#JPPYU0UQ 用心装饰部落

Clan Level

14

Description

部落主旨:在这里,可以不捐兵,打好部落战就好,说脏话会被踢,1~4级的兵就不要捐了

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
21255
45/50
China
open
0
1500
#JPPYU0UQ

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [112] #YQJCU2VYL #YQJCU2VYL …禾о孤韣相dǐ触
member
2585 2722 0 7
2| [240] #999CRQY02 #999CRQY02 007
coLeader
2581 4057 0 0
3| [164] #89YQ0UCLG #89YQ0UCLG 西楚霸王
member
2489 3333 0 0
4| [81] #YVVGV9VQQ #YVVGV9VQQ 百战百胜
Elder
2406 2104 0 0
5| [108] #PRJG0LQC9 #PRJG0LQC9 魔帝
member
2379 2283 0 0
6| [113] #YY8JUQYUR #YY8JUQYUR 帅就行了
member
2301 2659 0 0
7| [88] #PJJ98J822 #PJJ98J822 墨放
member
2280 2158 0 5
8| [120] #YJ0982289 #YJ0982289 方糖十字星
Elder
2276 2377 0 0
9| [100] #YG20VV828 #YG20VV828 梦魇
coLeader
2259 2550 65 37
10| [94] #L8VGUCP2R #L8VGUCP2R 人不犯我,我不犯
member
2256 2514 0 0
11| [85] #PPCQ90U20 #PPCQ90U20 漂在人山人海中。
Elder
2247 2309 0 0
12| [107] #8V8UJ0JGC #8V8UJ0JGC www
member
2243 2323 0 0
13| [103] #P8LR2JULR #P8LR2JULR 王者之王
member
2197 2629 0 0
14| [105] #YU8Q2CRVQ #YU8Q2CRVQ CaNicula、阿陈
member
2158 2399 0 0
15| [95] #YGG0802PL #YGG0802PL 你来打我呀
member
2060 1693 0 0
16| [90] #LGYRQ0VUU #LGYRQ0VUU 凉生slower
Elder
2051 2122 0 66
17| [102] #YGJU02GYP #YGJU02GYP 智者
member
2045 2082 30 72
18| [87] #YLG98GJ08 #YLG98GJ08 你爷爷
member
2011 2077 0 142
19| [103] #PV9Q8U02C #PV9Q8U02C 张子俊
member
2007 2633 0 0
20| [84] #Y2L0VVUUL #Y2L0VVUUL 陈潇潇
member
1980 2212 0 1
21| [84] #LGRC9CCVR #LGRC9CCVR 风神
coLeader
1904 2261 0 0
22| [62] #YUPGR0RCL #YUPGR0RCL 我儿子朱震杰
Elder
1890 1953 30 0
23| [87] #YU9CU88P9 #YU9CU88P9 良人
member
1867 2256 0 31
24| [109] #PUVG9PPY #PUVG9PPY 平平之家
member
1867 1486 0 1
25| [87] #YRY0YP988 #YRY0YP988 莜原
member
1856 1872 0 0
26| [105] #Y8PVUYG9L #Y8PVUYG9L 小猫
member
1845 2443 0 61
27| [109] #9Q8PYP80R #9Q8PYP80R DD
member
1839 2105 0 0
28| [88] #P2Y9GRPU9 #P2Y9GRPU9 神之国都
member
1819 2211 0 0
29| [102] #PG8U8GRGR #PG8U8GRGR 呵呵
Elder
1784 2268 0 0
30| [117] #PJPLQCYUC #PJPLQCYUC ꧁坏人꧂
member
1782 2838 0 0
31| [58] #YV2090VL9 #YV2090VL9 我是传奇
member
1779 1777 0 0
32| [98] #PQLVLY89J #PQLVLY89J 莫伤感
member
1770 2547 0 0
33| [154] #PQ2QVV2RU #PQ2QVV2RU 008
leader
1732 2023 0 42
34| [80] #YJLY8CYCY #YJLY8CYCY 快手搜索部落冲突q
member
1710 2457 0 0
35| [81] #YG2QV8VV9 #YG2QV8VV9 小狼—风云
member
1691 2051 0 0
36| [78] #Y990C00QC #Y990C00QC 我不会玩
member
1660 2304 65 1
37| [65] #9C8J0YQCP #9C8J0YQCP 墨深
member
1645 1870 0 0
38| [75] #LJVPCCY20 #LJVPCCY20 共和国
member
1627 2062 0 0
39| [79] #YQU8JQPLQ #YQU8JQPLQ 落泪
member
1592 2505 0 0
40| [70] #9JLCCRL8R #9JLCCRL8R hf
member
1588 2007 0 0
41| [91] #Y289Y0CV9 #Y289Y0CV9 黎明
member
1582 2130 0 0
42| [56] #YC2RQP92Y #YC2RQP92Y 狮王
member
1579 1825 0 40
43| [75] #PRCPYPYYG #PRCPYPYYG 君莫笑
member
1481 1820 0 0
44| [77] #LQLUQQYYJ #LQLUQQYYJ DĒATH MĀSTER
member
1460 1982 0 30
45| [72] #YJPYLP0U2 #YJPYLP0U2 What's it about
member
1361 1798 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here