#JPG2LRP 凹凸

Clan Level

21

Description

文明稳定玩家请入,列队欢迎! 部落战公告:欢迎高手捐兵活跃的玩家加入。部落战和联赛按时打的盟友可以**部落打联赛的高水平的朋友👏加入

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
32148
46/50
International
open
1
2200
#JPG2LRP
Clan War League   War Log

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Friendly Wars

Friendly Wars

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [197] #8P808YJGV #8P808YJGV ~☆Лезгинец☆~
Member
4891 4475 0 0
2| [185] #8YUC9Q0VV #8YUC9Q0VV aBDu
Co-Leader
4812 3771 2174 674
3| [212] #PP80JPYJ #PP80JPYJ 大白菜味小棉袄
Elder
4695 5064 925 0
4| [163] #22CYCGYY #22CYCGYY Hyperion
Elder
4070 2884 144 0
5| [143] #LJQJ8Y9JL #LJQJ8Y9JL ♥КРИСТАЛЛ♥
Member
3995 2089 42 0
6| [149] #8JV0LCYUU #8JV0LCYUU ابو مصعب
Member
3716 2858 253 382
7| [138] #LCRC0R2J0 #LCRC0R2J0 mohmmad
Member
3536 2773 0 1122
8| [174] #L22P99QQ8 #L22P99QQ8 ສ ປ ປ ຈີນ
Elder
3082 3270 212 274
9| [108] #QUV8JUJQ0 #QUV8JUJQ0 kuvandyk
Elder
3020 2609 47 286
10| [120] #8GR9QJJ9L #8GR9QJJ9L savaşcı
Member
3015 2303 0 571
11| [133] #Y9RPJVV9Y #Y9RPJVV9Y kevin
Member
2915 2659 0 84
12| [148] #99RJ9CVGG #99RJ9CVGG 亞絲娜
Member
2908 2366 0 0
13| [212] #GP29PG2L #GP29PG2L (((HEMA)))
Member
2877 3212 0 0
14| [163] #8Y09P2QUV #8Y09P2QUV ASPOL LOTUS
Elder
2829 3023 188 0
15| [131] #8L0PPRCU8 #8L0PPRCU8 雷猛
Member
2819 2240 0 462
16| [136] #LJL0GVPCP #LJL0GVPCP BrorHalling
Member
2806 2643 0 0
17| [104] #QVJYYP9LY #QVJYYP9LY 圣剑
Member
2670 2397 0 42
18| [105] #QGLUL9VUL #QGLUL9VUL ล้าว่าง
Member
2663 2202 0 67
19| [161] #2VVL8U0QG #2VVL8U0QG ابو لمى
Member
2660 2648 0 0
20| [119] #Q9GVU0GL9 #Q9GVU0GL9 老八
Member
2586 2567 218 72
21| [146] #LJPPLLV9Q #LJPPLLV9Q محمد
Member
2568 2556 0 226
22| [108] #QRUGY990U #QRUGY990U 朝青秋
Member
2567 2012 0 0
23| [116] #YJ9YP0CQ0 #YJ9YP0CQ0 Tsk₪ErenCskn
Member
2556 2227 0 70
24| [93] #G998U90LY #G998U90LY ryder777
Member
2551 2525 243 1635
25| [120] #QCCLJLVVG #QCCLJLVVG Jai Aik Aung
Member
2545 2498 0 0
26| [126] #QRV2CYU0J #QRV2CYU0J Nep Nar
Elder
2527 2625 445 356
27| [120] #9R2G9QYGQ #9R2G9QYGQ STEPHEN CURRY
Member
2519 2568 176 295
28| [104] #QYRQRLRLJ #QYRQRLRLJ DaRk
Member
2493 1940 0 196
29| [110] #QG8Y9YGRL #QG8Y9YGRL moh
Member
2493 2598 159 397
30| [115] #LPPU0JUG2 #LPPU0JUG2 xerios
Member
2484 2395 0 164
31| [158] #20R0V2P8U #20R0V2P8U 3mmar
Elder
2468 2167 36 0
32| [125] #QLJG20UL0 #QLJG20UL0 Bonu​ koed
Member
2462 2411 93 137
33| [243] #2C8JQL80R #2C8JQL80R 我就是 我。
Leader
2432 4110 2669 0
34| [128] #9PVVQ0RQQ #9PVVQ0RQQ DISC┋LAMZOU☂
Member
2419 2200 0 169
35| [119] #LVCQCUQ98 #LVCQCUQ98 ذؤالفقار الكع
Member
2403 2238 83 236
36| [138] #8QUVLJCLV #8QUVLJCLV KARAKURT
Member
2391 2163 0 393
37| [96] #QCYC28U0L #QCYC28U0L 迷路的迷鹿
Member
2310 2618 0 0
38| [122] #LL9Q20U0J #LL9Q20U0J ¥เป้ย'นคร�
Elder
2301 2451 254 134
39| [105] #L2PVRLRQ2 #L2PVRLRQ2 moop
Member
2296 2583 0 176
40| [117] #LYJV9QRJP #LYJV9QRJP الزنجي
Member
2287 2513 0 0
41| [108] #QLVVJQYP8 #QLVVJQYP8 KING
Member
2255 2229 0 0
42| [182] #2Q2U8YU2Y #2Q2U8YU2Y wirering
Elder
2254 3016 194 150
43| [114] #8JLU8QJRQ #8JLU8QJRQ Ikoma kung
Member
2252 2344 0 0
44| [88] #QRLL8YLGJ #QRLL8YLGJ Somxay
Member
2230 2239 0 0
45| [156] #29Q0R29YP #29Q0R29YP S.T
Member
2209 2429 169 0
46| [112] #QYC9R9GY9 #QYC9R9GY9 thesea
Member
2196 2675 209 206

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here