#JLV9RYCV AKTÍV MAGYAROK

Clan Level

14

Description

Folyamatos cw gyors donate mindig maxos cg nagyon jó társaság ezt garantáljuk.Van pár szabály amit be kell tartani minimum 30 nyertes támadás 1 szezonban 2 támadás cw ben 1000 pont cg ben th 8as maxos tól várunk mindenkit szeretettel ✌️

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
32062
45/50
Hungary
inviteOnly
3
1800
#JLV9RYCV

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [208] #2282QGRLC #2282QGRLC Lackó
coLeader
4741 4395 4196 760
2| [198] #PYJY8VVLV #PYJY8VVLV B4D1S
member
4309 5059 979 933
3| [208] #82J0CRYC #82J0CRYC oil
Elder
4130 3908 3983 4227
4| [182] #8GVC2V8YY #8GVC2V8YY mememe
coLeader
3947 5055 4249 3075
5| [209] #8Y8JLU80 #8Y8JLU80 laco
coLeader
3730 3893 3763 3911
6| [185] #PRGU9UC0R #PRGU9UC0R Z41D
member
3715 4894 1201 988
7| [184] #PLQRC2JUY #PLQRC2JUY King Badis
Elder
3667 3679 2552 1383
8| [198] #JLUU2GRP #JLUU2GRP reki
Elder
3662 3692 3832 2318
9| [175] #PCJV29Q2V #PCJV29Q2V Philip J Fry
member
3501 4246 1899 2116
10| [196] #YY2V2P8P #YY2V2P8P Adam
leader
3409 4267 2209 2458
11| [173] #2QRCP2QRQ #2QRCP2QRQ firetom
Elder
3407 2513 2478 1975
12| [165] #9V9YV99PQ #9V9YV99PQ nyalánkutya
Elder
3309 3859 300 1057
13| [185] #JU2PL9Q8 #JU2PL9Q8 bondjamesbond
Elder
3290 3825 0 0
14| [172] #URG8YCCG #URG8YCCG Marciiii:))
coLeader
3287 3990 862 424
15| [143] #992VQU2LY #992VQU2LY gergő
Elder
2990 2490 1804 870
16| [139] #9CGPPPY8G #9CGPPPY8G oracle
member
2963 3402 1831 3435
17| [139] #PYCV2GCL9 #PYCV2GCL9 Nagy Zètèny
member
2829 3391 0 0
18| [130] #8GUCVLRQY #8GUCVLRQY Zsombor11
member
2749 2496 288 1564
19| [175] #9C8ULGV #9C8ULGV AlgoBeni
coLeader
2619 3088 0 0
20| [116] #2V8Q9JJ0L #2V8Q9JJ0L bence
Elder
2610 2128 0 1017
21| [164] #P992Q9C89 #P992Q9C89 ricskany
coLeader
2597 3816 0 0
22| [141] #PLVJJC998 #PLVJJC998 RyteX
coLeader
2547 3190 0 0
23| [186] #PVVG2GQ92 #PVVG2GQ92 Titi
coLeader
2518 3933 0 0
24| [94] #L00PGUGY9 #L00PGUGY9 Hero™
Elder
2466 2727 784 1804
25| [106] #L9C89PV8Y #L9C89PV8Y KING™
Elder
2381 2541 218 1707
26| [131] #Y9LLPR0Q9 #Y9LLPR0Q9 Recto
Elder
2326 3041 0 0
27| [114] #YPRQRC2CV #YPRQRC2CV pb king
member
2318 2657 77 663
28| [154] #Y89GC028J #Y89GC028J Bence027
Elder
2300 3883 0 0
29| [172] #PYCLLJRL0 #PYCLLJRL0 Gangxta✌
member
2296 2838 0 0
30| [112] #CG92R0CJ #CG92R0CJ KeepItMello
member
2225 2491 0 66
31| [101] #29QCGLQ02 #29QCGLQ02 szebi
member
2172 1501 0 0
32| [90] #PRRQYY80P #PRRQYY80P KukoricaYT
member
2133 1905 0 50
33| [107] #8R8VY9RCL #8R8VY9RCL S.Á.
Elder
2132 2329 21 1356
34| [92] #LL9V2YQ9Y #LL9V2YQ9Y zolcsi
member
2118 2307 121 155
35| [111] #22C02G2Y2 #22C02G2Y2 Kiss Tamás
member
2095 1969 297 0
36| [61] #LLYP82RJU #LLYP82RJU +Dávid+
member
2083 1707 40 565
37| [109] #GGG8V9LL #GGG8V9LL ortrun54
member
2076 2260 143 340
38| [104] #PLRRUUQYJ #PLRRUUQYJ Kassem Boss
member
2049 2193 79 932
39| [92] #PJYUPCRG2 #PJYUPCRG2 Gábor
member
2014 2304 0 0
40| [100] #Y0CQJRJQP #Y0CQJRJQP Pens ill
member
1858 2264 0 0
41| [93] #L20PLVUL9 #L20PLVUL9 AktívMagyarok
coLeader
1766 1488 0 0
42| [73] #P20UV0YV9 #P20UV0YV9 KenderTomi
member
1699 1746 0 0
43| [106] #9CUUGGY09 #9CUUGGY09 staronait
member
1697 2634 0 270
44| [88] #P08G8G2P0 #P08G8G2P0 Thelegend007HU
member
1638 2178 0 0
45| [9] #Q99QGVJLR #Q99QGVJLR bean
member
358 0 0 20

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here