#JQJC920L 50cm Club

Clan Level

13

Description

歡迎活躍玩家加入,高級玩家(獎杯3500以上)優先考慮。捐兵多,升職快!捐兵請不要亂捐。經常發動戰爭,新舊玩家都可參予。

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
33573
46/50
International
open
0
3000
#JQJC920L

Clan Labels

Clan War League

Clan War League

Donations

Donations

Friendly

Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [203] #VLJY92G #VLJY92G FC eno
leader
4883 3982 2662 4329
2| [127] #LQ0JPYR0J #LQ0JPYR0J 老弟
Elder
4125 3211 7753 4066
3| [203] #8YRQVGL28 #8YRQVGL28 Happykutung
coLeader
3979 4193 3002 1656
4| [122] #LVRCC9CJC #LVRCC9CJC 云术龙
member
3953 3583 0 0
5| [133] #LJPGLCQJ2 #LJPGLCQJ2 黄宗泽
Elder
3727 3168 4082 2620
6| [126] #L8UCRRPGQ #L8UCRRPGQ 小冈村
coLeader
3661 2732 0 0
7| [135] #LJQ08V9CP #LJQ08V9CP 纪大大
coLeader
3649 2887 276 986
8| [185] #2L2URGQJG #2L2URGQJG 強者BBB
member
3504 1199 576 1235
9| [206] #2LQ92RU9U #2LQ92RU9U Greatleo12
coLeader
3496 3484 1218 1060
10| [174] #9UJPV8LL2 #9UJPV8LL2 伊利达雷
member
3449 3919 810 2348
11| [199] #PQU9002YJ #PQU9002YJ PoKin
coLeader
3437 4133 2278 802
12| [123] #L99V829Q8 #L99V829Q8 北极的企鹅110
member
3316 2671 233 1564
13| [142] #PGG0L82GG #PGG0L82GG 小村
member
3297 3074 1241 1373
14| [141] #LCYPCVV0V #LCYPCVV0V 西横村
member
3207 3301 31 975
15| [178] #L9LCGPC2 #L9LCGPC2 TOPGUN
Elder
3171 3496 1475 370
16| [166] #8V2QU9UQ #8V2QU9UQ 天魔恶使
member
3171 3553 30 1622
17| [130] #LJUY2QPRU #LJUY2QPRU 富龙山
member
3158 2983 34 566
18| [157] #8PL9UV8GC #8PL9UV8GC 明天
Elder
3115 2854 498 601
19| [176] #2Q9Y2VJGC #2Q9Y2VJGC 想念
Elder
3081 4544 547 539
20| [206] #JPUGPYQU #JPUGPYQU 飞哥球鞋点评
member
3019 3510 30 220
21| [160] #L002UGQLP #L002UGQLP Mega Knight
Elder
2981 3955 976 455
22| [159] #YRCQYL90U #YRCQYL90U (๑•ั็ω•็ั
Elder
2981 3573 796 381
23| [122] #PYJRLP09Q #PYJRLP09Q 嗜血丶丿判官
member
2956 2895 0 767
24| [152] #9YGG00PR0 #9YGG00PR0 ساحر الظلام
member
2924 2756 311 532
25| [134] #Y9PQLRL2G #Y9PQLRL2G 墨轩
member
2892 2473 303 302
26| [141] #8RCQRCRRJ #8RCQRCRRJ 曹家庄。
member
2886 2709 3911 1463
27| [139] #PGYJ809VU #PGYJ809VU 无声述说
Elder
2851 2588 2350 2025
28| [108] #LGLVG0LYC #LGLVG0LYC 南烟
member
2811 2331 225 426
29| [152] #PLGYYQPRR #PLGYYQPRR MC灬切割
Elder
2807 3199 189 134
30| [177] #8LRRP9UQJ #8LRRP9UQJ 狼の族
member
2798 2226 25 42
31| [132] #9CJ9UP28C #9CJ9UP28C 无所谓
member
2775 2743 0 653
32| [151] #2PVQU8VU #2PVQU8VU Lunlun_city
Elder
2750 2755 500 0
33| [148] #LRQG0QQRG #LRQG0QQRG 瑶妹
Elder
2714 2977 2917 625
34| [139] #92UP8PV9R #92UP8PV9R 王者
Elder
2710 2952 327 432
35| [157] #PLPQ8YRQC #PLPQ8YRQC 型靄殺死人
Elder
2652 3177 77 70
36| [123] #LP22JG82Q #LP22JG82Q 九游
Elder
2636 2893 0 440
37| [158] #9R29JJ2PV #9R29JJ2PV Stelly
member
2401 3450 0 70
38| [138] #9QJQYLU9Y #9QJQYLU9Y yyy
coLeader
2394 2752 0 0
39| [164] #YV2229G0 #YV2229G0 GhOsThAnD_-_-
member
2371 2545 351 82
40| [158] #PJYL90RJR #PJYL90RJR 亚拉索
Elder
2315 2991 0 0
41| [128] #LRL9UY2YJ #LRL9UY2YJ 桥头村
member
2184 2790 0 329
42| [109] #L89Y0LPRR #L89Y0LPRR live.cn 星雨
member
2177 2616 2 105
43| [129] #LU08U9982 #LU08U9982 大蓉蓉部落
Elder
2170 2647 1817 516
44| [126] #22GYL22QL #22GYL22QL ComeOn
member
2056 1867 63 2348
45| [153] #VC2U8QLL #VC2U8QLL Yo-.-Baka
member
2010 2564 265 531
46| [57] #LPJPUUY2V #LPJPUUY2V king
Elder
1025 1445 0 36

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here