#JLYGRU8Q 广东特种兵

Clan Level

12

Description

来了就是猿粪,希望能找到志同道合的朋友。一起吹吹牛,打打部落战,有事干战,没事吹牛。去哪也是玩,我相信有情有义的部落才能留住人!让我们成为最受欢迎的部落努力吧!42‘99’01505部落群15219706647首领微信

Clan Points
Members
Location
Type
Required Trophies
Clan Tag
28984
44/50
China
inviteOnly
1200
#JLYGRU8Q
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [189] #8PVLR22R9 #8PVLR22R9 ente elek
coLeader
4754 3416 19809 7886
2| [148] #PLP8RY2LP #PLP8RY2LP 黄仙
coLeader
4133 3419 7718 10593
3| [175] #2PCU9LQ99 #2PCU9LQ99 巅峰☞凌云丶
coLeader
3498 3066 4337 954
4| [139] #PQVPV8UUY #PQVPV8UUY 我的世界
Elder
3495 3085 3069 1966
5| [141] #RRUV8PGR #RRUV8PGR 小辉13 45r
Elder
3394 4377 811 602
6| [163] #PPY8GULJY #PPY8GULJY led
member
3316 4109 649 1355
7| [165] #8YQ80Q8RU #8YQ80Q8RU Yae Sakura
coLeader
3315 3553 1774 2729
8| [174] #9CPC9YRLP #9CPC9YRLP 三国
leader
2941 2978 4522 1746
9| [148] #PULGV2CJJ #PULGV2CJJ 赵姬
coLeader
2919 3547 5692 2681
10| [132] #PGVL2YLRV #PGVL2YLRV 我来了
Elder
2883 2955 1363 732
11| [153] #PYJVV0V20 #PYJVV0V20 罪人
coLeader
2843 3245 86 67
12| [162] #8GUCQYULG #8GUCQYULG 银河
Elder
2820 2990 984 504
13| [143] #Y0QGRRJ0 #Y0QGRRJ0 Eyan-Wong
Elder
2819 2575 1091 3140
14| [153] #PQ8GGYLJL #PQ8GGYLJL Yi、
coLeader
2770 2890 327 503
15| [112] #9YYV8RRVL #9YYV8RRVL 浪漫主义
member
2751 1848 127 438
16| [121] #99URUGP8Q #99URUGP8Q Clearlove厂
member
2713 1955 36 565
17| [122] #PC022Q209 #PC022Q209 LX丿逍遥
member
2680 2656 233 262
18| [105] #PY8JJ82UC #PY8JJ82UC 成功
member
2664 2433 106 120
19| [141] #2RGYQ80YP #2RGYQ80YP ML、鑫谊
member
2599 2076 95 66
20| [119] #9QYUVRGR0 #9QYUVRGR0 执念如殇
member
2579 2280 250 202
21| [121] #P9LRCQGJQ #P9LRCQGJQ 我爱钰
member
2567 2745 194 1039
22| [110] #PYVV80PVU #PYVV80PVU future
member
2460 1782 1446 2382
23| [132] #PJUVPY9UY #PJUVPY9UY 尹匡
coLeader
2438 2906 9910 8387
24| [98] #P8CGYLRVQ #P8CGYLRVQ X.兄弟 永恒
member
2374 2328 25 62
25| [91] #Y82RV0YRR #Y82RV0YRR 菊花茶
member
2276 2504 952 1078
26| [108] #PQV2Y2C2Q #PQV2Y2C2Q 战无不胜
member
2267 2537 0 154
27| [112] #9RVP9UJ8 #9RVP9UJ8 你老板你好野
member
2218 1854 394 779
28| [115] #8J8LGLLJ #8J8LGLLJ 空城只有旧梦在
member
2199 1787 178 93
29| [72] #PP8L28222 #PP8L28222 小激动
member
2181 1684 0 91
30| [98] #PYU0V9GQJ #PYU0V9GQJ 西楚€饕餮
member
2178 2258 0 31
31| [102] #8U8GYLV09 #8U8GYLV09 顾晨
member
2128 1881 0 93
32| [84] #YU09UGQU9 #YU09UGQU9 勇者之神
member
2097 2037 8 503
33| [121] #9VQGVLGJR #9VQGVLGJR 希望.TSB
member
2070 2239 0 65
34| [92] #YCYUU8PVY #YCYUU8PVY 我的世界2
member
2054 1538 591 843
35| [92] #99V0JJVCG #99V0JJVCG 松爷
member
1996 1724 0 31
36| [122] #2J2CRGLRP #2J2CRGLRP 这村有毒
member
1835 2192 396 1475
37| [80] #YVGYV9Q0Q #YVGYV9Q0Q 寡妇村
member
1829 2223 35 335
38| [167] #J8Q920JR #J8Q920JR 墓瓜村^O^
member
1778 1929 30 99
39| [104] #9J2PCLU2 #9J2PCLU2 lalala
member
1751 1873 339 215
40| [139] #PR0JUUPQ9 #PR0JUUPQ9 宁宁静小村
member
1719 2985 30 0
41| [87] #YJQQRU8CC #YJQQRU8CC 鬼毅、王
member
1681 2133 92 330
42| [72] #PGGJ8JLCQ #PGGJ8JLCQ 黑暗血时代
member
1377 1802 179 356
43| [69] #Y9QJRCJ0Q #Y9QJRCJ0Q 赵小姬
member
1337 1901 17 558
44| [101] #YLJ8CCPQ0 #YLJ8CCPQ0 三国是我小弟
Elder
1072 2036 40 26

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com