#JPQC2CQL VIVA FC1

Clan Level

16

Description

không bỏ war là được !

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
15246
48/50
Vietnam
open
0
0
#JPQC2CQL
Clan War League   War Log

Clan Labels

Clan Games

Clan Games

Donations

Donations

Newbie Friendly

Newbie Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [228] #9C9299CPP #9C9299CPP tam
Leader
3166 3858 0 0
2| [226] #P2JYV0UU9 #P2JYV0UU9 be nhi li
Co-Leader
2716 3982 0 0
3| [151] #YQV2GP8R2 #YQV2GP8R2 Hậu Vlogs
Co-Leader
2214 3567 0 0
4| [132] #LV290VQPR #LV290VQPR Hồng
Co-Leader
2181 2989 0 0
5| [84] #QJR9L2CVC #QJR9L2CVC COPP
Member
2175 2120 0 0
6| [143] #YCGPRVP82 #YCGPRVP82 NHẬT HÀO
Member
2050 2887 0 0
7| [84] #QJGQ22YLG #QJGQ22YLG D a a n .
Member
2026 2118 0 0
8| [104] #QU9G0YLYR #QU9G0YLYR Мσhαmαd eℓiαn
Member
1707 2236 0 0
9| [67] #QCJPP9VYY #QCJPP9VYY เกินต้าน
Member
1678 1990 0 0
10| [66] #QCRYQYR2U #QCRYQYR2U ลมโชย
Member
1676 2085 0 0
11| [70] #QPQLRGJ20 #QPQLRGJ20 Gaz
Member
1671 1694 0 0
12| [216] #YC88VQY0 #YC88VQY0 minhdungbg
Co-Leader
1378 4054 0 0
13| [60] #QCL98G0JP #QCL98G0JP ชายขายน้�
Member
1285 786 0 0
14| [73] #QGU29GJU0 #QGU29GJU0 SAITAMA
Member
1214 1778 0 0
15| [54] #QPC9QRL8Y #QPC9QRL8Y băng yêu.ai
Member
1018 1738 0 0
16| [75] #YRVVVLPUC #YRVVVLPUC ×J3FAR×
Elder
986 1791 0 0
17| [62] #Q9YPRUL8Q #Q9YPRUL8Q son
Member
909 1491 0 0
18| [51] #G8PRLLGRR #G8PRLLGRR pizzaj
Member
908 1485 0 0
19| [36] #QQQJ202RG #QQQJ202RG N4K
Member
891 1272 0 0
20| [54] #QJJYGR2UU #QJJYGR2UU Guest1
Member
858 1540 0 0
21| [34] #QUVG9JCPY #QUVG9JCPY Đăng sẽ gầy
Member
850 241 0 0
22| [29] #QRRURUUGC #QRRURUUGC ChhorYi
Member
837 917 0 0
23| [35] #QCVRCPCCU #QCVRCPCCU KayHayBuồn
Member
828 1257 0 0
24| [56] #YJCYG0YJ9 #YJCYG0YJ9 Xxwhale2.0
Member
771 554 0 0
25| [35] #QRGVGPY0G #QRGVGPY0G Vinoooo!
Member
751 1405 0 0
26| [24] #QR8Q899QV #QR8Q899QV Muh.Agil
Member
745 302 0 0
27| [29] #QJYVYLCG9 #QJYVYLCG9 ShuneShineee
Member
744 653 0 0
28| [47] #QUU8J28QC #QUU8J28QC Guest2
Member
742 813 0 0
29| [27] #Q0CGQ8C82 #Q0CGQ8C82 the boss clan
Member
732 492 0 0
30| [30] #QJJJ22090 #QJJJ22090 Đạt sẽ gầy
Member
723 750 0 0
31| [44] #QGG980998 #QGG980998 Engel
Member
722 1313 0 0
32| [45] #QGVPJ9GRV #QGVPJ9GRV Nang Black
Member
721 137 0 0
33| [41] #LVRJJQ2LC #LVRJJQ2LC Oi Ban Oi
Member
720 1347 0 0
34| [40] #QRVVJ8R0G #QRVVJ8R0G jo
Member
697 649 0 0
35| [30] #QCY9QUCLL #QCY9QUCLL hiep113
Member
691 1026 0 0
36| [34] #QQ888QLJP #QQ888QLJP sep tw
Member
688 50 0 0
37| [25] #QJ9CYC82Y #QJ9CYC82Y tengee
Member
662 484 0 0
38| [34] #QLV80G80L #QLV80G80L ★YOUSEF★
Member
630 907 0 0
39| [21] #Q9UY00P2G #Q9UY00P2G quân sỉu tuổi
Member
615 335 0 0
40| [19] #QYQ20UJCP #QYQ20UJCP BOSS - HẢO HẢO
Member
579 226 0 0
41| [20] #G2LVVGJRU #G2LVVGJRU denigrante
Member
529 84 0 15
42| [17] #Q9GLRQ0UL #Q9GLRQ0UL kunavath 8
Member
476 167 0 0
43| [16] #QG80UQ8LJ #QG80UQ8LJ bebrik
Member
451 80 0 0
44| [12] #QCCY0V902 #QCCY0V902 denzel
Member
432 133 0 0
45| [12] #QR8J9V0VL #QR8J9V0VL easports123450
Member
361 0 0 0
46| [12] #QJPP0PL90 #QJPP0PL90 hải giết Đăng v
Member
322 133 0 0
47| [12] #G0VV9PC8Y #G0VV9PC8Y Malak
Member
235 80 0 0
48| [9] #QJ899R0Q8 #QJ899R0Q8 itai
Member
232 0 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here