#JPL0Y8UL 云云⭐小镇

Clan Level

17

Description

微信xzy951207,QQ729348048,12本以下不收,联赛13本满防根据实力参赛,捐兵无要求,日常活跃就行,欢迎加入!

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
38918
46/50
China
inviteOnly
2
0
#JPL0Y8UL

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Friendly

Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [210] #82UC08PC8 #82UC08PC8 云云
coLeader
5275 3732 0 9378
2| [227] #20R8CJV9C #20R8CJV9C 酒城
coLeader
5055 3461 0 4181
3| [186] #9RUG8GJ9C #9RUG8GJ9C 啦啦啦
member
4880 2878 169 7564
4| [209] #2VRLJJYLJ #2VRLJJYLJ 鹰谷
member
4783 4720 674 2186
5| [199] #9GPR02J28 #9GPR02J28 忆的宝宝
Elder
4677 2856 171 2877
6| [223] #98P2PYYGU #98P2PYYGU 我家小宝最可爱
leader
4646 3521 2457 4318
7| [185] #9CVQYPJJ8 #9CVQYPJJ8 恋奶
coLeader
4619 2732 2301 3747
8| [211] #2RCJL22YG #2RCJL22YG fury
member
4606 3395 1712 2046
9| [164] #2U8LJQCLC #2U8LJQCLC 卖火柴的麦当劳
member
4518 3897 574 0
10| [191] #YJCUGLRP8 #YJCUGLRP8 曹家大院
coLeader
4418 4669 1303 2669
11| [225] #9L8GGPU22 #9L8GGPU22 忆。
coLeader
4261 3610 1610 2785
12| [203] #PJUJ2U0VV #PJUJ2U0VV 杀猪大队长
coLeader
4222 4807 65 753
13| [211] #8CGGQ02Y #8CGGQ02Y 乡下村
coLeader
4052 5052 817 940
14| [205] #89RQGG2LR #89RQGG2LR 一人的世界
coLeader
3978 3677 60 838
15| [193] #2VQY0RY2Q #2VQY0RY2Q 有源人
coLeader
3525 4728 0 329
16| [175] #PGR8L8PGP #PGR8L8PGP 柚小宝
coLeader
3462 4608 5 601
17| [230] #PYUYGL9 #PYUYGL9 方寸山
member
3423 3679 110 457
18| [207] #8P2YY2VJY #8P2YY2VJY 一生独自凌寒舞
member
3414 3065 949 1677
19| [145] #PPP9UVUQ2 #PPP9UVUQ2 藏在我心里的你
member
3278 3895 713 156
20| [163] #PYQPPJ8LC #PYQPPJ8LC 古巨基
member
3186 3271 165 1625
21| [143] #L9J89Y80J #L9J89Y80J 神马都是浮云
member
3159 3500 76 355
22| [154] #9RC2C8Y0Y #9RC2C8Y0Y 我家小宝最蠢
member
3124 2996 361 114
23| [206] #8JJ2LGUCU #8JJ2LGUCU 御风
member
3088 3930 881 1507
24| [106] #LQQJQUCJC #LQQJQUCJC 水工日月
member
3056 3041 246 2677
25| [208] #9PCYC9G9P #9PCYC9G9P 世内桃源
coLeader
3030 3977 1531 2565
26| [210] #QYC028Q2 #QYC028Q2 dzz
member
2997 3197 0 0
27| [150] #9V0LCQ220 #9V0LCQ220 huger
member
2986 2978 680 969
28| [168] #9RUC99PV9 #9RUC99PV9 他的国
member
2919 3366 940 1036
29| [200] #9J2VJJ0VV #9J2VJJ0VV 可爱小宝就是我
member
2896 2894 4260 144
30| [137] #L09LC2VCU #L09LC2VCU 997
Elder
2707 4455 978 701
31| [161] #P9LC0UP0Q #P9LC0UP0Q 皓月 ❤龍行天下™
member
2592 3631 173 74
32| [147] #L9RQUP0C2 #L9RQUP0C2 呀!请到我的怀里
Elder
2530 3421 0 0
33| [177] #8PQVR2QRU #8PQVR2QRU 吃饱转一转
member
2463 1874 8364 0
34| [78] #LPQGVV0L8 #LPQGVV0L8 沐潇雨未歇
member
2263 1958 0 166
35| [152] #CLGY8VCQ #CLGY8VCQ 本人将崛起
Elder
2211 2437 470 0
36| [223] #VLU0JJUV #VLU0JJUV 紫荆城
member
2169 2556 4327 196
37| [127] #YJYUC90J9 #YJYUC90J9 三玖小娇妻♡
member
2001 2205 34 436
38| [120] #28LYCJUP9 #28LYCJUP9 鹿。
member
1872 1525 0 0
39| [112] #82VJLQRPL #82VJLQRPL 山炮聚集地
Elder
1855 2089 55 545
40| [111] #8JU9YVLPY #8JU9YVLPY 缇乳卡胸
coLeader
1853 1560 0 0
41| [79] #L8Q0C8LUU #L8Q0C8LUU 菊花怪
Elder
1828 2026 152 281
42| [138] #P0CYUV9JP #P0CYUV9JP 世內桃园
coLeader
1775 1964 9976 0
43| [166] #9RCPCL2R9 #9RCPCL2R9 十里桃林夕
member
1681 1409 13319 0
44| [60] #PLJQ9UGGC #PLJQ9UGGC Victory
Elder
869 1607 0 53
45| [51] #LVLRJURPU #LVLRJURPU 天天大王
member
787 698 0 0
46| [12] #Q08YG9QP2 #Q08YG9QP2 卢本伟
member
423 50 0 35

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here