#JPL8Q8P2 Bengal Böye's

Clan Level

17

Description

✌....Be a good clan....✌ contact no- 8016020626 / 7980830586 / 9732290482 .. 1)Don't do wrong donetion & Low level donetion. 2) Don't ask for promoting. 3) Complete CLAN GAMES minimum half then u will added war $ war league. Good Classing 💛💚❤

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
27568
44/50
India
inviteOnly
4
1200
#JPL8Q8P2
Clan War League   War Log

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Donations

Donations

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [207] #9U00PQLGG #9U00PQLGG Sü Mòñ
Co-Leader
5093 3777 60 0
2| [226] #9L0GU8CQY #9L0GU8CQY ⚡⚡⚡Sùvánkar⚡⚡
Leader
4384 3789 862 1155
3| [132] #YU0U89YUP #YU0U89YUP malvicka
Elder
3545 2814 0 0
4| [182] #Y9QJGJPQ0 #Y9QJGJPQ0 ✌️PAPAI✌️
Co-Leader
3336 3999 0 174
5| [128] #QVPYUVYGR #QVPYUVYGR dark palash
Elder
3270 2678 44 758
6| [212] #99L2J8UPP #99L2J8UPP 么DÂRK么PARTHA
Co-Leader
3132 4270 66 34
7| [166] #9JL0RGVYG #9JL0RGVYG ✌Subrata✌
Co-Leader
3031 2691 0 0
8| [185] #YQGVQ80RU #YQGVQ80RU ༒U༒T༒P༒A༒L༒
Elder
2921 2725 53 2
9| [100] #QY8C0GUGL #QY8C0GUGL Basno. don
Elder
2797 2387 0 0
10| [222] #9UVY28CVP #9UVY28CVP 么DÄRK么SÙVÁNKAR
Co-Leader
2722 4469 1653 447
11| [157] #P9PJRP880 #P9PJRP880 么DÄRK么KÄILÂSH
Co-Leader
2687 3297 0 0
12| [120] #LR80RGJPQ #LR80RGJPQ mr.perfect
Member
2681 2797 0 0
13| [149] #LRGR2QC9G #LRGR2QC9G kaushik
Elder
2640 3216 0 32
14| [160] #PYRP2URLR #PYRP2URLR 么DÄRK么ELECTRÖ
Co-Leader
2598 2720 72 0
15| [158] #9P8L9QQUY #9P8L9QQUY 么DÄRK么Tanumay
Co-Leader
2549 2404 358 142
16| [175] #PP20GGPUV #PP20GGPUV tanmoy
Co-Leader
2549 4163 0 140
17| [154] #9JPCLR8YR #9JPCLR8YR ✌️Sandi✌️
Co-Leader
2428 2612 0 203
18| [174] #P08CUCJVP #P08CUCJVP 么DÄRK么BuMBA
Co-Leader
2394 2730 0 289
19| [117] #LV9C0CRQR #LV9C0CRQR XB RAJA
Elder
2388 2271 0 0
20| [129] #LLRC22VQV #LLRC22VQV LEͥGEͣNͫD
Elder
2352 2715 0 180
21| [119] #YU0P9PQ98 #YU0P9PQ98 Harjot2006 (j)
Member
2204 2213 0 0
22| [172] #PC8VCQY8Y #PC8VCQY8Y Avi Ral
Co-Leader
2203 1869 905 505
23| [133] #YJLPPLGQU #YJLPPLGQU The Clasher
Member
2090 2787 0 41
24| [112] #Q80Y9Y8CP #Q80Y9Y8CP ⚡DEATH OF GOD⚡
Member
2042 2454 0 0
25| [100] #QYL0UVU2L #QYL0UVU2L Daumnt
Member
2005 2200 0 0
26| [113] #YGUL2VYCR #YGUL2VYCR ✌️RAJ✌️
Co-Leader
1984 2131 0 31
27| [119] #P8J9L22LY #P8J9L22LY 么DÄRK么RÏYÄ
Co-Leader
1866 1564 0 0
28| [92] #YYJJGGY9Y #YYJJGGY9Y ☃Pårthâ jërry ☃
Co-Leader
1838 2077 0 0
29| [78] #QPQ8P8JLU #QPQ8P8JLU diego
Member
1767 2017 0 0
30| [129] #P2YYQ8LVC #P2YYQ8LVC Mrityunjoy
Elder
1765 2345 0 0
31| [137] #9QL0YQ9V9 #9QL0YQ9V9 么DÄRK么JÖY
Co-Leader
1741 2284 2 286
32| [96] #LJ2YC0QRG #LJ2YC0QRG Nirupom
Member
1685 2040 0 138
33| [80] #PGRR8PJRL #PGRR8PJRL Niki
Elder
1668 2159 0 0
34| [105] #Q8PVVQJYG #Q8PVVQJYG star lord
Elder
1652 2261 0 0
35| [90] #QC9PQP8RV #QC9PQP8RV Sasta
Elder
1630 1678 0 0
36| [71] #QUVQ2PCQ2 #QUVQ2PCQ2 ✌BLACK✌
Elder
1626 1685 0 0
37| [88] #LYYYPCJP9 #LYYYPCJP9 somnath
Elder
1601 1649 0 0
38| [74] #Q9VLG0QLG #Q9VLG0QLG AJOY
Elder
1593 2466 0 0
39| [87] #QVGPVLYYP #QVGPVLYYP sans4555
Elder
1571 2116 0 0
40| [90] #G2RL2V20G #G2RL2V20G quandale dingle
Member
1543 2289 10 35
41| [80] #YCLLVUUL0 #YCLLVUUL0 ansar
Elder
1425 1894 0 0
42| [64] #G999YVVVL #G999YVVVL Amit bild
Elder
1327 1896 0 0
43| [62] #QVYY80QUG #QVYY80QUG DA®K~BOY
Elder
1263 1777 0 3
44| [85] #QLVY22V02 #QLVY22V02 cobra
Elder
963 2026 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here