#JP8VGGJG the balança clã

Clan Level

8

Description

Clan War Log Clan War League
Clan Points
Members
Location
Type
Required Trophies
Clan Tag
14356
26/50
Brazil
inviteOnly
0
#JP8VGGJG
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [148] #9U28RQPUV #9U28RQPUV Tiago
leader
3306 3824 431 1511
2| [120] #PPGVUUVC8 #PPGVUUVC8 Higor
coLeader
2452 1999 4123 247
3| [140] #PPPCRLJ09 #PPPCRLJ09 Taffarel
coLeader
2422 3474 0 0
4| [131] #2YCUQGJVV #2YCUQGJVV 卧龙庄的落凤坡
member
2379 3585 0 0
5| [119] #YCYGPJGL #YCYGPJGL Taffarel 1
member
2245 2403 0 0
6| [120] #PJG02YPJ0 #PJG02YPJ0 Paulella
Elder
2244 3434 0 0
7| [90] #PUCQ2G2VG #PUCQ2G2VG Tiago888
member
1821 1229 0 93
8| [81] #PLU0QQUJG #PLU0QQUJG [[99999]]®
member
1530 1477 0 63
9| [86] #2Y2R989GU #2Y2R989GU julian
Elder
1529 1160 0 0
10| [86] #89YG2G80J #89YG2G80J Gabriel
member
1488 2093 0 0
11| [70] #8RP9LVP9G #8RP9LVP9G Gideao
Elder
1433 1246 0 0
12| [33] #YVRGV90QJ #YVRGV90QJ Blue
member
1336 363 0 1070
13| [50] #YUL8Y28YG #YUL8Y28YG #Black#
member
1335 872 0 403
14| [79] #8QCVQ8YVQ #8QCVQ8YVQ Davi
Elder
1298 1659 0 0
15| [66] #9GGC2CYVU #9GGC2CYVU [[Higor]]
member
1215 880 0 94
16| [45] #YJYC0LRP8 #YJYC0LRP8 #Gimenes#
member
1194 430 0 154
17| [51] #YQU2QG9QU #YQU2QG9QU dark lord
member
1165 1505 0 0
18| [63] #8G0GYLC8J #8G0GYLC8J paulo ricardo
member
1163 1116 0 0
19| [31] #YVU9CCJUP #YVU9CCJUP Green
member
1162 89 0 919
20| [68] #8U2C0QYGR #8U2C0QYGR sadsatan
member
1150 575 0 0
21| [46] #PQCY2QGGU #PQCY2QGGU RodrigoFacca
Elder
1065 991 0 0
22| [39] #P889PGJP0 #P889PGJP0 Lord Vieira
Elder
974 195 0 0
23| [34] #PQCV9YL2Y #PQCV9YL2Y jorge
Elder
873 1163 0 0
24| [26] #YRLJLR88C #YRLJLR88C khang cold boy
member
840 889 0 0
25| [15] #YYRLR0PQC #YYRLR0PQC marquinhos
member
439 50 0 0
26| [10] #YRQ2V9LC9 #YRQ2V9LC9 TUỔI TÁC Gì
member
366 0 0 0
www.000webhost.com