#JP0LGQRL 不打部落战之伊甸园16

Clan Level

22

Description

伊甸园互刷系列,16部群号:661767590,招收11、12、13本,进群审核三星阵;部落战必须听指挥!看邮件打输/赢,第一次必须打自己对位,第二次可以打第一,或最后6小时补星。【关注积分鑫盟】

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
30966
49/50
Vatican City
inviteOnly
2
0
#JP0LGQRL
Clan War League

Clan Labels

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Farming

Farming

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [239] #28GGQQGQU #28GGQQGQU 请带我走
coLeader
4252 2261 174 182
2| [182] #Y0R28YVRV #Y0R28YVRV 椴木沟村
Elder
3718 3696 911 1106
3| [217] #9YC02UYGJ #9YC02UYGJ ༄✨五ོ༒歲抬ོ
member
3679 5687 494 774
4| [211] #20QUL99P2 #20QUL99P2 ♪不给糖就捣蛋♪
member
3493 4303 0 47
5| [170] #98QCR9JU #98QCR9JU 幻城
member
3456 4825 0 0
6| [181] #2Q98CCJ2U #2Q98CCJ2U 123
leader
3420 2277 1390 764
7| [100] #PLU0UGJ0U #PLU0UGJ0U Eminem
member
3365 2381 30 1168
8| [179] #PLRUVPUUG #PLRUVPUUG 世外桃缘
member
3243 4821 551 538
9| [195] #90LYR2YPU #90LYR2YPU 妖刀
member
3240 3876 594 787
10| [200] #P2P0U0JPL #P2P0U0JPL 天外部落
member
3161 3899 0 0
11| [163] #GJ2VQGVY #GJ2VQGVY OK.
member
3135 3305 0 246
12| [163] #209QCYU #209QCYU 我为自己带盐
member
3060 4000 162 402
13| [201] #2GUQCJV #2GUQCJV 明天i晴天
member
3039 5106 74 231
14| [183] #R8RJUL8 #R8RJUL8 我心中的女魔头是M
member
3037 3160 58 281
15| [192] #C9U2C2U2 #C9U2C2U2 ( 死神.90 )
Elder
3017 3279 3 0
16| [184] #8VU0YJU #8VU0YJU 帝都
coLeader
2970 2149 349 502
17| [208] #8LJV2JCVQ #8LJV2JCVQ 三国懒觉
Elder
2941 3952 111 842
18| [163] #J2C0U9YV #J2C0U9YV 失落帝国
member
2938 2707 1 0
19| [145] #YY80V0RQL #YY80V0RQL 骚鸡张杰
coLeader
2854 3199 971 1028
20| [218] #2QV289U0Q #2QV289U0Q 嘿嘿
Elder
2731 3246 2702 1339
21| [187] #8QPU0G2RG #8QPU0G2RG 瓜皮
Elder
2723 2137 76 124
22| [158] #8CLQJQ0Q9 #8CLQJQ0Q9 皇族嵩哥(^_^)
member
2710 2748 0 0
23| [142] #8R20G8GRC #8R20G8GRC 狼王
member
2696 3495 328 1035
24| [211] #2VYRVPPCG #2VYRVPPCG 李伟杰2
member
2672 3476 805 1036
25| [140] #2LRQCR02 #2LRQCR02 洪帮主@丐帮
member
2660 2130 0 102
26| [198] #PPJGURPRG #PPJGURPRG ag
member
2659 4456 23 77
27| [201] #2VVLP2R92 #2VVLP2R92 笑嘻嘻
Elder
2578 3133 2219 1241
28| [185] #9V9R9CLQV #9V9R9CLQV 凌云
member
2570 3823 45 768
29| [123] #22C98QP8Q #22C98QP8Q Mr~俊
member
2529 1894 0 0
30| [126] #8UQUYJQP8 #8UQUYJQP8 七笔刀★血羽
member
2516 2860 0 0
31| [139] #880UQLL9V #880UQLL9V ☀️☀️☀️
member
2502 2745 0 0
32| [169] #90J8GCRGC #90J8GCRGC EA丶星辰府
member
2494 2720 2 0
33| [140] #900U8JRQL #900U8JRQL 李安
member
2447 2315 0 0
34| [144] #L8RP8R9JG #L8RP8R9JG 吾阳
coLeader
2409 3223 3535 362
35| [149] #9CGGJPG2L #9CGGJPG2L 承让了我的弟
member
2381 3091 318 803
36| [171] #2YJC8U0VY #2YJC8U0VY Dharmesh Suthar
member
2332 3209 0 0
37| [148] #G0GLUYC #G0GLUYC 大保健。
member
2309 2891 35 0
38| [173] #P2L8PUC8 #P2L8PUC8 麻花Everybody
member
2263 3679 165 638
39| [135] #P0QPR0GYQ #P0QPR0GYQ 晴天丶
member
2245 0 0 134
40| [124] #PPJ8VYVUR #PPJ8VYVUR 神仙王
member
2245 3092 0 0
41| [193] #8298LJVUG #8298LJVUG ✨為✨「愛」✨瘋
member
2239 3077 6 0
42| [196] #LCJL8J22 #LCJL8J22 咆哮花园
member
2229 3293 669 0
43| [219] #8LG098RRJ #8LG098RRJ 沫沫
member
2053 4537 630 0
44| [153] #Y2C9Q0QLP #Y2C9Q0QLP Pseudo-lover
member
2015 3131 172 175
45| [157] #8GP9GVUQQ #8GP9GVUQQ 袁家村儿
member
2004 2536 240 170
46| [189] #P82LJUP0 #P82LJUP0 李伟琪
member
1972 3576 1163 604
47| [180] #9YYPURPV0 #9YYPURPV0 ☁☁☁
Elder
1805 4332 485 832
48| [105] #9LUVJV88G #9LUVJV88G 熔火诺诺
member
1785 2105 0 1317
49| [159] #9P2RR9RQG #9P2RR9RQG 大饺子
member
1288 2453 224 132

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here