#JP2RPQJC 戰神火鳳

Clan Level

7

Description

歡迎來到戰神火鳳,你捐兵卷到777ˋ又可當長老,你捐到1200就可當副首領不准捐炸彈兵和哥部林,加油喔多打部落戰喔!!杜绝僵尸号!!!又出又进的,不好意思,不能进来了!!带有部落标志进来的玩家,不接收!!欢迎各位个体玩家进驻本部落。

Clan War Log Clan War League
Clan Points
Members
Location
Type
Required Trophies
Clan Tag
22938
37/50
International
inviteOnly
2000
#JP2RPQJC
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [209] #9YQG80L90 #9YQG80L90 胜利庄
coLeader
4718 3974 7938 2928
2| [158] #2VYY008UY #2VYY008UY lee
coLeader
3968 3556 1379 488
3| [156] #9VLVP2CLQ #9VLVP2CLQ gina
coLeader
3322 3260 3877 2104
4| [150] #8P999VYRR #8P999VYRR 黑客帝国
member
3096 3441 0 66
5| [119] #P0CLRVLJ2 #P0CLRVLJ2 狂怒佣兵
member
2782 2524 0 0
6| [149] #889QLYVRQ #889QLYVRQ Qwen
coLeader
2777 2489 254 2962
7| [119] #Q99GLUQG #Q99GLUQG 无敌咖喱神
Elder
2752 2322 146 1026
8| [123] #9UYR9YJC8 #9UYR9YJC8 蝴蝶泉水
member
2634 3019 123 183
9| [165] #9L9LYUQ0Q #9L9LYUQ0Q 歐西里斯
coLeader
2619 4059 2687 2569
10| [86] #P0LPGQVRG #P0LPGQVRG 残柳落叶
member
2440 615 45 730
11| [119] #9P9JCPYGL #9P9JCPYGL mingukkie
member
2173 2277 0 0
12| [121] #C2CU89GQ #C2CU89GQ chuan
Elder
2148 2262 1534 539
13| [110] #92CVYLR9U #92CVYLR9U 波凯村
coLeader
2030 2065 69 0
14| [109] #98JP8VQYP #98JP8VQYP 垚子
Elder
2023 2291 0 177
15| [86] #YLY2Q8LCJ #YLY2Q8LCJ 胜利
Elder
1930 2018 0 31
16| [104] #YQC9JQCL8 #YQC9JQCL8 无人可挡
member
1927 2360 135 0
17| [121] #8LJ2RYC28 #8LJ2RYC28 火鳳三世
coLeader
1884 2312 520 423
18| [80] #YJJ8UQ8RR #YJJ8UQ8RR 夏城
coLeader
1753 2004 1032 1060
19| [85] #8URLU8PY0 #8URLU8PY0 平地一声雷
member
1668 779 40 128
20| [68] #YL8LRPUUQ #YL8LRPUUQ 小锅锅
member
1637 2053 0 26
21| [69] #L09Q2PUP8 #L09Q2PUP8 rdhscs
member
1621 2242 20 384
22| [64] #9RVJ9V8GU #9RVJ9V8GU 大石背村
member
1603 1513 0 541
23| [64] #YGQYJ0GQQ #YGQYJ0GQQ 小仙男
member
1579 1655 0 811
24| [74] #YVPQQPYRY #YVPQQPYRY 黎明山庄
member
1524 2010 0 240
25| [87] #PJQYQRR8P #PJQYQRR8P 烈火火鳳
leader
1507 1915 84 251
26| [73] #8GUP90JV9 #8GUP90JV9 火鳳
Elder
1474 50 0 0
27| [58] #9U0Y0YQUU #9U0Y0YQUU 岁月里面
member
1452 1978 0 0
28| [74] #YYJ0PL990 #YYJ0PL990 Nemo City
Elder
1449 2219 252 613
29| [74] #PQ2YG28Q9 #PQ2YG28Q9 天帝军王
member
1445 1607 0 175
30| [80] #89G2QRPVR #89G2QRPVR xiaoxinding
member
1429 83 0 26
31| [62] #PLJ2YLVLC #PLJ2YLVLC 尼玛县
member
1397 1620 44 663
32| [43] #9VCQQ8GCG #9VCQQ8GCG 幽灵山庄
member
1359 1330 0 90
33| [74] #Y9RJP28P9 #Y9RJP28P9 Marty小力王
member
1268 2087 0 26
34| [53] #PUGLJRCG0 #PUGLJRCG0 王者之剑
member
1196 1421 0 0
35| [45] #YCLLV8L9Q #YCLLV8L9Q Mr,陈
member
1066 1644 0 0
36| [75] #P2CP0JP0P #P2CP0JP0P 张宝全
member
952 1794 0 0
37| [20] #L0QQQ20PJ #L0QQQ20PJ 1589
member
710 620 0 10
www.000webhost.com