#JP2C8Y 危险部落><

Clan Level

15

Description

欢迎大家来到危险部落,这里没什么规矩,重点要拿兵要懂得捐,不骂粗,要重兵是打部落站或预定时才会给,5分钟后默认弓法,部落战参加后不打(香港脚和你说再见)职位看贡献給, 谢谢合作❤,只收不捐者直接送飞机票

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
24743
46/50
International
open
1
1500
#JP2C8Y
Clan War League

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Friendly Wars

Friendly Wars

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [158] #8P2V2JGLY #8P2V2JGLY 菠萝不吃萝卜
member
3135 2860 24 35
2| [214] #9CP92YVQ #9CP92YVQ 樱花树影城
member
3036 2924 0 1
3| [219] #2J0LGVR2Y #2J0LGVR2Y 青菜烘119
member
3027 3554 0 0
4| [143] #V0VVQLV0 #V0VVQLV0 David Z Wei
Elder
2728 263 0 319
5| [203] #80GL9GGY #80GL9GGY 天长地久海誓山盟
member
2718 4585 0 0
6| [122] #9Q90YGQC0 #9Q90YGQC0 《大唐天子》
member
2677 2026 180 0
7| [208] #2828Y90CQ #2828Y90CQ 火狱十八盘
leader
2663 3067 0 0
8| [183] #VGP92YQV #VGP92YQV David
member
2651 4514 342 0
9| [111] #PU0GCVJL9 #PU0GCVJL9 楠哥最吊
member
2612 2372 0 0
10| [137] #PPQ9G8L80 #PPQ9G8L80 QGhapppy.Dtonig
member
2552 3127 0 0
11| [139] #P0GYR8Y8Y #P0GYR8Y8Y 只是一场戏_
member
2541 3177 0 0
12| [186] #8QL2JYYQ8 #8QL2JYYQ8 冲突的诺言
member
2533 3463 0 0
13| [119] #YCQGRJJRU #YCQGRJJRU 浩哥哥☆酷酷
member
2476 2178 0 0
14| [133] #PR2QRJC09 #PR2QRJC09 百般娇宠
member
2431 2682 0 0
15| [119] #22VQY2YLP #22VQY2YLP Twilight
member
2431 2428 0 0
16| [77] #LL9U9082C #LL9U9082C boy
member
2376 2075 8 0
17| [123] #9J20GUP2 #9J20GUP2 超级展展展
member
2364 2283 24 132
18| [151] #2Q02VGRPU #2Q02VGRPU Glory沈阳 ⭐️至皇
member
2346 2077 0 0
19| [165] #RG098Y8C #RG098Y8C 开心
member
2329 1695 0 0
20| [138] #8QGCJCYRC #8QGCJCYRC @[email protected]
member
2310 2785 0 0
21| [156] #8VUGPPRC2 #8VUGPPRC2 福星小跟班
member
2292 2664 0 0
22| [118] #PR2P2Q9CL #PR2P2Q9CL No.02
member
2266 2033 0 0
23| [126] #PG0VLQYRP #PG0VLQYRP 啦啦啦啦啦
member
2196 3267 0 0
24| [124] #Y9RGGYC2J #Y9RGGYC2J 教导队
member
2192 2641 0 0
25| [133] #9UY9VLQV2 #9UY9VLQV2 莲子
member
2184 3248 0 0
26| [94] #8QUUPCUUC #8QUUPCUUC green
member
2164 2109 0 0
27| [124] #VY2J2922 #VY2J2922 快手⭐部落小志
member
2157 2476 5 0
28| [128] #9YYPR8V2V #9YYPR8V2V 致高·荣耀
member
2152 2627 0 0
29| [117] #J8PU89UL #J8PU89UL Lover Runner유
coLeader
2144 1829 0 0
30| [172] #2JLYPVVVY #2JLYPVVVY 独孤求赞
member
2072 3360 0 0
31| [94] #YQ8J9LUVL #YQ8J9LUVL 316568
member
2048 2432 0 84
32| [100] #YY2UL29G0 #YY2UL29G0 我叫辰子寒
member
1969 2292 0 0
33| [157] #8YUUPYYQR #8YUUPYYQR 御风-小花
member
1959 2363 0 0
34| [116] #PR2YRVR88 #PR2YRVR88 琼琼山庄
member
1950 3030 0 52
35| [109] #P88020PC9 #P88020PC9 熊猫村
member
1949 2313 0 0
36| [110] #9VGR2J2CU #9VGR2J2CU 我就呵呵哒
member
1923 3171 0 0
37| [132] #PPCUUQQUR #PPCUUQQUR Clytze
member
1865 3791 0 0
38| [114] #9JQPJYQG2 #9JQPJYQG2 小黄总欠揍m
member
1815 2665 0 0
39| [103] #PU2YCL2C8 #PU2YCL2C8 究极异兽
member
1813 2466 0 0
40| [116] #8LURLUQ20 #8LURLUQ20 google2016
member
1798 2811 0 0
41| [72] #P8Q2P9U29 #P8Q2P9U29 皇城
member
1786 1928 0 0
42| [99] #V9QGVP22 #V9QGVP22 曾威凱戰好丟了
member
1758 2061 0 0
43| [133] #P20RRLLL2 #P20RRLLL2 扛把子1号!
member
1747 2635 0 35
44| [97] #LLUGYRPQ8 #LLUGYRPQ8 安逸村
member
1713 2248 0 0
45| [71] #P8YYYUQ80 #P8YYYUQ80 p6
member
1587 2011 0 0
46| [96] #L2UVUJPYQ #L2UVUJPYQ 创世奇迹
member
1461 2113 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here