#JLV2G882 Ha Nam Ha Noi

Clan Level

16

Description

✨💖💖✨💖💖✨✨✨✨✨✨💖💖✨💖💖✨💖💎💎💖💎💎💖✨✨✨✨💖💎💎💖💎💎💖💖💎💎💎💎💎💖✨🌟🌟✨💖💎💎💎💎💎💖✨💖💎💎💎💖✨✨🌟🌟✨✨💖💎💎💎💖✨✨✨💖💎💖✨✨✨✨✨✨✨✨💖💎💖✨✨✨✨✨💖✨Ha.Nam✨💖✨✨✨✨

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
30121
34/50
International
open
0
2700
#JLV2G882
Clan War League   War Log

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Donations

Donations

Friendly

Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [243] #PC0J0QQR #PC0J0QQR tít 134
Co-Leader
4616 4131 805 673
2| [192] #U99QY8P8 #U99QY8P8 tripro
Elder
4442 2887 353 690
3| [152] #QQYLYVPQ2 #QQYLYVPQ2 tuantu
Co-Leader
4219 3060 2241 398
4| [186] #2JYPYRPCL #2JYPYRPCL trieu
Member
3712 3736 106 154
5| [194] #QQR9RGPU #QQR9RGPU TƯ LỆNH*BA BA*
Member
3610 2247 45 0
6| [223] #Q8YR8QQP #Q8YR8QQP VIP FIGHTER
Co-Leader
3544 3917 0 0
7| [122] #QYGCJCUPU #QYGCJCUPU km14
Member
3358 2518 85 94
8| [164] #YQ9LUVPQC #YQ9LUVPQC (๑ơ ₃ ơ)♥
Co-Leader
3342 2948 369 227
9| [216] #JQC8YR9U #JQC8YR9U su
Elder
3340 3297 0 0
10| [124] #QC9UR2P0V #QC9UR2P0V bố tuấn
Member
3288 2699 0 139
11| [162] #LRPC9PJG8 #LRPC9PJG8 yênnhư06
Member
3270 2932 0 0
12| [144] #YJPLGPUL8 #YJPLGPUL8 cu tỏi
Member
3243 2926 0 0
13| [194] #898L2G8RV #898L2G8RV Giững sôciu
Member
3182 3180 70 0
14| [138] #RCJ9VUYQ #RCJ9VUYQ Bao almond
Member
3018 2512 0 0
15| [125] #QRRJLVJ9G #QRRJLVJ9G mắm
Member
2963 2261 0 0
16| [149] #YCVPPRRR2 #YCVPPRRR2 N 17cm 1P
Co-Leader
2929 2766 0 768
17| [206] #9RUJL09PC #9RUJL09PC dê thánh
Member
2916 3723 0 77
18| [122] #QCLVURJ09 #QCLVURJ09 Bae YaYo
Member
2896 2568 0 0
19| [160] #8CQ9GRRGG #8CQ9GRRGG ♡♡¡¡♡♡
Member
2876 2639 120 75
20| [143] #LCQCRUYPP #LCQCRUYPP ❤Vô Tình❤
Member
2850 2736 25 0
21| [152] #2RCU9QCUC #2RCU9QCUC Soái ca®™
Member
2837 2921 0 113
22| [135] #Q20GYLQVV #Q20GYLQVV HTC♥Lục Vượng
Member
2832 2315 0 166
23| [113] #QR2LJRJLP #QR2LJRJLP hungtuan
Member
2791 2846 0 217
24| [128] #Q8VGL0Q0L #Q8VGL0Q0L trịnh hiếu
Co-Leader
2759 3030 0 154
25| [184] #99CGQRLLR #99CGQRLLR Trần Minh Đăng
Member
2665 3465 96 273
26| [174] #YR9VC9UQL #YR9VC9UQL ๖ۣۜSky♥Kü†€®
Member
2649 3565 10 164
27| [111] #9Q88Q889Y #9Q88Q889Y ❤Trường❤
Member
2570 2596 0 72
28| [222] #2L8RU28VL #2L8RU28VL Đế Vương
Member
2449 4062 0 0
29| [175] #YYGPLGV0G #YYGPLGV0G PhạmTuanAnh
Member
2438 3600 0 0
30| [213] #U92LJ9J2 #U92LJ9J2 ❤️✨✨Dũng✨✨�
Member
2433 2916 184 0
31| [103] #8U0QCU9R8 #8U0QCU9R8 tritrizzbada0
Member
2044 504 211 30
32| [164] #2PVUR2U28 #2PVUR2U28 nam mote
Elder
1924 2989 0 0
33| [119] #QUQ29JRL9 #QUQ29JRL9 Chiến Thần 500
Member
1852 2435 0 0
34| [57] #Q92G99R9L #Q92G99R9L Đại Cồ Việt
Leader
1098 376 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here