#JLV98C8C 天不收我收 牛部落

Clan Level

16

Description

速本不收,除非捐兵(不可乱捐),如果乱捐,一次警告,二次红牌出场,如果是小号,必须提前说明,八本起捐(七本或更低不需捐,做任务需要提醒要捐对象)捐收比例至少1/5(过低者当死鱼清出),部落战连开,部落欠缺部落战强者,战绩显赫者给于高职,部落战不参加者需挂红牌,低于五本可随意

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
31047
42/50
China
inviteOnly
0
2200
#JLV98C8C

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [229] #2PJQP0GY9 #2PJQP0GY9 5566
coLeader
4977 5000 156 156
2| [241] #29RYYLRU #29RYYLRU 5566
leader
4858 4503 156 156
3| [229] #90C0UV8VG #90C0UV8VG 城边小虎
coLeader
4220 4535 1251 285
4| [170] #YLY0VYVU #YLY0VYVU 独孤求败
Elder
3712 2772 141 366
5| [176] #L2CPPR0CL #L2CPPR0CL 大唐
coLeader
3674 4286 63 325
6| [186] #L2GQ2Q98C #L2GQ2Q98C Yen333
coLeader
3208 3327 727 126
7| [186] #2QYYVUJ0L #2QYYVUJ0L Kuang
coLeader
3177 3381 256 156
8| [119] #LYJJY89P9 #LYJJY89P9 霸主
member
3027 2384 0 40
9| [153] #YR0Q8GGVQ #YR0Q8GGVQ chAO
Elder
3003 3212 102 300
10| [164] #PRV008JQL #PRV008JQL M.D.L
member
2995 3418 184 134
11| [217] #V8JJP2PY #V8JJP2PY 真梁家村
coLeader
2984 3676 49 237
12| [125] #98QGYYRRL #98QGYYRRL 英雄联盟
member
2898 2566 176 1049
13| [197] #PGR08UJC0 #PGR08UJC0 爱你
member
2896 5054 509 518
14| [173] #9JYQQP98C #9JYQQP98C 永不言败
Elder
2885 3102 0 0
15| [87] #LVQLYJ00C #LVQLYJ00C 少仪
member
2822 2382 256 560
16| [149] #LLQQG09RG #LLQQG09RG mia san mia
member
2820 3105 0 0
17| [113] #YCV8PJCUP #YCV8PJCUP 襪襪
member
2794 2501 0 203
18| [146] #YQJ8LCRL9 #YQJ8LCRL9 紫薇星
member
2769 2122 0 0
19| [115] #LQLCLJ9JC #LQLCLJ9JC 小学生
member
2749 2474 30 171
20| [161] #P9QRU8JPQ #P9QRU8JPQ 。。。。
member
2748 3161 0 0
21| [191] #29G2VJ0U2 #29G2VJ0U2 King
coLeader
2705 2826 0 0
22| [180] #Y82JU02P #Y82JU02P candy
coLeader
2692 2836 542 49
23| [116] #L8UL0Q2PR #L8UL0Q2PR 马化腾
member
2676 2372 0 0
24| [121] #LGC0R2VPG #LGC0R2VPG 快乐大本营
member
2632 2472 72 168
25| [99] #LJRGL0QY2 #LJRGL0QY2 安记
Elder
2619 2361 0 0
26| [138] #L0YP2JYG #L0YP2JYG 呉魘
member
2600 2399 0 0
27| [175] #PG8YYRYUG #PG8YYRYUG 伪,爱你
coLeader
2584 3472 0 0
28| [125] #8CG8CJQCU #8CG8CJQCU 独孤求败
member
2543 2219 254 141
29| [183] #YPQUGCVJV #YPQUGCVJV 段友
Elder
2538 4649 0 0
30| [140] #Y0PYJQRYU #Y0PYJQRYU 怀旧女郎
member
2510 2677 0 0
31| [97] #L0LRLV9VU #L0LRLV9VU 川神
member
2458 2434 0 0
32| [104] #PYUU8GV98 #PYUU8GV98 知末
member
2433 2117 0 0
33| [138] #PPL92GJVL #PPL92GJVL ◆◇』陌上花
member
2398 2516 0 0
34| [87] #Q98R8VQQY #Q98R8VQQY 覔鉴哦
member
2302 1657 0 0
35| [126] #PJQUVYVCP #PJQUVYVCP 妖情
Elder
2269 2280 0 0
36| [124] #LLJQ9U0C #LLJQ9U0C 雅克薩聯邦共和國
member
2254 2606 0 0
37| [92] #9VGLQPLU9 #9VGLQPLU9 王者少年
member
2241 1925 0 0
38| [107] #L0PP9ULLU #L0PP9ULLU ii
member
2208 2400 0 0
39| [101] #Q08JPJYUP #Q08JPJYUP 失懿。
member
2200 2168 0 0
40| [118] #L2QCQQR2V #L2QCQQR2V 真梁家村2
coLeader
2195 2644 14 144
41| [126] #YVY298LGL #YVY298LGL 爸爸
member
2026 2574 0 0
42| [70] #LPG8PCVQV #LPG8PCVQV 愛悠然鴨
coLeader
1840 535 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here