#JP2C8Y 危险部落><

Clan Level

15

Description

欢迎大家来到危险部落,这里没什么规矩,重点要拿兵要懂得捐,不骂粗,要重兵是打部落站或预定时才会给,5分钟后默认弓法,部落战参加后不打(香港脚和你说再见)职位看贡献給, 谢谢合作❤,只收不捐者直接送飞机票

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
24198
46/50
International
open
1
1500
#JP2C8Y
Clan War League

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Friendly Wars

Friendly Wars

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [158] #8P2V2JGLY #8P2V2JGLY 菠萝不吃萝卜
member
3021 2860 0 35
2| [203] #80GL9GGY #80GL9GGY 天长地久海誓山盟
member
2933 4585 0 0
3| [214] #9CP92YVQ #9CP92YVQ 樱花树影城
member
2808 3638 858 1124
4| [142] #PPQ9G8L80 #PPQ9G8L80 QGhapppy.Dtonig
member
2727 3015 0 0
5| [210] #2828Y90CQ #2828Y90CQ 火狱十八盘
leader
2692 3507 1201 899
6| [145] #V0VVQLV0 #V0VVQLV0 David Z Wei
Elder
2681 263 0 174
7| [186] #VGP92YQV #VGP92YQV David
member
2659 5002 40 0
8| [134] #9U80CJY8Q #9U80CJY8Q 炽天使
member
2654 2468 327 0
9| [126] #Y2VCU0CGU #Y2VCU0CGU 中国大陆
member
2555 3205 30 114
10| [121] #22VQY2YLP #22VQY2YLP Twilight
member
2517 2428 0 0
11| [130] #PCVCUP8U0 #PCVCUP8U0 Yang Y
member
2425 3138 0 0
12| [77] #LL9U9082C #LL9U9082C boy
member
2404 2075 0 0
13| [151] #C292UQC #C292UQC 战狼
member
2362 2620 0 67
14| [151] #2Q02VGRPU #2Q02VGRPU Glory沈阳 ⭐️至皇
member
2346 2077 0 0
15| [124] #9J20GUP2 #9J20GUP2 超级展展展
member
2321 2283 0 0
16| [140] #8QGCJCYRC #8QGCJCYRC @[email protected]
member
2313 2668 0 0
17| [156] #8VUGPPRC2 #8VUGPPRC2 福星小跟班
member
2292 2664 0 0
18| [111] #PU0GCVJL9 #PU0GCVJL9 楠哥最吊
member
2281 2372 0 0
19| [165] #RG098Y8C #RG098Y8C 开心
member
2263 1695 0 0
20| [126] #PG0VLQYRP #PG0VLQYRP 啦啦啦啦啦
member
2247 3267 0 0
21| [120] #YCQGRJJRU #YCQGRJJRU 浩哥哥☆酷酷
member
2237 2178 0 0
22| [124] #Y9RGGYC2J #Y9RGGYC2J 教导队
member
2230 2641 0 0
23| [133] #9UY9VLQV2 #9UY9VLQV2 莲子
member
2184 3248 0 0
24| [73] #PUUULVP2L #PUUULVP2L 唐三
member
2178 2124 0 0
25| [94] #8QUUPCUUC #8QUUPCUUC green
member
2164 2109 0 0
26| [128] #9YYPR8V2V #9YYPR8V2V 致高·荣耀
member
2152 2627 0 0
27| [117] #J8PU89UL #J8PU89UL Lover Runner유
coLeader
2144 1829 0 0
28| [131] #8LURLUQ20 #8LURLUQ20 google2016
member
2102 3078 0 36
29| [111] #L82GU8QPY #L82GU8QPY ⭐️总有刁民想害
member
2084 2174 237 139
30| [172] #2JLYPVVVY #2JLYPVVVY 独孤求赞
member
2072 3360 0 0
31| [134] #PPQGQ0CVR #PPQGQ0CVR 孤久则安
member
2035 3226 0 0
32| [129] #VLGCGJPU #VLGCGJPU 魔法世界
member
2033 2076 0 0
33| [94] #YQ8J9LUVL #YQ8J9LUVL 316568
member
2011 2432 0 0
34| [100] #YY2UL29G0 #YY2UL29G0 我叫辰子寒
member
1969 2292 0 0
35| [122] #9Q90YGQC0 #9Q90YGQC0 《大唐天子》
member
1945 2026 0 0
36| [132] #PPCUUQQUR #PPCUUQQUR Clytze
member
1865 3791 0 0
37| [133] #P20RRLLL2 #P20RRLLL2 扛把子1号!
member
1851 2635 0 0
38| [114] #9JQPJYQG2 #9JQPJYQG2 小黄总欠揍m
member
1815 2665 0 0
39| [72] #P8Q2P9U29 #P8Q2P9U29 皇城
member
1786 1928 0 0
40| [135] #PR2QRJC09 #PR2QRJC09 百般娇宠
member
1757 2679 0 0
41| [98] #LLUGYRPQ8 #LLUGYRPQ8 安逸村
member
1752 2248 0 0
42| [93] #LPVUYGQ2Q #LPVUYGQ2Q 少羽
member
1681 2384 0 30
43| [111] #9VGR2J2CU #9VGR2J2CU 我就呵呵哒
member
1645 3171 0 0
44| [116] #PR2YRVR88 #PR2YRVR88 琼琼山庄
member
1519 3005 0 0
45| [158] #9G9GCJQYU #9G9GCJQYU xk
member
1514 2916 0 0
46| [96] #L2UVUJPYQ #L2UVUJPYQ 创世奇迹
member
1461 2113 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here