#JPGQ8PL9 大秦帝国之秦惠文王

Clan Level

22

Description

本部隶属0盟互刷部落冲突**群号432307987(这群不用加)🍊 本部落长期招收活跃的10本到13本的玩家,霸气贵族 系列。Q群104547986,进部落三星阵审核,部落战不打的,不用来,不接收不到部落战的死鱼。

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
31528
34/50
Saint Martin
inviteOnly
0
2200
#JPGQ8PL9
Clan War League

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan Games

Clan Games

Farming

Farming

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [212] #QG02GQQY #QG02GQQY guang
coLeader
4861 4915 355 290
2| [201] #20L2VCV2Y #20L2VCV2Y 牛逼的部落
leader
4559 2521 0 0
3| [192] #L29GUCLV8 #L29GUCLV8 愿听.
member
4540 4908 0 0
4| [220] #2988GRLJ #2988GRLJ kaizz
Elder
4416 4599 208 433
5| [227] #L09C08L0 #L09C08L0 青青河边草
Elder
4166 4723 0 47
6| [208] #9R92GRR2V #9R92GRR2V 黑大长硬粗
Elder
4091 4470 30 89
7| [200] #QV9Q9JQP #QV9Q9JQP 战争犯
Elder
3881 4325 0 0
8| [182] #89J92G9GY #89J92G9GY 健^_^琴
Elder
3500 4967 252 113
9| [172] #890GJUU8U #890GJUU8U 风吹屁屁亮
Elder
3478 3563 147 90
10| [201] #RVG2V9VV #RVG2V9VV .Zippo
Elder
3408 3138 0 0
11| [157] #P8YQL8LRJ #P8YQL8LRJ 神奇庄园
member
3351 3696 0 132
12| [179] #P890RPQU9 #P890RPQU9 龙骑禁军–幽狼
Elder
3173 4931 40 0
13| [207] #89C9QP8G2 #89C9QP8G2 天龙皇朝
Elder
3146 3658 0 0
14| [176] #RQ8J2GJR #RQ8J2GJR LUMA
Elder
2948 3072 55 0
15| [175] #89JYG0902 #89JYG0902 粉红顽皮豹i
coLeader
2806 1778 0 0
16| [195] #980QVYGJ #980QVYGJ 胖得很66
coLeader
2764 3280 297 0
17| [191] #2V8PVVVJJ #2V8PVVVJJ an
Elder
2738 3930 0 0
18| [195] #PU0YVQ8U #PU0YVQ8U ༒࿈卡༙྇卡༙྇
Elder
2733 2383 0 0
19| [194] #UCGLCJJ2 #UCGLCJJ2 大神庄
coLeader
2714 3510 0 0
20| [191] #22JQQQGR2 #22JQQQGR2 美男子
Elder
2706 3735 0 0
21| [103] #PPJ9QYLYJ #PPJ9QYLYJ 杭♚杭
member
2662 1620 0 144
22| [217] #YG0YRLPJ #YG0YRLPJ 哲妍
coLeader
2569 3872 0 0
23| [176] #8LRV0LYQG #8LRV0LYQG hello丨beautiful
Elder
2532 2884 0 0
24| [181] #JR2J90G2 #JR2J90G2 风清
coLeader
2484 3711 0 0
25| [217] #P0CC0LP9 #P0CC0LP9 + Lavenda +
coLeader
2477 3756 0 0
26| [190] #2LQR9Q90C #2LQR9Q90C 虚幻
coLeader
2427 3349 0 0
27| [211] #8YR80U09P #8YR80U09P 追梦
Elder
2419 4143 0 0
28| [151] #GULL0Q9L #GULL0Q9L 皇者(☆_☆)坑神
member
2402 1147 0 0
29| [166] #PQLLLQPRJ #PQLLLQPRJ 梦琪
member
2396 3162 0 0
30| [167] #P0RP82RVJ #P0RP82RVJ 火龙果
member
2375 4136 0 0
31| [153] #YUV0GYJYV #YUV0GYJYV 庞伟
member
2307 2889 0 0
32| [170] #RQLLJR88 #RQLLJR88 血影
member
2165 3007 90 0
33| [138] #L2CJLVQV #L2CJLVQV 皇者凸^-^凸超神
member
2155 1215 0 0
34| [122] #P8LLJV0GC #P8LLJV0GC 世界再乱这里依旧
member
1877 2664 174 406

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here