#JQQYVQV 中山大学

Clan Level

18

Description

中山大学系列部落主营,只接收本校兄弟姐妹和校友们,申请者请➕微信Boston5newKG进群。🐄🐂🐃

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
38197
49/50
China
inviteOnly
0
0
#JQQYVQV

Clan Labels

Donations

Donations

Friendly

Friendly

Relaxed

Relaxed

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [207] #PJRYR08LQ #PJRYR08LQ 野猪佩奇
Elder
4888 4709 3061 3993
2| [205] #90Q9URL2R #90Q9URL2R 静林归处
Elder
4847 3662 10077 9008
3| [194] #YRCGLQC2G #YRCGLQC2G SYSU⭐LUCIEN
Elder
4706 3877 1675 2934
4| [222] #9QP9RGRR #9QP9RGRR 嵌励
Elder
4611 4195 12107 9262
5| [225] #9G8G0U2G #9G8G0U2G Boston5newKG
leader
4575 4314 2572 1374
6| [182] #L0Q0LURQG #L0Q0LURQG 你退游戏吧
Elder
4568 4849 3400 3167
7| [212] #8LPJR8QPY #8LPJR8QPY Eternity
Elder
4474 4526 688 775
8| [183] #9C2LCGC9 #9C2LCGC9 Erik霈
Elder
4434 2903 2322 3504
9| [215] #QPC08C8Q #QPC08C8Q Winterfell
Elder
4283 4709 4811 4454
10| [139] #LJ9P9QQLC #LJ9P9QQLC Anthony
coLeader
4253 3064 4350 4368
11| [207] #UUGUGULQ #UUGUGULQ 菜木寸
coLeader
4114 4321 250 541
12| [151] #J820GCL #J820GCL youngtreew
Elder
3980 2217 6284 8929
13| [164] #RLUPUVUQ #RLUPUVUQ 沁园懿
Elder
3920 3388 445 72
14| [175] #G9R0PRUP #G9R0PRUP jack~庄
Elder
3904 3556 743 1386
15| [198] #Q9LYVLJ2 #Q9LYVLJ2 别打我打他
Elder
3670 4631 4235 1549
16| [192] #YVPLRLGR #YVPLRLGR DDroly
member
3665 4603 1185 692
17| [202] #9YGQC2PG #9YGQC2PG hm
member
3531 3666 371 2895
18| [218] #809LV9JQP #809LV9JQP 大眼萌的小耳朵
coLeader
3419 4970 0 0
19| [231] #82UC2G2JG #82UC2G2JG 猫的我。
coLeader
3405 2957 3461 1820
20| [143] #LLJGLUYVR #LLJGLUYVR ass ass
Elder
3352 3066 928 620
21| [206] #YUY0028UQ #YUY0028UQ 密纳发的猫头鹰
Elder
3297 4441 2235 924
22| [189] #8QRL0LG9 #8QRL0LG9 Ocean
coLeader
3126 3937 243 77
23| [165] #LPCG8QG8G #LPCG8QG8G 棒棒糖哈呵
member
2926 3843 750 1075
24| [256] #VY800C2G #VY800C2G 菜狗的天空
Elder
2844 4468 5678 3459
25| [177] #2QC2U20VR #2QC2U20VR HR007
member
2711 3403 379 618
26| [186] #8PQU9QRVR #8PQU9QRVR 还好吗?
member
2708 4187 330 141
27| [185] #UL8UQP82 #UL8UQP82 Blue
member
2684 3870 1267 0
28| [182] #V292JVUU #V292JVUU 12点前要睡觉
member
2658 3584 732 670
29| [202] #JJGY29PU #JJGY29PU SYSU向天再借1秒
Elder
2643 4922 1753 2299
30| [204] #8LPYY8CCP #8LPYY8CCP LeoEwing
member
2587 3845 330 359
31| [103] #LGP9VPQGP #LGP9VPQGP KingsleyVillage
member
2562 2326 0 1890
32| [189] #8YJ0V0YG2 #8YJ0V0YG2 Torres
Elder
2558 3311 436 332
33| [171] #82RUVY8Q #82RUVY8Q 冰琳尘夏
member
2457 3725 324 400
34| [127] #LLULUVCJR #LLULUVCJR 月宫
Elder
2412 3242 2256 1541
35| [128] #9P0UQVY2L #9P0UQVY2L 贱爱牛
Elder
2390 2217 4717 6837
36| [93] #2UP2U9UPY #2UP2U9UPY 项前魔法村
member
2378 1940 1098 3055
37| [151] #2JRQ0JYUR #2JRQ0JYUR 天上人间
member
2274 2262 5780 931
38| [215] #8U0GLYP29 #8U0GLYP29 卧龙山庄
member
2243 3095 6654 1316
39| [114] #RQ2JRGUR #RQ2JRGUR ROCYCLE
Elder
2028 2233 1117 1592
40| [196] #8QRV9QJ9C #8QRV9QJ9C yexing
member
2009 4015 55 75
41| [112] #2V2PG00QQ #2V2PG00QQ if never
member
1909 2152 0 0
42| [62] #Q9PQ00UYU #Q9PQ00UYU 弓箭手准备
member
1879 1864 637 5040
43| [115] #YGYQL9JC9 #YGYQL9JC9 TJking部落
member
1817 2318 0 107
44| [103] #LRQJ8GRJL #LRQJ8GRJL Loading
member
1711 2423 0 0
45| [79] #Q2V2LY0GG #Q2V2LY0GG 比克大本营
member
1706 2166 0 1533
46| [49] #LLCYPVL00 #LLCYPVL00 幻想乡
member
1577 1703 838 2495
47| [83] #LJJRJG0PV #LJJRJG0PV 飞鸟若月
member
1488 2255 22 984
48| [128] #LVU2JCVYV #LVU2JCVYV Stephen
member
1396 3074 0 216
49| [70] #LRJJ2C90R #LRJJ2C90R FreezingVoice
member
1283 1805 4 1291

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here