#JLVVRRJ China战狼

Clan Level

13

Description

🐧:661023639 招活跃话唠、捐兵狂,严禁伸手党捐兵比控制在1:2内 严禁内讧 不收小号人均一人一号进部落 不要速本宝宝号 严禁乱捐严格按照捐兵要求捐兵。 新进的及时捐兵不捐兵会给机票

Clan War Log Clan War League
Clan Points
Members
Location
Type
Required Trophies
Clan Tag
24712
35/50
China
open
1700
#JLVVRRJ
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [190] #898CVY098 #898CVY098 飞天潴
coLeader
3608 3276 0 0
2| [162] #8RYUP8G0U #8RYUP8G0U 墨魂·中華情·小凯
Elder
3528 2717 51 36
3| [142] #99UGRC90R #99UGRC90R 奇迹村
Elder
3374 3645 1300 1270
4| [135] #8VJ8CC9C0 #8VJ8CC9C0 ty
member
3322 2712 0 135
5| [103] #YGY8G0URL #YGY8G0URL 拉根
member
2780 2992 29 26
6| [129] #22P9QVPL8 #22P9QVPL8 天鷹堂
coLeader
2728 3945 1375 0
7| [99] #P02CPU99C #P02CPU99C 你猜
member
2720 2459 444 212
8| [130] #PPVGPYJYU #PPVGPYJYU 坚果钳
member
2683 4005 0 31
9| [142] #2QCL9VG9R #2QCL9VG9R 皮皮村
coLeader
2657 3368 0 37
10| [146] #9YV9P9VYV #9YV9P9VYV Loading
coLeader
2593 1853 0 0
11| [118] #9CQJUCVUC #9CQJUCVUC 翔哥庄
member
2567 3040 1 0
12| [111] #8GRQGVR8Q #8GRQGVR8Q 失去王国的国王
member
2548 2149 0 61
13| [96] #PJQRYLUCL #PJQRYLUCL 诛魔弑神。
member
2545 2671 401 186
14| [119] #8GRLQCRLC #8GRLQCRLC 陌然&
member
2543 2536 61 178
15| [116] #8LLYRPR8J #8LLYRPR8J 天马行空
member
2507 1718 668 557
16| [104] #8P98U80QV #8P98U80QV 请勿靠近
member
2503 2294 0 0
17| [150] #PG20098Y8 #PG20098Y8 二奶村
coLeader
2470 3826 1250 174
18| [168] #L0JJ00UV #L0JJ00UV 村庄哥的小秘书
leader
2444 930 0 0
19| [111] #9Q8G2C92P #9Q8G2C92P 爵。丿迹
member
2357 2661 398 211
20| [94] #YGLL8VYP0 #YGLL8VYP0 吴偐祖
member
2327 2546 89 0
21| [117] #Y00JGUYJY #Y00JGUYJY 修罗✠爵煞
coLeader
2239 2838 0 0
22| [105] #PP2JJ88RQ #PP2JJ88RQ 辉少
member
2233 2582 0 100
23| [112] #QCJV802V #QCJV802V 神之诅咒
member
2229 2420 30 2
24| [101] #98YJ29R2L #98YJ29R2L 神坛
member
2225 2041 80 66
25| [111] #PYQ0JLY9U #PYQ0JLY9U Giao
Elder
2224 2541 16 60
26| [147] #9Y0CLGCR2 #9Y0CLGCR2 Game
member
2161 4000 84 135
27| [107] #P9C0LV2JR #P9C0LV2JR ……{}
member
2158 2224 450 61
28| [93] #P0PJY9QGG #P0PJY9QGG 殇城
member
2111 1610 3 120
29| [105] #8GQC9R2LR #8GQC9R2LR 淫领四妓生活
member
2087 2235 122 92
30| [70] #PQPL2V00U #PQPL2V00U 恩哼
member
2042 1566 0 179
31| [133] #PQV2Y0U0J #PQV2Y0U0J 整个地球都是我们
Elder
2026 3500 241 208
32| [127] #28JQJ2G9Q #28JQJ2G9Q 妖精吃馍馍
member
2006 2184 0 1135
33| [105] #PQ8UP0PL8 #PQ8UP0PL8 圣灵二秒
member
1962 2787 17 124
34| [73] #PQQJCY9QV #PQQJCY9QV 部落冲突
member
1778 1740 0 0
35| [51] #YC0UG8YRV #YC0UG8YRV 爸爸村
member
1440 1791 37 584
www.000webhost.com