#JPVRLP08 VIETNAM LEVEL +

Clan Level

21

Description

Chào mừng tất cả các ae đã đến vs gia đình VIETNAM LEVEL+🤩🤩🤩.Hội sẽ chào mừng tất cả các ae và đóng góp quân đầy cm nó đủ🥰🥰🥰.Lưu ý: Nếu off game dưới 5ngay hoặc có dấu hiệu bỏ war sẽ bị kick khỏi hội😵🥳🥳🥳🥳

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
1382
2/50
International
open
0
0
#JPVRLP08

Clan Labels

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Clan Capital

Clan Capital

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [169] #Q0099L098 #Q0099L098 PHOENIX SANDY
Co-Leader
1741 0 0
2| [68] #Y9LQCPQ0R #Y9LQCPQ0R VN❤️LV-nhím04
Leader
1024 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here