#JPQC2CQL VIVA FC1

Clan Level

16

Description

không bỏ war là được !

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
12889
44/50
Vietnam
open
0
0
#JPQC2CQL
Clan War League   War Log

Clan Labels

Clan Games

Clan Games

Donations

Donations

Newbie Friendly

Newbie Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [228] #9C9299CPP #9C9299CPP tam
Leader
2641 0 0
2| [226] #P2JYV0UU9 #P2JYV0UU9 be nhi li
Co-Leader
2526 0 0
3| [132] #LV290VQPR #LV290VQPR Hồng
Co-Leader
2181 0 0
4| [143] #YCGPRVP82 #YCGPRVP82 NHẬT HÀO
Member
2050 0 0
5| [151] #YQV2GP8R2 #YQV2GP8R2 Hậu Vlogs
Co-Leader
1929 0 0
6| [67] #QCJPP9VYY #QCJPP9VYY เกินต้าน
Member
1678 0 0
7| [66] #QCRYQYR2U #QCRYQYR2U ลมโชย
Member
1676 0 0
8| [70] #QPQLRGJ20 #QPQLRGJ20 Gaz
Member
1642 0 0
9| [60] #QCL98G0JP #QCL98G0JP ชายขายน้�
Member
1285 0 0
10| [74] #QGU29GJU0 #QGU29GJU0 SAITAMA
Member
1103 0 0
11| [54] #QPC9QRL8Y #QPC9QRL8Y băng yêu.ai
Member
1018 0 0
12| [62] #Q9YPRUL8Q #Q9YPRUL8Q son
Member
909 0 0
13| [36] #QQQJ202RG #QQQJ202RG N4K
Member
891 0 0
14| [54] #QJJYGR2UU #QJJYGR2UU Guest1
Member
858 0 0
15| [34] #QUVG9JCPY #QUVG9JCPY Đăng sẽ gầy
Member
850 0 0
16| [29] #QRRURUUGC #QRRURUUGC ChhorYi
Member
837 0 0
17| [35] #QCVRCPCCU #QCVRCPCCU KayHayBuồn
Member
828 0 0
18| [63] #G8PRLLGRR #G8PRLLGRR pizzaj
Member
813 0 0
19| [35] #QRGVGPY0G #QRGVGPY0G Vinoooo!
Member
751 0 0
20| [27] #Q0CGQ8C82 #Q0CGQ8C82 the boss clan
Member
748 0 0
21| [24] #QR8Q899QV #QR8Q899QV Muh.Agil
Member
745 0 0
22| [29] #QJYVYLCG9 #QJYVYLCG9 ShuneShineee
Member
744 0 0
23| [47] #QUU8J28QC #QUU8J28QC Guest2
Member
742 0 0
24| [30] #QJJJ22090 #QJJJ22090 Đạt sẽ gầy
Member
723 0 0
25| [44] #QGG980998 #QGG980998 Engel
Member
722 0 0
26| [45] #QGVPJ9GRV #QGVPJ9GRV Nang Black
Member
721 0 0
27| [40] #QRVVJ8R0G #QRVVJ8R0G jo
Member
697 0 0
28| [30] #QCY9QUCLL #QCY9QUCLL hiep113
Member
691 0 0
29| [34] #QQ888QLJP #QQ888QLJP sep tw
Member
688 0 0
30| [41] #LVRJJQ2LC #LVRJJQ2LC Oi Ban Oi
Member
687 0 0
31| [25] #QJ9CYC82Y #QJ9CYC82Y tengee
Member
662 0 0
32| [34] #QLV80G80L #QLV80G80L ★YOUSEF★
Member
630 0 0
33| [22] #G8U299LYR #G8U299LYR good
Member
618 0 0
34| [21] #Q9UY00P2G #Q9UY00P2G quân sỉu tuổi
Member
615 0 0
35| [19] #QYQ20UJCP #QYQ20UJCP BOSS - HẢO HẢO
Member
579 0 0
36| [26] #G2LVVGJRU #G2LVVGJRU denigrante
Member
546 0 0
37| [17] #Q9GLRQ0UL #Q9GLRQ0UL kunavath 8
Member
476 0 0
38| [16] #QG80UQ8LJ #QG80UQ8LJ bebrik
Member
451 0 0
39| [12] #QCCY0V902 #QCCY0V902 denzel
Member
432 0 0
40| [11] #QCRGR0PCV #QCRGR0PCV Aleks
Member
340 0 0
41| [12] #QJPP0PL90 #QJPP0PL90 hải giết Đăng v
Member
322 0 0
42| [7] #QR9L099QQ #QR9L099QQ Naufal
Member
260 0 0
43| [12] #G0VV9PC8Y #G0VV9PC8Y Malak
Member
235 0 0
44| [9] #QJ899R0Q8 #QJ899R0Q8 itai
Member
232 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here