#JPQC2CQL VIVA FC1

Clan Level

15

Description

không bỏ war là được !

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
29665
50/50
Vietnam
open
3
400
#JPQC2CQL
Clan War League

Clan Labels

Clan Games

Clan Games

Donations

Donations

Newbie Friendly

Newbie Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [219] #9C9299CPP #9C9299CPP tam
coLeader
4891 3859 2698 1885
2| [218] #P2JYV0UU9 #P2JYV0UU9 be nhi li
coLeader
4787 3863 3677 1165
3| [208] #9J2CVYLGC #9J2CVYLGC A SON VL
leader
4074 3899 2438 1291
4| [136] #YQV2GP8R2 #YQV2GP8R2 Hậu Vlogs
coLeader
4063 3356 150 1128
5| [172] #9CJ99Y9L2 #9CJ99Y9L2 hoanglong FC64
coLeader
3931 3251 2238 1224
6| [157] #P9G9Y00VL #P9G9Y00VL nhất Tiếu
coLeader
3912 3124 2910 1621
7| [183] #9RRQQRYQY #9RRQQRYQY ASUCA F64
coLeader
3775 3300 1539 1167
8| [118] #YJRJ8UYC8 #YJRJ8UYC8 Thiên long hội
coLeader
3556 2685 2154 1725
9| [168] #9UVQ2PCLU #9UVQ2PCLU dosu
coLeader
3453 3317 1159 761
10| [140] #YCGPRVP82 #YCGPRVP82 NHẬT HÀO
Elder
3308 3038 805 1296
11| [171] #9J2G8QRVY #9J2G8QRVY thai phong fc84
coLeader
3263 3768 576 1666
12| [134] #YRLVLQ0QY #YRLVLQ0QY trung
member
2848 2829 0 0
13| [151] #9UUYV000J #9UUYV000J kakarot
Elder
2809 2803 270 1077
14| [193] #YC88VQY0 #YC88VQY0 minhdungbg
coLeader
2621 3875 35 458
15| [92] #YV0RVUU2R #YV0RVUU2R cường hacker
Elder
2443 2070 104 451
16| [87] #LUP2V82Y0 #LUP2V82Y0 求求别踢
member
2384 2392 73 709
17| [126] #8CLPYV8YJ #8CLPYV8YJ ¶luânkute°
Elder
2128 2047 0 238
18| [119] #P8UVLU202 #P8UVLU202 Zickrom 14
Elder
2068 2590 0 31
19| [97] #LLQPR8QUR #LLQPR8QUR 心梦无痕
member
1989 2482 0 66
20| [68] #LV290VQPR #LV290VQPR Hồng
Elder
1987 2065 26 1462
21| [74] #LU0YQ8229 #LU0YQ8229 TMGSLL
member
1948 2214 0 183
22| [92] #YGG09PCUL #YGG09PCUL xém đẹp zai
coLeader
1811 2385 0 0
23| [87] #PVY9VU0YQ #PVY9VU0YQ jose javier
member
1780 2008 60 159
24| [119] #PQY9URUPQ #PQY9URUPQ hói chẩm
Elder
1767 2005 159 131
25| [78] #YGJ2CCQUP #YGJ2CCQUP Dan
member
1757 2195 0 253
26| [64] #Q0222PRYR #Q0222PRYR keval
member
1708 2129 0 0
27| [79] #YVLGL2Y2L #YVLGL2Y2L RealBrawler
member
1648 2048 0 0
28| [54] #LRVQP8GL9 #LRVQP8GL9 BroMY
Elder
1601 1502 22 464
29| [58] #LC0U99QCJ #LC0U99QCJ 我是神
member
1560 1693 0 286
30| [61] #LC9JJGL9R #LC9JJGL9R ARASH KING
member
1528 1915 0 0
31| [76] #LLCUVRVCU #LLCUVRVCU Bruh
member
1525 2234 0 62
32| [86] #Q20Q0PUJU #Q20Q0PUJU DELİDAĞLI
member
1498 2519 912 1123
33| [57] #LC0PRQGCL #LC0PRQGCL Hội trần
Elder
1481 1579 153 148
34| [64] #L8LRYPVJV #L8LRYPVJV 幽谷猴子
member
1363 2046 0 312
35| [66] #L2PGVYVYU #L2PGVYVYU ♡我在人海点灯♡
member
1357 1627 0 287
36| [76] #YYLYV99Q8 #YYLYV99Q8 Zickrom 15
member
1285 1947 0 0
37| [45] #Q28UGJ9U0 #Q28UGJ9U0 VannDa
member
1267 1320 0 389
38| [69] #LUG0LJ9YL #LUG0LJ9YL MiKe.Jr
member
1183 1933 129 32
39| [62] #Q9YUP28RJ #Q9YUP28RJ LoveBean
member
1178 1616 0 26
40| [65] #Q0RV8U8YJ #Q0RV8U8YJ 独孤求败
member
1150 1397 125 128
41| [77] #Y22L00PPU #Y22L00PPU piku
member
1150 1658 0 0
42| [57] #L22982QCJ #L22982QCJ $.Y.A.S.I.N.$
member
1137 1221 0 0
43| [71] #LYY8VC8PV #LYY8VC8PV MARK_FBR
member
1055 1786 20 92
44| [50] #LQLLU9LRP #LQLLU9LRP hallo
member
1012 1466 0 20
45| [38] #LRJU8CC2G #LRJU8CC2G 5555
member
983 1158 0 0
46| [47] #LCJVLGVCL #LCJVLGVCL MR.ALİ İHSAN
member
981 1608 81 160
47| [40] #LRPQLJV0G #LRPQLJV0G HBH.Khuongok
member
928 1305 0 15
48| [45] #LG8YP8PUJ #LG8YP8PUJ 梦醒
member
882 1717 0 0
49| [43] #8C02RU0UC #8C02RU0UC qin
member
868 896 0 0
50| [29] #Q20QCLVRL #Q20QCLVRL loyd attacer
member
782 544 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here