#JP0VLLJV 十字路口

Clan Level

14

Description

部落联赛快开始了有**人要打赶紧来赶紧来缺人缺人

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
20930
35/50
China
inviteOnly
0
2000
#JP0VLLJV
Clan War League

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [214] #2R2G0QPR0 #2R2G0QPR0 薄香
leader
3345 3249 180 5
2| [136] #PJJ22UJC0 #PJJ22UJC0 夜色未央
member
2787 2417 0 35
3| [126] #8LL9J2CLY #8LL9J2CLY 天将丶圣战
Elder
2572 1817 0 0
4| [90] #QPUVVUYG9 #QPUVVUYG9 八尾指挥官
coLeader
2532 2251 48 789
5| [145] #PRC2PPJLG #PRC2PPJLG 打我的是猪猪!
Elder
2506 2301 0 0
6| [124] #8YLY8RRG2 #8YLY8RRG2 sunug丶残
member
2450 2291 95 105
7| [103] #L2U2Y0GP8 #L2U2Y0GP8 封宝神
member
2400 2225 0 0
8| [130] #PY82C0UJ9 #PY82C0UJ9 Lelouch!
member
2362 3013 0 66
9| [107] #LPJYLU2GY #LPJYLU2GY 忆鸭梨
coLeader
2351 2349 0 0
10| [142] #PC828V28U #PC828V28U 夜染碎星
member
2286 2617 0 0
11| [100] #YP88U28VJ #YP88U28VJ 芝伊吖♡
Elder
2253 2096 9 66
12| [129] #PY9PGY8VU #PY9PGY8VU 旧梦
coLeader
2222 3090 596 156
13| [121] #Q8JY0VLYR #Q8JY0VLYR 跟我说晚安
coLeader
2171 2644 0 36
14| [117] #PYCPQR2C9 #PYCPQR2C9 重 黎
member
2112 2387 0 0
15| [114] #8CC8JP9PP #8CC8JP9PP 打交道j
member
2098 2054 0 0
16| [127] #90RR92RQY #90RR92RQY 艹王叫我来巡山
member
2057 2048 0 0
17| [108] #LYV2Q9LPV #LYV2Q9LPV 金金金
member
2034 2544 0 0
18| [88] #YVYQGC28U #YVYQGC28U 阿尔法·魔影
member
2030 2319 0 0
19| [102] #L99GR0LVL #L99GR0LVL 夜月人静
member
1999 1852 0 1
20| [115] #90PCVYCVC #90PCVYCVC Maps
member
1985 2319 0 0
21| [84] #LG0UC882V #LG0UC882V 夜无艳皇
member
1985 1923 0 0
22| [118] #PVLUQRCQP #PVLUQRCQP 魂殇
member
1953 2574 0 0
23| [82] #Q9RYCQUPC #Q9RYCQUPC 西天界
Elder
1910 2304 0 61
24| [90] #LUC2CYCVR #LUC2CYCVR 回忆梦想
Elder
1888 2184 0 0
25| [94] #PPV022CUQ #PPV022CUQ 野人部落
member
1883 2499 0 0
26| [115] #LLYJGQUJV #LLYJGQUJV 七亿妹妹的梦
member
1865 2976 0 300
27| [106] #9PPLCUYV0 #9PPLCUYV0 热巴的小迷弟
member
1836 2553 0 0
28| [71] #LV0CLJPGV #LV0CLJPGV 我是你哥
member
1796 2160 0 0
29| [128] #PQ8YLPQ99 #PQ8YLPQ99 佘樂
coLeader
1749 3185 226 134
30| [92] #YYU8VLVUG #YYU8VLVUG 梦丶初
member
1586 1793 0 0
31| [49] #Q0JVJY8VY #Q0JVJY8VY 对妈妈说开始
member
1558 1675 0 0
32| [135] #P98GCUY90 #P98GCUY90 不将就123
member
1442 2391 996 360
33| [128] #8JGYRYGLG #8JGYRYGLG Keep
member
1340 2529 0 36
34| [63] #LVP0P280G #LVP0P280G 什么
member
1303 816 0 0
35| [78] #QY0Y908R2 #QY0Y908R2 云南白药
Elder
1289 2083 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here