#JQ08GRV8 回忆过去

Clan Level

13

Description

用整个青春去等, 我怕放过这个机会就再也回不来我怕我会失去你, 你就再也不会有第二种同样的感觉, 既然青春留不住你那就写成书, 在往后余生中用书回忆过去。 838051263(微信群先加QQ群) (部落战挂绿牌)愿我们再最美好的时光中平安幸福,中国加油!🇨🇳🇨🇳

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
30001
42/50
International
inviteOnly
0
1700
#JQ08GRV8
Clan War League

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [184] #89GV8U8U #89GV8U8U Faith 豪哥
member
4179 3444 143 757
2| [197] #YU02GPCQV #YU02GPCQV 小屁孩丶最闹腾
coLeader
4113 5000 2304 1142
3| [217] #99RLG2LYG #99RLG2LYG 浅笑人生
leader
4014 5000 4940 2575
4| [191] #8UU292C8C #8UU292C8C 浮夸半生
coLeader
3507 3092 1971 4842
5| [145] #PYYCV2LU8 #PYYCV2LU8 星辰大海
member
3446 2993 4542 181
6| [156] #PRGRUJ28P #PRGRUJ28P 大石村庄
Elder
3442 3949 161 399
7| [207] #PYC9PPYQR #PYC9PPYQR 鸾鸢
coLeader
3419 5033 573 368
8| [153] #8LGLLVJJP #8LGLLVJJP china.情缘
Elder
3317 2696 3634 2723
9| [141] #PYUG9UUJ0 #PYUG9UUJ0 疯阶
Elder
3225 3476 2310 1907
10| [188] #P2CRVPRL2 #P2CRVPRL2 小飞侠
coLeader
3193 3479 4745 902
11| [137] #YCCUY2Q2J #YCCUY2Q2J Best wi
coLeader
3176 2493 72 945
12| [138] #2VVR88UCC #2VVR88UCC 那时
Elder
3170 2553 3180 810
13| [153] #L2PVUQ980 #L2PVUQ980 荒废的青春之地
coLeader
3093 3394 639 648
14| [130] #LG9LR29CV #LG9LR29CV 秋北先生
member
3064 2839 1426 2229
15| [137] #9Y0YQGP2R #9Y0YQGP2R 社会澎湃你许哥
member
2999 2616 163 796
16| [149] #P2V0LL0U9 #P2V0LL0U9 王令
member
2921 2681 213 284
17| [128] #PRV9QVV29 #PRV9QVV29 祭 ☆司
member
2892 2507 88 264
18| [155] #PQRRQ0G0P #PQRRQ0G0P 回忆'''浅笑
coLeader
2875 2403 6135 432
19| [146] #99QQJP08Q #99QQJP08Q 鬼火)封灯
member
2819 2548 134 169
20| [134] #Y82P9J29J #Y82P9J29J 呵呵
member
2794 2383 0 0
21| [153] #9YPJYVG99 #9YPJYVG99 所爱隔山海,难平
member
2682 2587 0 112
22| [121] #YVU9UPVRP #YVU9UPVRP 默枫
Elder
2678 2030 429 462
23| [109] #PGGU9PGCQ #PGGU9PGCQ 璇璇大宝贝
member
2524 1780 20 334
24| [129] #Y9U9UPRJ9 #Y9U9UPRJ9 灯光师、往这照
member
2512 2599 0 165
25| [130] #9UJPYJ8YR #9UJPYJ8YR 奇异世界
member
2298 2498 0 0
26| [90] #P99JLU2QJ #P99JLU2QJ z帝skj
member
2239 2204 0 62
27| [114] #PV229VY0Y #PV229VY0Y ony
member
2224 2439 970 0
28| [124] #8R0PPGVPG #8R0PPGVPG 卡特战神
member
2204 1917 167 603
29| [78] #PY0VP009U #PY0VP009U 问世间情为?物
Elder
2112 1431 67 0
30| [82] #YJG88GRVC #YJG88GRVC Cc6
member
2081 1971 0 31
31| [102] #YLJQJQJLR #YLJQJQJLR 回忆,,,华仔
Elder
1997 1785 37 1
32| [88] #LR82GG8UY #LR82GG8UY 梦瑶影月
member
1988 2329 121 310
33| [148] #PLRVVCCQC #PLRVVCCQC 李氏部落
coLeader
1936 3276 0 1866
34| [75] #LJQ9LY0VU #LJQ9LY0VU 霉霉霉twe
member
1934 2045 0 243
35| [76] #PURVVULLL #PURVVULLL 战神
member
1703 2270 0 319
36| [62] #LU2U8JV2C #LU2U8JV2C 不服砍我!
member
1698 1614 40 211
37| [83] #LR9YY2880 #LR9YY2880 神族
member
1560 2268 0 30
38| [166] #YJYLJPYGG #YJYLJPYGG ٩(`Д´)۶lpl冲鸭
coLeader
1533 4147 1608 812
39| [56] #Q9PYGR2CC #Q9PYGR2CC 咸鱼一号
member
1488 2015 40 284
40| [174] #90PQJRJPR #90PQJRJPR 义薄云天
member
1485 3638 94 1108
41| [109] #9PLLQYVJC #9PLLQYVJC 洛孤
member
1424 2006 110 1017
42| [66] #LRUCYGUV0 #LRUCYGUV0 我是大王
member
1376 1635 25 128

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here