#JLV98C8C 天不收我收 牛部落

Clan Level

11

Description

部落战连开,部落急需部落战强手,部落禁止乱捐兵,发现者或被举报的人不要怪我们不留情。看表现给职位

Clan Points
Members
Location
Type
Required Trophies
Clan Tag
25260
44/50
China
inviteOnly
0
#JLV98C8C
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [196] #U8CRCC0L #U8CRCC0L 天使之城
coLeader
5033 2601 179 208
2| [145] #89QQV888Y #89QQV888Y 九点钟
member
3929 2277 124 260
3| [164] #V8JJP2PY #V8JJP2PY 真梁家村
coLeader
3205 3390 250 108
4| [168] #8VQ08VU8L #8VQ08VU8L 梦幻
coLeader
3101 3648 0 0
5| [111] #YPCJL2GG0 #YPCJL2GG0 梦落雨
coLeader
3060 2600 0 35
6| [141] #P9QJJQRCR #P9QJJQRCR 鹏,,
coLeader
2955 3187 47 70
7| [109] #9JJGUCR9C #9JJGUCR9C 灭世魔君
member
2855 2210 0 66
8| [135] #PRV008JQL #PRV008JQL M.D.L
Elder
2763 3018 1 0
9| [128] #QGCVYVVR #QGCVYVVR 是那个叫做我
member
2741 2138 0 0
10| [129] #P8RVYRGJ0 #P8RVYRGJ0 鹏,,
coLeader
2698 2987 66 70
11| [115] #PPJP2YVRY #PPJP2YVRY 寡妇村
member
2540 3115 0 0
12| [125] #9UJRC9CCV #9UJRC9CCV 东霓
Elder
2537 2703 65 0
13| [122] #2GUGGRYGV #2GUGGRYGV pangbai
Elder
2534 2013 35 0
14| [138] #2C9PGVL2G #2C9PGVL2G 我就静静的看着你
member
2506 2527 0 0
15| [112] #9YGU9QCUG #9YGU9QCUG 王者荣耀
member
2419 2610 0 0
16| [117] #89RPGUQGV #89RPGUQGV 杀狼
member
2185 1716 0 0
17| [164] #2PJQP0GY9 #2PJQP0GY9 5566
coLeader
2156 4000 0 0
18| [108] #RV99200Y #RV99200Y wiw
member
2152 1938 0 0
19| [128] #Y82JU02P #Y82JU02P candy
coLeader
1995 2296 16 10
20| [107] #PPLPVU8LL #PPLPVU8LL 无奈/&无敌
member
1990 2479 0 0
21| [117] #99LJ9YUL0 #99LJ9YUL0 孔明诸葛
member
1945 2597 0 0
22| [208] #29RYYLRU #29RYYLRU 5566
leader
1932 3999 138 0
23| [96] #9LPVGCGLJ #9LPVGCGLJ Lion欧巴i
member
1920 1755 0 0
24| [70] #YPC22Q2RL #YPC22Q2RL 姚小姚
member
1875 1812 0 25
25| [100] #8UG8GVVVY #8UG8GVVVY 你家柏瓜
member
1838 403 0 0
26| [96] #PULJYVVLV #PULJYVVLV 雪之下,Yukino
member
1724 1920 0 20
27| [84] #PPQYUJQUC #PPQYUJQUC @龙族桃庄
member
1696 2098 0 0
28| [71] #L09UCJYY8 #L09UCJYY8 TG无痕
member
1648 1761 0 9
29| [108] #PRU0C0Y08 #PRU0C0Y08 恰红院
member
1614 2688 0 0
30| [69] #YQLVRJYQP #YQLVRJYQP 老王
member
1579 1991 0 0
31| [88] #9PPLYRU0U #9PPLYRU0U 殇璨
member
1516 1565 0 0
32| [86] #9CPYVP98V #9CPYVP98V 只属于你的笨蛋
member
1408 2116 0 25
33| [72] #YR0J2YJCR #YR0J2YJCR 老朋友
member
1390 1772 0 0
34| [52] #YJRGVL29J #YJRGVL29J 大侠庄
member
1315 1411 0 0
35| [36] #Y029RV0PG #Y029RV0PG (M.D.L)
member
1044 403 0 0
36| [32] #L9L9QVLY9 #L9L9QVLY9 1433
member
1032 1278 0 0
37| [36] #PQJ8Y0YPR #PQJ8Y0YPR 马蚤
member
993 1270 0 0
38| [48] #YCR9Y0GGU #YCR9Y0GGU 牛皮
member
966 1214 0 0
39| [30] #L08YPVQL8 #L08YPVQL8 上帝头上飞
coLeader
939 0 0 0
40| [23] #PGCVURQQ9 #PGCVURQQ9 心雪
member
847 830 0 0
41| [89] #P0JGUGCU0 #P0JGUGCU0 5566
coLeader
803 2402 0 0
42| [24] #YCJ9GV0UV #YCJ9GV0UV 辉月殿堂
member
739 766 0 0
43| [18] #YJG8PUGC0 #YJG8PUGC0 Candy2.0
member
580 50 0 15
44| [15] #L2LYQ0YGU #L2LYQ0YGU Candy3.0
member
499 50 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com