#JLYGRU8Q 广东特种兵

Clan Level

14

Description

来了就是猿粪,希望能找到志同道合的朋友。一起吹吹牛,打打部落战,有事干战,没事吹牛。去哪也是玩,我相信有情有义的部落才能留住人!让我们成为最受欢迎的部落努力吧!42‘99’01505部落群15219706647首领微信

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
31154
47/50
China
inviteOnly
1
2000
#JLYGRU8Q
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [205] #8PVLR22R9 #8PVLR22R9 ente elek
coLeader
5192 3671 23259 6632
2| [163] #PLP8RY2LP #PLP8RY2LP 黄仙
coLeader
4542 3763 7549 10478
3| [144] #PGVL2YLRV #PGVL2YLRV 我来了
Elder
4008 3159 1524 956
4| [168] #PPY8GULJY #PPY8GULJY led
member
3831 4071 731 893
5| [174] #LCVR0VQP #LCVR0VQP 木叶村
Elder
3721 3906 6071 2872
6| [179] #YLQ9UR0CQ #YLQ9UR0CQ @西瓜爸爸
Elder
3510 3516 4414 616
7| [183] #9CPC9YRLP #9CPC9YRLP 三国
leader
3319 3103 1207 904
8| [149] #PQVPV8UUY #PQVPV8UUY 我的世界
Elder
3238 3454 1562 887
9| [122] #9RVP9UJ8 #9RVP9UJ8 你老板你好野
member
3102 2037 579 2754
10| [141] #2J2CRGLRP #2J2CRGLRP 这村有毒
Elder
3067 2624 2096 4183
11| [151] #PJUVPY9UY #PJUVPY9UY 尹匡
coLeader
3050 3370 3787 2564
12| [98] #YP9YU9LJ8 #YP9YU9LJ8 狼王
Elder
3013 2368 1185 3814
13| [131] #P9LRCQGJQ #P9LRCQGJQ 我爱钰
member
2958 3010 790 1433
14| [131] #29P2Y8JLJ #29P2Y8JLJ 独爱惜憶3号
member
2819 1629 2 922
15| [128] #8CGRVG2RG #8CGRVG2RG 玉虚宫
member
2756 3173 315 524
16| [125] #CPYR8GYY #CPYR8GYY 你微笑时好美
member
2727 2263 0 166
17| [93] #L28CPGC99 #L28CPGC99 中国部落
member
2708 2146 59 299
18| [96] #L0Y8UUUJL #L0Y8UUUJL 98年江小白
member
2693 2096 60 0
19| [166] #8GUCQYULG #8GUCQYULG 银河
Elder
2665 3255 60 405
20| [171] #J8Q920JR #J8Q920JR 墓瓜村^O^
coLeader
2630 2138 224 970
21| [106] #YCYUU8PVY #YCYUU8PVY 我的世界2
member
2600 1543 77 619
22| [100] #PJ0UPUGRP #PJ0UPUGRP 陋波C
member
2592 2268 0 169
23| [112] #P8CGYLRVQ #P8CGYLRVQ X.兄弟 永恒
member
2553 2508 131 2611
24| [157] #PQ8GGYLJL #PQ8GGYLJL Yi、
coLeader
2531 2679 415 252
25| [147] #PR0JUUPQ9 #PR0JUUPQ9 宁宁静小村
Elder
2513 3518 232 203
26| [102] #L0Q9VGRQV #L0Q9VGRQV 月落乌啼
member
2488 2403 159 62
27| [111] #PYU0V9GQJ #PYU0V9GQJ 西楚€饕餮
Elder
2454 2298 276 1475
28| [121] #9QYUVRGR0 #9QYUVRGR0 执念如殇
Elder
2432 2283 272 238
29| [120] #8Y9LG022 #8Y9LG022 yjq*hdy
member
2391 2151 258 347
30| [117] #PJR20L282 #PJR20L282 墨白
member
2367 3002 333 1128
31| [105] #YJQQRU8CC #YJQQRU8CC 鬼毅、王
member
2288 1976 413 3118
32| [102] #PLCLVCGGC #PLCLVCGGC 《墨白》
member
2254 2607 122 490
33| [83] #YGCL22RLP #YGCL22RLP 闪电星
member
2213 1897 60 124
34| [120] #PYVV80PVU #PYVV80PVU future
member
2205 1733 205 762
35| [126] #9VQGVLGJR #9VQGVLGJR 希望.TSB
member
2144 2252 1116 1242
36| [86] #PGGJ8JLCQ #PGGJ8JLCQ 黑暗血时代
member
2082 2086 0 653
37| [103] #YY9JV89VC #YY9JV89VC 流年
Elder
2060 2646 721 1320
38| [163] #YG9C9U9CV #YG9C9U9CV 保家为国
Elder
2009 2987 2849 1352
39| [161] #PULGV2CJJ #PULGV2CJJ 赵姬
coLeader
1957 3772 4612 1926
40| [108] #YLJ8CCPQ0 #YLJ8CCPQ0 三国是我小弟
Elder
1921 2050 193 216
41| [122] #9J2PCLU2 #9J2PCLU2 lalala
Elder
1868 2382 1356 465
42| [92] #YY8RJ0J0Q #YY8RJ0J0Q ~城公子
Elder
1818 2222 533 1531
43| [102] #P8JG8UR2J #P8JG8UR2J 独爱惜憶2号
member
1666 979 0 454
44| [76] #Y9QJRCJ0Q #Y9QJRCJ0Q 赵小姬
member
1277 1912 0 125
45| [43] #PJJR2UCU2 #PJJR2UCU2 哈哈
member
1225 1670 54 620
46| [78] #YYY9QCYGJ #YYY9QCYGJ 暮欲蒂溪
member
1171 2081 475 483
47| [111] #9VRQRLLVR #9VRQRLLVR 独爱惜憶
member
915 1537 0 426

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com