#JP2C8Y 危险部落><

Clan Level

15

Description

欢迎大家来到危险部落,这里没什么规矩,重点要拿兵要懂得捐,不骂粗,要重兵是打部落站或预定时才会给,5分钟后默认弓法,部落战参加后不打(香港脚和你说再见)职位看贡献給, 谢谢合作❤,只收不捐者直接送飞机票

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
24823
47/50
International
open
1
1500
#JP2C8Y
Clan War League

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Friendly Wars

Friendly Wars

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [208] #2828Y90CQ #2828Y90CQ 火狱十八盘
leader
3364 3070 94 94
2| [213] #9CP92YVQ #9CP92YVQ 樱花树影城
member
2984 2921 94 94
3| [203] #80GL9GGY #80GL9GGY 天长地久海誓山盟
member
2865 4585 0 0
4| [180] #VGP92YQV #VGP92YQV David
member
2770 4197 0 0
5| [140] #V0VVQLV0 #V0VVQLV0 David Z Wei
Elder
2685 263 0 106
6| [164] #PQ9YR9UJQ #PQ9YR9UJQ ꧁大屌[̲̅ə̲̅٨̲
member
2670 3260 0 0
7| [94] #YQ2QGQL92 #YQ2QGQL92 坐拥天下
member
2579 2541 0 0
8| [136] #PGYU02YVG #PGYU02YVG 逆风笑#
member
2554 3157 0 0
9| [139] #P0GYR8Y8Y #P0GYR8Y8Y 只是一场戏_
member
2541 3177 0 0
10| [118] #9Q90YGQC0 #9Q90YGQC0 《大唐天子》
member
2522 2026 70 30
11| [108] #YLY9P9CGG #YLY9P9CGG 卢文成狗儿子
member
2479 2260 0 1
12| [119] #YCQGRJJRU #YCQGRJJRU 浩哥哥☆酷酷
member
2476 2178 0 0
13| [92] #8QUUPCUUC #8QUUPCUUC green
member
2415 2156 0 0
14| [126] #P90UYG0PY #P90UYG0PY 梁氏部落
member
2413 3314 0 35
15| [126] #PG0VLQYRP #PG0VLQYRP 啦啦啦啦啦
member
2398 3266 0 0
16| [119] #22VQY2YLP #22VQY2YLP Twilight
member
2348 2399 0 0
17| [151] #2Q02VGRPU #2Q02VGRPU Glory沈阳 ⭐️至皇
member
2346 2077 0 0
18| [128] #9J90989JJ #9J90989JJ 清风一阵吹我心
Elder
2336 2525 0 0
19| [129] #8QY8QUQ2L #8QY8QUQ2L 202.
member
2330 2493 0 0
20| [165] #RG098Y8C #RG098Y8C 开心
member
2329 1695 0 0
21| [135] #9GYQQV0P #9GYQQV0P 巅峰魔神
member
2306 3070 0 0
22| [139] #89P8PCVVJ #89P8PCVVJ EVA/失忆
member
2292 3057 0 0
23| [219] #2J0LGVR2Y #2J0LGVR2Y 青菜烘119
member
2269 3492 0 0
24| [118] #PR2P2Q9CL #PR2P2Q9CL No.02
member
2266 2033 0 0
25| [117] #J8PU89UL #J8PU89UL Lover Runner유
coLeader
2231 1829 0 0
26| [131] #8L82CUUGQ #8L82CUUGQ 中国缘 宇宙
member
2222 2962 0 0
27| [131] #P20RRLLL2 #P20RRLLL2 扛把子1号!
member
2216 2546 0 0
28| [135] #9UPLRGQ92 #9UPLRGQ92 天下无双
member
2200 2408 0 0
29| [124] #YG0CYPU9V #YG0CYPU9V 唐僧洗发用飘柔
member
2194 2836 0 0
30| [133] #9UY9VLQV2 #9UY9VLQV2 莲子
member
2184 3248 0 0
31| [91] #YQ8J9LUVL #YQ8J9LUVL 316568
member
2131 2491 0 0
32| [124] #8CQ8P22C9 #8CQ8P22C9 旎囚徒
member
2121 2307 0 0
33| [97] #LLUGYRPQ8 #LLUGYRPQ8 安逸村
member
2096 2248 0 0
34| [106] #YQJYR2PCC #YQJYR2PCC 小抠脚
member
2081 2326 0 0
35| [172] #2JLYPVVVY #2JLYPVVVY 独孤求赞
member
2069 3360 0 0
36| [99] #PYRQ0YUG8 #PYRQ0YUG8 高手
member
2063 2427 0 65
37| [100] #YY2UL29G0 #YY2UL29G0 我叫辰子寒
member
1969 2292 0 0
38| [157] #8YUUPYYQR #8YUUPYYQR 御风-小花
member
1959 2363 0 0
39| [121] #8YVGRYLRJ #8YVGRYLRJ 永恒主宰
member
1950 2396 0 0
40| [143] #9C2J80YVU #9C2J80YVU MaSin
member
1926 2470 0 0
41| [107] #P88020PC9 #P88020PC9 熊猫村
member
1922 2383 0 0
42| [132] #PR2QRJC09 #PR2QRJC09 百般娇宠
member
1905 2597 0 0
43| [132] #PPCUUQQUR #PPCUUQQUR Clytze
member
1865 3791 0 0
44| [101] #P8VPULRLQ #P8VPULRLQ 光明纪元
member
1859 2768 0 0
45| [114] #9JQPJYQG2 #9JQPJYQG2 小黄总欠揍m
member
1815 2665 0 0
46| [72] #P8Q2P9U29 #P8Q2P9U29 皇城
member
1786 1928 0 0
47| [71] #P8YYYUQ80 #P8YYYUQ80 p6
member
1699 2011 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here