#JPQC2CQL VIVA FC1

Clan Level

15

Description

không bỏ war là được !

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
27453
50/50
Vietnam
open
0
400
#JPQC2CQL
Clan War League

Clan Labels

Clan Games

Clan Games

Donations

Donations

Newbie Friendly

Newbie Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [216] #9C9299CPP #9C9299CPP tam
coLeader
4592 3844 467 285
2| [215] #P2JYV0UU9 #P2JYV0UU9 be nhi li
coLeader
4556 4016 422 265
3| [204] #9J2CVYLGC #9J2CVYLGC A SON VL
leader
3871 3825 926 235
4| [167] #9CJ99Y9L2 #9CJ99Y9L2 hoanglong FC64
coLeader
3862 3259 252 385
5| [135] #YCGPRVP82 #YCGPRVP82 NHẬT HÀO
Elder
3755 2998 92 166
6| [180] #9RRQQRYQY #9RRQQRYQY ASUCA F64
coLeader
3637 3557 710 402
7| [152] #P9G9Y00VL #P9G9Y00VL nhất Tiếu
coLeader
3496 3001 228 329
8| [166] #9UVQ2PCLU #9UVQ2PCLU dosu
coLeader
3461 3251 337 252
9| [109] #YJRJ8UYC8 #YJRJ8UYC8 Thiên long hội
coLeader
3385 2457 274 210
10| [167] #9J2G8QRVY #9J2G8QRVY thai phong fc84
coLeader
2887 3387 71 367
11| [187] #YC88VQY0 #YC88VQY0 minhdungbg
coLeader
2675 4179 110 67
12| [129] #YQV2GP8R2 #YQV2GP8R2 Hậu Vlogs
coLeader
2663 3110 0 0
13| [128] #YRLVLQ0QY #YRLVLQ0QY trung
member
2489 2947 0 71
14| [88] #YV0RVUU2R #YV0RVUU2R cường hacker
Elder
2487 1967 0 201
15| [92] #YGG09PCUL #YGG09PCUL xém đẹp zai
coLeader
2192 2297 55 153
16| [131] #PPC9RGGGU #PPC9RGGGU phuong16697
Elder
2115 3043 0 0
17| [112] #PCL2YL898 #PCL2YL898 ali
member
1999 2231 0 0
18| [70] #LGQUL2GV8 #LGQUL2GV8 El Capitan
Elder
1990 2196 0 0
19| [69] #YJG20JRQ0 #YJG20JRQ0 pushkaro7gaming
member
1842 1810 0 0
20| [89] #PU8Y0P2RV #PU8Y0P2RV ffcgyy
coLeader
1831 2422 0 0
21| [113] #9JCPCG90C #9JCPCG90C مهدی 04
member
1810 2311 20 31
22| [61] #LR909CY92 #LR909CY92 I'mGoodBoy
member
1699 428 26 20
23| [67] #YGJ2CCQUP #YGJ2CCQUP Dan
member
1539 1939 0 78
24| [109] #PQY9URUPQ #PQY9URUPQ hói chẩm
member
1530 1813 217 215
25| [46] #LCGYLVJ2U #LCGYLVJ2U เปาะวา"
member
1472 1741 0 20
26| [77] #Y22L00PPU #Y22L00PPU piku
member
1392 1561 0 26
27| [54] #LV9JJU8LU #LV9JJU8LU سیاوش
member
1374 1904 5 26
28| [54] #LPR9GQ828 #LPR9GQ828 TAHA
member
1283 1503 33 0
29| [67] #PLRVQQJPR #PLRVQQJPR nicaelbaguio
member
1278 1841 0 27
30| [46] #LVL2QV9PY #LVL2QV9PY حامد
member
1274 1738 5 40
31| [46] #Q00VLCQ99 #Q00VLCQ99 مروارید سیاه
member
1272 1681 0 118
32| [57] #Q0Q2GJ8QL #Q0Q2GJ8QL Rohit stha
member
1238 1753 0 0
33| [40] #Q02RGYCR0 #Q02RGYCR0 PARSA
member
1194 1726 69 60
34| [53] #LRRR8YPCU #LRRR8YPCU NegoNey
member
1174 836 0 20
35| [47] #LG8Q8QG2V #LG8Q8QG2V امیر
member
1160 1855 0 103
36| [38] #LR82CJRQ2 #LR82CJRQ2 Boss's
member
1129 1080 0 60
37| [44] #YQJ0JR08C #YQJ0JR08C محدثه
member
1128 452 0 0
38| [56] #L2LPRRC9Q #L2LPRRC9Q Dr.amir
member
1102 1775 0 2
39| [41] #LC9JJGL9R #LC9JJGL9R ARASH KING
member
1087 1508 47 15
40| [26] #LV290VQPR #LV290VQPR Hồng
Elder
1018 909 8 185
41| [40] #Q0GQQYV92 #Q0GQQYV92 reza==korde5555
member
1016 1477 0 0
42| [52] #LRLCV99PG #LRLCV99PG mohammad.7
member
997 1159 0 0
43| [54] #LUJLJ8UP0 #LUJLJ8UP0 Soham badshah
member
992 1497 0 0
44| [45] #Y9L2RPGC9 #Y9L2RPGC9 مرد خشن
member
873 1331 0 40
45| [29] #LRPQLJV0G #LRPQLJV0G HBH.Khuongok
member
853 554 0 15
46| [31] #LG8UULLRQ #LG8UULLRQ .....d
member
851 376 0 60
47| [24] #LC0PRQGCL #LC0PRQGCL Hội trần
member
795 690 0 42
48| [18] #LCR008P2U #LCR008P2U 天堂地狱我作主
member
657 636 0 45
49| [16] #Q8ULUPRR0 #Q8ULUPRR0 jhaylord
member
656 431 0 0
50| [17] #Q0V0U0VP9 #Q0V0U0VP9 Gäñçhâli boy
member
602 140 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here