#JP2RPQJC 戰神火鳳

Clan Level

11

Description

歡迎玩家來到戰神火鳳大家庭,捐兵到1200當長老,捐兵到3000當副首領。請按照玩家需求捐兵,沒有就不捐,謝謝合作!!想打部战的多捐兵,证明自己在线活跃,不想打部戰的請提前設置好,部落不能多次進退,退部前請考慮好。一個赛季清理一次殭屍號。

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
30958
45/50
Brunei
inviteOnly
1
2500
#JP2RPQJC
Clan War League

Clan Labels

Clan War League

Clan War League

Friendly

Friendly

Relaxed

Relaxed

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [238] #9YQG80L90 #9YQG80L90 胜利庄
leader
5006 4506 1061 526
2| [201] #G2QC8L9U #G2QC8L9U xiaoyao
coLeader
4761 4164 0 0
3| [165] #29L0VQYJ8 #29L0VQYJ8 Mrs CCcheng
member
3647 3396 17 534
4| [146] #2JU9YPYJR #2JU9YPYJR 月亮代表我的心里
coLeader
3424 2699 0 66
5| [111] #LPURULGPG #LPURULGPG 嗯哼
member
3337 2538 0 0
6| [137] #8CCCU9RC8 #8CCCU9RC8 永不战败的圣德莱
member
3280 2525 0 0
7| [212] #889QLYVRQ #889QLYVRQ Qwen
coLeader
3254 3567 45 62
8| [126] #YQQQ00Y2U #YQQQ00Y2U nei裤在美只能装x
member
3158 2986 49 0
9| [131] #YQ8VL8G0V #YQ8VL8G0V xtmczs
member
3114 2777 65 71
10| [116] #PG9YGUYY2 #PG9YGUYY2 吅吅
coLeader
3057 2565 0 0
11| [118] #9R2Q8RGG0 #9R2Q8RGG0 Sudeep Antony2
member
2943 3175 24 60
12| [102] #L9QJ998YJ #L9QJ998YJ 、小一
member
2927 2522 177 102
13| [111] #YJLJPY8GP #YJLJPY8GP 孤王(一叶知秋)
member
2895 2341 0 96
14| [153] #8VJCCL0GC #8VJCCL0GC 神皇帝国
member
2892 3219 0 0
15| [123] #L229URL00 #L229URL00 凌云
member
2805 2842 0 30
16| [198] #8P999VYRR #8P999VYRR 黑客帝国
member
2805 3237 0 0
17| [156] #8JLJ2V0R2 #8JLJ2V0R2 战神♤
member
2777 3221 0 67
18| [165] #8GQ0CLQ8V #8GQ0CLQ8V 圣&灵王
Elder
2743 3292 395 37
19| [127] #GGRL2Q0Y #GGRL2Q0Y 某科学的一方通行
member
2741 2665 0 0
20| [101] #PJ2PL2VJ9 #PJ2PL2VJ9 ??
member
2682 2366 0 0
21| [127] #89LGR0J8Y #89LGR0J8Y 故友在线冲杯
member
2665 2634 0 0
22| [141] #9QLC9PRR2 #9QLC9PRR2 战神无敌
member
2629 3113 0 0
23| [111] #YQGLLJLG9 #YQGLLJLG9 天煞国
member
2626 3469 60 0
24| [166] #88L82VVV #88L82VVV one。○●
member
2602 2760 0 0
25| [107] #YGPCJ8RVG #YGPCJ8RVG LYJ.暗道鬼龙...无风
member
2582 2335 0 0
26| [135] #288QQVR09 #288QQVR09 血得
member
2577 2572 0 134
27| [146] #CGLYYVU #CGLYYVU 菇凉别恋爱
member
2571 2625 0 0
28| [116] #L9QUGRYCG #L9QUGRYCG 活动激素
member
2563 2580 2 47
29| [129] #PYV0VVJCG #PYV0VVJCG 寡妇村
member
2563 2759 0 0
30| [143] #P9PRRJJQQ #P9PRRJJQQ sunflower
member
2554 3039 0 0
31| [132] #YLRJQQGVG #YLRJQQGVG 嵊诩
member
2553 2623 0 0
32| [105] #L0U8V9PGQ #L0U8V9PGQ TT
member
2551 2346 0 66
33| [135] #9YQU00Q8P #9YQU00Q8P 你说呢
member
2544 2434 0 0
34| [117] #PJPLVQG0J #PJPLVQG0J 皮克挑
member
2531 2593 0 0
35| [133] #P0CLRVLJ2 #P0CLRVLJ2 狂怒佣兵
member
2528 2644 0 0
36| [96] #PP20Y2Y9R #PP20Y2Y9R sky战狼
member
2472 1692 0 0
37| [124] #82JYC09CJ #82JYC09CJ chrisyeo
member
2463 2454 0 0
38| [153] #Y002YVQLR #Y002YVQLR 奥利克希娅
member
2452 2472 0 0
39| [130] #P2CGV0LQU #P2CGV0LQU →_→&㎜←_←
member
2406 2626 0 0
40| [151] #YLY2Q8LCJ #YLY2Q8LCJ 胜利
coLeader
2377 2610 0 80
41| [149] #92CVYLR9U #92CVYLR9U 波凯村
Elder
2355 3038 0 0
42| [137] #PY9CG0PUG #PY9CG0PUG ☞熙#污妖王
member
2278 2792 0 0
43| [119] #9YCQCJCLY #9YCQCJCLY 眼里有星辰
member
2269 3013 0 0
44| [199] #9VLVP2CLQ #9VLVP2CLQ gina
Elder
1950 3587 153 46
45| [52] #Y09G9RGJG #Y09G9RGJG [无名]
member
1282 1333 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here