#JP0VLLJV 十字路口

Clan Level

12

Description

部落成立时间2017年8月29日 部落竞赛每次都爆分5000+✨ 部落QQ群:667532586 本部落不养闲人,部落战练开⚔️欢迎10后期-11本中期-12本玩家,不收住校生

Clan Points
Members
Location
Type
Required Trophies
Clan Tag
30923
37/50
China
closed
2700
#JP0VLLJV
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [171] #9JC9Q02UV #9JC9Q02UV 呼呼奇
coLeader
4660 4030 116 124
2| [188] #2VLP90C99 #2VLP90C99 SNAKE
coLeader
4510 4000 242 0
3| [175] #8LJRC0YYG #8LJRC0YYG 对面海
Elder
3977 3873 14 302
4| [158] #2VCU8800C #2VCU8800C 一叶轻飘
member
3905 3082 0 30
5| [181] #YLQQP22P #YLQQP22P Lemon tree
member
3880 1603 0 0
6| [168] #C8C0V2QG #C8C0V2QG icemanbruce
Elder
3872 3215 181 82
7| [152] #9G8VQVVGQ #9G8VQVVGQ 一、r、好吧唧说过
member
3552 2755 0 0
8| [168] #LQ2UULV8 #LQ2UULV8 逸瑶之家
member
3486 3690 0 0
9| [147] #Y9PVP9L9G #Y9PVP9L9G 老狗
coLeader
3325 3052 260 169
10| [147] #290PQUVY8 #290PQUVY8 赵小白
member
3275 3198 0 0
11| [186] #28RJULGQ #28RJULGQ 一把火
Elder
3190 3139 95 254
12| [154] #98P2VR2LC #98P2VR2LC じòぴé伟爷“
member
3086 2682 0 70
13| [209] #2PJVJQ80R #2PJVJQ80R 匆匆那年
member
3050 2115 0 0
14| [178] #2YQC8J8JC #2YQC8J8JC 咱家不怕酸
member
3011 3595 31 0
15| [133] #9VJP28VQ0 #9VJP28VQ0 龙卷风
Elder
2996 2628 0 0
16| [167] #8J99RJYQP #8J99RJYQP &“☆糖果公主”
coLeader
2971 2742 66 144
17| [154] #PGJL9U0CR #PGJL9U0CR 你叫汪汪
Elder
2958 3653 0 0
18| [127] #PRUYRJ89P #PRUYRJ89P 未王
member
2874 2806 0 0
19| [203] #PU0RVVLV #PU0RVVLV 有恃无恐
member
2869 3213 0 0
20| [136] #P2RURY8PJ #P2RURY8PJ Star_ *凯
member
2821 3250 0 36
21| [81] #YLVCP22V8 #YLVCP22V8 柳暗花明又一村
member
2803 2348 0 0
22| [161] #PL02JL0LV #PL02JL0LV 但夫子
member
2775 3650 0 0
23| [100] #YR99LQUCQ #YR99LQUCQ 王者☞至尊
member
2773 2754 0 0
24| [99] #PC9LULCL9 #PC9LULCL9 兄弟后面的蓝记得
member
2748 2150 0 0
25| [146] #2LYC9GG8Y #2LYC9GG8Y 尔墨
Elder
2716 3246 214 67
26| [131] #Y22UL8LJ8 #Y22UL8LJ8 我要高飞
member
2568 3141 0 0
27| [140] #PRGCYLGY2 #PRGCYLGY2 绿地
member
2410 3581 1 24
28| [126] #9Y9YY8L0C #9Y9YY8L0C 星空灯
member
2355 1933 0 0
29| [129] #PG9Q2QCV0 #PG9Q2QCV0 百里村/2
coLeader
2348 2254 71 30
30| [101] #P2LU0CCRQ #P2LU0CCRQ 柠檬的心酸是因为
member
2251 2209 12 91
31| [139] #8Y02PQ0GU #8Y02PQ0GU 叫叔就不射脸
Elder
2134 2900 40 0
32| [101] #PJ8U920YG #PJ8U920YG 叶·逆君
member
2089 2083 0 30
33| [98] #PC0JQLU0R #PC0JQLU0R 不败传说
member
2048 2579 0 0
34| [117] #PRPQ990YU #PRPQ990YU 百里村/3
member
1857 2169 40 0
35| [117] #9892R9Y8G #9892R9Y8G ☜☞不名而去
member
1667 2898 0 0
36| [46] #YVURUC2LQ #YVURUC2LQ 米汤-稀饭-粥
member
1108 732 0 20
37| [49] #PJV8GQ8P9 #PJV8GQ8P9 ♡糖果的宝宝你也
leader
818 510 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com