#JLV9RYCV AKTÍV MAGYAROK

Clan Level

16

Description

Folyamatos cw gyors donate mindig maxos cg nagyon jó társaság ezt garantáljuk.Van pár szabály amit be kell tartani minimum 30 nyertes támadás 1 szezonban 2 támadás cw ben 1000 pont cg ben th 8as maxos tól várunk mindenkit szeretettel ✌️

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
32831
50/50
Hungary
inviteOnly
3
0
#JLV9RYCV

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [220] #82J0CRYC #82J0CRYC oil
Elder
4317 4074 26 45
2| [199] #JU2PL9Q8 #JU2PL9Q8 bondjamesbond
member
4267 3946 51 93
3| [228] #8Y8JLU80 #8Y8JLU80 laco
coLeader
4251 3938 499 190
4| [183] #9V9YV99PQ #9V9YV99PQ nyalánkutya
member
4092 4413 442 40
5| [215] #JLUU2GRP #JLUU2GRP reki
Elder
3981 4008 0 0
6| [213] #YY2V2P8P #YY2V2P8P Adam
leader
3915 4819 88 259
7| [184] #URG8YCCG #URG8YCCG Marciiii:))
coLeader
3892 4517 421 385
8| [215] #PYJY8VVLV #PYJY8VVLV B4D1S
coLeader
3797 4909 113 33
9| [195] #8GVC2V8YY #8GVC2V8YY mememe
coLeader
3668 4909 76 78
10| [170] #992VQU2LY #992VQU2LY gergő
Elder
3614 3253 0 0
11| [204] #PRGU9UC0R #PRGU9UC0R Z41D
Elder
3506 4779 173 155
12| [200] #PLQRC2JUY #PLQRC2JUY King Badis
Elder
3426 4342 230 77
13| [195] #2QRCP2QRQ #2QRCP2QRQ firetom
member
3358 3252 0 0
14| [190] #PCJV29Q2V #PCJV29Q2V Philip J Fry
Elder
3128 4882 0 0
15| [155] #8GPU9LU28 #8GPU9LU28 Simon
member
3069 3671 36 67
16| [214] #2282QGRLC #2282QGRLC Lackó
member
3025 4608 0 0
17| [123] #8U2YJ2LRR #8U2YJ2LRR Emcsi
member
2896 2563 2 0
18| [141] #2YGJ92022 #2YGJ92022 small jim
member
2878 2987 0 0
19| [135] #2V8Q9JJ0L #2V8Q9JJ0L bence
member
2799 2617 63 303
20| [115] #P98909Q02 #P98909Q02 Asdfghjk01
member
2663 2757 0 0
21| [150] #2CVRU0J0Q #2CVRU0J0Q Beni040717
member
2648 2365 0 134
22| [134] #PVR8QUCLU #PVR8QUCLU 123456
member
2615 3049 0 0
23| [132] #L9C89PV8Y #L9C89PV8Y KING™
member
2556 3126 0 0
24| [178] #PYCLLJRL0 #PYCLLJRL0 Gangxta✌
coLeader
2477 2957 0 0
25| [125] #L00PGUGY9 #L00PGUGY9 Hero™
Elder
2403 3219 0 0
26| [105] #YPG2YLLPQ #YPG2YLLPQ László
member
2389 2264 0 0
27| [102] #90LYLQLYU #90LYLQLYU Kebab
member
2319 2676 10 111
28| [184] #9C8ULGV #9C8ULGV AlgoBeni
Elder
2300 3155 134 0
29| [141] #CJ8YPCV9 #CJ8YPCV9 Bence
member
2218 2691 110 0
30| [52] #9CYGLV9PY #9CYGLV9PY Norberto
member
2133 1751 32 386
31| [98] #YCP0YUQQY #YCP0YUQQY Gábrixd
member
2110 2447 0 0
32| [88] #QPL0R8VVY #QPL0R8VVY Manon
member
2049 1820 0 65
33| [120] #9L0YJ80V #9L0YJ80V turba
member
2048 2026 0 0
34| [118] #2CJPPJP9G #2CJPPJP9G dani
member
2011 2570 30 90
35| [177] #2CULQ9J0 #2CULQ9J0 fulop 15
coLeader
1960 2505 0 0
36| [100] #992CYCL88 #992CYCL88 Tony
member
1959 1823 0 0
37| [100] #LC0L8CPP9 #LC0L8CPP9 Ms Marvel
member
1933 2399 0 0
38| [119] #9R0L8YUC #9R0L8YUC gellert477
member
1825 2327 0 0
39| [93] #8G0Q9CV2G #8G0Q9CV2G Fulton
member
1725 2216 0 0
40| [102] #LRVJPVRLR #LRVJPVRLR Sirocco ☪️
member
1715 2594 0 0
41| [82] #LYP00RG89 #LYP00RG89 Simi
member
1669 1683 45 0
42| [89] #QPPUG8CPR #QPPUG8CPR Cj
member
1639 2304 0 0
43| [71] #LJU0Y2JU2 #LJU0Y2JU2 andrispapa
member
1622 1735 10 0
44| [101] #CV0CC2PG #CV0CC2PG Fox_Hun
member
1604 2184 0 31
45| [96] #8LCV9YJRL #8LCV9YJRL Vasalóskiscica
member
1600 1989 0 0
46| [98] #880RVVLGC #880RVVLGC Deák Feri
member
1548 2073 0 0
47| [66] #P9YG9CPG0 #P9YG9CPG0 king
member
1515 1812 0 0
48| [67] #YU2Y9PC8U #YU2Y9PC8U PetiTheKing
member
1413 1854 12 61
49| [63] #QP9909QPU #QP9909QPU Levi1
member
1351 1560 0 0
50| [40] #QLLVQQ9JU #QLLVQQ9JU HUN|gergo
member
900 1639 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here