#JQJC920L 50cm Club

Clan Level

12

Description

欢迎大家的加入,进来常驻即可,欢迎活跃玩家的加入,各种比赛都会安排上的,每周清理不活跃以及死鱼,红牌尽量没事不要挂,兵不乱捐。进QQ群+1159320137

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
32991
49/50
International
open
1
2600
#JQJC920L

Clan Labels

Clan War League

Clan War League

Donations

Donations

Friendly

Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [197] #VLJY92G #VLJY92G FC eno
leader
4735 4130 2599 5820
2| [202] #P98G9RCPV #P98G9RCPV 至尊宝
coLeader
4438 4335 2467 2507
3| [121] #L8UCRRPGQ #L8UCRRPGQ 小冈村
Elder
4225 2734 0 0
4| [202] #2LQ92RU9U #2LQ92RU9U Greatleo12
coLeader
3754 3635 803 1196
5| [167] #L9LCGPC2 #L9LCGPC2 TOPGUN
Elder
3719 2925 3933 405
6| [154] #9Y00R0YL8 #9Y00R0YL8 顶级坏蛋
Elder
3685 2543 3470 2860
7| [166] #2VRCYQ900 #2VRCYQ900 华@
member
3609 3334 82 1385
8| [197] #8YRQVGL28 #8YRQVGL28 Happykutung
coLeader
3593 4094 6314 1354
9| [148] #8PL9UV8GC #8PL9UV8GC 明天
Elder
3288 2726 1876 3115
10| [194] #PQU9002YJ #PQU9002YJ PoKin
coLeader
3253 3921 5707 1033
11| [120] #LJPGLCQJ2 #LJPGLCQJ2 黄宗泽
Elder
3211 2928 1177 1637
12| [121] #2JGCJ8QP0 #2JGCJ8QP0 valeriamg
member
3168 2893 60 0
13| [111] #L8PGQVYJG #L8PGQVYJG 徒手剋天下
member
3157 2381 62 462
14| [123] #YJUUY8QC8 #YJUUY8QC8 最好部落
member
3056 2012 176 668
15| [128] #PVCRGLPPG #PVCRGLPPG 猴急抓马吊
member
3018 2874 255 1959
16| [119] #LJQ08V9CP #LJQ08V9CP 纪大大
Elder
3016 2877 5002 8813
17| [124] #Y8LCULQRG #Y8LCULQRG 王者神龙
member
3010 2292 0 102
18| [113] #LJUY2QPRU #LJUY2QPRU 富龙山
member
2959 2615 980 1334
19| [97] #LGLVG0LYC #LGLVG0LYC 南烟
member
2902 2380 352 627
20| [132] #PGYJ809VU #PGYJ809VU 无声述说
Elder
2757 2595 67 76
21| [115] #PUGUVQ9C2 #PUGUVQ9C2 下村张
member
2756 2886 513 1242
22| [129] #92UP8PV9R #92UP8PV9R 王者
Elder
2749 2453 1002 1588
23| [109] #Y202VG2RQ #Y202VG2RQ 无名之辈。
member
2749 2367 60 493
24| [153] #L8RL9PPJ2 #L8RL9PPJ2 繁星终为她
member
2746 3866 0 41
25| [146] #PLGYYQPRR #PLGYYQPRR MC灬切割
Elder
2722 3156 945 570
26| [136] #9QJQYLU9Y #9QJQYLU9Y yyy
coLeader
2687 2781 0 0
27| [156] #9R29JJ2PV #9R29JJ2PV Stelly
member
2665 3355 1177 1824
28| [108] #LP22JG82Q #LP22JG82Q 九游
Elder
2660 2540 60 1698
29| [128] #YUJ8QRQJ9 #YUJ8QRQJ9 聚氯化鋁
member
2655 3462 91 400
30| [165] #2Q9Y2VJGC #2Q9Y2VJGC 想念
Elder
2653 4550 1862 537
31| [147] #2PVQU8VU #2PVQU8VU Lunlun_city
Elder
2644 2516 1545 0
32| [128] #9CJ9UP28C #9CJ9UP28C 无所谓
member
2626 2663 0 0
33| [139] #8QVGC0UGC #8QVGC0UGC 古古怪怪
member
2600 2338 120 199
34| [118] #LRL9UY2YJ #LRL9UY2YJ 桥头村
member
2557 2981 0 363
35| [150] #YRCQYL90U #YRCQYL90U (๑•ั็ω•็ั
Elder
2557 3404 582 2
36| [152] #PLPQ8YRQC #PLPQ8YRQC 型靄殺死人
coLeader
2535 3198 205 136
37| [126] #YVC9UUCQ9 #YVC9UUCQ9 想吻你的唇
member
2475 2840 0 132
38| [104] #LUQ082UG2 #LUQ082UG2 茅十八
member
2462 2397 0 0
39| [128] #2PU8UQVU8 #2PU8UQVU8 aldo
member
2349 2292 409 66
40| [109] #2UPVLUVV #2UPVLUVV ǀηƒєяησ
member
2345 1959 0 137
41| [96] #L9LP0QQ98 #L9LP0QQ98 WSJ
member
2344 2323 15 334
42| [158] #PJYL90RJR #PJYL90RJR 亚拉索
Elder
2295 3080 0 0
43| [150] #L002UGQLP #L002UGQLP Mega Knight
Elder
2205 3247 2559 710
44| [114] #8VCVYGULG #8VCVYGULG 雨杰新村
member
2197 2583 0 627
45| [95] #LCGJ0LRV2 #LCGJ0LRV2 colin
member
2164 2564 0 0
46| [84] #P2GRRJY0V #P2GRRJY0V 顶级坏蛋
member
1952 1728 4 549
47| [105] #L89Y0LPRR #L89Y0LPRR live.cn 星雨
member
1942 2553 0 0
48| [74] #LGR2PJ9GG #LGR2PJ9GG 无名
member
1638 2107 0 0
49| [53] #LPJPUUY2V #LPJPUUY2V king
coLeader
1279 1445 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here