#JPQC2CQL VIVA FC1

Clan Level

16

Description

không bỏ war là được !

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
22026
48/50
Vietnam
open
0
0
#JPQC2CQL
Clan War League

Clan Labels

Clan Games

Clan Games

Donations

Donations

Newbie Friendly

Newbie Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [225] #9C9299CPP #9C9299CPP tam
coLeader
4840 3858 0 0
2| [226] #P2JYV0UU9 #P2JYV0UU9 be nhi li
coLeader
4346 3982 0 0
3| [150] #YQV2GP8R2 #YQV2GP8R2 Hậu Vlogs
coLeader
2925 3507 0 0
4| [209] #9J2CVYLGC #9J2CVYLGC A SON VL
coLeader
2821 3937 0 47
5| [170] #9UVQ2PCLU #9UVQ2PCLU dosu
coLeader
2705 3314 0 0
6| [127] #9VYQQGP82 #9VYQQGP82 ⚡ 一笑百妹生
member
2669 2479 21 25
7| [109] #LV290VQPR #LV290VQPR Hồng
coLeader
2565 2725 0 5
8| [141] #YCGPRVP82 #YCGPRVP82 NHẬT HÀO
member
2394 2948 0 0
9| [110] #PGRY9CRV2 #PGRY9CRV2 龙之火焰
member
2243 2280 0 0
10| [77] #L2ULUL2GL #L2ULUL2GL карим
member
1933 2148 0 31
11| [94] #Q0080GUQ0 #Q0080GUQ0 奥利给
member
1916 2352 0 0
12| [71] #Q0222PRYR #Q0222PRYR keval
member
1691 1995 2 1
13| [48] #QJ989VLC2 #QJ989VLC2 曾遥123小号
member
1646 1760 0 42
14| [56] #Q2UJQU9UC #Q2UJQU9UC 江遇
member
1643 1833 0 0
15| [63] #LGGVL0P9J #LGGVL0P9J 无敌。
member
1631 2103 0 1
16| [60] #QLGQ002QP #QLGQ002QP 勾勾画画
member
1616 1889 0 0
17| [208] #YC88VQY0 #YC88VQY0 minhdungbg
coLeader
1578 3751 0 0
18| [59] #QLLUQRPPQ #QLLUQRPPQ 菜鸟狂人123456
member
1564 1768 0 0
19| [82] #Q980VJG8Q #Q980VJG8Q kamikamio
member
1558 1942 0 0
20| [91] #PJPJ9JVY2 #PJPJ9JVY2 sayan is back
member
1557 2060 0 0
21| [82] #Q8RUGPYPJ #Q8RUGPYPJ 魂石
member
1534 2101 0 0
22| [51] #QLR2CPPQG #QLR2CPPQG 周星驰
member
1531 1578 0 40
23| [78] #QQ9LJLGU2 #QQ9LJLGU2 大胡村
member
1530 1884 0 0
24| [72] #QY2LP2P29 #QY2LP2P29 一抹淡影
member
1517 1931 0 0
25| [55] #QQ8Q82JJC #QQ8Q82JJC 咒术高校
member
1467 1885 0 0
26| [92] #YGG09PCUL #YGG09PCUL xém đẹp zai
coLeader
1460 2385 0 0
27| [78] #LRP28JQ9L #LRP28JQ9L 忱情
member
1438 2106 0 0
28| [62] #Q0GCLJR90 #Q0GCLJR90 魔法庄园
member
1420 2128 0 0
29| [65] #QLU8QUJVP #QLU8QUJVP 斩风
member
1386 1886 0 0
30| [42] #Q8QYGVJRV #Q8QYGVJRV 业,紧张的吗?
member
1380 1144 15 0
31| [58] #QPV9URQU8 #QPV9URQU8 王强XXS
member
1330 1693 0 103
32| [67] #QPQJGR9GR #QPQJGR9GR 是多大的
member
1316 1445 0 0
33| [49] #QQ2G2Q0PR #QQ2G2Q0PR 一点都不像
member
1297 1243 0 0
34| [69] #QPPQVJJRP #QPPQVJJRP 飞翔荷兰人
member
1271 1854 0 0
35| [55] #Q0U2QGJYG #Q0U2QGJYG 醉卧沙场君莫笑
member
1201 1425 0 1
36| [69] #QY2C8Y2LG #QY2C8Y2LG 最速13本
member
1201 1851 152 0
37| [66] #L922YGQYP #L922YGQYP TJC
member
1187 2066 0 6
38| [53] #L8PPVVJ0Q #L8PPVVJ0Q 勇神·谈情不谈琴
member
1158 1337 0 25
39| [55] #LYYQG9RC9 #LYYQG9RC9 Varu7272
member
1134 792 0 0
40| [51] #QLGP8JVL8 #QLGP8JVL8 零星
member
1106 1739 0 0
41| [54] #Q08G2R8C9 #Q08G2R8C9 shardulmore123
member
1106 1738 0 0
42| [52] #QG0URVPVQ #QG0URVPVQ 无敌
member
1095 1237 0 0
43| [56] #Q9YPRUL8Q #Q9YPRUL8Q son
leader
1087 1522 0 0
44| [48] #QQGQPJCCR #QQGQPJCCR DMM
member
1070 1720 66 15
45| [67] #Q2QGUVGCV #Q2QGUVGCV adb
member
1037 1769 0 0
46| [44] #LRVGU8LJ0 #LRVGU8LJ0 ╭(╯ε╰)╮
member
1008 1488 0 0
47| [52] #LGL80GP0Y #LGL80GP0Y dnn
member
917 1340 0 0
48| [25] #QY8GQCY9Y #QY8GQCY9Y 老王
member
822 741 0 30

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here