#JLVVRRJ China战狼

Clan Level

16

Description

🇹🇷TÜRK KLANIDIR 🇹🇷 klan savaşı odaklı herkeasi bekleriz🤍

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
17579
47/50
Türkiye
open
0
2100
#JLVVRRJ
Clan War League   War Log

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Trophy Pushing

Trophy Pushing

Donations

Donations

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [158] #LU98G2RGG #LU98G2RGG erdemkaan53
Co-Leader
4107 3360 42 114
2| [175] #PR8LPCQJ #PR8LPCQJ CHs SouchNi
Elder
2865 2775 616 40
3| [154] #9V9P8RQCU #9V9P8RQCU ●BAY ALİCAN⚡
Leader
2669 2796 184 0
4| [115] #Q02QPJ8VV #Q02QPJ8VV lider
Member
2126 2518 0 57
5| [113] #YJYG2U028 #YJYG2U028 Zekron
Member
1942 2020 0 0
6| [157] #2YQYPY9Y0 #2YQYPY9Y0 ◼️BÁBÁÝÁGÁ◼️
Co-Leader
1793 2678 0 0
7| [56] #GPR98R220 #GPR98R220 Bilal
Member
1716 1377 0 467
8| [96] #LR2LVLLG2 #LR2LVLLG2 M.S Ryuga
Member
1714 1569 15 67
9| [61] #QJQQ9RPV8 #QJQQ9RPV8 Murat
Member
1706 1361 0 0
10| [78] #Q9PQP29LC #Q9PQP29LC Egehan
Member
1701 1038 0 265
11| [100] #LVL0YJGC8 #LVL0YJGC8 NeonDasher
Member
1663 1905 0 0
12| [84] #LUL9G88VY #LUL9G88VY UsTa
Member
1652 1631 5 21
13| [87] #Q2RV9VRVG #Q2RV9VRVG BERKAY
Member
1599 1929 0 0
14| [68] #LQJGUUQCL #LQJGUUQCL ClernYhY.€
Member
1515 1776 0 1
15| [69] #QQ0U8GRLR #QQ0U8GRLR şerefkarakaya
Member
1450 1694 16 0
16| [125] #V8L8L0RG #V8L8L0RG ⭕BABA-YAGA⭕
Co-Leader
1440 2308 0 0
17| [56] #QCLR0QUPL #QCLR0QUPL badboy
Member
1419 1301 0 0
18| [50] #QPJ208PQP #QPJ208PQP ⭕BabaYaga⭕
Co-Leader
1396 789 0 0
19| [72] #LG8GPP2UG #LG8GPP2UG EfekanOĞUZ
Member
1384 1837 0 72
20| [99] #LJJJC8R2Q #LJJJC8R2Q Shigaraki
Member
1374 2375 0 66
21| [70] #QRJ2VGUG2 #QRJ2VGUG2 bilalcan
Member
1332 1204 841 62
22| [59] #L28Y9R0P9 #L28Y9R0P9 Efe
Member
1304 1426 127 93
23| [68] #G9RLRR0P8 #G9RLRR0P8 Birlik
Member
1294 1745 0 31
24| [51] #QGPJ88VVV #QGPJ88VVV Eymen
Member
1271 1161 0 0
25| [87] #L8YP2C92C #L8YP2C92C fatih
Elder
1271 1983 0 0
26| [74] #YVLPV8YQV #YVLPV8YQV xxpabloxx
Member
1270 1740 0 31
27| [51] #Q82U8QG99 #Q82U8QG99 Batuhan:-)
Member
1263 1857 0 0
28| [53] #PLLUVP99V #PLLUVP99V jxhxgsmhx
Member
1217 1424 0 0
29| [83] #QUUV92LP9 #QUUV92LP9 LegendArrow
Member
1204 1986 0 31
30| [96] #LVY29JCL #LVY29JCL Elmas_Oyuncu
Member
1153 1980 0 0
31| [41] #G009RRPCQ #G009RRPCQ Kaptan
Co-Leader
1117 1223 0 80
32| [60] #QCP0UUJR9 #QCP0UUJR9 başladı abi
Member
1103 1507 0 0
33| [30] #Q2QR29QLU #Q2QR29QLU Jax Teller
Member
1097 40 0 172
34| [38] #LLJ9C9Q0P #LLJ9C9Q0P highwon
Co-Leader
1081 655 39 100
35| [49] #QU8C8CCUU #QU8C8CCUU BOZKURT52
Elder
1032 779 0 0
36| [44] #QC99L8L0P #QC99L8L0P Siverek
Member
1025 950 0 0
37| [47] #QV28VQCRR #QV28VQCRR Astor
Member
1013 1412 0 0
38| [36] #QJJ0GQQCY #QJJ0GQQCY Komando Salih
Member
956 1276 0 0
39| [71] #9UP8Y8UJC #9UP8Y8UJC HZ.ALİ;
Member
944 1271 0 0
40| [70] #QLU88CQ92 #QLU88CQ92 NİHAN
Member
912 1665 0 0
41| [70] #PVJ0CR9UG #PVJ0CR9UG ⭕❌BabaYaga❌⭕
Co-Leader
903 1544 0 0
42| [64] #LVQGJVCQ8 #LVQGJVCQ8 Memo2
Co-Leader
841 1088 0 0
43| [34] #G80PQ9V0P #G80PQ9V0P Ergun
Elder
815 970 0 35
44| [61] #LC29LQPQ2 #LC29LQPQ2 محمد
Member
809 1693 0 0
45| [48] #QR9G09CLJ #QR9G09CLJ MEMO3
Co-Leader
783 928 0 0
46| [45] #QGJ02CGRG #QGJ02CGRG MEMO4
Co-Leader
738 1078 0 0
47| [70] #8VP9808RU #8VP9808RU MEMO1
Co-Leader
643 1072 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here