#JPLLV8JP احباب الروح

Clan Level

17

Description

شعارنا دائما الى الأمام لا توقف ونعشق التحدي والمثابرة كلان للجميع ودائما الأرتقاء بلكلان يأتي من حسن الخلق والسلوك الحسن

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
41981
49/50
Iraq
inviteOnly
1
3000
#JPLLV8JP

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Talkative

Talkative

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [259] #CCLULYVY #CCLULYVY الزعيم
Co-Leader
5156 3751 383 1308
2| [179] #QQC0020PY #QQC0020PY زهرة التوليب
Co-Leader
5011 2901 3050 0
3| [196] #LJ0QUVCUU #LJ0QUVCUU آوًُسًـــــك�
Leader
4987 4286 2162 1851
4| [180] #2J2QY88UC #2J2QY88UC ❤✌❤amrAn❤✌❤
Co-Leader
4977 2649 0 282
5| [203] #LG0UL8J98 #LG0UL8J98 علي
Elder
4910 4004 42 1161
6| [193] #LJQPY9YJC #LJQPY9YJC صاحبه الاحزان
Co-Leader
4869 3479 602 84
7| [252] #998099VV #998099VV MFLM ツ
Co-Leader
4839 3529 146 45
8| [232] #2QYV08YV2 #2QYV08YV2 سيوفي
Co-Leader
4825 4554 47 208
9| [216] #2VVY0VQG9 #2VVY0VQG9 صوفي
Co-Leader
4761 4174 855 670
10| [217] #9PR2CUJ08 #9PR2CUJ08 War General
Co-Leader
4452 4635 1014 624
11| [227] #2C9JR8V2U #2C9JR8V2U أٻـٳ ٳلـكرار �
Co-Leader
4380 4864 1124 47
12| [221] #Y8CCCQ2PP #Y8CCCQ2PP War Leader
Elder
4244 4474 566 1092
13| [168] #8CLJQQYYY #8CLJQQYYY الزعيم
Elder
4120 2593 1255 566
14| [199] #2Q28V09VR #2Q28V09VR فارس شمال
Elder
4051 5000 137 45
15| [209] #9YGP9VC8P #9YGP9VC8P عيسئ
Elder
4002 3954 136 156
16| [156] #LVLVRU2UL #LVLVRU2UL Ali
Elder
3925 3250 0 154
17| [216] #90VJLVGLU #90VJLVGLU يوسف الساعدي
Co-Leader
3867 3355 195 77
18| [138] #LLQJ9Q9LY #LLQJ9Q9LY MERO
Elder
3816 2313 87 318
19| [147] #L00GP2JGG #L00GP2JGG Ali
Elder
3803 2618 303 154
20| [179] #UPLQCUJL #UPLQCUJL السلطان حسوني
Elder
3784 3723 324 661
21| [172] #8208P8RRJ #8208P8RRJ Zaid AL-Dulaimy
Co-Leader
3768 2633 0 0
22| [190] #80JR9RY9P #80JR9RY9P علي اسيف
Elder
3698 3268 0 0
23| [187] #2CR9UG8UQ #2CR9UG8UQ يوسف الحنين
Elder
3542 3793 0 0
24| [107] #G0RQVV89L #G0RQVV89L خالد
Member
3430 2339 0 0
25| [141] #QLL9J8QJY #QLL9J8QJY حسوني ال سلطا�
Elder
3397 2591 121 144
26| [184] #2VU9YQY0G #2VU9YQY0G ابن العراق
Elder
3367 2656 804 708
27| [171] #2Q2RVV9PP #2Q2RVV9PP عٍزْرٍائيلُِ
Co-Leader
3285 2782 645 601
28| [157] #YGY08QJ0G #YGY08QJ0G ᵇʳᵉᵉᶻᵉ
Elder
3215 2887 167 213
29| [143] #P9PR8GQC8 #P9PR8GQC8 said
Elder
3174 1890 30 328
30| [169] #PJCRPLYL9 #PJCRPLYL9 اعصار الريح
Elder
3092 2955 47 231
31| [141] #QY2LYPQJG #QY2LYPQJG حسين الزعيم
Elder
3022 3249 50 0
32| [222] #LGQC092G #LGQC092G THUNDER ⚡
Elder
2990 4266 0 0
33| [154] #8C0VCU9U9 #8C0VCU9U9 A, Lord
Elder
2946 2610 0 70
34| [152] #2R8V2R2LQ #2R8V2R2LQ علوشي علوش❤️
Elder
2923 1933 2 399
35| [138] #LV0J2CR9C #LV0J2CR9C حسون الـسـاعـ
Elder
2912 2491 87 144
36| [132] #9PRG2Y09R #9PRG2Y09R ŽẩΐĐ★Ꝅΐи̃̾Ĝ
Elder
2904 1131 72 154
37| [172] #8QCG8CY00 #8QCG8CY00 القياده
Elder
2858 2783 98 344
38| [143] #Q0VY08G0J #Q0VY08G0J شهم
Elder
2822 2964 99 410
39| [186] #2V0QVRLVL #2V0QVRLVL المستريحي
Elder
2811 2464 95 196
40| [97] #G0GCUQGVJ #G0GCUQGVJ الزعيم
Elder
2786 1999 269 273
41| [110] #PLPUVCLJ2 #PLPUVCLJ2 ❤️daneal❤️
Elder
2713 1307 45 0
42| [186] #989UQQ9PU #989UQQ9PU رونالدو cR7
Co-Leader
2694 3564 0 0
43| [210] #L2VCJGVQ2 #L2VCJGVQ2 MR亗ROMEO
Member
2682 4060 0 0
44| [144] #9YLYVVGGG #9YLYVVGGG ツKASPERツ《X》
Co-Leader
2628 1953 32 0
45| [71] #G2LYL00LR #G2LYL00LR رفيقة عسولتي
Elder
2550 2119 854 991
46| [126] #8UQRYL28C #8UQRYL28C 《wwww》
Elder
2530 1872 2 0
47| [115] #8QV9RJ9C8 #8QV9RJ9C8 هاندي
Elder
2050 1803 546 1591
48| [161] #QGJLU8JCQ #QGJLU8JCQ trans
Elder
1924 3298 79 0
49| [69] #QCP9V002C #QCP9V002C وسام
Co-Leader
1409 637 30 150

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here