#JPPYU0UQ 用心装饰部落

Clan Level

14

Description

部落主旨:在这里,可以不捐兵,打好部落战就好,说脏话会被踢,1~4级的兵就不要捐了

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
18300
36/50
China
open
0
1500
#JPPYU0UQ

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [240] #999CRQY02 #999CRQY02 007
coLeader
2992 4057 0 0
2| [108] #PRJG0LQC9 #PRJG0LQC9 魔帝
member
2379 2283 0 0
3| [87] #PPCQ90U20 #PPCQ90U20 漂在人山人海中。
member
2286 2467 0 0
4| [107] #8V8UJ0JGC #8V8UJ0JGC www
member
2243 2323 0 0
5| [89] #PJJ98J822 #PJJ98J822 墨放
member
2096 2224 0 0
6| [99] #YCGR8J0LR #YCGR8J0LR 胜利
member
2076 2230 0 0
7| [85] #L9VYU2UQ0 #L9VYU2UQ0 十年寒窗
member
1994 2000 0 0
8| [65] #YUPGR0RCL #YUPGR0RCL 我儿子朱震杰
Elder
1979 1953 0 0
9| [113] #PLLR2JPU0 #PLLR2JPU0 英雄~
member
1967 2108 0 0
10| [84] #LGRC9CCVR #LGRC9CCVR 风神
coLeader
1904 2261 0 0
11| [103] #YG20VV828 #YG20VV828 梦魇
leader
1899 2521 0 0
12| [116] #9Q8PYP80R #9Q8PYP80R DD
member
1857 1974 0 0
13| [95] #YGG0802PL #YGG0802PL 你来打我呀
member
1851 1693 0 0
14| [88] #Y2L0VVUUL #Y2L0VVUUL 陈潇潇
member
1814 2184 0 0
15| [91] #LGYRQ0VUU #LGYRQ0VUU 凉生slower
Elder
1796 2122 0 0
16| [90] #8CRR89VLQ #8CRR89VLQ 永恒的刀剑神域
member
1775 2688 0 0
17| [154] #PQ2QVV2RU #PQ2QVV2RU 008
member
1774 2023 0 0
18| [89] #YU9CU88P9 #YU9CU88P9 良人
member
1772 2289 0 0
19| [87] #YRY0YP988 #YRY0YP988 莜原
member
1718 1872 0 0
20| [109] #PUVG9PPY #PUVG9PPY 平平之家
member
1711 1486 0 0
21| [105] #Y8PVUYG9L #Y8PVUYG9L 小猫
member
1704 2443 0 0
22| [81] #YG2QV8VV9 #YG2QV8VV9 小狼—风云
member
1691 2051 0 0
23| [78] #Y990C00QC #Y990C00QC 我不会玩
member
1660 2304 0 0
24| [91] #YJ9Q2PVJY #YJ9Q2PVJY 地哦咯
member
1654 1864 0 0
25| [75] #LJVPCCY20 #LJVPCCY20 共和国
member
1627 2062 0 0
26| [102] #PG8U8GRGR #PG8U8GRGR 呵呵
Elder
1611 2268 0 0
27| [79] #YJPYLP0U2 #YJPYLP0U2 What's it about
member
1603 1872 0 0
28| [97] #YQJUJYRGR #YQJUJYRGR 逸晨
member
1599 2089 0 0
29| [91] #PGJCR9PPQ #PGJCR9PPQ 人贱合一
member
1592 1766 0 0
30| [70] #9JLCCRL8R #9JLCCRL8R hf
member
1588 2007 0 0
31| [92] #Y289Y0CV9 #Y289Y0CV9 黎明
member
1583 2130 0 0
32| [58] #YV2090VL9 #YV2090VL9 我是传奇
member
1581 1777 0 0
33| [80] #Y9PLLRUG2 #Y9PLLRUG2 蔡徐坤
member
1574 1499 0 0
34| [89] #P88VVL00J #P88VVL00J 温柔只给意中人
member
1515 2009 0 0
35| [84] #YJLY8CYCY #YJLY8CYCY 快手搜索部落冲突q
member
1433 2397 0 0
36| [78] #LQLUQQYYJ #LQLUQQYYJ DĒATH MĀSTER
member
1354 1982 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here