#JLYC28Q2 Pune Rising*

Clan Level

11

Description

If u want to play war , U have stay Here last long.....

Clan War League
Clan Points
Members
Location
Type
Required Trophies
Clan Tag
28279
42/50
India
open
2600
#JLYC28Q2
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [210] #2YQGRPU9J #2YQGRPU9J Rutvik
coLeader
4461 4487 6320 4765
2| [165] #VVQY8YU0 #VVQY8YU0 ncp18
member
3620 3857 644 248
3| [173] #2U08YP0L2 #2U08YP0L2 【B#@/£$#】
coLeader
3529 4347 37 885
4| [164] #2Q0LYRJ2Y #2Q0LYRJ2Y hakim
Elder
3476 3999 1860 1526
5| [163] #2P08RG8QQ #2P08RG8QQ nkmane
Elder
3369 3405 2582 1941
6| [171] #80J9VGYJ0 #80J9VGYJ0 shivray
leader
3179 4460 3951 2449
7| [160] #L2099URJ #L2099URJ SACHIN
coLeader
3065 2929 318 1037
8| [92] #Y9RQJ2PVQ #Y9RQJ2PVQ Tabva
member
2976 2516 0 772
9| [128] #U8LYRUR9 #U8LYRUR9 Ashish patil
coLeader
2957 1047 911 858
10| [122] #8QQGGYV0J #8QQGGYV0J everlove
member
2955 2522 0 35
11| [145] #VVU0VUPU #VVU0VUPU Poseidon
member
2936 3655 1899 549
12| [149] #2JRQ8QJ20 #2JRQ8QJ20 flipchipz19
member
2922 3093 65 324
13| [131] #2VG828G98 #2VG828G98 Pratham
coLeader
2891 2648 248 1816
14| [131] #P2UY9PCU9 #P2UY9PCU9 "DEVANSH"
Elder
2886 3015 1226 1170
15| [131] #9YQR8G90C #9YQR8G90C KOY100$
member
2862 3013 3 329
16| [133] #2R9R8QQQ #2R9R8QQQ grrrrrrrra
member
2855 3831 525 648
17| [94] #PPR2VRUUU #PPR2VRUUU GURPREET SINGH
member
2855 2833 4 92
18| [162] #80VY8RV90 #80VY8RV90 KONOK
member
2837 3469 0 342
19| [136] #80RYPQU02 #80RYPQU02 ngetwe 2***
member
2835 2612 126 100
20| [141] #QC2C98JQ #QC2C98JQ quadzenon
member
2792 2534 0 31
21| [143] #9JQJCPLRV #9JQJCPLRV Shubham
member
2768 2926 0 0
22| [112] #9C8UGP8VC #9C8UGP8VC Vikram
coLeader
2649 2178 184 1008
23| [126] #8QUJCCGLV #8QUJCCGLV Abhi
Elder
2385 3563 0 0
24| [128] #8GGC229Q0 #8GGC229Q0 sagar
member
2275 3213 0 0
25| [99] #P2JLY0VJ9 #P2JLY0VJ9 vaidik
member
2246 2553 0 0
26| [117] #P0LJL8P2J #P0LJL8P2J sanket
member
2177 2520 0 0
27| [105] #VCLRJV09 #VCLRJV09 Shadow(°_°)
member
2142 1420 0 0
28| [118] #9QGQ0GCR2 #9QGQ0GCR2 ye htr
member
2041 2829 0 62
29| [114] #UR2JJ08R #UR2JJ08R HacH
member
1993 1258 0 0
30| [116] #22YCRYL0U #22YCRYL0U akshay bahirat
member
1944 2289 0 0
31| [110] #P0YLJCG9L #P0YLJCG9L KingVirat
Elder
1898 3217 0 0
32| [108] #2P9PJCG8L #2P9PJCG8L Yäsh
coLeader
1891 2143 0 0
33| [103] #V9YCU0Y2 #V9YCU0Y2 villington
member
1869 1407 0 0
34| [80] #9C229JV90 #9C229JV90 sachin
Elder
1690 2046 0 0
35| [116] #2PQJL8UJP #2PQJL8UJP S.H.A.U.R.Y.A
Elder
1529 1948 0 0
36| [87] #P2RULC9PL #P2RULC9PL igoreKK
member
1519 1873 0 0
37| [84] #P9U2CJJLC #P9U2CJJLC sir nepolian
member
1415 2183 0 0
38| [72] #8C9Y2G0 #8C9Y2G0 FAISAL
member
1361 291 0 0
39| [106] #VR8VVQ0V #VR8VVQ0V MR. BOND
member
1333 136 266 25
40| [76] #2G8VULYGU #2G8VULYGU KINGABHISHEKH 3
coLeader
1229 50 0 151
41| [36] #YVUQY2Q8U #YVUQY2Q8U shivray
member
978 50 8 330
42| [18] #PCYLJP0V9 #PCYLJP0V9 vikram
member
620 426 0 0
www.000webhost.com