#JLV2G882 Ha Nam Ha Noi

Clan Level

15

Description

Đi Khắp Thế Gian Tìm Chi Kỷ. Người Ích Kỷ Chỉ Nhận Không Cho. Anh Hùng War Lấy Sao Làm Trọng Kẻ Tiểu Nhân Lấy Đó Làm Giàu. AE Vào Lans Không Xin Chức Không Nói Tục , Online Thường Xuyên Và Chém Gió Nhiệt Tình , Vui Là Chính. MaDeIn ViệtNam

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
414
1/50
Vietnam
closed
0
0
#JLV2G882
Clan War League

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [38] #Q92G99R9L #Q92G99R9L Đại Cồ Việt
leader
828 306 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here