#JQ9G20GJ 末界战神

Clan Level

12

Description

打部落战就可以了,招活跃三星打手。捐兵2000长老。副手要求:1.每次部落战都要参加。2.累积三个赛季捐兵3000以上。部落玩家可以去加QQ部落群。欢迎加入末界战神,群聊号码:639277093

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
23342
47/50
International
open
0
1500
#JQ9G20GJ
Clan War League

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Farming

Farming

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [184] #2JVUGP8LJ #2JVUGP8LJ 胶纸袋
coLeader
3344 3401 1403 1022
2| [154] #8Q8UPU9LU #8Q8UPU9LU 无丶痕灬炫丿斗
coLeader
2849 3695 2534 666
3| [146] #8YUG9Q0 #8YUG9Q0 魔兽城堡
Elder
2695 3136 0 0
4| [126] #Y2GCQ9U8L #Y2GCQ9U8L 孤独
Elder
2625 2696 181 0
5| [167] #9G2CRVJCG #9G2CRVJCG 祁脉
leader
2545 2973 0 0
6| [115] #YVPQ2YGC9 #YVPQ2YGC9 无法加载名称
coLeader
2508 2706 0 0
7| [78] #LJV2P8C02 #LJV2P8C02 dij
member
2492 2204 0 161
8| [140] #YY282Q0CR #YY282Q0CR 落在一个人一生的
coLeader
2489 3247 147 67
9| [155] #9ULC8JCQ2 #9ULC8JCQ2 798
coLeader
2430 2547 0 0
10| [107] #LLCGLCG92 #LLCGLCG92 呵呵呵呵呵
member
2421 2289 0 700
11| [110] #PQJCRYC89 #PQJCRYC89 离殇
Elder
2329 2228 719 164
12| [107] #YQPY88CPP #YQPY88CPP 星⭐辰
member
2313 2670 0 30
13| [127] #8G2YV9QL2 #8G2YV9QL2 Sky,恋聪l
member
2294 2109 0 234
14| [104] #YLVPRCRP2 #YLVPRCRP2 有来无回
member
2256 2118 0 30
15| [155] #9PRQVQCGG #9PRQVQCGG 盲僧
coLeader
2248 2531 0 0
16| [115] #8JJ29VRYP #8JJ29VRYP lion、孤冷
member
2242 2191 0 0
17| [119] #80VCQ0Y0Q #80VCQ0Y0Q 呆人不呆 渐渐呆≯
member
2221 2499 0 0
18| [116] #8CLUQU0GV #8CLUQU0GV 死神
member
2200 2248 0 0
19| [96] #99VPQQRCG #99VPQQRCG 弟弟的朋友
member
2181 2688 30 310
20| [82] #LGJLRLRJ0 #LGJLRLRJ0 王者必胜
member
2160 2408 0 0
21| [120] #PY2QQ0UCR #PY2QQ0UCR 子轩★
Elder
2103 2815 0 0
22| [132] #PYRLPCYYG #PYRLPCYYG 浪子
Elder
2102 2648 72 740
23| [94] #LRQCPG2QY #LRQCPG2QY 魔兽城堡
member
2100 2678 0 0
24| [121] #PLJQPQVPJ #PLJQPQVPJ 小晓豪
member
2099 2463 0 65
25| [100] #YQPUYCLGG #YQPUYCLGG 祖国
member
2031 2104 32 0
26| [97] #LPP9P8QCY #LPP9P8QCY 羁绊
member
2020 2375 2 93
27| [142] #9CLVQGC0Y #9CLVQGC0Y 涉白断送半度微凉
member
2018 2621 40 0
28| [83] #LUP0LGLJ9 #LUP0LGLJ9 世外桃源
member
2010 2111 0 31
29| [100] #YJRRURCGV #YJRRURCGV 爱苏冉夕大憨憨
member
1986 2198 0 0
30| [145] #P8UQGC9Y8 #P8UQGC9Y8 浪牧&玫花
Elder
1916 2779 0 0
31| [122] #82QVCLYJG #82QVCLYJG 皇朝
member
1914 2121 0 0
32| [82] #Q0QPQPUGP #Q0QPQPUGP 奥运会
member
1909 2290 0 420
33| [141] #20YVYUGC8 #20YVYUGC8 BOMB-China,xx'
member
1848 1657 0 0
34| [158] #P9J80LCUU #P9J80LCUU hhhhhh
member
1794 2862 1765 1018
35| [86] #LYRV2VC2P #LYRV2VC2P 新发村
member
1763 2475 0 0
36| [59] #LRGL9G0CU #LRGL9G0CU 贤仔
member
1758 1857 0 0
37| [114] #L0Q9GJVP2 #L0Q9GJVP2 我无聊
member
1736 2183 0 0
38| [87] #YVJYRL2Y8 #YVJYRL2Y8 蔚然
member
1730 2172 0 0
39| [78] #LJUUPPL0C #LJUUPPL0C 清风独醉
member
1726 2163 0 0
40| [92] #YL8R982LU #YL8R982LU ↖缘起↗
member
1725 2089 0 31
41| [84] #Y082CJGCQ #Y082CJGCQ 戶譽擻鳓
member
1686 2195 0 0
42| [71] #LRC0UYUYG #LRC0UYUYG 你高兴就好
member
1663 1960 0 0
43| [87] #L2RY220G9 #L2RY220G9 护国庄园
member
1630 2022 0 0
44| [85] #Y2PVGY92Q #Y2PVGY92Q 罗海颢
member
1548 2091 0 0
45| [80] #L0GVU0CGR #L0GVU0CGR 中国移动我不动
member
1427 1806 0 30
46| [162] #8JGCYCRYJ #8JGCYCRYJ 阿梦
coLeader
1292 3436 1148 171
47| [72] #LY89YLV82 #LY89YLV82 ✘✘✘✘✘
member
1250 2054 0 66

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here