#JQQYVQV 中山大学

Clan Level

17

Description

中山大学系列部落主营,还有二三四等营。申请加入者请参看Q群464356577群介绍网址中山大学部落**总则,按申请要求格式申请加入。本营为部落战活跃营,要求成员必须在微信群中,请加微信Boston5newKG申请入群。

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
34531
45/50
China
inviteOnly
0
0
#JQQYVQV

Clan Labels

Donations

Donations

Friendly

Friendly

Relaxed

Relaxed

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [187] #YRCGLQC2G #YRCGLQC2G SYSU⭐LUCIEN
Elder
4761 3743 964 3716
2| [174] #L0Q0LURQG #L0Q0LURQG 你退游戏吧
Elder
4559 4675 1363 2254
3| [222] #9G8G0U2G #9G8G0U2G Boston5newKG
leader
4544 4015 1109 1519
4| [209] #8LPJR8QPY #8LPJR8QPY Eternity
member
4359 4364 975 504
5| [206] #UUGUGULQ #UUGUGULQ 菜木寸
coLeader
4210 4305 0 0
6| [165] #G9R0PRUP #G9R0PRUP jack~庄
member
4029 3365 826 2143
7| [217] #809LV9JQP #809LV9JQP 大眼萌的小耳朵
coLeader
3985 4941 15 47
8| [154] #RLUPUVUQ #RLUPUVUQ 沁园懿
member
3822 3302 46 0
9| [184] #8QRL0LG9 #8QRL0LG9 Ocean
coLeader
3787 3809 1415 1386
10| [188] #YVPLRLGR #YVPLRLGR DDroly
Elder
3739 5139 1086 857
11| [161] #2GRY0RJJ #2GRY0RJJ 冬泳怪龙
member
3485 2986 809 658
12| [163] #PVR8VVVGY #PVR8VVVGY 看到我让我去学习
member
3356 3752 814 942
13| [200] #YUY0028UQ #YUY0028UQ 密纳发的猫头鹰
member
3298 4545 967 891
14| [162] #80LJU8LYQ #80LJU8LYQ 夜雨营
member
3136 3636 0 0
15| [191] #JJGY29PU #JJGY29PU SYSU向天再借1秒
Elder
3116 4759 2328 2791
16| [194] #PJQ2UUJ0 #PJQ2UUJ0 铃木胖屁里香
member
3113 3802 0 0
17| [127] #202PR2JRR #202PR2JRR caochen
member
3108 2741 1147 1745
18| [151] #LG20L809Y #LG20L809Y 麒麟阁
member
3052 3504 30 150
19| [197] #9YGQC2PG #9YGQC2PG hm
member
3043 3683 0 0
20| [175] #2QC2U20VR #2QC2U20VR HR007
member
3007 3297 0 0
21| [197] #R00PCPYR #R00PCPYR 冷瞳丶
member
2916 2872 0 0
22| [204] #L8QVGUY9U #L8QVGUY9U lj
coLeader
2894 4833 4687 830
23| [182] #2YJVCR0C #2YJVCR0C niyzh
member
2814 2581 0 0
24| [192] #Q9LYVLJ2 #Q9LYVLJ2 别打我打他
Elder
2808 4385 2253 918
25| [197] #U0VR2Q8U #U0VR2Q8U HMCHEN
coLeader
2783 5000 0 0
26| [100] #V8GRGUCC #V8GRGUCC Fung1ol YOLO
member
2754 1638 384 2129
27| [177] #V292JVUU #V292JVUU 12点前要睡觉
member
2702 3525 813 795
28| [161] #29QLLUYV9 #29QLLUYV9 SYSU洅战江狐
Elder
2628 4441 2154 810
29| [188] #G8C0R99R #G8C0R99R woo.zx
Elder
2611 4171 2478 2309
30| [167] #82RUVY8Q #82RUVY8Q 冰琳尘夏
member
2520 3634 399 200
31| [228] #82UC2G2JG #82UC2G2JG 猫的我。
coLeader
2444 2699 0 0
32| [121] #L9UJ8VLVV #L9UJ8VLVV 花火界
member
2431 2798 0 0
33| [136] #9YR292YVU #9YR292YVU 小kiss
member
2309 2632 0 0
34| [183] #8YJ0V0YG2 #8YJ0V0YG2 Torres
Elder
2304 3218 456 818
35| [115] #Y0L2RLGCL #Y0L2RLGCL 小城学长✨
member
2199 2292 0 0
36| [180] #UL8UQP82 #UL8UQP82 Blue
member
2133 3606 1434 0
37| [157] #LPCG8QG8G #LPCG8QG8G 棒棒糖哈呵
member
2127 3689 576 222
38| [96] #LRQJ8GRJL #LRQJ8GRJL Loading
member
2090 2387 25 0
39| [128] #LLJGLUYVR #LLJGLUYVR ass ass
Elder
1957 3185 778 1213
40| [95] #LGP9VPQGP #LGP9VPQGP KingsleyVillage
member
1914 2119 0 509
41| [108] #YGYQL9JC9 #YGYQL9JC9 TJking部落
member
1829 2347 0 279
42| [120] #LJ9P9QQLC #LJ9P9QQLC Anthony
coLeader
1826 2743 2226 871
43| [82] #PRU2P0YUY #PRU2P0YUY 高产柳叶刀
member
1813 2137 0 31
44| [102] #LVU2JCVYV #LVU2JCVYV Stephen
member
1532 2378 0 0
45| [49] #LG28QU8RV #LG28QU8RV 宇宙可爱小鱼鳞
member
1087 78 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here