#JLYGRU8Q 广东特种兵

Clan Level

16

Description

来了就是猿粪,希望能找到志同道合的朋友。一起吹吹牛,打打部落战,有事干战,没事吹牛。去哪也是玩,我相信有情有义的部落才能留住人!让我们成为最受欢迎的部落努力吧!42‘99’01505部落群15219706647首领微信

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
30105
45/50
China
inviteOnly
0
1300
#JLYGRU8Q
Clan War League

Clan Labels

Clan War League

Clan War League

Farming

Farming

Friendly

Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [241] #8PVLR22R9 #8PVLR22R9 黄仙大号
coLeader
5011 4459 14020 6495
2| [219] #PLP8RY2LP #PLP8RY2LP 黄仙
coLeader
5007 4572 6827 8116
3| [202] #PULGV2CJJ #PULGV2CJJ 赵姬
leader
3834 3695 2566 1873
4| [183] #PQVPV8UUY #PQVPV8UUY 我的世界
coLeader
3738 3957 235 171
5| [208] #PJUVPY9UY #PJUVPY9UY 尹匡
coLeader
3693 5136 13831 3972
6| [146] #YU02C0PU8 #YU02C0PU8 菜刀虐狗
Elder
3464 3501 765 3887
7| [153] #RRUV8PGR #RRUV8PGR 小辉13 45r
member
3167 4197 1964 1775
8| [156] #PJR20L282 #PJR20L282 墨白
member
3034 4402 839 1214
9| [205] #YG9C9U9CV #YG9C9U9CV 保家为国
coLeader
2971 4428 301 885
10| [118] #YV9GGJ8U0 #YV9GGJ8U0 爷、战无不胜
member
2929 2474 9 804
11| [146] #PLCLVCGGC #PLCLVCGGC 《墨白》
Elder
2894 4822 939 872
12| [121] #YVL2992Y0 #YVL2992Y0 我的小宝贝
member
2807 2318 1246 940
13| [148] #9QYUVRGR0 #9QYUVRGR0 执念如殇
Elder
2728 2933 0 0
14| [127] #PV8URJCU0 #PV8URJCU0 。。。。。
member
2689 2720 72 72
15| [179] #PQ8GGYLJL #PQ8GGYLJL Yi、
coLeader
2685 3220 233 82
16| [137] #YLLUC2LYJ #YLLUC2LYJ 康少年少懵懂
member
2640 2565 1150 756
17| [195] #8YVCVC2Y2 #8YVCVC2Y2 南野部落
coLeader
2587 4124 7194 3625
18| [190] #9CPC9YRLP #9CPC9YRLP 三国
coLeader
2583 3074 0 0
19| [112] #Y9QJRCJ0Q #Y9QJRCJ0Q 赵小姬
member
2550 2161 1358 889
20| [126] #LJPQPCJPU #LJPQPCJPU hdhdh伍(wu)
member
2541 3452 0 1533
21| [83] #LQGQQR89L #LQGQQR89L 闪电
member
2530 2214 0 1079
22| [166] #8Q8CYVJPV #8Q8CYVJPV 外號
member
2502 3452 9 0
23| [204] #YCJRV8C0 #YCJRV8C0 维尔之村
member
2490 2877 407 1594
24| [137] #9JQ8YL9CG #9JQ8YL9CG low丶流浪者
member
2469 2313 198 382
25| [155] #YY9JV89VC #YY9JV89VC 流年
coLeader
2303 3004 162 536
26| [172] #J8Q920JR #J8Q920JR 墓瓜村^O^
coLeader
2278 2128 0 0
27| [161] #20PQ8U8CP #20PQ8U8CP 小小敬
member
2269 2704 481 550
28| [114] #YVGCJJP80 #YVGCJJP80 萌妻
member
2249 2274 167 345
29| [92] #YULR9YCRU #YULR9YCRU 未来你好
member
2239 2052 0 523
30| [123] #LQVUGV08Q #LQVUGV08Q 安清人旧梦
coLeader
2226 2244 60 214
31| [62] #LV0Q2U22R #LV0Q2U22R 个个
member
2159 2023 57 742
32| [114] #LP9GLC8JV #LP9GLC8JV 鸡蛋黄
member
2117 2594 0 490
33| [156] #PY9PJLGQL #PY9PJLGQL 斯羽葛
member
2099 2666 0 0
34| [73] #LP8C0Y90G #LP8C0Y90G 丫头我爱
member
2087 2255 205 217
35| [130] #YP9YU9LJ8 #YP9YU9LJ8 狼王
member
2039 2712 2129 3292
36| [94] #Y0JJR0PP2 #Y0JJR0PP2 无名i
member
2010 2348 1 1023
37| [157] #8L89VJP29 #8L89VJP29 沫若无色
member
1991 2942 0 0
38| [148] #YCQQGQVG8 #YCQQGQVG8 部落首领
member
1763 3991 394 369
39| [132] #Y0RY0YR0L #Y0RY0YR0L 我比我强
Elder
1747 2646 766 328
40| [101] #8VPGVJL82 #8VPGVJL82 古老丿De东方
member
1716 1900 782 8429
41| [75] #L8PYG22V8 #L8PYG22V8 喜欢杨沁仪
member
1697 1911 0 31
42| [119] #YJ2CJ0CLR #YJ2CJ0CLR 俄罗斯网狗
member
1555 2464 0 0
43| [60] #L9RRLJR8V #L9RRLJR8V 14512
member
1517 1970 0 26
44| [62] #YLCG0G8PU #YLCG0G8PU 递给你薄荷绿
member
1444 1896 0 0
45| [105] #LUQJJ2PYL #LUQJJ2PYL 紫御
member
1310 2442 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here