#JLYGRU8Q 广东特种兵

Clan Level

12

Description

来了就是猿粪,希望能找到志同道合的朋友。一起吹吹牛,打打部落战,有事干战,没事吹牛。去哪也是玩,我相信有情有义的部落才能留住人!让我们成为最受欢迎的部落努力吧!42‘99’01505部落群15219706647首领微信

Clan War Log Clan War League
Clan Points
Members
Location
Type
Required Trophies
Clan Tag
28678
50/50
China
open
600
#JLYGRU8Q
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [180] #8PVLR22R9 #8PVLR22R9 ente elek
coLeader
4950 3241 11954 7746
2| [137] #PLP8RY2LP #PLP8RY2LP 黄仙
Elder
3764 3193 8062 4289
3| [159] #PPY8GULJY #PPY8GULJY led
member
3550 4107 383 574
4| [138] #RRUV8PGR #RRUV8PGR 小辉13 45r
Elder
3479 3927 1081 874
5| [169] #9CPC9YRLP #9CPC9YRLP 三国
leader
3411 2976 1626 778
6| [160] #8YQ80Q8RU #8YQ80Q8RU Yae Sakura
coLeader
3394 3685 1061 1362
7| [158] #8GUCQYULG #8GUCQYULG 银河
member
3317 3094 0 134
8| [136] #Y0QGRRJ0 #Y0QGRRJ0 Eyan-Wong
Elder
3128 2378 498 337
9| [130] #PR88820Q #PR88820Q 恶意是路
member
2960 2501 350 785
10| [150] #PQ8GGYLJL #PQ8GGYLJL Yi、
coLeader
2932 2859 766 212
11| [118] #9QYUVRGR0 #9QYUVRGR0 执念如殇
Elder
2727 2332 714 437
12| [102] #PY8JJ82UC #PY8JJ82UC 成功
member
2652 2458 25 150
13| [114] #9UYU0J8U2 #9UYU0J8U2 来打我呀!我好怕
Elder
2629 2539 563 732
14| [119] #9VQGVLGJR #9VQGVLGJR 希望.TSB
Elder
2606 2209 144 294
15| [103] #PQV2Y2C2Q #PQV2Y2C2Q 战无不胜
member
2606 2380 4 888
16| [119] #8GQJUYYUL #8GQJUYYUL 姐的霸气不外露☆
member
2590 2147 0 552
17| [137] #PULGV2CJJ #PULGV2CJJ 赵姬
Elder
2586 3166 2157 1710
18| [121] #PV8JLYQPQ #PV8JLYQPQ 王者村庄
member
2580 3207 55 807
19| [96] #P2PQY9V9Q #P2PQY9V9Q 你们在搞事情
member
2541 2487 186 733
20| [116] #P9LRCQGJQ #P9LRCQGJQ 我爱钰
member
2425 2742 0 242
21| [82] #P9QC9C90J #P9QC9C90J 222
member
2388 2135 145 1099
22| [133] #2L89QC9RC #2L89QC9RC 风云合璧
Elder
2333 2162 1640 2290
23| [129] #29P2Y8JLJ #29P2Y8JLJ 独爱惜憶3号
member
2306 1661 0 0
24| [133] #PR0JUUPQ9 #PR0JUUPQ9 宁宁静小村
member
2302 2842 75 132
25| [163] #2R9QQYUUG #2R9QQYUUG 靠山囤
Elder
2266 1786 2550 2108
26| [127] #PGVL2YLRV #PGVL2YLRV 我来了
coLeader
2255 2777 0 0
27| [111] #P2JGJ9LUR #P2JGJ9LUR 死神之子 魂
member
2167 1901 356 531
28| [103] #9PRCJ28C8 #9PRCJ28C8 爱笑的强宝
member
2088 2399 0 61
29| [167] #J8Q920JR #J8Q920JR 墓瓜村^O^
coLeader
2087 1929 0 0
30| [119] #PJUVPY9UY #PJUVPY9UY 尹匡
Elder
2062 2549 1370 720
31| [106] #90G2CVJGV #90G2CVJGV CNB_信仰✔
member
1990 2319 48 93
32| [134] #8J0290JYJ #8J0290JYJ 部落统治者
member
1971 2553 0 0
33| [66] #YUP9V2QRR #YUP9V2QRR 错过
member
1888 1948 0 1725
34| [61] #YP9YU9LJ8 #YP9YU9LJ8 狼王
member
1767 1814 2 680
35| [58] #YCJYRGYJQ #YCJYRGYJQ kl
member
1751 1603 0 178
36| [82] #YCYUU8PVY #YCYUU8PVY 我的世界2
member
1726 1529 123 430
37| [60] #YYQ288VGY #YYQ288VGY 少川
member
1686 1646 0 410
38| [98] #P8JG8UR2J #P8JG8UR2J 独爱惜憶2号
member
1654 979 0 0
39| [91] #PYY0VJRRU #PYY0VJRRU Yi少年
member
1497 1730 0 0
40| [56] #L00QJPL0C #L00QJPL0C 白帝 狐
member
1435 1008 0 280
41| [54] #YVRCGC2UJ #YVRCGC2UJ 梦幻庄园
member
1352 1648 0 542
42| [65] #PGGJ8JLCQ #PGGJ8JLCQ 黑暗血时代
member
1316 1816 0 317
43| [68] #8LURVJGYJ #8LURVJGYJ SURYA
member
1299 1776 0 100
44| [48] #L0UU0LPL0 #L0UU0LPL0 The king
member
1284 1761 257 630
45| [49] #YJRV8LG8V #YJRV8LG8V yshhs
member
1277 1778 496 387
46| [67] #PUG02VGU2 #PUG02VGU2 抢黑油必复仇!
member
1202 1829 0 0
47| [60] #Y9QJRCJ0Q #Y9QJRCJ0Q 赵小姬
member
1166 1919 0 80
48| [98] #YLJ8CCPQ0 #YLJ8CCPQ0 三国是我小弟
Elder
1151 1957 0 26
49| [47] #YRUPLCJPQ #YRUPLCJPQ Me **a 小号
member
1097 1719 0 80
50| [25] #Y9LPGYC8Q #Y9LPGYC8Q 八八爸爸
member
987 1245 0 190
www.000webhost.com