#JP0LGQRL 不打部落战之伊甸园16

Clan Level

15

Description

【O盟互刷】伊甸园互刷系列接待群:5424*****,招新9、10、11本。欢迎有志之士前来。16部群号:661767590,进群审核三星阵,部落战必须听指挥。收捐1:2。触手TV 搜18440观看互刷盟主狼帅直播,积分O盟。

Clan War Log Clan War League
Clan Points
Members
Location
Type
Required Trophies
Clan Tag
33791
50/50
Vatican City
inviteOnly
0
#JP0LGQRL
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [182] #U2088YUJ #U2088YUJ 白云母花岗岩
leader
4746 4000 4531 2897
2| [180] #2CPQR2CJ #2CPQR2CJ 金海
Elder
4602 3316 1545 1497
3| [175] #8YRLC88QJ #8YRLC88QJ 132
Elder
4225 3936 332 1523
4| [177] #8PPCCGC #8PPCCGC 文乐
Elder
4165 4000 0 0
5| [190] #8GCR8QC0P #8GCR8QC0P 小飞龙
Elder
4153 2685 2091 1698
6| [188] #8LG098RRJ #8LG098RRJ 沫沫
coLeader
4070 4033 77 72
7| [135] #PCV8UVPQQ #PCV8UVPQQ 金竹排
Elder
3424 2291 2803 3067
8| [143] #28CCG2GG9 #28CCG2GG9 超人不会飞
Elder
3393 2202 615 1230
9| [162] #8VU0YJU #8VU0YJU 帝都
coLeader
3382 2020 279 808
10| [200] #LJ0YLV2R #LJ0YLV2R Piggy
coLeader
3334 1581 3366 2534
11| [154] #P2P0U0JPL #P2P0U0JPL 天外部落
member
3323 3133 1395 3334
12| [141] #90LYR2YPU #90LYR2YPU 妖刀
member
3296 2897 3025 2251
13| [216] #28GGQQGQU #28GGQQGQU 请带我走
Elder
3230 1843 9244 2877
14| [173] #28VLLP2V8 #28VLLP2V8 Juliet
Elder
3210 1503 1075 3195
15| [154] #2JUPJ0JYR #2JUPJ0JYR Jeffery Lu
member
3198 2452 56 236
16| [173] #8R2LUVV8P #8R2LUVV8P 媳妇别闹 BiaBiaBia
member
3123 3563 0 67
17| [191] #P8JLVVYU #P8JLVVYU 红龙煞
coLeader
2988 2347 748 1216
18| [132] #88VY0QU8U #88VY0QU8U 卖女孩的火柴人
member
2946 2498 421 70
19| [147] #8VU0Y20V #8VU0Y20V 春哥永生
Elder
2943 2237 0 0
20| [134] #9RGQGCLCY #9RGQGCLCY 王者战神
member
2893 3363 0 0
21| [130] #LJ2L0GG2 #LJ2L0GG2 崔家山山大王
member
2879 2315 307 344
22| [108] #98QC0RG2G #98QC0RG2G 老虎营
member
2875 2426 361 520
23| [128] #C9U2C2U2 #C9U2C2U2 ( 死神.90 )
Elder
2795 2480 850 562
24| [145] #2Q98CCJ2U #2Q98CCJ2U 123
coLeader
2780 2056 184 400
25| [108] #G0GLUYC #G0GLUYC 大保健。
member
2777 1479 96 335
26| [148] #2YCQQ29PQ #2YCQQ29PQ YK
Elder
2774 2672 749 598
27| [131] #8GQ20Y8YR #8GQ20Y8YR 一马平川
member
2746 2344 0 36
28| [149] #90YUPQYY9 #90YUPQYY9 月之女祭司
Elder
2719 1534 1780 3300
29| [146] #JRQ9VP2Q #JRQ9VP2Q 楚啊
member
2682 2313 246 308
30| [119] #P2L8PUC8 #P2L8PUC8 麻花Everybody
member
2645 1861 1919 2449
31| [128] #299VJ0JQR #299VJ0JQR 英雄联盟
member
2613 2732 343 400
32| [160] #2RQ9Q29UP #2RQ9Q29UP 华夏-布鲁
Elder
2490 2950 0 0
33| [141] #PJ98U2P08 #PJ98U2P08 快睡觉
member
2489 3013 753 622
34| [146] #LCJL8J22 #LCJL8J22 咆哮花园
member
2477 2078 154 341
35| [104] #YLL8CUGGY #YLL8CUGGY 梦之泪伤
member
2443 2899 201 323
36| [162] #RC22PLJQ #RC22PLJQ 熙皇朝
Elder
2432 3432 901 402
37| [102] #P0VQGJ08C #P0VQGJ08C 天哥
member
2427 2193 317 1541
38| [157] #2QV289U0Q #2QV289U0Q 嘿嘿
Elder
2357 3093 2021 733
39| [125] #8CYPUGYCR #8CYPUGYCR 互撸娃
member
2294 1839 60 0
40| [131] #99C8PCJYC #99C8PCJYC 醉梦¥人生
member
2170 2718 106 132
41| [140] #9YYPURPV0 #9YYPURPV0 ☁☁☁
Elder
2123 3272 94 128
42| [130] #89GLY8L2Y #89GLY8L2Y poi
member
2013 1411 16 0
43| [151] #9V9R9CLQV #9V9R9CLQV 凌云
member
1981 2956 745 951
44| [126] #J2C0U9YV #J2C0U9YV 失落帝国
member
1976 2197 32 0
45| [127] #P9ULRL0UP #P9ULRL0UP 树馅包子
member
1907 2498 91 0
46| [100] #2YV0Q22U9 #2YV0Q22U9 Lamborghini
Elder
1851 2188 112 61
47| [89] #PYL2CPY2L #PYL2CPY2L 鹦却。&
member
1805 2029 74 310
48| [106] #98YYL8YVU #98YYL8YVU 爺為紅颜誑
member
1612 2131 85 1
49| [132] #8RQU9QRGJ #8RQU9QRGJ 阿狸先森我耐•你
member
1339 2247 92 416
50| [118] #PYVLRQULG #PYVLRQULG 传说霸气
Elder
1234 1698 1530 1684
www.000webhost.com