#JQ9G20GJ 末界战神

Clan Level

13

Description

打部落战就可以了,招活跃三星打手。捐兵2000长老。副手要求:1.每次部落战都要参加。2.累积三个赛季捐兵3000以上。部落玩家可以去加QQ部落群。欢迎加入末界战神,群聊号码:639277093

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
24856
46/50
International
open
0
2000
#JQ9G20GJ
Clan War League

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [192] #2JVUGP8LJ #2JVUGP8LJ 胶纸袋
coLeader
3416 3728 1180 824
2| [163] #9PRQVQCGG #9PRQVQCGG 盲僧
coLeader
3252 2739 93 154
3| [133] #8VUPYJGV9 #8VUPYJGV9 不后悔
member
3072 3110 784 422
4| [165] #8Q8UPU9LU #8Q8UPU9LU 无丶痕灬炫丿斗
coLeader
2909 4025 2892 474
5| [115] #P9G09V2R9 #P9G09V2R9 WWWW
member
2766 2472 22 603
6| [163] #P9J80LCUU #P9J80LCUU hhhhhh
member
2752 2890 473 0
7| [127] #Y2GCQ9U8L #Y2GCQ9U8L 孤独
Elder
2602 2576 30 328
8| [114] #PQJCRYC89 #PQJCRYC89 离殇
Elder
2553 2238 0 99
9| [141] #YY282Q0CR #YY282Q0CR 落在一个人一生的
coLeader
2550 3273 4 288
10| [111] #8GC98U020 #8GC98U020 御寒山庄
member
2527 2219 21 244
11| [168] #9G2CRVJCG #9G2CRVJCG 祁脉
coLeader
2524 2973 0 0
12| [105] #YYP8C900V #YYP8C900V 幽冥者,牛飞
member
2516 2347 0 0
13| [115] #YVPQ2YGC9 #YVPQ2YGC9 无法加载名称
coLeader
2508 2706 0 0
14| [129] #82QVCLYJG #82QVCLYJG 皇朝
member
2462 2398 0 0
15| [146] #8YUG9Q0 #8YUG9Q0 魔兽城堡
Elder
2444 3136 0 0
16| [105] #L2YLP09J0 #L2YLP09J0 唐爸爸
member
2423 2520 0 689
17| [155] #9ULC8JCQ2 #9ULC8JCQ2 798
coLeader
2327 2547 0 0
18| [81] #LJV2P8C02 #LJV2P8C02 dij
member
2304 2173 0 0
19| [101] #L9080YRQU #L9080YRQU Eason丶淘汰
member
2211 2174 0 102
20| [126] #PYCQU2RLG #PYCQU2RLG 涵义(小号)
member
2173 2801 0 0
21| [123] #PY2QQ0UCR #PY2QQ0UCR 子轩★
member
2166 2699 178 66
22| [82] #LGJLRLRJ0 #LGJLRLRJ0 王者必胜
member
2160 2408 0 0
23| [100] #YCVRUY0LQ #YCVRUY0LQ 殒神界
member
2143 2265 0 0
24| [103] #PC2PYVP2Y #PC2PYVP2Y 具河辣汗。
member
2132 2093 0 0
25| [116] #PY9JUCGJQ #PY9JUCGJQ s大神
member
2096 2730 0 0
26| [134] #9QJCYY2C #9QJCYY2C 魔域教主ghk
member
2093 2327 0 0
27| [121] #PLJQPQVPJ #PLJQPQVPJ 小晓豪
member
2077 2493 0 0
28| [89] #LRGRJ20L2 #LRGRJ20L2 可不可以
member
2075 2281 1 264
29| [97] #LQQ9LQV0P #LQQ9LQV0P 冷风疯狂
member
2061 2083 0 0
30| [99] #Y0UL8G2GR #Y0UL8G2GR 桂爷家族@冬瓜
member
2059 2065 2 386
31| [107] #LPGL00029 #LPGL00029 李世民
member
2058 2462 0 0
32| [95] #LRQCPG2QY #LRQCPG2QY 魔兽城堡
member
2052 2649 0 0
33| [89] #YYPQU8RQ8 #YYPQU8RQ8 人气村
member
2008 2118 15 212
34| [100] #99VPQQRCG #99VPQQRCG 弟弟的朋友
member
1961 2647 0 0
35| [145] #P8UQGC9Y8 #P8UQGC9Y8 浪牧&玫花
Elder
1916 2779 0 0
36| [164] #8JGCYCRYJ #8JGCYCRYJ 阿梦
leader
1877 3453 806 165
37| [91] #82JCYLJ89 #82JCYLJ89 剑仙~飘
member
1867 1921 0 244
38| [100] #LPP9P8QCY #LPP9P8QCY 羁绊
member
1842 2308 0 0
39| [114] #L0Q9GJVP2 #L0Q9GJVP2 我无聊
member
1736 2183 0 0
40| [78] #LJUUPPL0C #LJUUPPL0C 清风独醉
member
1726 2163 0 0
41| [117] #92QCCQVRP #92QCCQVRP Dofin
member
1721 2355 0 132
42| [123] #9YU0UP9U2 #9YU0UP9U2 魔兽老了
member
1710 2264 0 67
43| [71] #LRC0UYUYG #LRC0UYUYG 你高兴就好
member
1663 1960 0 0
44| [100] #PJYUG0P0L #PJYUG0P0L batt
member
1607 1623 0 0
45| [56] #LU990Q8YU #LU990Q8YU 不知道
member
1165 2104 0 0
46| [97] #LCQ8PGR8J #LCQ8PGR8J 天不怕
member
1086 2660 0 247

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here