#JLV9RYCV AKTÍV MAGYAROK

Clan Level

15

Description

Folyamatos cw gyors donate mindig maxos cg nagyon jó társaság ezt garantáljuk.Van pár szabály amit be kell tartani minimum 30 nyertes támadás 1 szezonban 2 támadás cw ben 1000 pont cg ben th 8as maxos tól várunk mindenkit szeretettel ✌️

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
34085
50/50
Hungary
inviteOnly
0
1800
#JLV9RYCV

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [213] #2282QGRLC #2282QGRLC Lackó
coLeader
4546 4267 1259 509
2| [208] #PYJY8VVLV #PYJY8VVLV B4D1S
member
4453 5027 712 2246
3| [221] #8Y8JLU80 #8Y8JLU80 laco
coLeader
4339 3707 3219 1459
4| [216] #82J0CRYC #82J0CRYC oil
Elder
4255 4146 1408 1956
5| [209] #JLUU2GRP #JLUU2GRP reki
Elder
4210 4101 1349 1659
6| [187] #8GVC2V8YY #8GVC2V8YY mememe
coLeader
4180 4946 3191 1050
7| [207] #YY2V2P8P #YY2V2P8P Adam
leader
3982 4609 1430 1715
8| [174] #URG8YCCG #URG8YCCG Marciiii:))
coLeader
3714 4240 2446 1291
9| [195] #PRGU9UC0R #PRGU9UC0R Z41D
Elder
3666 4895 1222 1415
10| [186] #2QRCP2QRQ #2QRCP2QRQ firetom
Elder
3653 3053 596 678
11| [193] #PLQRC2JUY #PLQRC2JUY King Badis
Elder
3647 4481 1714 688
12| [175] #9V9YV99PQ #9V9YV99PQ nyalánkutya
Elder
3608 4154 505 902
13| [190] #JU2PL9Q8 #JU2PL9Q8 bondjamesbond
Elder
3589 3675 30 0
14| [182] #PCJV29Q2V #PCJV29Q2V Philip J Fry
member
3433 4997 708 1159
15| [160] #992VQU2LY #992VQU2LY gergő
Elder
3397 3075 1336 504
16| [152] #Y8VJGQ229 #Y8VJGQ229 joci
member
3267 3696 216 154
17| [129] #YPRQRC2CV #YPRQRC2CV pb king
Elder
2816 3010 68 726
18| [123] #2V8Q9JJ0L #2V8Q9JJ0L bence
Elder
2739 2381 0 584
19| [122] #PVR8QUCLU #PVR8QUCLU 123456
member
2738 2561 83 136
20| [138] #8GUCVLRQY #8GUCVLRQY Zsombor11
member
2664 2584 79 134
21| [128] #GGG8V9LL #GGG8V9LL ortrun54
member
2650 2505 729 528
22| [147] #9CGPPPY8G #9CGPPPY8G oracle
member
2615 3309 0 0
23| [113] #L00PGUGY9 #L00PGUGY9 Hero™
Elder
2611 2948 143 642
24| [117] #PLRRUUQYJ #PLRRUUQYJ Kassem Boss
member
2543 2398 0 198
25| [135] #288URJVJ8 #288URJVJ8 Sanko™
member
2504 2533 25 67
26| [177] #9C8ULGV #9C8ULGV AlgoBeni
Elder
2416 3088 1005 77
27| [119] #PRP2JG2R8 #PRP2JG2R8 CICA
member
2382 2577 0 66
28| [122] #L9C89PV8Y #L9C89PV8Y KING™
Elder
2376 2835 160 536
29| [174] #PYCLLJRL0 #PYCLLJRL0 Gangxta✌
coLeader
2359 2922 0 0
30| [106] #8R0GQG9P0 #8R0GQG9P0 EREA_17
member
2353 2110 0 0
31| [131] #Y9LLPR0Q9 #Y9LLPR0Q9 Recto
Elder
2326 3041 0 0
32| [147] #8V8JJ9PJP #8V8JJ9PJP Máté
member
2318 2720 216 0
33| [111] #LPU0JVQL #LPU0JVQL sasuke
member
2288 2258 0 330
34| [94] #LL989CUPY #LL989CUPY kmbertalan
member
2205 2377 0 0
35| [143] #2CVRU0J0Q #2CVRU0J0Q Beni040717
member
2151 2212 171 1004
36| [99] #YPVR8YRCQ #YPVR8YRCQ Dex_Dzserem¥
member
2148 2654 38 358
37| [96] #8QJP22L8V #8QJP22L8V SeDi:3
member
2122 1710 105 314
38| [90] #YPC88VQUJ #YPC88VQUJ The Lost King
member
2062 2183 67 0
39| [112] #9PVC82GQ2 #9PVC82GQ2 adam king
member
2041 3111 0 61
40| [74] #902LLL008 #902LLL008 Troxx
member
2037 2147 356 944
41| [96] #YYQJ8QQRG #YYQJ8QQRG PirateGuyy
member
1869 2440 35 167
42| [126] #289JU0Y2J #289JU0Y2J RecskaMászter
member
1856 2111 0 0
43| [87] #LRVJPVRLR #LRVJPVRLR Sirocco ☪️
member
1842 2493 177 208
44| [98] #L9C8C90GQ #L9C8C90GQ Dark_lord
member
1794 2396 0 62
45| [86] #LC0L8CPP9 #LC0L8CPP9 Ms Marvel
member
1681 2147 0 96
46| [91] #R2Q22RRR #R2Q22RRR Arcsibacsi
member
1662 1912 0 0
47| [82] #YV2CYQRJ8 #YV2CYQRJ8 Dominik Herczeg
member
1631 2293 0 0
48| [78] #Q0C9PJGYP #Q0C9PJGYP Iron Butterfly
member
1579 2191 0 67
49| [79] #LU2QUQR2G #LU2QUQR2G Dust ☪️
member
1471 2105 83 221
50| [40] #LYVRJ8Q8R #LYVRJ8Q8R Petike
member
749 1807 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here