#JP2RPQJC 戰神火鳳

Clan Level

13

Description

歡迎玩家來到戰神火鳳大家庭,捐兵到1200當長老,捐兵到3000當副首領。請按照玩家需求捐兵,沒有就不捐,謝謝合作!!想打部战的多捐兵,证明自己在线活跃,不想打部戰的請提前設置好,部落不能多次進退,退部前請考慮好。一

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
38450
46/50
Brunei
open
1
3000
#JP2RPQJC
Clan War League

Clan Labels

Clan War League

Clan War League

Friendly

Friendly

Relaxed

Relaxed

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [251] #9YQG80L90 #9YQG80L90 胜利庄
leader
5087 4605 2419 2490
2| [207] #YPYVUQVUU #YPYVUQVUU hang
coLeader
4828 5080 381 289
3| [160] #LQCR2PCCU #LQCR2PCCU TD
Elder
4335 4514 525 645
4| [173] #PRQULRUJ #PRQULRUJ Frank
member
4251 4170 82 1228
5| [214] #9VLVP2CLQ #9VLVP2CLQ gina
coLeader
4249 3979 1877 629
6| [151] #LJC980CYJ #LJC980CYJ 1234567
member
4193 3529 411 738
7| [178] #R9RLRQ8 #R9RLRQ8 狗头人部落
member
4068 3207 60 114
8| [185] #9U2UGCLLP #9U2UGCLLP 青云直上
member
4032 3595 434 950
9| [172] #PCLV0V0YC #PCLV0V0YC x小山寨
coLeader
3926 3281 1414 240
10| [158] #P8RJJ2UGC #P8RJJ2UGC 凌霄世虎
member
3886 3022 72 630
11| [182] #YRL2VR22R #YRL2VR22R 君临天下
member
3876 3073 216 0
12| [169] #8CVJQGYUR #8CVJQGYUR lele小号
coLeader
3827 3970 1266 874
13| [166] #LCUCPU8V2 #LCUCPU8V2 罗生门
Elder
3820 5000 0 0
14| [180] #CRU2PLRQ #CRU2PLRQ 菜园村
member
3769 4133 0 0
15| [215] #G2QC8L9U #G2QC8L9U xiaoyao
member
3753 4327 0 0
16| [189] #9Y298JYJY #9Y298JYJY 希望之城
member
3679 4117 0 0
17| [185] #LRQ89Y2RY #LRQ89Y2RY 流浪
coLeader
3609 4319 719 136
18| [181] #98JV9YRL #98JV9YRL Juwai的豆包
coLeader
3609 3400 98 47
19| [197] #8V80UJJR0 #8V80UJJR0 寡妇村
member
3588 4642 0 170
20| [172] #2LCQQVRJR #2LCQQVRJR rayban
member
3586 3484 0 0
21| [164] #YR8Q90JLV #YR8Q90JLV 勇者无敌
Elder
3511 3717 415 503
22| [152] #PGCC2C208 #PGCC2C208 包北酸奶婷
member
3453 3969 47 72
23| [189] #8U80GVV0U #8U80GVV0U 耿大大
member
3447 4413 0 0
24| [149] #Y2QVPRJ2J #Y2QVPRJ2J 1得得
member
3442 3293 11 134
25| [178] #9R9YCGJCQ #9R9YCGJCQ 錵開や落幕┑
member
3440 3477 165 216
26| [155] #YLVGPQJ90 #YLVGPQJ90 冷眼瞰世界
Elder
3384 4589 147 0
27| [171] #PY0QRYJUR #PY0QRYJUR 唐哥庄园
member
3374 3531 48 0
28| [214] #2VJR8CYY9 #2VJR8CYY9 豬圈
member
3359 3831 0 0
29| [172] #PQUQQP08R #PQUQQP08R 荡清V
Elder
3345 3330 0 0
30| [166] #2UP920PRU #2UP920PRU 远古大佬
member
3280 3245 0 0
31| [157] #LPVL90PJG #LPVL90PJG 爸爸的小村
member
3277 3283 0 42
32| [135] #L9JQYV0QR #L9JQYV0QR 三叶知秋
member
3262 3497 620 0
33| [151] #9R2Q8RGG0 #9R2Q8RGG0 Sudeep Antony2
member
3255 3708 0 0
34| [164] #PR82GYYR9 #PR82GYYR9 桃源鸽子衬
member
3253 3973 0 204
35| [189] #LG0CRQCCV #LG0CRQCCV 非战斗人员请撤离
member
3250 4418 90 139
36| [145] #YQV90VGQG #YQV90VGQG 有金部落
member
3178 3653 138 0
37| [161] #LGR2UGC0V #LGR2UGC0V 叫我大个吧
member
3168 4299 45 45
38| [149] #YYVP0LJ8R #YYVP0LJ8R 独宠苏饼饼
member
3163 4271 0 0
39| [177] #2L9VRJ98P #2L9VRJ98P 散屋村霸
member
3098 3284 45 0
40| [141] #P9RJ8PCLV #P9RJ8PCLV 德玛西亚
member
2988 3299 0 0
41| [174] #YVYC89GL8 #YVYC89GL8 Devil⭐️LuBBen
member
2915 4675 92 308
42| [141] #LJVPYR0JP #LJVPYR0JP 力拔山河
member
2903 3564 0 0
43| [134] #PU0YV8UYL #PU0YV8UYL 十☞一
member
2774 3054 0 0
44| [159] #92CVYLR9U #92CVYLR9U 波凯村
Elder
2704 3096 0 0
45| [197] #8CCG2Y0YC #8CCG2Y0YC 傲,世纪
member
2501 3138 0 0
46| [141] #P0CLRVLJ2 #P0CLRVLJ2 狂怒佣兵
member
2428 2644 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here