#JLVVRRJ China战狼

Clan Level

16

Description

微信:949689889 部落主招12-13本 冲杯 部落配24小时奶号,打联赛加微信

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
26810
47/50
International
open
0
0
#JLVVRRJ
Clan War League

Clan Labels

Clan War League

Clan War League

Trophy Pushing

Trophy Pushing

Clan Games

Clan Games

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [178] #2QCL9VG9R #2QCL9VG9R 皮皮村
coLeader
4298 3969 40 92
2| [226] #20GUL20CC #20GUL20CC shawn
coLeader
3386 3450 841 423
3| [186] #89YP09PUC #89YP09PUC leon
member
3342 4367 0 0
4| [225] #898CVY098 #898CVY098 飞天潴
leader
3250 3548 0 0
5| [168] #RRJ209G2 #RRJ209G2 再见亦为妻
member
3079 3279 0 72
6| [151] #989RQLCL8 #989RQLCL8 和谐
member
2908 3190 0 0
7| [193] #2VCRL8QUU #2VCRL8QUU 皮皮虾
member
2828 4738 0 0
8| [144] #YY0RP9VJL #YY0RP9VJL 鬼ⓥ才
member
2767 3243 319 398
9| [147] #2UQQURRY9 #2UQQURRY9 KcNco
member
2652 2406 0 0
10| [141] #2QQU0U28Y #2QQU0U28Y zhangxu
member
2606 2625 0 0
11| [200] #209LQLYQJ #209LQLYQJ c t 222
Elder
2579 4590 0 0
12| [148] #PYLY8JVGG #PYLY8JVGG 物流梦幻
member
2573 3378 0 0
13| [165] #YVUVVP89Q #YVUVVP89Q 青春
member
2553 3933 0 126
14| [155] #PRPCGG889 #PRPCGG889 WAP耀世之瞳
member
2543 3335 0 0
15| [153] #YLV9YLC9V #YLV9YLC9V beautiful
member
2529 3105 0 0
16| [123] #PQ9QCQ9V8 #PQ9QCQ9V8 Uok.无敌
member
2494 3023 0 0
17| [172] #8P0Y9JG92 #8P0Y9JG92 Dawuai-电灯泡子
Elder
2464 3280 0 40
18| [107] #PGJJ9RPL9 #PGJJ9RPL9 吴旭唯一对象
member
2443 1916 0 0
19| [117] #9LJLQLYVP #9LJLQLYVP 没名字
member
2430 1100 0 0
20| [136] #PPV0JLJYR #PPV0JLJYR 圣 · 天下お无我
member
2428 3195 0 0
21| [144] #929VC0CPU #929VC0CPU 天龙
member
2412 2247 0 0
22| [99] #8PC8J0UV9 #8PC8J0UV9 我不想负责ai
member
2402 2986 0 0
23| [201] #PPVP22ULG #PPVP22ULG 零无
member
2374 3223 0 0
24| [140] #8J8QYU82V #8J8QYU82V ☞小杨的巅峰之作
member
2355 2437 0 0
25| [140] #99JCYVQJV #99JCYVQJV 多么忧伤
member
2294 2653 55 40
26| [230] #L0JJ00UV #L0JJ00UV 村庄哥的小秘书
coLeader
2269 1342 0 0
27| [124] #P22VRL8V2 #P22VRL8V2 花开花落
member
2267 3102 0 0
28| [119] #YRL0R8JJL #YRL0R8JJL 会吐
member
2212 2618 36 132
29| [124] #Y82JCU20C #Y82JCU20C 给我个痛快
member
2158 2855 0 0
30| [230] #YLUG80UU #YLUG80UU 组织
member
2139 4683 62 138
31| [124] #L0P2CYR28 #L0P2CYR28 一丢丢
member
2085 2420 0 0
32| [123] #L0UJVUCU0 #L0UJVUCU0 1231230
member
2048 2659 68 66
33| [109] #8GYUCGGUG #8GYUCGGUG 邓永鑫
member
2011 2563 0 0
34| [104] #L8U9GQCG2 #L8U9GQCG2 蓝二公子
member
1998 2669 0 0
35| [89] #LR9GR0U0Q #LR9GR0U0Q 嗨喽
member
1976 2698 0 0
36| [123] #8PCGQQGVP #8PCGQQGVP 谁能挡我
member
1951 1834 0 66
37| [152] #PGGGVVYR #PGGGVVYR 三年二班_正经
member
1938 2326 758 114
38| [101] #8V8RVQPQ9 #8V8RVQPQ9 疾影
member
1933 2314 0 0
39| [161] #8CYYLV0GR #8CYYLV0GR 木子
member
1927 3259 0 0
40| [139] #P2G90RGCQ #P2G90RGCQ 太阳之殿
member
1782 3397 0 0
41| [132] #YUYGJL9UU #YUYGJL9UU 那个村
member
1777 2984 0 0
42| [119] #PPU0LRJRR #PPU0LRJRR 东土大唐
member
1696 2056 0 162
43| [120] #9R9892JRR #9R9892JRR 冭冭冭冭冭
member
1677 2860 0 0
44| [147] #90GGYUVP8 #90GGYUVP8 李玄泽
member
1391 3218 0 84
45| [160] #L0CVRYGU9 #L0CVRYGU9 小崔崔
member
1293 2334 0 0
46| [137] #98CPPGGVJ #98CPPGGVJ 战争部落
member
1104 2402 0 35
47| [140] #UQL88UY9 #UQL88UY9 乐呵呵
member
1082 2171 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here