#JLYGRU8Q 广东特种兵

Clan Level

16

Description

来了就是猿粪,希望能找到志同道合的朋友。一起吹吹牛,打打部落战,有事干战,没事吹牛。去哪也是玩,我相信有情有义的部落才能留住人!让我们成为最受欢迎的部落努力吧!42‘99’01505部落群15219706647首领微信

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
31923
47/50
International
inviteOnly
0
1300
#JLYGRU8Q
Clan War League

Clan Labels

Clan War League

Clan War League

Farming

Farming

Friendly

Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [207] #PULGV2CJJ #PULGV2CJJ 赵姬
coLeader
4640 3725 1989 2048
2| [244] #8PVLR22R9 #8PVLR22R9 黄仙大号
leader
4608 4556 1504 1142
3| [223] #PLP8RY2LP #PLP8RY2LP 黄仙
coLeader
4588 4486 1414 1289
4| [214] #PJUVPY9UY #PJUVPY9UY 尹匡
coLeader
3811 4777 3570 1127
5| [161] #P08Q02QYR #P08Q02QYR 小才同学
member
3536 3334 101 980
6| [199] #2PCU9LQ99 #2PCU9LQ99 巅峰☞凌云丶
member
3356 3461 0 0
7| [150] #P8CGYLRVQ #P8CGYLRVQ X.兄弟 永恒
member
3318 2689 0 402
8| [184] #PQVPV8UUY #PQVPV8UUY 我的世界
coLeader
3305 3957 134 0
9| [196] #8YQ80Q8RU #8YQ80Q8RU 巅峰☞初夏
member
3240 4552 0 0
10| [165] #PJR20L282 #PJR20L282 墨白
Elder
3226 5329 946 1179
11| [140] #LJPQPCJPU #LJPQPCJPU hdhdh伍(wu)
member
3124 4289 0 1366
12| [169] #20PQ8U8CP #20PQ8U8CP 小小敬
member
2973 3062 152 628
13| [136] #PCY9PVPPJ #PCY9PVPPJ 无冕之王
member
2967 2322 90 864
14| [124] #YVL2992Y0 #YVL2992Y0 我的小宝贝
member
2951 2402 738 655
15| [143] #YLLUC2LYJ #YLLUC2LYJ 康少年少懵懂
member
2912 2499 432 102
16| [144] #9JQ8YL9CG #9JQ8YL9CG low丶流浪者
member
2880 2313 90 37
17| [206] #YG9C9U9CV #YG9C9U9CV 保家为国
coLeader
2860 4437 0 0
18| [109] #YJRV8LG8V #YJRV8LG8V yshhs
member
2851 2476 179 182
19| [203] #8YVCVC2Y2 #8YVCVC2Y2 南野部落
coLeader
2843 4549 0 0
20| [142] #Y0RY0YR0L #Y0RY0YR0L 我比我强
Elder
2817 2807 1023 810
21| [180] #PQ8GGYLJL #PQ8GGYLJL Yi、
coLeader
2807 3221 2343 638
22| [153] #PLCLVCGGC #PLCLVCGGC 《墨白》
Elder
2794 5169 430 831
23| [123] #Y9QJRCJ0Q #Y9QJRCJ0Q 赵小姬
coLeader
2785 2292 1564 930
24| [160] #9C882Y9LR #9C882Y9LR 默守空城
member
2782 3551 0 144
25| [190] #9CPC9YRLP #9CPC9YRLP 三国
coLeader
2704 3074 0 0
26| [151] #9QYUVRGR0 #9QYUVRGR0 执念如殇
Elder
2675 2933 0 0
27| [133] #PUYULVLP9 #PUYULVLP9 (浪♡哥)
member
2658 2796 314 334
28| [161] #YY9JV89VC #YY9JV89VC 流年
coLeader
2644 3372 47 780
29| [157] #RRUV8PGR #RRUV8PGR 小辉13 45r
member
2638 4493 0 0
30| [151] #2U2V9PPJP #2U2V9PPJP 马腾
member
2536 2652 0 0
31| [97] #LPV9VP0J2 #LPV9VP0J2 快 手 云 欢
member
2291 2386 0 0
32| [135] #YCRRRUP8Y #YCRRRUP8Y 修仙大陆
member
2283 1676 0 468
33| [172] #J8Q920JR #J8Q920JR 墓瓜村^O^
coLeader
2278 2128 0 0
34| [142] #9UYU0J8U2 #9UYU0J8U2 来打我呀!我好怕
member
2274 2892 0 0
35| [118] #YQPYJJYJQ #YQPYJJYJQ 时光倒流
member
2229 2470 0 0
36| [101] #Y9QP9J02P #Y9QP9J02P 慢慢懂
member
2155 2242 0 67
37| [152] #YCQQGQVG8 #YCQQGQVG8 部落首领
member
2122 4303 0 0
38| [115] #Y0JJR0PP2 #Y0JJR0PP2 无名i
member
2117 2835 32 629
39| [81] #LP9Y0JQQ9 #LP9Y0JQQ9 梦仙
member
2109 2459 2 130
40| [106] #LLYPCJ0G8 #LLYPCJ0G8 秘。稳定
member
2037 2637 0 0
41| [140] #PC0L80LCY #PC0L80LCY ☁阿云☁
Elder
2026 2660 1143 128
42| [110] #PUCCJQ8G8 #PUCCJQ8G8 回忆俗尘往事
member
2023 2099 0 108
43| [157] #8L89VJP29 #8L89VJP29 沫若无色
member
1991 2942 0 0
44| [90] #LJYC00JCG #LJYC00JCG KT猫
member
1949 2505 2 175
45| [100] #Q2LLL09P8 #Q2LLL09P8 天还是那么蓝
member
1894 2770 362 65
46| [66] #Q2J2CU9U9 #Q2J2CU9U9 战神
member
1787 1914 0 30
47| [79] #YVR8QYGLY #YVR8QYGLY 张靖宇
member
1733 1782 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here