#JP0VLLJV 十字路口

Clan Level

11

Description

欢迎加入十字路口部落,进来的人必加Q群667532586,捐兵2500给长老部落成立2017年8月29日👣经过了短暂的478天在👣2018年12月19日部落升级至11级🚩 部落竞赛每次都爆分50000分+ 部落缺少11-12本的有3星思路的玩家。

Clan War League
Clan Points
Members
Location
Type
Required Trophies
Clan Tag
31867
49/50
China
open
2300
#JP0VLLJV
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [165] #9JC9Q02UV #9JC9Q02UV 呼呼奇
coLeader
4539 4089 4453 3504
2| [184] #2VLP90C99 #2VLP90C99 SNAKE
coLeader
4448 4016 3615 2219
3| [151] #2VCU8800C #2VCU8800C 一叶轻飘
Elder
4133 3047 249 160
4| [169] #8LJRC0YYG #8LJRC0YYG 对面海
member
3858 3540 1756 4676
5| [122] #Y89VJUUR0 #Y89VJUUR0 不常驻专推平首领
member
3744 2991 0 144
6| [177] #YLQQP22P #YLQQP22P Lemon tree
coLeader
3639 1462 1432 1769
7| [150] #92YRVV99Y #92YRVV99Y 灭世,暗魂
member
3394 2917 269 1110
8| [146] #PL8PQ0J0R #PL8PQ0J0R 百里村
coLeader
3385 2949 116 202
9| [146] #290PQUVY8 #290PQUVY8 赵小白
member
3337 3136 359 1895
10| [112] #PQQ9CG20Y #PQQ9CG20Y ztc泽晨
Elder
3264 2505 4043 359
11| [155] #GCJ0YJGQ #GCJ0YJGQ 天涯浪子
member
3145 3160 36 79
12| [126] #Y2RR2R8R8 #Y2RR2R8R8 快活林
member
3093 2832 156 1225
13| [148] #9G8VQVVGQ #9G8VQVVGQ 一、r、好吧唧说过
member
3071 2794 37 100
14| [130] #9CRUYCL8Q #9CRUYCL8Q 残梦难全
Elder
2970 2250 195 858
15| [120] #P8RLJPG2R #P8RLJPG2R 一笑奈何
member
2955 2996 0 81
16| [113] #YG9Q2J08U #YG9Q2J08U 梦之~泪伤
member
2887 3163 230 410
17| [128] #88YPJUG9Q #88YPJUG9Q 天狼星
member
2865 50 266 732
18| [148] #9YJJJJC2C #9YJJJJC2C 天下无双
member
2818 3562 0 0
19| [134] #PGQ8P89CR #PGQ8P89CR wan
member
2814 3003 0 0
20| [148] #PGJL9U0CR #PGJL9U0CR 你叫汪汪
coLeader
2743 3658 5963 2055
21| [101] #Y90R2YY9P #Y90R2YY9P 东少D陈子豪
member
2742 2929 0 50
22| [161] #8J99RJYQP #8J99RJYQP &“☆糖果公主”
coLeader
2629 2865 699 206
23| [148] #98J9GPJ9R #98J9GPJ9R 小猪
member
2599 3296 37 74
24| [110] #PY2VCP90G #PY2VCP90G 中国人给几个奖杯
member
2580 3043 0 93
25| [90] #9L00GU028 #9L00GU028 撩妹狂魔
member
2571 934 254 545
26| [158] #P8JCYGP2V #P8JCYGP2V princess光明
member
2552 3259 0 8
27| [139] #2LYC9GG8Y #2LYC9GG8Y 尔墨
member
2539 2920 841 948
28| [121] #PRQQ2V0QR #PRQQ2V0QR 愿做你的守护神
member
2491 3091 199 447
29| [107] #98R902RUG #98R902RUG 哥继续辉煌
member
2467 2809 0 0
30| [100] #9C22LQ2RC #9C22LQ2RC 棉花糖的寄语
Elder
2466 2251 2919 1674
31| [120] #PG9Q2QCV0 #PG9Q2QCV0 百里村/2
coLeader
2448 2182 796 230
32| [146] #PJ2CUV2JR #PJ2CUV2JR 首领之神
member
2432 3502 2 36
33| [155] #2LCC28RJ8 #2LCC28RJ8 云天之巅
member
2406 2827 1485 849
34| [134] #8Y02PQ0GU #8Y02PQ0GU 叫叔就不射脸
member
2400 2820 1163 851
35| [122] #9Y9YY8L0C #9Y9YY8L0C 星空灯
coLeader
2347 1939 474 31
36| [149] #8RYCQPYJ2 #8RYCQPYJ2 幻影>_<
member
2338 3452 210 270
37| [79] #PJUJQU2GC #PJUJQU2GC 佳♥
member
2192 2058 0 92
38| [127] #9VJP28VQ0 #9VJP28VQ0 龙卷风
Elder
2155 2599 2283 2003
39| [116] #9892R9Y8G #9892R9Y8G ☜☞不名而去
member
1860 2803 564 31
40| [67] #YUJLVJPQQ #YUJLVJPQQ Pineapple tree
Elder
1790 947 25 1224
41| [163] #C8C0V2QG #C8C0V2QG icemanbruce
coLeader
1775 3161 1251 454
42| [69] #YV098UVQV #YV098UVQV 孤独的酒
member
1726 1949 0 978
43| [68] #YUCJYPYUP #YUCJYPYUP ManGo tree
member
1680 1268 0 226
44| [69] #PCJVL00YV #PCJVL00YV ☆♀紫邪
member
1484 1388 27 302
45| [110] #PRPQ990YU #PRPQ990YU 百里村/3
member
1265 2029 190 134
46| [68] #9L90UJPC8 #9L90UJPC8 十字路口(๑˙❥˙
member
1226 1126 81 0
47| [40] #YVP99UJJQ #YVP99UJJQ 小芳之家
member
1175 1219 0 220
48| [39] #YVURUC2LQ #YVURUC2LQ 百里村·村长
member
1043 344 0 270
49| [49] #PJV8GQ8P9 #PJV8GQ8P9 ♡糖果的宝宝你也
leader
794 510 21 0
www.000webhost.com