#JQGVG8G0 永不言败之LPR休闲战队

Clan Level

13

Description

休闲娱乐中心!捐收1比3。活跃、热爱游戏比什么都重要。部落有奶,开心愉快玩耍!把握时间,参战的朋友就必须认真打完。躺王的时侯联赛不要参加!死鱼绕道!!!部落新建QQ群:772065275,常驻加,路人绕。

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
31426
44/50
China
inviteOnly
0
2200
#JQGVG8G0

Clan Labels

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Relaxed

Relaxed

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [245] #L22V9QJC #L22V9QJC LPR*休闲
leader
4253 3541 1368 5361
2| [180] #99LC892RC #99LC892RC 无问无言
coLeader
4078 3496 3707 603
3| [191] #LU8CR2CG #LU8CR2CG 狼牙
member
3797 4075 509 1771
4| [166] #LJQL298JQ #LJQL298JQ LPR*逆天而行
coLeader
3759 3782 3315 1015
5| [212] #CLV8UJPC #CLV8UJPC 霸者天下
member
3648 3910 4 429
6| [140] #2R8CUUR82 #2R8CUUR82 亡鱼深海朝夕拾
member
3552 2490 590 1671
7| [179] #PGR2UGPJR #PGR2UGPJR 部落之王
Elder
3492 3816 2133 1809
8| [135] #PURP29RP9 #PURP29RP9 ༺蔱༒手༻
coLeader
3460 2613 374 4695
9| [133] #PCUJ9V2JP #PCUJ9V2JP 优秀
coLeader
3446 3008 5767 3226
10| [181] #9Q8JPPJU8 #9Q8JPPJU8 毕节陈浩楠
Elder
3280 3525 2938 4241
11| [171] #8JV9J8QVG #8JV9J8QVG 千年
Elder
3239 3106 2836 433
12| [156] #9PJUULLU9 #9PJUULLU9 苍龙
member
3120 2420 50 2280
13| [145] #P9QLR9P29 #P9QLR9P29 小啊成部落
member
3048 3348 1003 430
14| [128] #YVCV0G0UP #YVCV0G0UP 伊人泪.
member
2974 2856 393 669
15| [145] #9CY889UQ8 #9CY889UQ8 别打了没钱
member
2936 3497 0 1559
16| [193] #RY2PY82Y #RY2PY82Y LPR*༺༒休闲哥༒༻
coLeader
2910 2674 3507 697
17| [119] #Y2Y88CJ92 #Y2Y88CJ92 H豪H
member
2879 2437 185 31
18| [215] #8GCGL890 #8GCGL890 ༒༺蔱手༻༒
Elder
2811 2334 1098 443
19| [164] #P80JL0LCR #P80JL0LCR 名字好难取啊
member
2755 3010 858 1465
20| [117] #YGUCL08RG #YGUCL08RG 无!!
member
2738 2856 561 1106
21| [153] #89200PPRP #89200PPRP 使命召唤
Elder
2726 2538 1466 2844
22| [167] #L2V8YLG2R #L2V8YLG2R 呱三小镇
Elder
2693 3741 1306 1012
23| [129] #YCP022LQJ #YCP022LQJ 颓废
member
2666 3050 0 718
24| [128] #L80UP099J #L80UP099J 就不告诉你
member
2638 2483 988 3149
25| [141] #PGJQ89JUC #PGJQ89JUC 幽魁Hjkl
coLeader
2636 4080 150 0
26| [128] #8R9PUC99 #8R9PUC99 LPR*逆天而行(2)
coLeader
2598 2645 1101 72
27| [181] #9Y9LPVY9C #9Y9LPVY9C 栋哥
member
2580 3495 2 45
28| [170] #QGJQ8RY9 #QGJQ8RY9 小白脸
Elder
2519 3130 4040 492
29| [140] #Y82Q0YYG0 #Y82Q0YYG0 浅水
member
2509 2876 40 0
30| [180] #QQG0UCVP #QQG0UCVP 0随波、逐流0
member
2481 2496 0 0
31| [101] #YJGLGPRRQ #YJGLGPRRQ 龙喔
member
2461 2255 202 293
32| [99] #LLYJQUU2Q #LLYJQUU2Q 保护我的女神
member
2434 2230 13 362
33| [131] #LGJ20CGVL #LGJ20CGVL 南丶风
member
2420 2912 2 761
34| [125] #Y0U8UQQ90 #Y0U8UQQ90 传琦
member
2358 2924 447 503
35| [159] #LLJLY9V20 #LLJLY9V20 大唐~冷雨夜
Elder
2339 4734 905 4973
36| [184] #9YU0PVG0Q #9YU0PVG0Q 声微~饭否
member
2301 4019 620 1029
37| [129] #PVVUJP0QV #PVVUJP0QV 部落的英雄
member
2295 2915 0 224
38| [139] #8VVQ8GYVP #8VVQ8GYVP 她与晚安皆失
member
2281 2837 2 0
39| [114] #898C0R8VY #898C0R8VY 王者
member
2273 2729 0 305
40| [136] #LP2UR9CLJ #LP2UR9CLJ HJD・林
member
2249 3061 0 45
41| [202] #LG2PPLUC #LG2PPLUC 巧克力玄米
Elder
2162 3420 3032 1425
42| [178] #LGRCQJL02 #LGRCQJL02 我辅助賊⑥
coLeader
2131 4149 12036 1461
43| [149] #PP92CC8Y8 #PP92CC8Y8 喜欢你打不过我又
member
2037 3221 117 0
44| [131] #YR98RGV0L #YR98RGV0L fire傲慢
member
1709 2697 25 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here