#JPUP82YV 七部战盟

Clan Level

18

Description

七部战盟历经两次劫难重启,部落战要听指挥禁止偷本,10本以下不用捐兵要的越多越好,收低本提携新手,微信群sul998877有人拉,3万给副,5000给长老,长老每个赛季降职重新算起~

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
33602
50/50
China
inviteOnly
0
0
#JPUP82YV

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Trophy Pushing

Trophy Pushing

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [225] #2PUUYQLCQ #2PUUYQLCQ 龙吟虎啸
Elder
4834 4901 1112 4996
2| [204] #29022YG2V #29022YG2V 政希、
Elder
4665 3393 1998 2042
3| [214] #YRUYPUQC #YRUYPUQC 雾都包谷猪
coLeader
4513 3800 4391 1660
4| [202] #PJCJJY0JU #PJCJJY0JU 王者之剑
Elder
4021 3757 6136 3522
5| [236] #9RGCG0J2Y #9RGCG0J2Y 隐龙村
leader
3649 4016 3488 918
6| [155] #PQCYYUUGR #PQCYYUUGR 蓝神
member
3625 3155 694 1173
7| [230] #98GYU2C2 #98GYU2C2 冯维
member
3625 4700 0 0
8| [83] #LGLGCURYC #LGLGCURYC 熙熙语
member
3536 2479 486 16137
9| [203] #Y28PYV00Q #Y28PYV00Q 隐龙村2
coLeader
3466 3673 2074 890
10| [168] #V0VUV2CQ #V0VUV2CQ Love小仔仔!!
Elder
3370 2715 465 631
11| [181] #PUQ09QCVR #PUQ09QCVR 蛋挞边边
Elder
3317 3446 616 980
12| [168] #9Q82C8CU8 #9Q82C8CU8 GHG5
member
3175 3042 608 1364
13| [135] #L0UY2L99 #L0UY2L99 纷飞
member
3173 2717 851 1354
14| [139] #L92UGLG8J #L92UGLG8J 青莲剑仙
member
3155 2706 3036 1717
15| [147] #P28R2JCCC #P28R2JCCC 巨龙的怒火
member
3026 2786 2273 1187
16| [125] #PQG82J9PG #PQG82J9PG 小家伙
member
3004 2505 2337 1471
17| [130] #LQ02Y8R98 #LQ02Y8R98 柠檬色的海
member
2997 3132 120 66
18| [117] #9CJ8U8CV8 #9CJ8U8CV8 一刀大魔王
Elder
2995 2989 146 567
19| [131] #L89JQ0YR8 #L89JQ0YR8 延先生
member
2974 3119 717 1318
20| [151] #YVG08JP8U #YVG08JP8U 扶桑ʕ•̫͡•ོʔ
member
2933 3298 270 1411
21| [119] #Y8LR9QUG2 #Y8LR9QUG2 。679
member
2921 2389 4225 900
22| [164] #Y00LQ2LPC #Y00LQ2LPC 想做个英雄
Elder
2916 4173 746 732
23| [211] #YVLCUVVU #YVLCUVVU jing c c5566
Elder
2887 5000 645 587
24| [201] #L0R9PYPJ #L0R9PYPJ hhh
Elder
2883 3783 0 0
25| [114] #90Q2QPLR2 #90Q2QPLR2 ★暗黑◆魔城☆
member
2830 2222 356 760
26| [127] #P0PVYC9Q8 #P0PVYC9Q8 逆袭可胜
member
2758 2560 0 401
27| [160] #2G8G82QCV #2G8G82QCV 冰城
member
2739 3606 4 291
28| [109] #LJVRCLP08 #LJVRCLP08 幻某日常黑三
Elder
2733 2798 5343 1416
29| [115] #LY8QY9820 #LY8QY9820 syy
member
2691 2977 469 518
30| [97] #LJ2UJCCQR #LJ2UJCCQR 。就是血红蛋白
member
2642 2116 973 1425
31| [115] #LPCY008JY #LPCY008JY 高逼格id
member
2616 2005 30 72
32| [144] #8L8J8JUQ9 #8L8J8JUQ9 蓝剑
member
2570 1091 22 266
33| [143] #90Y28LQ9Y #90Y28LQ9Y 日不落帝国
member
2556 2276 47 298
34| [186] #L2ULC0QLP #L2ULC0QLP Dont attack me
Elder
2523 3814 2654 857
35| [158] #9PR29J22G #9PR29J22G 她和他的城
member
2502 2921 1760 1387
36| [175] #98R2J0LVR #98R2J0LVR 痴人说梦灬倾城泪
member
2373 2074 3 909
37| [168] #L88LRQ9QG #L88LRQ9QG 清风徐来
Elder
2358 4764 6459 3637
38| [83] #YGGGCGLPC #YGGGCGLPC 。。。
member
2355 2121 2 66
39| [114] #2JVUG292P #2JVUG292P 。。。。。
member
2230 2371 945 527
40| [151] #L9LLRRQJP #L9LLRRQJP ♥️nuna♥️
coLeader
2096 3754 1063 628
41| [165] #82JLCU20P #82JLCU20P 武安君
member
2060 3916 1994 2650
42| [122] #LJJCGRJQ9 #LJJCGRJQ9 常Sir
member
2009 3269 285 263
43| [114] #PURRYGP0Y #PURRYGP0Y 三生三世十裡桃花
member
1994 2605 0 0
44| [110] #L2R9PCL0J #L2R9PCL0J 無邪気でかわいい
member
1958 2869 40 578
45| [81] #Q0YPLVYVU #Q0YPLVYVU 天狼星
member
1804 2153 0 420
46| [226] #L22YVVL9L #L22YVVL9L Dont idle about
coLeader
1643 4478 33198 1158
47| [106] #2JRLUGYRC #2JRLUGYRC ‘ 烟尘、、
member
1437 2384 140 1705
48| [113] #LGJ0GCJRP #LGJ0GCJRP 殇雪
member
1434 3501 0 495
49| [85] #9VYP2VPYQ #9VYP2VPYQ 沈哒哒滴
member
1324 2198 0 17851
50| [106] #9QVR99YQY #9QVR99YQY 胜天半子
coLeader
1264 540 107 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here