116 20 1065
11| [128] #80C890UG2 #80C890UG2 mrkai
member
2873 2464 0 138
12| [133] #PPLUQ028U #PPLUQ028U Quynh''**''nhu
coLeader
2861 2960 62 921
13| [125] #9JQ9UY80C #9JQ9UY80C Quang Vinh
coLeader
2840 2497 42 693
14| [180] #JV2YUJGC #JV2YUJGC s4.LUCY
member
2737 2274 0 67
15| [111] #P90LL89Q #P90LL89Q TranBaoBao
member
2733 1906 0 71
16| [142] #29PLUJPJC #29PLUJPJC ***(°_°)***
member
2731 2245 0 0
17| [147] #V99G2CU9 #V99G2CU9 esfares
member
2704 3296 0 0
18| [116] #PJYPR9GJ2 #PJYPR9GJ2 vinh
member
2666 2817 0 185
19| [135] #U289L80P #U289L80P nang
member
2659 2356 0 270
20| [133] #8UVJJ9VGY #8UVJJ9VGY baolam2010
coLeader
2649 747 0 0
21| [146] #2JG8LY0JG #2JG8LY0JG Huynh Pha
coLeader
2561 1983 0 0
22| [135] #PVJQGCCPR #PVJQGCCPR Gold569
coLeader
2530 3595 0 671
23| [192] #UUPGU2UG #UUPGU2UG Duc Accounter
coLeader
2499 3947 786 573
24| [109] #92CLQYC2V #92CLQYC2V ✨Pháp béo✨
member
2424 2174 0 0
25| [112] #9PYC2UVVL #9PYC2UVVL trang
member
2414 2298 0 0
26| [101] #PGJ829PGU #PGJ829PGU cuseo
member
2367 2136 0 0
27| [113] #8VL8YV8QL #8VL8YV8QL baolam2020
coLeader
2251 79 0 0
28| [91] #YRJQR2CG8 #YRJQR2CG8 kiêu phong
Elder
2185 1614 0 491
29| [100] #YQRCGPRGV #YQRCGPRGV AG Nguyễn 569
Elder
2161 3060 0 0
30| [93] #9U2GG0PL9 #9U2GG0PL9 tuan
member
2123 2596 0 0
31| [104] #9VJCLPQ29 #9VJCLPQ29 hạt suong vô ti
Elder
2057 2425 0 0
32| [107] #PRVLLQLYP #PRVLLQLYP kevillkoy
member
1976 2730 0 198
33| [123] #PG9LLCY8L #PG9LLCY8L ductm
member
1810 3695 2 40
34| [89] #YLL0Y0UYR #YLL0Y0UYR blhn
Elder
1803 1758 0 0
35| [75] #PU2QJRCQY #PU2QJRCQY thủ lĩnh
member
1795 2242 0 0
36| [72] #Y9CU9LYPL #Y9CU9LYPL văndương 28
member
1435 915 0 0
37| [79] #Y22Y8L8Q #Y22Y8L8Q thang
coLeader
1366 50 0 0
38| [59] #RQ2Y2P8G #RQ2Y2P8G tây__độc
member
1354 1723 77 0
39| [60] #YJYPJQQY8 #YJYPJQQY8 tranvanluc
member
1177 311 0 104
40| [20] #PJVRYVYRJ #PJVRYVYRJ hoàng nhã
member
735 202 0 0
www.000webhost.com