#JPVR0U9V 合纵连横

Clan Level

11

Description

1:部落QQ群群号:661416987 2:部落战联赛上场不打的踢

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
25130
46/50
International
open
0
1700
#JPVR0U9V
Clan War League

Clan Labels

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Newbie Friendly

Newbie Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [164] #PVV22PURC #PVV22PURC 勇敢的心2.0
coLeader
4016 3248 150 0
2| [146] #8YQJCY200 #8YQJCY200 YXG.郭
coLeader
2882 3787 46 30
3| [162] #Y02C8RL9Y #Y02C8RL9Y 御姐
member
2881 3726 2 0
4| [150] #YYLUR8RC #YYLUR8RC ジ故事与她❤
member
2839 2411 0 0
5| [168] #LGPC0VJJG #LGPC0VJJG 洞房不败
coLeader
2658 4092 238 142
6| [118] #L29J2VQQV #L29J2VQQV 暗夜使者
member
2653 2532 0 0
7| [148] #8CQYRGJJ9 #8CQYRGJJ9 炎阳天
coLeader
2611 3162 90 40
8| [190] #9YQL9UPVV #9YQL9UPVV 天道亡旭
leader
2596 3831 45 122
9| [133] #P2QLLV00R #P2QLLV00R 逆境
member
2578 2758 0 0
10| [97] #LUPQPUP82 #LUPQPUP82 gyhbggghb
member
2577 2082 0 153
11| [124] #822C9YCUJ #822C9YCUJ 倾城~绝恋
coLeader
2567 2726 0 0
12| [117] #8C99QG9V8 #8C99QG9V8 你与吹风皆过客
member
2553 2423 0 0
13| [123] #PLJ99R2U0 #PLJ99R2U0 小神
member
2532 2684 0 66
14| [145] #YRRUJ20C2 #YRRUJ20C2 坐在坟前调戏鬼
member
2524 2448 2 40
15| [127] #PCYJUGU8Q #PCYJUGU8Q 度寒电话电话
member
2522 2695 0 31
16| [129] #L88YJGUUY #L88YJGUUY 牛逼2号
member
2511 2689 24 107
17| [151] #8PRC20LC0 #8PRC20LC0 SKT徘徊
member
2505 2484 0 197
18| [145] #8VJUVGPP2 #8VJUVGPP2 和平部落
member
2448 2557 0 35
19| [136] #P8VVUP8RL #P8VVUP8RL 青城英雄
coLeader
2412 2984 0 0
20| [122] #Y0R99QP0R #Y0R99QP0R 淑女:)
member
2340 2264 55 0
21| [129] #CPCQUP2R #CPCQUP2R 恋凡
member
2319 2632 0 0
22| [141] #90QPU2Q9L #90QPU2Q9L 总有刁民想害朕☆
member
2279 3009 0 0
23| [164] #22C20QRC #22C20QRC 丫头卖萌
member
2278 2424 0 67
24| [112] #8L090L8J8 #8L090L8J8 顾虑心❤坏
member
2257 2081 0 0
25| [87] #LG8LLQRPR #LG8LLQRPR 阿斯加德
member
2248 2026 0 0
26| [156] #88L989GUQ #88L989GUQ 风神
member
2209 3203 0 0
27| [155] #PJRV9U9GC #PJRV9U9GC 将进酒
member
2178 4881 0 0
28| [95] #Y290RCPRQ #Y290RCPRQ 无敌的村庄
member
2133 2498 0 0
29| [94] #9R0Y9QCUV #9R0Y9QCUV 丽江
member
2089 2424 0 0
30| [95] #9CP2LJPL9 #9CP2LJPL9 惟有时光
Elder
2086 781 0 0
31| [123] #8J9PL8U0P #8J9PL8U0P 骚年
member
2076 2567 0 0
32| [120] #98GQ2GP2Q #98GQ2GP2Q ♍️♍️♍️♍️
member
2029 2313 0 0
33| [133] #L9C0RJU2U #L9C0RJU2U 王者
member
2004 2984 0 0
34| [88] #LPY8LCQQG #LPY8LCQQG 66
member
1918 2324 0 0
35| [78] #L0JJ0YRQ0 #L0JJ0YRQ0 剑不可摧
member
1911 2094 0 0
36| [106] #LGJL22L0L #LGJL22L0L Circle
member
1907 2750 64 61
37| [162] #PYLRQQR0J #PYLRQQR0J 尽心尽力了
member
1880 3450 67 0
38| [178] #29CP2UP8 #29CP2UP8 飞机哥
member
1849 3364 0 0
39| [98] #YVU2VCG2C #YVU2VCG2C sh、皮
member
1840 2434 0 66
40| [169] #9JGY2VQ2R #9JGY2VQ2R Eric.
coLeader
1753 2256 0 0
41| [79] #980CYCLU9 #980CYCLU9 炎阳天
member
1490 1360 0 0
42| [86] #PQP2QJYYQ #PQP2QJYYQ (>^ω^<)喵
coLeader
1430 1715 0 0
43| [106] #89QRJ0C0C #89QRJ0C0C 神秘
coLeader
1193 2359 3 0
44| [69] #LUG8UGUUC #LUG8UGUUC 偏爱
coLeader
1130 1730 0 0
45| [76] #PPJUUCVUY #PPJUUCVUY 乱世泪瞳
member
914 954 0 0
46| [41] #P989LU92C #P989LU92C 江山与你
member
805 1066 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here