#JQV0QQVP ♪刀剑笑♬

Clan Level

20

Description

本部落建于2017年4月19日,以战为主,欢迎好战分子加入。 微信:fjs2013 〈联赛必加〉

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
44763
49/50
China
inviteOnly
6
3000
#JQV0QQVP

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Friendly

Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [229] #YJGQYQUV #YJGQYQUV Harry
coLeader
5290 5088 3130 5187
2| [229] #2Q8YULCPR #2Q8YULCPR 夜 殺﹏
coLeader
5164 4150 11181 6010
3| [237] #2LPCL8QRP #2LPCL8QRP 一对3要不起
Elder
5161 4969 8389 8295
4| [236] #PRVLCQGR8 #PRVLCQGR8 奶糖
coLeader
5116 5032 5972 9084
5| [174] #P2R8VR0J0 #P2R8VR0J0 ~笑傲风月~
coLeader
5100 2492 25 8400
6| [230] #P09PP2V09 #P09PP2V09 悟空醉酒戏貂蝉
coLeader
5043 5240 6205 6291
7| [249] #R2CU8UQG #R2CU8UQG 殘 劍 ﹏
coLeader
5032 4058 11242 3834
8| [224] #9J8LU90U2 #9J8LU90U2 熊霸天下
Elder
5008 4747 2535 8076
9| [231] #2QQLVGQVL #2QQLVGQVL 玩玩而已!
coLeader
4946 4797 2532 2853
10| [236] #2YPYQULJ #2YPYQULJ 没完没了之5
coLeader
4943 4972 2564 2742
11| [217] #2RLC92GCG #2RLC92GCG 木叶村
coLeader
4942 4021 17147 6634
12| [227] #GGRU88JR #GGRU88JR 乌有乡
coLeader
4897 4530 3640 1065
13| [217] #8C8UC0CRL #8C8UC0CRL King
coLeader
4703 3653 285 2058
14| [225] #8G00RUCCV #8G00RUCCV 天空之城v
Elder
4587 5000 531 4114
15| [154] #LQ8L88VJG #LQ8L88VJG 半岛铁盒
Elder
4441 4430 1204 1973
16| [236] #VP0VRG8V #VP0VRG8V 村庄
leader
4372 3978 7300 2964
17| [193] #2J89PCCC8 #2J89PCCC8 苏小北
member
4155 2647 2908 2734
18| [216] #2CCP2RJ8V #2CCP2RJ8V 亚特兰蒂斯
coLeader
4125 4901 270 1082
19| [213] #PY2LUR282 #PY2LUR282 程老大
coLeader
4104 4638 8957 1526
20| [158] #9C8PCVGLR #9C8PCVGLR 咕噜咕噜
Elder
4084 0 225 852
21| [190] #89LUVPJLL #89LUVPJLL heartbeat你
Elder
4032 4966 440 0
22| [221] #9PUCVRYQJ #9PUCVRYQJ 默默
member
4018 5000 0 0
23| [211] #8CG0LYCGL #8CG0LYCGL 错位青春
coLeader
3896 4830 25 623
24| [197] #2LY2PVYVL #2LY2PVYVL 说多了都是泪T^T
coLeader
3807 3456 3907 2126
25| [193] #P0R2PVLVJ #P0R2PVLVJ 风云
member
3754 4946 316 1008
26| [214] #2QCPRC8J9 #2QCPRC8J9 小皮
coLeader
3739 3606 210 487
27| [203] #9P8J2J9G8 #9P8J2J9G8 天涯咫尺
coLeader
3661 3071 3153 2373
28| [177] #8PGQJR28V #8PGQJR28V 九弟
Elder
3603 3929 264 235
29| [174] #2Q8LV9P8 #2Q8LV9P8 黑暗骑士
member
3482 3077 1389 542
30| [208] #8QLUYL09V #8QLUYL09V 疾风雷狼
member
3426 5046 121 78
31| [191] #9PVLG8VU8 #9PVLG8VU8 ☆逆袭☆
Elder
3350 4658 80 144
32| [190] #GUGGJJUV #GUGGJJUV Circual丶ZY
member
3306 2914 2417 356
33| [212] #U8PRC9Q9 #U8PRC9Q9 --Cc+97--
Elder
3297 3614 1200 4203
34| [207] #89VJ82UUV #89VJ82UUV 胖虎
coLeader
3213 3381 764 4813
35| [230] #R2UYGV2 #R2UYGV2 傻丫头
member
3209 3858 56 0
36| [188] #2GJV2U2VU #2GJV2U2VU 对三.要不起
coLeader
3149 3786 1017 1311
37| [210] #99LGVV00V #99LGVV00V 迷恋
Elder
3136 3416 540 986
38| [220] #2UUJ2CQV #2UUJ2CQV 小小村庄
Elder
3057 4609 231 482
39| [225] #29G9GP0JR #29G9GP0JR 孤 舟 钓 雪
coLeader
3032 4183 1908 1150
40| [109] #LURP9J09J #LURP9J09J Alby Z
Elder
2914 2749 104 2208
41| [220] #22U80922Y #22U80922Y 贫道三藏
coLeader
2898 3446 101 468
42| [221] #2QVQRVRU8 #2QVQRVRU8 馥郁辰心、
coLeader
2780 4839 1763 730
43| [225] #89PP8CYQ0 #89PP8CYQ0 弑神问天
coLeader
2715 3161 1116 4855
44| [155] #PR9LRR0JG #PR9LRR0JG 东京不太热
Elder
2691 2633 9158 0
45| [218] #CP8LPJ2Q #CP8LPJ2Q 苍山有井名为空
coLeader
2656 5000 1080 704
46| [147] #8JQYYG9VU #8JQYYG9VU ᭄ꦿ魍衡
Elder
2358 3267 992 2021
47| [184] #GJVV9RRG #GJVV9RRG 一路向西
Elder
2110 2783 30 488
48| [91] #YCV999U8Y #YCV999U8Y 问天
member
1368 1336 0 419
49| [57] #PYGY0V222 #PYGY0V222 花落
member
1192 340 0 1982

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here