#JPUP82YV 七部战盟

Clan Level

19

Description

1.休闲养老冲20级2.部落战联赛连开听指挥,竞赛必满3.捐兵不强制,禁止乱捐(11本以下可不捐)4.技术可以练,态度要认真,及时更新红绿牌5.收11本及以上非速本(加sul998877有人拉群)(^_-)祝大家新春快乐,牛年牛气冲天~

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
33464
44/50
China
inviteOnly
0
0
#JPUP82YV

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Trophy Pushing

Trophy Pushing

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [206] #Y902P9VYP #Y902P9VYP Zufi
Elder
4950 3644 3841 545
2| [217] #YRUYPUQC #YRUYPUQC 雾都包谷猪
coLeader
4572 4121 700 927
3| [226] #2PUUYQLCQ #2PUUYQLCQ 龙吟虎啸
Elder
4561 4897 122 2253
4| [231] #V888R2P2 #V888R2P2 言情大魔王
coLeader
4158 3636 583 614
5| [159] #YVG08JP8U #YVG08JP8U 扶桑ʕ•̫͡•ོʔ
member
4088 3360 426 3915
6| [212] #Y0V0VQJRR #Y0V0VQJRR 王者圣地
Elder
3921 4032 507 939
7| [238] #9RGCG0J2Y #9RGCG0J2Y 隐龙村
leader
3792 4159 1837 1500
8| [208] #Y28PYV00Q #Y28PYV00Q 隐龙村2
coLeader
3746 3506 1756 1372
9| [101] #LYGGY82YY #LYGGY82YY 灵狐
member
3746 2535 1483 9947
10| [133] #LRU9PJ0JP #LRU9PJ0JP 村庄
member
3581 3229 736 643
11| [178] #98R2J0LVR #98R2J0LVR 痴人说梦灬倾城泪
member
3400 2241 0 1266
12| [136] #PQG82J9PG #PQG82J9PG 小家伙
member
3190 2755 1020 1651
13| [122] #9CJ8U8CV8 #9CJ8U8CV8 一刀大魔王
member
3171 3070 45 269
14| [207] #PJCJJY0JU #PJCJJY0JU 王者之剑
Elder
3029 3894 327 927
15| [147] #9UPU888C9 #9UPU888C9 单身选手NB哥
member
2996 2117 1787 1586
16| [109] #LQGVLLQ88 #LQGVLLQ88 圣村
member
2904 2419 0 303
17| [184] #L88LRQ9QG #L88LRQ9QG 清风徐来
Elder
2833 5392 3211 3430
18| [175] #V0VUV2CQ #V0VUV2CQ Love小仔仔!!
Elder
2825 3414 30 441
19| [120] #LYLPPJCVV #LYLPPJCVV 神秘岛屿QAQ
member
2758 2865 232 268
20| [150] #P28R2JCCC #P28R2JCCC 巨龙的怒火
member
2751 2786 115 539
21| [167] #9PR29J22G #9PR29J22G 她和他的城
member
2743 3158 443 1461
22| [184] #PUQ09QCVR #PUQ09QCVR 蛋挞边边
Elder
2720 3417 218 689
23| [122] #YLGQQ2R08 #YLGQQ2R08 梦里 星河
member
2691 2459 0 924
24| [179] #9Y920CV9R #9Y920CV9R Never
member
2667 3256 179 380
25| [146] #YRPQYJ09L #YRPQYJ09L Curse丶Rain
member
2653 3395 896 668
26| [83] #Q8Y9QRUPC #Q8Y9QRUPC 飘香院院长
member
2560 1989 30 3524
27| [145] #PPVYJ8UPG #PPVYJ8UPG 灌篮小糙手
member
2537 2799 47 0
28| [121] #LPCY008JY #LPCY008JY 高逼格id
member
2531 2113 0 0
29| [132] #PUUC2RLRV #PUUC2RLRV 渡。。。
member
2504 2693 1 626
30| [201] #L2ULC0QLP #L2ULC0QLP Dont attack me
Elder
2484 3207 24208 959
31| [172] #Y00LQ2LPC #Y00LQ2LPC 想做个英雄
Elder
2473 4521 0 430
32| [155] #Y0CV2V0V0 #Y0CV2V0V0 Nobita
member
2295 4375 118 651
33| [159] #89JQL90JP #89JQL90JP korphine
member
2262 2668 0 67
34| [155] #L9LLRRQJP #L9LLRRQJP ♥️nuna♥️
coLeader
2184 3241 755 873
35| [202] #2QRYRPQ2J #2QRYRPQ2J Romeo Butlero
member
2105 4073 175 941
36| [150] #PUJ8JRQRG #PUJ8JRQRG 艾克
member
2053 3081 476 268
37| [152] #L0UY2L99 #L0UY2L99 纷飞
member
2035 3381 1028 1224
38| [125] #L2R9PCL0J #L2R9PCL0J 無邪気でかわいい
member
2027 3120 587 985
39| [169] #LR2JJQ9VR #LR2JJQ9VR 常开满
member
1966 3896 9298 1834
40| [66] #QYPG09RUU #QYPG09RUU ✨Clearlove7✨
member
1805 2095 0 774
41| [103] #YJG8JQUQR #YJG8JQUQR Lee Ji Eun
member
1783 2843 168 782
42| [233] #L22YVVL9L #L22YVVL9L Dont idle about
coLeader
1729 3408 11554 13548
43| [129] #LGJ0GCJRP #LGJ0GCJRP 殇雪
member
1693 3623 0 908
44| [171] #9Q82C8CU8 #9Q82C8CU8 GHG5
member
1686 2284 0 682

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here