#JP8VGGJG the balança clã

Clan Level

11

Description

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
19382
38/50
Brazil
inviteOnly
0
0
#JP8VGGJG
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [190] #9U28RQPUV #9U28RQPUV Tiago
leader
3410 3782 1601 2051
2| [173] #PPGVUUVC8 #PPGVUUVC8 Higor
coLeader
2935 2271 2836 532
3| [100] #YVRGV90QJ #YVRGV90QJ Blue
member
2534 445 0 197
4| [127] #PUCQ2G2VG #PUCQ2G2VG Tiago888
member
2452 1221 578 198
5| [146] #Y0C9C8YR #Y0C9C8YR elieser
coLeader
2348 2453 0 0
6| [76] #YVJLVPYJU #YVJLVPYJU Dragon
member
2342 1307 0 697
7| [131] #2YCUQGJVV #2YCUQGJVV 卧龙庄的落凤坡
member
2329 3496 0 0
8| [89] #YVU9CCJUP #YVU9CCJUP Green
member
2325 503 0 201
9| [140] #PPPCRLJ09 #PPPCRLJ09 Taffarel
coLeader
2285 3474 0 0
10| [120] #PJG02YPJ0 #PJG02YPJ0 Paulella
Elder
2258 3494 0 0
11| [131] #222LY9UC2 #222LY9UC2 v9
member
2244 1975 0 0
12| [92] #YUR9802RJ #YUR9802RJ #Lion#
member
2231 670 0 198
13| [93] #LLYYRRPRG #LLYYRRPRG HIAGO
member
2219 1445 0 261
14| [97] #YUL8Y28YG #YUL8Y28YG #Black#
member
2187 1098 0 200
15| [96] #YJYC0LRP8 #YJYC0LRP8 #Gimenes#
member
2066 717 0 134
16| [103] #9GGC2CYVU #9GGC2CYVU [[Higor]]
member
1936 908 0 198
17| [119] #YCYGPJGL #YCYGPJGL Taffarel 1
member
1883 2403 0 0
18| [113] #PLU0QQUJG #PLU0QQUJG [[99999]]®
member
1786 1456 72 67
19| [105] #2LUUGURV0 #2LUUGURV0 Elieser 2
member
1624 1401 0 0
20| [82] #9VR8VP22R #9VR8VP22R lordcpultura
member
1567 1281 0 0
21| [86] #89YG2G80J #89YG2G80J Gabriel
member
1488 2093 0 0
22| [64] #YRLJLR88C #YRLJLR88C khang cold boy
member
1464 1565 0 153
23| [70] #8RP9LVP9G #8RP9LVP9G Gideao
Elder
1433 1246 0 0
24| [79] #8QCVQ8YVQ #8QCVQ8YVQ Davi
Elder
1298 1659 0 0
25| [91] #89RUP80LU #89RUP80LU k1
member
1273 75 0 0
26| [63] #8G0GYLC8J #8G0GYLC8J paulo ricardo
member
1100 1116 0 0
27| [68] #8U2C0QYGR #8U2C0QYGR sadsatan
member
1028 575 0 0
28| [54] #YQU2QG9QU #YQU2QG9QU dark lord
member
1011 1505 0 0
29| [39] #P889PGJP0 #P889PGJP0 Lord Vieira
Elder
974 195 0 0
30| [46] #PQCY2QGGU #PQCY2QGGU RodrigoFacca
Elder
918 991 0 0
31| [34] #PQCV9YL2Y #PQCV9YL2Y jorge
Elder
873 1163 0 0
32| [19] #LYU0JGVR8 #LYU0JGVR8 fauzan 1944#
member
603 655 0 0
33| [20] #L0LR8892Q #L0LR8892Q 呵呵
member
598 303 0 0
34| [10] #LR9JU2GU0 #LR9JU2GU0 mago enterrado
member
502 0 0 0
35| [15] #YYRLR0PQC #YYRLR0PQC marquinhos
member
439 50 0 0
36| [15] #LYLP9C0QR #LYLP9C0QR 5rtt6
member
432 78 0 0
37| [10] #YRQ2V9LC9 #YRQ2V9LC9 TUỔI TÁC Gì
member
355 0 0 0
38| [9] #LLUQP2R8Y #LLUQP2R8Y SYUKRIN_Y
member
348 0 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here