#JPLU8RUJ Bò Sữa_BếnTre

Clan Level

10

Description

22/02/17 Clan Bò Sữa đã ra đời ...jo đây ae đã nghĩ hết chỉ còn mỗi tôi và 1 e gái kakakak

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
13217
16/50
Vietnam
closed
0
4100
#JPLU8RUJ

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [194] #9RUJGRLGL #9RUJGRLGL DemonHunter~Lưu
coLeader
2647 3261 0 0
2| [162] #9L2YVRYLL #9L2YVRYLL hecwin28
member
2418 3656 0 0
3| [194] #9PJLVV98Q #9PJLVV98Q ~HunterCity☆Lưu
coLeader
2334 3191 0 0
4| [167] #809JJP0LY #809JJP0LY GaFC
coLeader
2249 1059 0 0
5| [118] #Y2JUJUQ8R #Y2JUJUQ8R Gà Hấp Hành
coLeader
2244 1686 0 0
6| [144] #9LR2UP0YR #9LR2UP0YR Mr. Ten
coLeader
2240 1125 0 0
7| [118] #PGC8RUC82 #PGC8RUC82 long tong
Elder
2226 1978 245 173
8| [142] #9JVUPPPPR #9JVUPPPPR HuynhNgan
leader
2200 2280 219 220
9| [101] #9VVGJUP88 #9VVGJUP88 ☆Nhạc Mất Quần☆
Elder
1950 1151 0 0
10| [119] #PQYRR2CUJ #PQYRR2CUJ ~*~· NHÍM ·~*~
coLeader
1862 1603 0 0
11| [114] #9JLGULGQU #9JLGULGQU ~°LUIS VUTTON°~
coLeader
1735 1905 0 0
12| [120] #P09G0UPVG #P09G0UPVG Măng Cụt
coLeader
1623 1597 0 0
13| [119] #P8VVLYVV0 #P8VVLYVV0 ☆MonsterKute☆
coLeader
1516 1374 0 0
14| [105] #P00VP2QQV #P00VP2QQV rainy
Elder
1159 1835 0 0
15| [61] #Y90J9QL8L #Y90J9QL8L MonsterKute
coLeader
1138 998 0 0
16| [53] #LVC09GCGG #LVC09GCGG ☜Qu☆nG☞
member
973 775 0 71

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here